Bunuri - 46371-2017

07/02/2017    S26    - - Bunuri - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Suceava: Antineoplazice

2017/S 026-046371

Anunț de participare

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Spitalul Judetean de Urgenta „Sfantul Ioan Cel Nou” Suceava
B-dul 1 Decembrie 1918 nr.21
În atenția: Daniela Crap
720237 Suceava
România
Telefon: +40 230222098/262
E-mail: licitatii@spjsv.ro
Fax: +40 230520412

Adresă (adrese) Internet:

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Altele: unitate sanitara
I.3)Activitate principală
Sănătate
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Acord-cadru de furnizare medicamente – 61 loturi.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 21, Suceava, cod postal: 720237, Romania.

Cod NUTS RO215

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic

Durata acordului-cadru

Durata în luni: 24

Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru

Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 9 605 710,08 și 11 526 509,92 RON
Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: Contractele subsecvente se vor atribui lunar sau semestrial, în functie de buget si de necesitatile spitalului. Cantitatile minime si maxime estimate ale contractelor
subsecvente se regasesc in Caietul de sarcini si Anexa B.
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Achizitie de medicamente conform Caietului de Sarcini- 61 de loturi.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100, 33690000

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Achizitie de medicamente conform Caietului de Sarcini- 61 de loturi.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 9 605 710,08 și 11 526 509,92 RON
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)

