Bunuri - 52769-2017

10/02/2017    S29    - - Bunuri - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Nu se aplică 

România-Timisoara: Hârtie pentru fotocopiatoare

2017/S 029-052769

Anunț de informare prealabilă

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Municipiul Timisoara
B-dul C. D. Loga nr. 1
Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice
În atenția: Petricescu Calin
300030 Timisoara
România
Telefon: +40 256408453
E-mail: achizitiipublice@primariatm.ro
Fax: +40 256408477

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.primariatm.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II.B: Obiectul contractului (Produse sau servicii)

II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Furnizare hartie A4, A3 pentru fotocopiatoare si format mare A0, A1, A2, A3 pentru plottere.
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Primaria Municipiului Timisoara, b-dul C. D. Loga nr. 1.

Cod NUTS RO424

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Acord-cadru privind achizitia de hartie pentru fotocopiatoare, in format A4 si A3, respectiv role de hartie pentru plottere in format A0, A1, A2 si A3.
Cost estimat fără TVA: 650 000 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: nu
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

30197643, 37823600

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.8)Informații suplimentare:
In baza acordului-cadru si a contractelor subsecvente care se vor incheia, va fi achizitionata hartie pentru fotocopiatoare, in format A4 si A3, respectiv role de hartie pentru plottere in format A0, A1, A2 si A3. Durata acordului-cadru: 48 luni. Contractele subsecvente se vor incheia anual, sau ori de cate ori este nevoie, in functie de necesitatile achizitorului si de fondurile alocate acestei destinatii. Documentatia de atribuire necesara intocmirii ofertelor, va fi atasata anuntului de participare care se va publicat in SEAP. Procedura aplicata: licitatie deschisa. Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut. Autoritatea contractanta nu doreste sa beneficieze de reducerile de termene prevazute de legislatie.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Informații privind contractele rezervate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
Procedura aplicata: licitatie deschisa. Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut. Autoritatea contractanta nu doreste sa beneficieze de reducerile de termene prevazute de legislatie. Documentatia de atribuire necesara intocmirii ofertelor, va fi atasata anuntului de participare care se va publica in SEAP.
VI.3)Informații privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind

Legislația fiscală www.mfinante.ro

Ministerul Finantelor Publice
B-dul Apolodor nr. 17, sector 5
050741 Bucuresti
România
Telefon: +40 213199759
E-mail: presa.mfp@mfinante.gov.ro
Fax: +40 213122509
Adresă Internet: www.mfinante.ro

Legislația în domeniul protecției mediului www.mmediu.ro

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
B-dul Libertatii nr. 12, sector 5
040129 Bucuresti
România
Telefon: +40 214089642
E-mail: srp@mmediu.ro
Fax: +40 214089615
Adresă Internet: www.mmediu.ro

Protecția locurilor de muncă și condiții de muncă www.mmuncii.ro

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
Str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sector 1
010026 Bucuresti
România
Telefon: +40 21358556
E-mail: relatiicupublicul@mmuncii.ro
Fax: +40 213158556
Adresă Internet: www.mmuncii.ro
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
8.2.2017