Prekės - 44868-2019

30/01/2019    S21

Belgija-Briuselis: Pagamintų tvariomis technologijomis biuro reikmenų, popieriaus gaminių, taip pat kompiuterių ir spausdinimo medžiagų tiekimas

2019/S 021-044868

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos Komisija
Adresas: CSM 1 05/P001
Miestas: Bruxelles
NUTS kodas: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Pašto kodas: 1049
Šalis: Belgija
Asmuo ryšiams: OIB.02.002 Marchés publics
El. paštas: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefonas: +32 22986989
Faksas: +32 22960570
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu
Pirkėjo profilio adresas: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Šiai sutarčiai taikoma bendra procedūra, kurioje dalyvauja 34 kitos institucijos ir agentūros kaip perkančiosios organizacijos (žr. kvietimą dalyvauti konkurse).
Adresas: CSM 1 05/P001
Miestas: Bruxelles
NUTS kodas: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Pašto kodas: 1049
Šalis: Belgija
Asmuo ryšiams: OIB.02.002 Marchés publics
El. paštas: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefonas: +32 22986989
Faksas: +32 22960570
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu
Pirkėjo profilio adresas: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.2)Informacija apie pirkimą
Sutartis apima bendrą pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4391
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4391
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Pagamintų tvariomis technologijomis biuro reikmenų, popieriaus gaminių, taip pat kompiuterių ir spausdinimo medžiagų tiekimas

Nuorodos numeris: OIB/2019/OP/0006
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
30192000 Biuro reikmenys
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Šios sutarties tikslas – sudaryti sutartį dėl: pagamintų tvariomis technologijomis biuro reikmenų, popieriaus gaminių, taip pat kompiuterių ir spausdinimo medžiagų tiekimo.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 28 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
30197630 Popierius spausdintuvams
30197643 Popierius fotokopijavimo mašinoms
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: 00 Not specified
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Europos Sąjunga

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Pagamintų tvariomis technologijomis biuro reikmenų, popieriaus gaminių, taip pat kompiuterių ir spausdinimo medžiagų tiekimas.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 28 000 000.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 60
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

ES administraciniai asignavimai

II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Konkurso dalyvis su savo pasiūlymu turi pateikti visus dokumentus ir informaciją, kurių reikalaujama šio skelbimo III.1) punkte „Dalyvavimo sąlygos“ ir kurie išvardyti pirkimo specifikacijų I-ame priede „Pildomų ir teikiamų dokumentų sąrašas“.

Be kita ko, konkurso dalyvis turi pateikti tinkamai pasirašytą priesaikos deklaraciją su data, taip patvirtindamas, kad jis nėra nė vienoje iš padėčių, dėl kurių jam negalėtų būti paskirta sutartis, kurią skiria Europos Sąjunga. Priesaikos deklaracija turi būti užpildyta pagal pavyzdį žemiau pateiktoje nuorodoje, nieko nepraleidžiant: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

Dėmesio! Laimėjęs konkurso dalyvis, kad nebūtų pašalintas, iki sutarties pasirašymo privalo pateikti dokumentus, kurie patvirtintų priesaikos deklaraciją.

Dėmesio! Jeigu konkursą laimi grupė, ji privalo pateikti priesaikos deklaraciją su patvirtinamais kiekvieno nario dokumentais ir informacija.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Konkurso dalyvis privalo pateikti:

— paskutinių 3 finansinių metų finansinių ataskaitų (balansų bei pelno-nuostolio ataskaitų), kuriose nurodytas metinis pelnas, neatskaičius mokesčių, kopijas. Jeigu, dėl pateisinamos priežasties, konkurso dalyvis jų pateikti negali, jis privalo pridėti pažymą apie trijų paskutinių metų pelną, neatskaičius mokesčių. Jeigu finansinės ataskaitos arba pažyma rodo, kad per pastaruosius 3 metus vidutiniškai buvo patirta nuostolių, konkurso dalyvis privalo pateikti kitą dokumentą savo finansiniams ir ekonominiams pajėgumams įrodyti, pvz., atitinkamą trečiosios šalies (pvz., patronuojančios bendrovės) garantiją, auditorių, diplomuotų apskaitininkų pažymas ar lygiavertį dokumentą,

— pažymą apie specialią vidutinę metinę apyvartą, susijusią su šia sutartimi ir pasiektą per 3 paskutinius finansinius metus.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Kad konkurso dalyvis būtų atrinktas, jis turi įrodyti vidutinę metinę apyvartą per pastaruosius 3 finansinius metus: 5 700 000 EUR.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

— konkurso dalyvis pateiks trijų sutarčių, įvykdytų per pastaruosius 3 metus, kurių kiekvienos vertė – ne mažesnė kaip 250 000 EUR, kurios yra tiesiogiai susiję su sutarties objektu, nurodant vertę, trukmę, pradžios datą ir išsamią informaciją (kontaktinis asmuo, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas) apie susijusius viešuosius ar privačius gavėjus. Prie šio sąrašo pridedamos kiekvieno tokio gavėjo pažymos apie tinkamai įvykdytas paslaugas,