Informații privind loturile

Lot nr: 1 Denumire: BLEOMYCINUM SULFAS 15MG-15000UI flc
1)Descriere succintă
BLEOMYCINUM SULFAS 15MG-15000UI flc.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 1200 flc – maxim = 1440 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 119 076 și 142 891,20 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 50 flc – 300 flc.. Valoare maxima contract subsecvent- 29769 lei. Valoarea garantiei de participare este: 1428.00 RON.
Lot nr: 2 Denumire: CALCII FOLINAS 10mg/ml * 3ml fiole
1)Descriere succintă
CALCII FOLINAS 10mg/ml * 3ml fiole.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 9600 f – maxim = 11520 f.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 57 888 și 69 465,60 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 400 f – 2400 f. Valoare maxima contract subsecvent- 14472 lei. Valoarea garantiei de participare este: 694.00 RON.
Lot nr: 3 Denumire: CAPECITABINUM 500mg cpr
1)Descriere succintă
CAPECITABINUM 500mg cpr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 4800 cpr. – maxim = 5760 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 50 976 și 61 171,20 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 200 cpr-1200 cpr. Valoare maxima contract subsecvent- 12744 lei. Valoarea garantiei de participare este: 611.00 RON.
Lot nr: 4 Denumire: CISPLATINUM 50mg – 1mg/ml*50ml flc
1)Descriere succintă
CISPLATINUM 50mg – 1mg/ml*50ml flc.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 2400 flc. – maxim = 2880 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 57 456 și 68 947,20 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 100 flc- 600 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 14364 lei. Valoarea garantiei de participare este: 689.00 RON.
Lot nr: 5 Denumire: CYTARABINUM 100 mg flc
1)Descriere succintă
CYTARABINUM 100 mg flc.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 1200 flc. – maxim = 1440 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 11 004 și 13 204,80 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 50 flc- 300 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 2751 lei. Valoarea garantiei de participare este: 132.00 RON.
Lot nr: 6 Denumire: DACARBAZINUM 500 mg flc
1)Descriere succintă
DACARBAZINUM 500 mg flc.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 1200 flc. – maxim = 1440 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 90 876 și 109 051,20 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 50 flc- 300 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 22719 lei. Valoarea garantiei de participare este: 1090.00 RON.
Lot nr: 7 Denumire: DOXORUBICINUM 2mg/ml *5ml flc
1)Descriere succintă
DOXORUBICINUM 2mg/ml *5ml flc.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 1200 flc. – maxim = 1440 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 11 484 și 13 780,80 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 50 flc- 300 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 2871 lei. Valoarea garantiei de participare este: 137.00 RON.
Lot nr: 8 Denumire: EPIRUBICINUM 10mg – 2mg/ml *5ml flc
1)Descriere succintă
EPIRUBICINUM 10mg – 2mg/ml *5ml flc.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 1200 flc. – maxim = 1440 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 23 940 și 28 728 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 50 flc- 300 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 5985 lei. Valoarea garantiei de participare este: 287.00 RON.
Lot nr: 9 Denumire: EPIRUBICINUM 50mg – 2mg/ml*25ml flc
1)Descriere succintă
EPIRUBICINUM 50mg – 2mg/ml*25ml flc.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 2880 flc. – maxim = 3456 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 253 094,40 și 303 713,28 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 120 flc- 720 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 63273.60 lei. Valoarea garantiei de participare este: 3037.00 RON.
Lot nr: 10 Denumire: ETOPOSIDUM 20mg/ml*5ml flc
1)Descriere succintă
ETOPOSIDUM 20mg/ml*5ml flc.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 1440 flc. – maxim = 1728 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 35 121,60 și 42 145,92 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 60 flc- 360 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 8780.40 lei. Valoarea garantiei de participare este: 421.00 RON.
Lot nr: 11 Denumire: FILGRASTIMUM 60MU/ml – 30MU/0,5ml seringa
1)Descriere succintă
FILGRASTIMUM 60MU/ml – 30MU/0,5ml seringa.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 4800 seringi – maxim = 5760 seringi.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 387 168 și 464 601,60 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 200 seringi- 1200 seringi. Valoare maxima contract subsecvent- 96792 lei. Valoarea garantiei de participare este: 4646.00 RON.
Lot nr: 12 Denumire: FLUOROURACILUM 50mg/ml*5 ml flc
1)Descriere succintă
FLUOROURACILUM 50mg/ml*5 ml flc.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 12000 flc. – maxim = 14400 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 35 640 și 42 768 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 500 flc- 3000 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 8910 lei. Valoarea garantiei de participare este: 427.00 RON.
Lot nr: 13 Denumire: FLUOROURACILUM 50mg/ml*20ml flc
