Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Servicii - 61054-2016

24/02/2016    S38

Belgia-Bruxelles: Asigurarea parcului imobiliar al Comisiei Europene și al instituțiilor și agențiilor asociate, precum și a conținutului acestuia

2016/S 038-061054

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană
Număr naţional de înregistrare: OIB.02/PO/2016/002/697
Adresă: CSM 1 05/43
Localitate: Bruxelles
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Persoană de contact: Office pour les infrastructures et la logistique
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu
Adresa profilului cumpărătorului: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Consiliul Uniunii Europene
Localitate: Bruxelles
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Cod poștal: 1048
Țară: Belgia
Persoană de contact: Office pour les infrastructures et la logistique
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene
Localitate: Bruxelles
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Cod poștal: 1040
Țară: Belgia
Persoană de contact: Office pour les infrastructures et la logistique
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comitetul Economic și Social European
Localitate: Bruxelles
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Cod poștal: 1040
Țară: Belgia
Persoană de contact: Office pour les infrastructures et la logistique
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME)
Localitate: Bruxelles
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Cod poștal: 1210
Țară: Belgia
Persoană de contact: Office pour les infrastructures et la logistique
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA)
Localitate: Bruxelles
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Cod poștal: 1040
Țară: Belgia
Persoană de contact: Office pour les infrastructures et la logistique
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare (ERCEA)
Localitate: Bruxelles
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Cod poștal: 1210
Țară: Belgia
Persoană de contact: Office pour les infrastructures et la logistique
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA)
Localitate: Bruxelles
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Cod poștal: 1140
Țară: Belgia
Persoană de contact: Office pour les infrastructures et la logistique
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Întreprinderea comună SESAR
Localitate: Bruxelles
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Cod poștal: 1000
Țară: Belgia
Persoană de contact: Office pour les infrastructures et la logistique
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu
I.2)Informații privind achizițiile publice comune
Contractul implică o achiziţie comună
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1323
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Asigurarea parcului imobiliar al Comisiei Europene și al instituțiilor și agențiilor asociate, precum și a conținutului acestuia.

Număr de referinţă: OIB.02/PO/2016/002/697
II.1.2)Cod CPV principal
66510000 Servicii de asigurare
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul acestui contract este asigurarea parcului imobiliar al Comisiei Europene și al instituțiilor și agențiilor asociate, precum și a conținutului acestuia.

Acest contract este împărțit în 3 loturi:

în ceea ce privește loturile 1 și 2, numai Comisia Europeană participă la această invitație la licitație;

în ceea ce privește lotul 3, participă la această invitație la licitație instituțiile și agențiile menționate în secțiunea I.

II.1.5)Valoarea totală estimată
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Asigurarea parcului imobiliar al Comisiei Europene și al instituțiilor și agențiilor asociate, precum și a conținutului acestuia.

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
66515100 Servicii de asigurare împotriva incendiilor
66515200 Servicii de asigurare a bunurilor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectul acestui contract este asigurarea parcului imobiliar al Comisiei Europene și al instituțiilor și agențiilor asociate, precum și a conținutului acestuia.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 250 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Asigurarea parcului imobiliar al Comisiei Europene și al instituțiilor și agențiilor asociate, precum și a conținutului acestuia.

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
66515100 Servicii de asigurare împotriva incendiilor
66515200 Servicii de asigurare a bunurilor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectul acestui contract este asigurarea parcului imobiliar al Comisiei Europene și al instituțiilor și agențiilor asociate, precum și a conținutului acestuia.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 250 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Asigurarea parcului imobiliar al Comisiei Europene și al instituțiilor și agențiilor asociate, precum și a conținutului acestuia.

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
66515100 Servicii de asigurare împotriva incendiilor
66515200 Servicii de asigurare a bunurilor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectul acestui contract este asigurarea parcului imobiliar al Comisiei Europene și al instituțiilor și agențiilor asociate, precum și a conținutului acestuia.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 250 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Volumul suprafețelor care trebuie asigurate este de aproximativ:

lotul 1: 770 000 m2;

lotul 2: 792 000 m2;

lotul 3: 550 000 m2.

Valoarea conținutului care trebuie asigurat este de aproximativ:

lotul 1: 103 000 000 EUR;

lotul 2: 91 000 000 EUR;

lotul 3: 141 000 000 EUR.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

participarea la această procedură de invitație la licitație este deschisă în condiții de egalitate tuturor persoanelor fizice și juridice și tuturor entităților publice dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau grupurilor formate din acești operatori economici, conform următoarelor 2 forme distincte:

— o companie de asigurări în nume propriu;

— mai multe companii de asigurări în cadrul unei oferte comune.

Asigurătorul (asigurătorii) care depune (depun) o ofertă poate (pot) desemna un intermediar de asigurări (broker) în calitate de punct unic de contact pe parcursul procedurii de invitație la licitație și, în cazul atribuirii contractului, pentru gestionarea administrativă a contractului.

