Servicii - 60541-2017

16/02/2017    S33    - - Servicii - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Nu se aplică 

România-Timisoara: Servicii de întreţinere şi reparaţii de software

2017/S 033-060541

Anunț de informare prealabilă

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Municipiul Timisoara
B-dul C. D. Loga nr. 1
Punct(e) de contact: Serv. Achizitii Publice
În atenția: Maria Mezei
300030 Timisoara
România
Telefon: +40 256408367
E-mail: achizitiipublice@primariatm.ro
Fax: +40 256408477

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.primariatm.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II.B: Obiectul contractului (Produse sau servicii)

II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:

Servicii de gazduire domenii Internet, mentenanta (intretinere) portaluri www.dmmt.ro si www.biotowns.ro suport si dezvoltare portal www.dmmt.ro si gazduire domenii Internet, mentenanta (intretinere) portaluri www.carpatzoo.ro si www.zootimisoara.ro suport si dezvoltare portal www.zootimisoara.ro

II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Categoria de servicii nr 27: Alte servicii
La sediul prestatorului din Timisoara, Dr. Ioan Muresan nr. 58 si/sau la sediul Autoritatii contractante b-dul C. D. Loga nr. 1, Timisoara, daca este cazul.

Cod NUTS RO424

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
In baza contr. ce se va incheia se vor presta serv. de gazduire domenii Internet, mentenanta (intretinere) portaluri www.dmmt.ro www.biotowns.ro www.carpotzoo.ro si www.zootimisoara.ro suport si dezvoltare portal www.dmmt.ro si www.zootimisoara.ro
Cost estimat fără TVA: 16 500 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: nu
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

72267000, 72415000

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.8)Informații suplimentare:

In baza contractului care se va incheia se vor presta servicii de gazduire domenii Internet, mentenanta (intretinere) portaluri www.dmmt.ro si www.biotowns.ro suport si dezvoltare portal www.dmmt.ro si gazduire domenii Internet, mentenanta (intretinere) portaluri www.carpatzoo.ro si www.zootimisoara.ro suport si dezvoltare portal www.zootimisoara.ro in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Informații privind contractele rezervate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
Procedura aplicata – negogiere fara publicare prealabila, conform prevederilor art. 104 alin. (1) litera b) si alin. (2) litera c) din Legea 98/2016 – cu un singur operator economic. Criteriul de atribuire – pretul cel mai scazut.
VI.3)Informații privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind
Legislația fiscală mfinante.ro
Ministerul Finantelor Publice
Strada Apolodor nr. 17, sector 5
050741 Bucuresti
România
Telefon: +40 213199759
E-mail: presa.mfp@mfinante.gov.ro
Fax: +40 213122509
Adresă Internet: www.mfinante.roLegislația în domeniul protecției mediului mmediu.ro
Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
B-dul Libertatii nr. 12, sector 5
040129 Bucuresti
România
Telefon: +40 214089500
E-mail: srp@mmediu.ro
Fax: +40 214089613
Adresă Internet: www.mmediu.roProtecția locurilor de muncă și condiții de muncă mmuncii.ro
Ministerul Muncii si Justitiei Sociale
Str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sector 1
010026 Bucuresti
România
Telefon: +40 213158556
E-mail: relatiicupublicu@mmuncii.ro
Adresă Internet: www.mmuncii.ro
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
14.2.2017