1)Descriere succintă
FLUOROURACILUM 50mg/ml*20ml flc.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 12000 flc. – maxim = 14400 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 150 600 și 180 720 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 500 flc- 3000 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 37650 lei. Valoarea garantiei de participare este: 1807.00 RON.
Lot nr: 14 Denumire: FLUOROURACILUM 50mg/ml*100ml flc
1)Descriere succintă
FLUOROURACILUM 50mg/ml*100ml flc.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 4800 flc. – maxim = 5760 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 271 392 și 325 670,40 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 200 flc- 1200 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 67848 lei. Valoarea garantiei de participare este: 3256.00 RON.
Lot nr: 15 Denumire: VINCRISTINUM 1MG seringa
1)Descriere succintă
VINCRISTINUM 1MG seringa.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 1200 seringi – maxim = 1440 seringi.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 31 788 și 38 145,60 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 50 seringi- 300 seringi. Valoare maxima contract subsecvent- 7947 lei. Valoarea garantiei de participare este: 381.00 RON.
Lot nr: 16 Denumire: TRASTUZUMABUM 150mg flc
1)Descriere succintă
TRASTUZUMABUM 150mg flc.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 1680 flc. – maxim = 2016 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 592 411,20 și 4 310 893,44 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 70 flc.- 420 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 898102.80 lei. Valoarea garantiei de participare este: 43108.00 RON.
Lot nr: 17 Denumire: ACICLOVIRUM 5 % 50mg/g tub
1)Descriere succintă
ACICLOVIRUM 5 % 50mg/g tub.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 480 tub. – maxim = 576 tub.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 833,60 și 2 200,32 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 20 tub.- 120 tub. Valoare maxima contract subsecvent- 458.40 lei. Valoarea garantiei de participare este: 22.00 RON.
Lot nr: 18 Denumire: ALANIL-GLUTAMINA 200mg/ml*100ml flc
1)Descriere succintă
ALANIL-GLUTAMINA 200mg/ml*100ml flc.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 432 flc. – maxim = 518 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 20 096,64 și 24 097,36 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 18 flc.- 108 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 5024.16 lei. Valoarea garantiei de participare este: 240.00 RON.
Lot nr: 19 Denumire: AMBROXOLUM 3mg/ml susp orala 100ml
1)Descriere succintă
AMBROXOLUM 3mg/ml susp orala 100ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 2400 flc. – maxim = 2880 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 34 872 și 41 846,40 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 100 flc.- 600 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 8718 lei. Valoarea garantiei de participare este: 418.00 RON.
Lot nr: 20 Denumire: APREPITANTUM 125mg+80mg cut
1)Descriere succintă
APREPITANTUM 125mg+80mg cut.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 2400 cut. – maxim = 2880 cut.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 499 776 și 599 731,20 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 100 cut.- 600 cut. Valoare maxima contract subsecvent- 124944 lei. Valoarea garantiei de participare este: 5997.00 RON.
Lot nr: 21 Denumire: ARGININUM ASPARTANUM sol buvabila-fiole
1)Descriere succintă
ARGININUM ASPARTANUM sol buvabila-fiole.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 14400 sol. – maxim = 17280 sol.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 86 400 și 103 680 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 600 sol.- 3600 sol.. Valoare maxima contract subsecvent- 21600 lei. Valoarea garantiei de participare este: 1036.00 RON.
Lot nr: 22 Denumire: BUPIVACAINUM 0,5 % – 5mg/ml-4ml fiole
1)Descriere succintă
BUPIVACAINUM 0,5 % – 5mg/ml-4ml fiole.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 24000 f. – maxim = 28800 f.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 194 160 și 232 992 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 1000 f.- 6000 f. Valoare maxima contract subsecvent- 48540 lei. Valoarea garantiei de participare este: 2329.00 RON.
Lot nr: 23 Denumire: CEFAZOLINUM 1G flc
1)Descriere succintă
CEFAZOLINUM 1G flc.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 1200 flc – maxim = 1440 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 6 576 și 7 891,20 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 50 flc.-300 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 1644 lei. Valoarea garantiei de participare este: 78.00 RON.
Lot nr: 24 Denumire: CEFTAZIDIMUM 1g flc
1)Descriere succintă
CEFTAZIDIMUM 1g flc.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 60000 flc – maxim = 72000 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 332 400 și 398 880 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 2500 flc.-15000 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 83100 lei. Valoarea garantiei de participare este: 3988.00 RON.
Lot nr: 25 Denumire: CLARITHROMYCINUM flc susp orala 250mg/5ml
1)Descriere succintă
