Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Storitve - 43163-2021

Submission deadline has been amended by:  101572-2021
28/01/2021    S19

Poljska-Varšava: Okvirno naročilo za zagotavljanje storitev mobilne telefonije

2021/S 019-043163

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Frontex – Evropska agencija za mejno in obalno stražo
Nacionalna identifikacijska številka: 140232006
Poštni naslov: Plac Europejski 6
Kraj: Warsaw
Šifra NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Poštna številka: 00-844
Država: Poljska
E-naslov: procurement@frontex.europa.eu
Telefon: +48 222059500
Telefaks: +48 222059501
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://frontex.europa.eu/
Internetni naslov profila kupca: https://frontex.europa.eu/
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7773
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Okvirno naročilo za zagotavljanje storitev mobilne telefonije

Referenčna številka dokumenta: FRONTEX/OP/748/2020/SB
II.1.2)Glavna koda CPV
64210000 Telefonske storitve in storitve prenosa podatkov
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Cilj tega razpisnega postopka je sklenitev okvirne storitvene pogodbe z enim gospodarskim subjektom za zagotavljanje storitev mobilne telefonije za člane osebja in dodatno izbrano osebje.

Okvirne pogodbe, ki izhajajo iz tega razpisa, bodo podlaga za zagotavljanje naslednjih storitev:

(1) zagotavljanje SIM-kartic z naročniškimi načrti za mobilne glasovne, besedilne in podatkovne storitve na geografsko razpršenih lokacijah v državah članicah EU in v drugih državah zunaj EU;

(2) zagotavljanje rešitve za nadzor uporabe mobilnih storitev, vključno z upravljanjem podatkovnih in glasovnih načrtov ter konfiguracijo storitev na specifičnih SIM-karticah SIM, in

(3) zagotavljanje strokovne pomoči uporabnikom za odpravljanje težav v zvezi z obvestili o incidentih in podporo pri storitvah, ki bo na voljo 24 ur na dan in 7 dni v tednu.

Zagotavljanje strojne opreme za mobilno telefonijo (mobilnih telefonov, tabličnih računalnikov, pametnih telefonov, modemov itd.) ne sodi v obseg tega razpisnega postopka.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 4 500 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
64210000 Telefonske storitve in storitve prenosa podatkov
64212000 Storitve mobilne telefonije
64212900 Storitve ponudnika predplačniških telefonskih kartic
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: PL POLSKA
Šifra NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Frontex, Poljska. Europejski 6, 00-844 Warsaw, POLJSKA.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Okvirne pogodbe, ki bodo sklenjene na podlagi tega razpisa, bodo vključevale naslednje storitve:

— zagotavljanje SIM-kartic – načrt prenosljivosti številk,

— zagotavljanje SIM-kartic z naročniškimi načrti za mobilne glasovne, besedilne in podatkovne storitve,

— upravljanje stroškov glasovnih, podatkovnih in besedilnih storitev ter zahtev glede obračunavanja,

— podporo storitev, ki vključuje: strokovno pomoč uporabnikom 24 ur na dan in 7 dni v tednu, podporo pri odpravljanju težav ter celovite rešitve tehničnih vprašanj in incidentov,

— pritožbene postopke zaradi spornih/nepravilnih stroškov ali nepravilnosti v zvezi z izvajanjem storitev ali informacijami na računih,

— posebno zaželeno zahtevo: zagotavljanje posebnih lokalnih SIM-kartic z glasovnimi in podatkovnimi storitvami v okviru predplačniških ali naročniških paketov.

Storitve se bodo izvajale na podlagi naročilnic, s katerimi se bo izvajala okvirna pogodba.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 4 500 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Okvirna pogodba se lahko podaljša največ enkrat za dodatnih 24 mesecev pod enakimi pogoji (odvisno od primerjalne analize in pregleda cen v skladu s Prilogo III – osnutek okvirne pogodbe), razen če ena od strani drugo obvesti, da naročila ne namerava podaljšati, in to obvestilo stran, na katero je obvestilo naslovljeno, prejme najpozneje tri mesece pred iztekom pogodbe.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 25/02/2021
Lokalni čas: 15:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 01/03/2021
Lokalni čas: 11:00
Kraj:

Frontex, Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, POLJSKA, ali prek avdio-video povezave na daljavo z aplikacijo Skype for Business.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 43032100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 43032100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 43032100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu/
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
21/01/2021