Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Paslaugos - 52384-2023

Submission deadline has been amended by:  116185-2023
27/01/2023    S20

Lietuva-Vilnius: Inžinerinio projektavimo paslaugos

2023/S 020-052384

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: AB "Lietuvos geležinkeliai"
Nacionalinis registracijos Nr.: 110053842
Adresas: Geležinkelio g. 16
Miestas: Vilnius
NUTS kodas: LT Lietuva
Pašto kodas: 02100
Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: Toma Venslovaitė
El. paštas: toma.venslovaite@ltg.lt
Telefonas: +370 61647921
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.litrail.lt
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/4670
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=676661
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=676661&B=PPO
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.6)Pagrindinė veikla
Geležinkelio paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

„Rail Baltica“ Geležinkelio linijos ruože Kaunas-Vilnius regioninių stočių ir regioninių jungčių projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos, Nr. 22007

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
71320000 Inžinerinio projektavimo paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

„Rail Baltica“ Geležinkelio linijos ruože Kaunas-Vilnius regioninių stočių ir regioninių jungčių projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

Pirkimas skaidomas į II pirkimo objekto dalis:

I pirkimo objekto dalis – Geležinkelio linijos ruože Kaunas-Vilnius regioninės Vievio stoties ir jos jungčių projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos;

II pirkimo objekto dalis – Geležinkelio linijos ruože Kaunas-Vilnius regioninės Kaišiadorių stoties ir jos jungčių projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl visų pirkimo dalių
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Geležinkelio linijos ruože Kaunas-Vilnius regioninės Vievio stoties ir jos jungčių projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
71320000 Inžinerinio projektavimo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LT Lietuva
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Geležinkelio linijos ruože Kaunas-Vilnius regioninės Vievio stoties ir jos jungčių projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos;

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 26
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

Žiūrėti Sutarties 26.13. punktą.

III etapas - Statinio projekto vykdymo priežiūra užsakoma atsakirai ir atliekama visą statinio statybos laikotarpį iki statybos darbų užbaigimo dokumentų pasirašymo dienos.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Nr. 101079279, 21-EU-TC-RBGP Part VII C "Standarti nės(1435 mm) geležinkelio linijos tiesimas koridoriuje "Rail Balti ca" (RB) per Estiją, Latviją irLietuvą (VII dalis)

II.2.14)Papildoma informacija

Atsižvelgiant į tai, kad Skelbimo II.2.7. punkte nurodytas terminas vienas iš ENK kriterijų, todėl yra nurodoma preliminari sutarties trukmė.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Geležinkelio linijos ruože Kaunas-Vilnius regioninės Kaišiadorių stoties ir jos jungčių projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
71320000 Inžinerinio projektavimo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LT Lietuva
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Geležinkelio linijos ruože Kaunas-Vilnius regioninės Kaišiadorių stoties ir jos jungčių projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 26
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

Žiūrėti Sutarties 26.13. punktą.

III etapas - Statinio projekto vykdymo priežiūra užsakoma atsakirai ir atliekama visą statinio statybos laikotarpį iki statybos darbų užbaigimo dokumentų pasirašymo dienos.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Nr. 101079279, 21-EU-TC-RBGP Part VII C "Standartinės(1435 mm) geležinkelio linijos tiesimas koridoriuje "Rail Balti ca" (RB) per Esti ją, Latviją irLietuvą (VII dalis)

II.2.14)Papildoma informacija

Atsižvelgiant į tai, kad Skelbimo II.2.7. punkte nurodytas terminas vienas iš ENK kriterijų, todėl yra nurodoma preliminari sutarties trukmė.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Dokumentų, patvirtinančių pašalinimo pagrindųnebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, Nacionaliam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 17 str. 2 d. nurodytiems kriterijams bei kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos standartų reikalavimams, LTG reikalauja pateikti kartu su Paraiškoms.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.6)Reikalaujami užstatai ir garantijos:

Jei Tiekėjas, kuris bus kviečiamas sudaryti Sutartį , atsisakys ją sudaryti arba nepateiks sutarties įvykdymo užtikrinimo garantijos (jei taikoma), jis, pareikalavus, turės sumokėti 150 000,00(vienas šimtas penkiasdešimt tūkstančių eurų 00 ct) EUR dydžio baudą. Taikoma kiekvienai pirkimo objekto daliai atskirai.

III.1.7)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:

Žiūrėti Sutarties specialiųjų sąlygų 2.6. punktą.

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Sutarties vykdymas užtikrinamas netesybomis ir banko garantija, kurios dydis ne mažesnis nei 5 (penki) procentai nuo Maksimalios sutarties kainos be PVM.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Derybos su išankstiniu kvietimu dalyvauti konkurse
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 15/03/2023
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Anglų kalba, Lietuvių kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 5 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)Papildoma informacija:

Pirkimą vykdo AB „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau – LTG) pagal AB „LTG Infra“ suteiktą įgaliojimą pirkimams organizuoti, pirkimo procedūroms atlikti taip, kaip nustatyta pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Vilniaus apygardos teismas
Miestas: Vilnius
Šalis: Lietuva
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme nustatyta tvarka.

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
24/01/2023