CLARITHROMYCINUM flc susp orala 250mg/5ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 1920 flc – maxim = 2304 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 77 817,60 și 93 381,12 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 80 flc.-480 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 19454.40 lei. Valoarea garantiei de participare este: 933.00 RON.
Lot nr: 26 Denumire: COMBINATII ( AMLODIPINUM+VALSARTANUM ) 10mg+160mg cpr
1)Descriere succintă
COMBINATII ( AMLODIPINUM+VALSARTANUM ) 10mg+160mg cpr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 6720 cpr – maxim = 8064 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 17 539,20 și 21 047,04 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 280 cpr- 1680 cpr. Valoare maxima contract subsecvent- 4384.80 lei. Valoarea garantiei de participare este: 210.00 RON.
Lot nr: 27 Denumire: COMBINATII ( AMLODIPINUM+VALSARTANUM ) 5mg+160mg cpr
1)Descriere succintă
COMBINATII ( AMLODIPINUM+VALSARTANUM ) 5mg+160mg cpr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 6720 cpr – maxim = 8064 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 16 531,20 și 19 837,44 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 280 cpr- 1680 cpr. Valoare maxima contract subsecvent- 4132.80 lei. Valoarea garantiei de participare este: 198.00 RON.
Lot nr: 28 Denumire: COMBINATII ( DICLOFENACUM+OMEPRAZOLUM ) 75mg/20mg cps
1)Descriere succintă
COMBINATII ( DICLOFENACUM+OMEPRAZOLUM ) 75mg/20mg cps.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 24000 cps – maxim = 28800 cps.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 38 400 și 46 080 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 1000 cps- 6000 cps. Valoare maxima contract subsecvent- 9600 lei. Valoarea garantiei de participare este: 460.00 RON.
Lot nr: 29 Denumire: COMBINATII ( PICOPREP 16,1 G) 10mg/16,1G plic
1)Descriere succintă
COMBINATII ( PICOPREP 16,1 G) 10mg/16,1G plic.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 2400 plic – maxim = 2880 plic.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 48 288 și 57 945,60 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 100 plic-600 plic. Valoare maxima contract subsecvent- 12072 lei. Valoarea garantiei de participare este: 579.00 RON.
Lot nr: 30 Denumire: COMBINATII HCT ( AMLODIPINA+VALSARTAN+HIDROCHLOROTIAZIDA ) 10mg/160mg/12,5mg cpr
1)Descriere succintă
COMBINATII HCT ( AMLODIPINA+VALSARTAN+HIDROCHLOROTIAZIDA ) 10mg/160mg/12,5mg cpr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 3360 cpr – maxim = 4032 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 8 937,60 și 10 725,12 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 140 cpr.-840 cpr. Valoare maxima contract subsecvent- 2234.40 lei. Valoarea garantiei de participare este: 107.00 RON.
Lot nr: 31 Denumire: COMBINATII HCT ( AMLODIPINA+VALSARTAN+HIDROCHLOROTIAZIDA ) 5mg/160mg/12,5mg cpr
1)Descriere succintă
COMBINATII HCT ( AMLODIPINA+VALSARTAN+HIDROCHLOROTIAZIDA ) 5mg/160mg/12,5mg cpr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 3360 cpr – maxim = 4032 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 8 400 și 10 080 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 140 cpr.-840 cpr. Valoare maxima contract subsecvent- 2100 lei. Valoarea garantiei de participare este: 100.00 RON.
Lot nr: 32 Denumire: DESLORATADINUM 5mg cpr
1)Descriere succintă
DESLORATADINUM 5mg cpr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 24000 cpr – maxim = 28800 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 9 840 și 11 808 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 1000 cpr.-6000 cpr. Valoare maxima contract subsecvent- 2460 lei. Valoarea garantiei de participare este: 118.00 RON.
Lot nr: 33 Denumire: DIAZEPAMUM 5mg/2,5ml sol rectala
1)Descriere succintă
DIAZEPAMUM 5mg/2,5ml sol rectala.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 720 sol – maxim = 864 sol.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 116,80 și 2 540,16 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 30 sol- 180 sol. Valoare maxima contract subsecvent- 529.20 lei. Valoarea garantiei de participare este: 25.00 RON.
Lot nr: 34 Denumire: DIVERSE – ACTOVEGIN 20 % 0,8 % tub-gel
1)Descriere succintă
DIVERSE – ACTOVEGIN 20 % 0,8 % tub-gel.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 480 tub – maxim = 576 tub.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 9 945,60 și 11 934,72 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 20 tub-120 tub. Valoare maxima contract subsecvent- 2486.40 lei. Valoarea garantiei de participare este: 119.00 RON.
Lot nr: 35 Denumire: DIVERSE – CUROSURF 120mg 80mg/ml*1,5ml flc
1)Descriere succintă
DIVERSE – CUROSURF 120mg 80mg/ml*1,5ml flc.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 96 flc – maxim = 115 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 98 568 și 118 076,25 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 4 flc- 24 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 24642 lei. Valoarea garantiei de participare este: 1180.00 RON.
Lot nr: 36 Denumire: FENSPIRIDUM 80 mg cpr
1)Descriere succintă
FENSPIRIDUM 80 mg cpr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 84000 cpr – maxim = 100800 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 59 640 și 71 568 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 3500 cpr.- 21000 cpr. Valoare maxima contract subsecvent- 14910 lei. Valoarea garantiei de participare este: 715.00 RON.
