Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Blago - 52173-2023

27/01/2023    S20

Slovenija-Ljubljana: Dizelsko gorivo

2023/S 020-052173

Obvestilo o naročilu

Blago

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE
Nacionalna identifikacijska številka: 5022959000
Poštni naslov: Dunajska cesta 106
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Irena Horvat
E-naslov: irena.horvat@dbr.si
Telefon: +386 15897349
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.dbr.si
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/469547/2023-048_RD_MENJAVA_ORTNEK.zip
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21988
I.4)Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5)Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Menjava ca. 20.000 m3 dizelskega goriva v SND Ortnek

Referenčna številka dokumenta: 2023-048
II.1.2)Glavna koda CPV
09134200 Dizelsko gorivo
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Predmet javnega naročila je prodaja in nakup naftnih derivatov, in sicer:

- prodaja skupno ca. 20.000 m3 dizelskega goriva, last naročnika, ki je skladiščeno v trošarinskem skladišču Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska c. 106, 1000 Ljubljana, na lokaciji Skladišče naftnih derivatov Ortnek, Ortnek 9, 1316 Ortnek in

- nabava ca. 20.000 m3 dizelskega goriva v trošarinsko skladišče Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska c. 106, 1000 Ljubljana, na lokacijo Skladišče naftnih derivatov Ortnek, Ortnek 9, 1316 Ortnek.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
09134200 Dizelsko gorivo
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Slovenija, Skladišče naftnih derivatov Ortnek

II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet javnega naročila je prodaja in nakup naftnih derivatov, in sicer:

- prodaja skupno ca. 20.000 m3 dizelskega goriva, last naročnika, ki je skladiščeno v trošarinskem skladišču Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska c. 106, 1000 Ljubljana, na lokaciji Skladišče naftnih derivatov Ortnek, Ortnek 9, 1316 Ortnek in

- nabava ca. 20.000 m3 dizelskega goriva v trošarinsko skladišče Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska c. 106, 1000 Ljubljana, na lokacijo Skladišče naftnih derivatov Ortnek, Ortnek 9, 1316 Ortnek

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

gl. razpisno dokumentacijo

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:

gl. razpisno dokumentacijo

III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:

gl. razpisno dokumentacijo

III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

gl. razpisno dokumentacijo

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 23/02/2023
Lokalni čas: 13:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 23/02/2023
Lokalni čas: 14:00

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.02.2023 10:00:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE
Poštni naslov: Dunajska cesta 106
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
24/01/2023