Urad za publikacije EU glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Storitve - 54230-2019

05/02/2019    S25    Evropska komisija - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Belgija-Bruselj: Tehnična pomoč pri izvajanju novih trajnostnih meril za kmetijsko in gozdno biomaso v skladu s prenovljeno direktivo o energiji iz obnovljivih virov

2019/S 025-054230

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Directorate-General for Energy
Poštni naslov: Rue Demot 24-26 (DM24 4/135)
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE10
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
E-naslov: ENER-TENDER-2019-439@EC.EUROPA.EU

Internetni naslovi:

Glavni naslov: https://ec.europa.eu/energy/en/home

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4354
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4354
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: energija

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Tehnična pomoč pri izvajanju novih trajnostnih meril za kmetijsko in gozdno biomaso v skladu s prenovljeno direktivo o energiji iz obnovljivih virov

Referenčna številka dokumenta: ENER/C1/2019-439
II.1.2)Glavna koda CPV
73210000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Splošni cilj tega naročila je države članice EU podpreti pri hitri, dosledni in stroškovno učinkoviti izvedbi trajnostnih meril iz prenovljene direktive o energiji iz obnovljivih virov, ki se uporabljajo za gozdno biomaso (na podlagi pristopa, ki temelji na tveganju) in kmetijsko biomaso. To delo bo podprlo tudi gospodarske subjekte, ki pridobivajo trajnostno biomaso, ki se uporablja za proizvodnjo energije, revizorje in pregledovalce pa pri ocenjevanju, ali gospodarski subjekti dejansko izpolnjujejo nova merila EU za trajnost energije iz biomase.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 500 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Naloge se bodo izvajale v prostorih izvajalca. Sestanki med izvajalcem in Komisijo bodo potekali v prostorih Komisije v Bruslju.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Specifični cilji naročila so Komisiji pomagati pri:

— razvoju operativnih smernic o izvajanju novih trajnostnih meril, ki temeljijo na tveganjih in se uporabljajo za gozdno biomaso, vključno s pojasnitvijo pomembnih konceptov, razvojem metode za uporabo teh meril in opredelitvijo razpoložljivih dokazov o skladnosti s trajnostnimi merili (naloga 1),

— razvoju operativnih smernic o izvajanju novih trajnostnih meril, ki se uporabljajo za kmetijsko biomaso, vključno s pojasnitvijo pomembnih konceptov, pregledom dobrih praks na področju ustreznih sistemov spremljanja in upravljanja ter opredelitvijo razpoložljivih dokazov o skladnosti s trajnostnimi merili (naloga 2),

— izvedbi primerjalne analize nacionalnih in podnacionalnih zakonskih aktov ter novih meril, ki se uporabljajo za gozdno biomaso, ter pripravi več študij primerov, namenjenih ugotavljanju izvedljivosti na podlagi metod/vrst dokazov, predlaganih v okviru nalog 1 in 2, ter opredelitvi tveganj in negotovosti ter načinov njihove obravnave (naloga 3),

— zagotavljanju podpore Komisiji pri njenem dialogu z deležniki z namenom zbiranja tehničnih povratnih informacij o ugotovitvah, pridobljenih v okviru nalog 1, 2 in 3, ter zagotavljanja točnosti in objektivnosti projektnih ugotovitev (naloga 4).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 500 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 17
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Letni delovni program na področju energije za leto 2019

II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 11/03/2019
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 12/03/2019
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Directorate-general for Energy, Unit C/1, Rue de Mot 24, 1040 Brussels, BELGIJA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Ponudniki se lahko udeležijo odpiranja, vendar jih lahko zastopa največ 1 oseba. Na koncu odpiranja bo predsednik odbora za odpiranje ponudb navedel imena ponudnikov ter sklep o sprejemljivosti vsake prejete ponudbe. Cene, ki bodo navedene v ponudbah, ne bodo sporočene.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

Internetni naslov: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Poštni naslov: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Kraj: Strasbourg
Poštna številka: 67001
Država: Francija
E-naslov: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 3881-72313
Telefaks: +33 3881-79062

Internetni naslov: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

V 2 mesecih od uradnega obvestila o rezultatu razpisa ali, če tega ni bilo, od datuma, ko je tožnik zanj izvedel. Vložitev pritožbe Evropskemu varuhu človekovih pravic ne razveljavi skrajnega roka niti ne povzroči novega roka.

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Nidergerünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
24/01/2019