Lot nr: 37 Denumire: FENSPIRIDUM 2mg/ml*150ml flc
1)Descriere succintă
FENSPIRIDUM 2mg/ml*150ml flc.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 4800 flc – maxim = 5760 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 72 336 și 86 803,20 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 200 flc-1200 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 18084 lei. Valoarea garantiei de participare este: 868.00 RON.
Lot nr: 38 Denumire: FENTANYLUM 100mcg plasture
1)Descriere succintă
FENTANYLUM 100mcg plasture.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 240 buc. – maxim = 288 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 7 802,40 și 9 362,88 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 10 buc-60 buc. Valoare maxima contract subsecvent- 1950.60 lei. Valoarea garantiei de participare este: 93.00 RON.
Lot nr: 39 Denumire: FENTANYLUM 50 mcg/h plasture
1)Descriere succintă
FENTANYLUM 50 mcg/h plasture.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 480 buc. – maxim = 576 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 5 860,80 și 7 032,96 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 20 buc-120 buc. Valoare maxima contract subsecvent- 1465.20 lei. Valoarea garantiei de participare este: 70.00 RON.
Lot nr: 40 Denumire: FLUOROMETHOLONUM 2mg/ml-10 ml pic oft
1)Descriere succintă
FLUOROMETHOLONUM 2mg/ml-10 ml pic oft.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 240 flc. – maxim = 288 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 5 899,20 și 7 079,04 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 10 flc-60 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 1474.80 lei. Valoarea garantiei de participare este: 70.00 RON.
Lot nr: 41 Denumire: GelX Oral spray 100ml flc
1)Descriere succintă
GelX Oral spray 100ml flc.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 120 flc. – maxim = 144 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 8 599,20 și 10 319,04 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 5 flc-30 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 2149.80 lei. Valoarea garantiei de participare este: 103.00 RON.
Lot nr: 42 Denumire: HALOPERIDOLUM 5mg/ml * 1ml fiole
1)Descriere succintă
HALOPERIDOLUM 5mg/ml * 1ml fiole.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 4800 f. – maxim = 5760 f.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 7 824 și 9 388,80 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 200 f-1200 f. Valoare maxima contract subsecvent- 1956 lei. Valoarea garantiei de participare este: 93.00 RON.
Lot nr: 43 Denumire: HALOPERIDOLUM 2mg/ml *10ml flc – sol orala
1)Descriere succintă
HALOPERIDOLUM 2mg/ml *10ml flc – sol orala.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 4800 flc. – maxim = 5760 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 24 528 și 29 433,60 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 200 flc-1200 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 6132 lei. Valoarea garantiei de participare este: 294.00 RON.
Lot nr: 44 Denumire: IBUPROFENUM flc*100ml susp orala 100mg/5ml
1)Descriere succintă
IBUPROFENUM flc*100ml susp orala 100mg/5ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 2400 flc. – maxim = 2880 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 12 288 și 14 745,60 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 100 flc-600 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 3072 lei. Valoarea garantiei de participare este: 147.00 RON.
Lot nr: 45 Denumire: INDACATEROLUM 300mcg cps
1)Descriere succintă
INDACATEROLUM 300mcg cps.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 3600 cps. – maxim = 4320 cps.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 12 636 și 15 163,20 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 150 cps- 900 cps. Valoare maxima contract subsecvent- 3159 lei. Valoarea garantiei de participare este: 151.00 RON.
Lot nr: 46 Denumire: ISOCONAZOLUM 10mg/g crema -tub*20g
1)Descriere succintă
ISOCONAZOLUM 10mg/g crema -tub*20g.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 480 tub. – maxim = 576 tub.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 4 128 și 4 953,60 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 20 tub-120 tub. Valoare maxima contract subsecvent- 1032 lei. Valoarea garantiei de participare este: 49.00 RON.
Lot nr: 47 Denumire: LEVETIRACETAMUM 100mg/ml sirop( sol orala)-flc*300ml
1)Descriere succintă
LEVETIRACETAMUM 100mg/ml sirop( sol orala)-flc*300ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 96 flc. – maxim = 115 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 944,64 și 4 725,35 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 4 flc-24 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 986.16 lei. Valoarea garantiei de participare este: 47.00 RON.
Lot nr: 48 Denumire: LEVOFLOXACINUM 5mg/ml*100ml fiole
1)Descriere succintă
LEVOFLOXACINUM 5mg/ml*100ml fiole.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 19200 f. – maxim = 23040 f.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 212 864 și 1 455 436,80 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 800 f- 4800 f. Valoare maxima contract subsecvent- 303216 lei. Valoarea garantiei de participare este: 14554.00 RON.
