Servicii - 56331-2022

02/02/2022    S23

Germania-Köln: Cursuri de perfecționare pentru zboruri de încercare

2022/S 023-056331

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2021/S 230-601931)

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Uniunii Europene pentru Siguranță Aviației (AESA)
Adresă: Konrad-Adenauer-Ufer 3
Localitate: Cologne
Cod NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Cod poștal: 50668
Țară: Germania
E-mail: tenders@easa.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.easa.europa.eu/the-agency
Adresa profilului cumpărătorului: https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Cursuri de perfecționare pentru zboruri de încercare

Număr de referinţă: EASA.2021.HVP.10
II.1.2)Cod CPV principal
80531200 Servicii de formare în domeniul tehnicii
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Activități de perfecționare a zborurilor pentru personalul AESA responsabil cu zborurile de încercare în domeniile avioanelor cu aripi fixe și avioanelor cu aripi rotative.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
28/01/2022
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 230-601931

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen-limită de primire a ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 31/01/2022
Ora locală: 12:00
A se citi:
Data: 17/02/2022
Ora locală: 12:00
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 01/02/2022
Ora locală: 10:00
A se citi:
Data: 18/02/2022
Ora locală: 10:00
VII.2)Alte informații suplimentare: