Bunuri - 60073-2018

09/02/2018    S28

Germania-Karlsruhe: Furnizare de actiniu-225 pentru aplicații în domeniul medicinei nucleare

2018/S 028-060073

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, JRC - Joint Research Centre, JRC.G - Nuclear Safety and Security (Karlsruhe), JRC.G.I.5 - Advanced Nuclear Knowledge
Adresă: PO Box 2340
Localitate: Karlsruhe
Cod NUTS: DE12 Karlsruhe
Cod poștal: 76125
Țară: Germania
Persoană de contact: Procurement Department
E-mail: jrc-procurement-karlsruhe@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/jrc/
Adresa profilului cumpărătorului: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3238
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Cercetare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare de actiniu-225 pentru aplicații în domeniul medicinei nucleare

Număr de referinţă: JRC/KRU/2018/G.I.5/0016/OC
II.1.2)Cod CPV principal
09344000 Radioizotopi
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Acest Ac-225 este necesar pentru susținerea activităților de cercetare (teste clinice și teste preclinice) în domeniul imunoterapiei alfa specifice. Materialul va fi utilizat pentru producerea de preparate medicale.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 660 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
09344000 Radioizotopi
09343000 Materiale radioactive
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: DE123 Karlsruhe
Locul principal de executare:

Hermann-von-Helmholtz-Platz 1, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen (Germania).

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare de actiniu-225 pentru aplicații în domeniul medicinei nucleare.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 660 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3238

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 16/03/2018
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză, Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 19/03/2018
Ora locală: 10:00
Locul:

Hermann-von-Helmholtz-Platz 1, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen (Germania).

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se va accepta facturarea electronică
Se vor utiliza plăţile electronice
VI.3)Informații suplimentare:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3238

Participarea la această licitație este deschisă, de asemenea, tuturor operatorilor economici care sunt stabiliți în Federația Rusă.

În cazul în care documentele justificative privind criteriile de excludere și de selecție sunt emise într-o limbă neoficială a UE, ofertantul trebuie să anexeze o scurtă traducere a conținutului lor într-una din limbile oficiale ale UE (de preferat în limba engleză).

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
02/02/2018