Lot nr: 49 Denumire: LOVASTATINUM 20mg cpr
1)Descriere succintă
LOVASTATINUM 20mg cpr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 3600 cpr. – maxim = 4320 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 440 și 1 728 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 150 cpr-900 cpr. Valoare maxima contract subsecvent- 360 lei. Valoarea garantiei de participare este: 17.00 RON.
Lot nr: 50 Denumire: MANNITOLUM 20 % * 250ml pungi
1)Descriere succintă
MANNITOLUM 20 % * 250ml pungi.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 1200 pungi. – maxim = 1440 pungi.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 6 912 și 8 294,40 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 50 pungi-300 pungi. Valoare maxima contract subsecvent- 1728 lei Valoarea garantiei de participare este: 82.00 RON.
Lot nr: 51 Denumire: METEOSPASMYL 60mg/300mg cps
1)Descriere succintă
METEOSPASMYL 60mg/300mg cps.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 9600 cps. – maxim = 11520 cps.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 12 960 și 15 552 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 400 cps- 2400 cps. Valoare maxima contract subsecvent- 3240 lei Valoarea garantiei de participare este: 155.00 RON.
Lot nr: 52 Denumire: METHYL PREDNISOLONUM 16 mg cpr
1)Descriere succintă
METHYL PREDNISOLONUM 16 mg cpr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 14400 cpr. – maxim = 17280 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 5 760 și 6 912 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 600 cpr- 3600 cpr. Valoare maxima contract subsecvent- 1440 lei. Valoarea garantiei de participare este: 69.00 RON.
Lot nr: 53 Denumire: NIFEDIPINUM 20mg cps
1)Descriere succintă
NIFEDIPINUM 20mg cps.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 7200 cps. – maxim = 8640 cps.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 152 și 1 382,40 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 300 cps-1800 cps. Valoare maxima contract subsecvent- 288 lei. Valoarea garantiei de participare este: 13.00 RON.
Lot nr: 54 Denumire: PREDNISONUM 5 mg cpr
1)Descriere succintă
PREDNISONUM 5 mg cpr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 24000 cpr. – maxim = 28800 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 160 și 2 592 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 1000 cpr-6000 cpr. Valoare maxima contract subsecvent- 540 lei Valoarea garantiei de participare este: 25.00 RON.
Lot nr: 55 Denumire: ROCURONIUM BROMIDE sol inj/perf 10mg/ml
1)Descriere succintă
ROCURONIUM BROMIDE sol inj/perf 10mg/ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 9600 f – maxim = 11520 f.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 147 072 și 176 486,40 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 400 f-2400 f. Valoare maxima contract subsecvent- 36768 lei. Valoarea garantiei de participare este: 1764.00 RON.
Lot nr: 56 Denumire: SULFAMETHOXAZOLUM+TRIMETHOPRIMUM flc*100ml 200mg/40mg/5ml
1)Descriere succintă
SULFAMETHOXAZOLUM+TRIMETHOPRIMUM flc*100ml 200mg/40mg/5ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 2400 flc – maxim = 2880 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 8 352 și 10 022,40 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 100 flc-600 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 2088 lei Valoarea garantiei de participare este: 100.00 RON.
Lot nr: 57 Denumire: SULFUR HEXAFLUORIDUM 8mcL/ml pulb.disp.inj*1fl+1ser.pre*5ml solv flc
1)Descriere succintă
SULFUR HEXAFLUORIDUM 8mcL/ml pulb.disp.inj*1fl+1ser.pre*5ml solv flc.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 240 flc – maxim = 288 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 62 949,60 și 75 539,52 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 10 flc-60 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 15737.40 lei Valoarea garantiei de participare este: 755.00 RON.
Lot nr: 58 Denumire: SULPIRIDUM 50 mg cps
1)Descriere succintă
SULPIRIDUM 50 mg cps.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 7200 cps – maxim = 8640 cps.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 800 și 2 160 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 300 cps-1800 cps. Valoare maxima contract subsecvent- 450 lei. Valoarea garantiei de participare este: 21.00 RON.
Lot nr: 59 Denumire: VANCOMYCINUM 1000mg flc
1)Descriere succintă
VANCOMYCINUM 1000mg flc.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 24000 flc – maxim = 28800 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 907 200 și 1 088 640 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 1000 flc-6000 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 226800 lei. Valoarea garantiei de participare este: 10886.00 RON.
Lot nr: 60 Denumire: VERAPAMILUM 40mg cpr
1)Descriere succintă
VERAPAMILUM 40mg cpr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 2160 cpr – maxim = 2592 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 388,80 și 466,56 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 90 cpr-540 cpr. Valoare maxima contract subsecvent- 97.20 lei. Valoarea garantiei de participare este: 4.00 RON.
Lot nr: 61 Denumire: Factor VIII DE COAGULARE RECOMBINAT 250UI flc
1)Descriere succintă
Factor VIII DE COAGULARE RECOMBINAT 250UI flc.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652100