— konkurso dalyvis pateikia ISO 9001 sertifikatą arba, jo nesant, įmonės kokybės užtikrinimo vadovą, kuriame būtų pateikta bent ši informacija: kokybės sistemos taikymo sritis ir perimetras; įmonės pristatymas, veikla, gaminiai, klientai; dokumentuotas vadovybės pareiškimas dėl vykdomos kokybės politikos, įmonės darbuotojų struktūros schema, procesų aprašymas, jų sąveika ir įdiegtos procedūros.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Kad konkurso dalyvis būtų atrinktas, jis turi įrodyti, kad kiekvienos iš trijų sutarčių vertė yra ne mažesnė nei: 250 000 EUR.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su vieninteliu veiklos vykdytoju
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 11/03/2019
Vietos laikas: 15:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Bulgarų kalba, Čekų kalba, Danų kalba, Vokiečių kalba, Graikų kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Estų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Airių kalba, Kroatų kalba, Vengrų kalba, Italų kalba, Lietuvių kalba, Latvių kalba, Maltiečių kalba, Olandų kalba, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Rumunų kalba, Slovakų kalba, Slovėnų kalba, Švedų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 6 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 12/03/2019
Vietos laikas: 10:00
Vieta:

Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), Bâtiment CSM1, Cours Saint-Michel 23 (entrée côté Rue Père de Deken) — 1040 Bruxelles, BELGIJA.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje gali dalyvauti po vieną tinkamai įgaliotą kiekvieno dalyvio atstovą (pateikus asmens pasą ar tapatybės kortelę). Dalyvauti pageidaujantys konkurso dalyviai privalo raštu informuoti OIB 02.002 skyrių „Viešieji pirkimai“ ne vėliau nei likus 2 darbo dienoms iki vokų su pasiūlymais atplėšimo sesijos [žr. I.1) punkte nurodytus kontaktinius duomenis].

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: taip
Kada numatoma paskelbti kitus skelbimus:

48 mėnesiai nuo paskyrimo.

VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus naudojami elektroniniai užsakymai
VI.3)Papildoma informacija:

1) D. Britanijos kandidatams ar pareiškėjams:

Prašome atkreipti dėmesį, kad Jungtinei Karalystei pasitraukus iš ES, ekonominės veiklos vykdytojų, įsikūrusių trečiosiose šalyse, prieigos prie ES pirkimo procedūrų taisyklės bus taikomos kandidatams ar konkurso dalyviams, įsikūrusiems Jungtinėje Karalystėje, priklausomai nuo derybų rezultato. Jeigu tokia prieiga nesuteikiama galiojančiomis teisės nuostatomis, kandidatai arba konkurso dalyviai iš Jungtinės Karalystės gali būti pašalinti iš viešųjų pirkimų procedūros.

2) specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant klausimus ir atsakymus) galima gauti šiuo svetainės adresu:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4391.

Susidomėjusios šalys kviečiamos registruotis svetainėje. Tuomet internetinėje viešoje pirkimų sistemoje jos bus informuotos apie bet kokius šio kvietimo pateikti pasiūlymus atnaujinimus. Šalių, kurios neužsiregistravusios svetainėje, prašoma reguliariai ją tikrinti. Komisija neprisiims atsakomybės, jeigu konkurso dalyviai nežinos šioje svetainėje pateiktos papildomos informacijos apie šį kvietimą pateikti pasiūlymus.

Tinklalapis bus nuolat atnaujinamas, todėl pasiūlymų pateikimo laikotarpiu konkurso dalyviai turėtų tikrinti jo atnaujinimus ir pakeitimus.

3) pavyzdžių pateikimas per 15 darbo dienų nuo galutinės paraiškos pateikimo datos, kaip nurodyta administracinių straipsnių 3.4.1.1 punkte (II priedas);

4) vykdomosios įstaigos gali būti įtrauktos į sutartį kaip perkančiosios organizacijos (10 % bendros sutarties vertės ribose ir visoms vykdomosioms įstaigoms kartu), jei sutarties vykdymo metu jos oficialiai dar nebuvo įsteigtos arba apskritai dar neegzistavo, todėl negalėjo būti formaliai nurodytos kvietimo dalyvauti konkurse dokumentuose;

5) šiai sutarčiai taikoma bendra procedūra, kurioje dalyvauja 34 kitos institucijos ir agentūros kaip Perkančiosios organizacijos (žr. kvietimą dalyvauti konkurse);

6) daugiau informacijos apie dalyvavimą konkursuose ir apie viešųjų pirkimų OIB procedūrų seką rasite „Guide for tenders“ ir lankstinuke „Bendras verslas su Europos Komisija“ („Doing buisiness with the European Commission“) šioje tinklavietėje: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: Rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Luxembourg
Pašto kodas: L-2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 43031
Faksas: +352 43032100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Per 2 mėnesius nuo dienos, kai apie tai pranešama ieškovui, arba, jei nepranešama, nuo dienos, kai informacija jam tampa žinoma. Dėl skundo Europos ombudsmenui šis laikotarpis nenutraukiamas ir nepradedamas naujas apeliacijų teikimo laikotarpis.

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
18/01/2019