Paslaugos - 60351-2020

Submission deadline has been amended by:  127377-2020
07/02/2020    S27

Graikija-Maroussi: Paramos paslaugos, susijusios su ES kibernetinio saugumo sertifikavimo sistema

2020/S 027-060351

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra
Adresas: 1 Vasilissis Sofias Street
Miestas: Maroussi
NUTS kodas: EL ΕΛΛΑΔΑ
Pašto kodas: 15124
Šalis: Graikija
Asmuo ryšiams: Procurement Officer
El. paštas: procurement@enisa.europa.eu
Telefonas: +30 2814409711
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.enisa.europa.eu
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5926
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5926
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.5)Pagrindinė veikla
Kita veikla: Kibernetinis saugumas

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Paramos paslaugos, susijusios su ES kibernetinio saugumo sertifikavimo sistema

Nuorodos numeris: ENISA F-COD-20-T02
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
73000000 Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Prašomos paslaugos apima ENISA veiklą kibernetinio saugumo sertifikavimo schemų sudarymo srityje.

Pavyzdžiai:

— darbas su vidaus rinka ir tarptautiniais aspektais, susijusiais su rinka, organizaciniais, techniniais ir teisiniais aspektais,

— rinkos sektorių, kuriems gali būti naudingas kibernetinis sertifikavimas, analizė:

—— sertifikavimo schemų rinkos reikalavimai iš naudotojo, paslaugos ir technologijos teikėjo perspektyvos;

—— pagrindiniai faktoriai, užtikrinantys pripažinimą rinkoje ir nediskriminacinę rinkos prieigą;

—— esamos nacionalinės schemos, jų padėtis rinkoje ir potencialios tobulintinos sritys;

—— potencialios sinergijos su CSA atitinkančias sertifikavimo schemas kitiems rinkos sektoriams.

— rinkos tyrimai, susiję su kibernetinio saugumo sertifikavimo schemų įsisavinimu;

— sertifikavimo rinkos aspektų tyrimai ir dokumentacija;

— parama rengiant ir įgyvendinant sektoriui būdingos rizikos vertinimą.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 800 000.00 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
73210000 Mokslinių tyrimų konsultacinės paslaugos
79130000 Teisinės dokumentavimo ir sertifikavimo paslaugos
79132000 Sertifikavimo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: EL30 Aττική
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Tikimės, kad konkurso dalyviai turės kompetencijos ir žinių keliose šiose srityse:

— susiję ES teisės aktai, ypač CSA or reguliavimo sistema Europos ir tarptautinėse rinkose,

— Europos IRT rinka, sektoriai ir jų IRT paslaugos. Pagrindinės suinteresuotosios šalys ir jų vaidmenys bei verslo tikslai, vieta tarptautinėje rinkoje, priklausomybė nuo ne Europos paslaugų ar technologijų teikėjo,

— standartiniai sektoriui būdingi reikalavimai vertinant ir sertifikuojant IRT produktus, esamos sertifikavimo schemos ir jų padėtis atitinkamuose rinkos sektoriuose,

— standartinė IRT paslaugų ir susijusių IRT produktų sistemos architektūra,

— standartiniai atakų vektoriai. Potencialių užpuolikų sugebėjimai,

— rizikos vertinimo standartai (pvz., ISO/IEC 27005) ir susijusių standartizacijos institucijų vykdomas darbas,

— praktinė patirtis vykdant rizikos vertinimą,

— IRT produkto saugumo vertinimas ir sertifikavimo schemos (pvz., CC/SOGIS schemos, EMVCo, FIDO) ir susiję standartai,

— ISMS vertinimas ir sertifikavimas, grindžiamas ISO/IEC 27000 standartų serija,

— vertinimo ir sertifikavimo schemų apibrėžimas ir įgyvendinimas,

— apsaugos profilių, saugumo tikslų generavimas,

— vertinimo laboratorijų veikimas ir valdymas, vertinimo laboratorijų kokybės užtikrinimo procesai,

— vertinimo rezultatų tvirtinimas ir sertifikatų išdavimas,

— suinteresuotųjų šalių reikalavimų rinkimas, skirtingų nuomonių ir požiūrių kaupimas bei dokumentavimas,

— techninės dokumentacijos generavimas.

Įvairios specialios sutartys, pagrįstos metine ENISA darbo programa, bus periodiškai sudaromos su preliminariąsias sutartis laimėjusiais rangovais vadovaujantis pakartotinai skelbiamo konkurso procedūra. Taikant derybų procedūrą be išankstinio skelbimo apie pirkimą publikavimo, šis bendras biudžetas gali būti padidintas ne daugiau kaip 50 %, priklausomai nuo perkančiosios organizacijos reikmių ir biudžeto galimybių.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 800 000.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

Preliminariosios sutartys bus sudarytos pradiniam 12 mėnesių laikotarpiui ir gali būti kaskart atnaujinta metams, bendra didžiausia trukmė – 4 metai.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Kaip nurodyta pirkimo dokumentuose.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus
Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su keliais veiklos vykdytojais
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 05/03/2020
Vietos laikas: 18:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Anglų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 3 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 06/03/2020
Vietos laikas: 11:30
Vieta:

ENISA Athens office, Vasilissis Sofias Street 1, 151 24 Maroussi, Attiki, GRAIKIJA.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje gali dalyvauti daugiausia 1 kiekvieno konkurso dalyvio teisinis atstovas. Konkurso dalyviai turi pranešti agentūrai raštu apie savo ketinimą dalyvauti el. paštu procurement@enisa.europa.eu likus bent 2 darbo dienoms iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros. Jeigu jis nepateiks šios informacijos, perkančioji organizacija turi teisę neįsileisti jų į savo patalpas.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
Adresas: Boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Miestas: Luxembourg
Pašto kodas: L-2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 4303-2600
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
Oficialus pavadinimas: Europos ombudsmenas
Adresas: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Miestas: Strasbourg
Pašto kodas: 67001
Šalis: Prancūzija
El. paštas: eo@ombudsman.europa.eu
Telefonas: +33 388172313
Faksas: +33 388179062
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
28/01/2020