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 576 flc – maxim = 691 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 316 800 și 380 050 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 24 flc-144 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 79200 lei. Valoarea garantiei de participare este: 3800.00 RON.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
Gar. de participare se achita in RON ptr. fiecare lot/loturi pentru care se depune oferta asa cum sunt specificate in Anexa B a prezentei fise
de date. Termenul de valabilitate al garantiei de participare este de 90 zile de la data limita a depunerii ofertei. Garantia de participare se va
const.conf. art.36 alin(1) din H.G. nr. 395/2016. Contul ptr. gar. de participare: RO34TREZ5915006XXX005872 – Trezoreria Suceava.
Garantia de participare se poate constitui si prin depunere la casieria autoritatii contractante, in cazul in care valoarea garantiei de
participare este mai mica de 5000 lei. Data ptr. care se determina echivalenta lei/alta valuta: data publicarii anuntului de participare. Banca
ptr. echivalente leu/alta valuta:B.N.R.Echivalenta pentru garantia de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR la data
publicarii anuntului de participare. Eventualele neconcordante cu privire la indeplinirea conditiilor de forma ale garantiei de
participare,inclusiv cele privind cuantumul si valabilitatea, se vor clarifica cu ofertantii in maximum 3 zile lucratoare de la data limita de
depunere a ofertelor, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila( art. 132 alin.3 din HG 395/2016).Dovada constituirii garantiei se va
depune in SEAP semnata cu semnatura electronica EXTINSA a ofertantului. Se constituie garantie de buna executie numai pentru lotul nr.16. Garantia de buna executie a contractului subsecvent este de 10 % din valoarea fara TVA a contractului. Se constituie in orice forma permisa de lege, conform art.40 din HG 395/2016.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
CJAS Suceava- buget asigurari si Program Oncologie, iar plata se efectueaza cu Ordin de Plata.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: In perioada de ofertare se va incarca in SEAP doar Declaratie privind neincadrarea in prev.art.60/ conf. Lg. 98/2016 odata cu DUAE,
cf.art.193 alin. 1 din Legea 98/2016 de catre toti participantii la procedura de atribuire (Ofertant, asociat, tert sustinator si subcontractant). Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractanti nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165,167 din Legea nr. 98/2016.
Neîncadrarea în prevederile art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 se vor completa în DUAE, urmând ca documentele justificative care
probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sa fie prezentate, la solicitarea Autoritatii Contractante, doar de catre ofertantul
clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Modalitatea prin care poate fi demonstrata
îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente
situatiei lor. Aceste documente pot fi: 1.— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor
sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; 2.— cazierul judiciar al operatorului
economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce
au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul
constitutiv; 3.— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.
166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; 4.— alte documente edificatoare, dupa caz. conf. art. 63,
alin 1) din LG 98/2016 coroborat cu art 21 (5) din HG 395/2016 ,persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce
priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt: Ec. Vasile Rîmbu – Manager,Dr. Doina Elena Ganea-Dir.
Medical,Ec. C-tin. Boliacu- Director Financiar Contabil,Ec. C-tin Timofticiuc- Director Administrativ, Ec.Daniela Crap – Sef Birou Licitatii. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca
operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea
profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de îndeplinire: completare DUAE, urmând ca documentul
justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis în tara de rezidenta, sa fie prezentat, la
solicitarea autoritatii contractante,doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii
ofertelor.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
III.2.3)Capacitatea tehnică
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
2919/25.01.2017
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract

Anunț de informare prealabilă

Numărul anunțului în JOUE: 2017/S 016-026452 din 24.1.2017

IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 13.3.2017 - 00:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.3.2017 - 16:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 90 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 7.4.2017 - 18:00

Locul:

In SEAP

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare

Analiza documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect. Nu se accepta oferte alternative. Se vor respinge ofertele care au fost depuse la o alta adresa decât in SEAP. DUAE poate fi accesat, in vederea completarii si depunerii, la adresele: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter, https://ec.europa.eu/tools/espd (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro )si Notificarea 240/2016. Se vor respinge ofertele care au fost depuse la o alta adresa decât in SEAP. TOATE DOCUMENTELE ATASATE DE CATRE OFERTANTI, VOR PURTA IN MOD OBLIGATORIU SEMNATURA ELECTRONICA EXTINSA, conf. prevederilor art. 60 alin 4 din HG 395/2016.

VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Spitalul Judetean de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou” Suceava
B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 21
720237 Suceava
România
E-mail: licitatii@spjsv.ro
Telefon: +40 230222098
Fax: +40 230510659

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
2.2.2017