Aceeași companie de asigurări nu poate participa decât sub 1 dintre formele distincte de mai sus.

Aceeași companie de asigurări nu poate depune mai mult de 1 ofertă pentru același lot (individual sau în cadrul unui grup), sub rezerva excluderii automate a tuturor ofertelor acesteia în momentul în care aceeași companie participă în cadrul mai multor oferte. Prin analogie, același intermediar de asigurări (broker) nu trebuie să fie autorizat să acționeze în calitate de punct unic de contact pentru mai mult de 1 ofertant per lot în conformitate cu condițiile prevăzute în caietul de sarcini, sub rezerva excluderii automate a tuturor ofertelor pentru care brokerul a fost desemnat punct unic de contact.

Fiecare membru al grupului trebuie să respecte individual criteriile de neexcludere. Grupul în ansamblu trebuie să respecte criteriile de selecție (a se vedea punctele III.1.2 și III.1.3), iar diferiții membri ai grupului vor fi responsabili în solidar pentru executarea contractului.

Ofertantul trebuie să anexeze o fișă de identificare (a se vedea anexa I la caietul de sarcini), precum și toate documentele și informațiile solicitate la punctul III.1 „Condiții de participare” din prezentul anunț și enumerate în anexa I la caietul de sarcini.

Ofertantul trebuie să anexeze un document justificativ în care să specifice numele statului în care își are sediul sau domiciliul, conform legislației din țara sa de reședință.

Ofertantul trebuie să anexeze o declarație pe propria răspundere, semnată și datată în mod corespunzător, în care să specifice faptul că nu se găsește în niciuna dintre situațiile de excludere de la participarea la un contract atribuit de Uniunea Europeană. Declarația pe propria răspundere trebuie să reproducă în întregime modelul publicat pe pagina următoare: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

NB: ofertantul câștigător trebuie să furnizeze, sub rezerva excluderii, următoarele documente justificative pentru a susține declarația pe propria răspundere, înainte de semnarea contractului.

În cazul în care li se va atribui contractul, grupurile trebuie să furnizeze declarația pe propria răspundere, precum și informațiile și documentele justificative pentru fiecare membru în parte.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

ofertantul trebuie să furnizeze:

— o copie a situațiilor financiare (bilanțuri și conturi de exploatare) pentru ultimele 3 exerciții financiare, indicând profitul anual înainte de impozitare. În cazul în care, dintr-un motiv întemeiat, ofertantul se află în imposibilitatea de a le furniza, acesta trebuie să includă o declarație privind profiturile anuale brute din ultimii 3 ani. În cazul în care situațiile financiare sau declarația indică un profit mediu negativ pe parcursul ultimilor 3 ani, ofertantul trebuie să furnizeze un alt document care să ateste capacitatea sa financiară și economică, precum o garanție corespunzătoare din partea unei terțe părți (de exemplu, compania-mamă), declarații din partea auditorilor, experților contabili sau documente echivalente;

— o declarație privind cifra de afaceri anuală specifică realizată în ultimele 3 exerciții financiare.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

pentru a fi selectat, ofertantul trebuie să furnizeze dovada unei medii a cifrei de afaceri anuale specifice pentru ultimele 3 exerciții financiare de:

lotul 1: valoarea minimă a cifrei de afaceri specifice („asigurare împotriva incendiilor”): 1 200 000 EUR;

lotul 2: valoarea minimă a cifrei de afaceri specifice („asigurare împotriva incendiilor”): 1 200 000 EUR;

lotul 3: valoarea minimă a cifrei de afaceri specifice („asigurare împotriva incendiilor”): 1 000 000 EUR.

În cazul depunerii unei oferte pentru mai multe loturi, cifra de afaceri anuală specifică medie a ofertantului trebuie să fie cel puțin egală cu valoarea rezultată din adunarea valorilor minime solicitate pentru fiecare lot.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

ofertantul trebuie să furnizeze:

o listă cu principalele servicii prestate în ultimii 3 ani în domeniul care face obiectul contractului, indicând numele și datele exacte ale beneficiarilor, precum și o descriere succintă (nu mai mult de o jumătate de pagină A4) a serviciilor prestate (volume, profil, cerințe speciale, dacă este cazul etc.). În cazul serviciilor prestate în cadrul unui consorțiu, dacă numai o parte din servicii a fost realizată de ofertant, trebuie să se specifice partea efectiv realizată de acesta din urmă, precum și cea realizată de ceilalți membri (indicând volumul serviciilor subcontractate sau realizate de alte companii).

Comisia își rezervă dreptul de a-i întreba pe beneficiarii serviciilor menționate cât de mulțumiți au fost de serviciile prestate de ofertant.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

pentru a fi selectat, ofertantul trebuie să furnizeze dovada unei suprafețe asigurate pentru același beneficiar (contract executat în ultimii 3 ani) de cel puțin:

lotul 1: 100 000 m2;

lotul 2: 100 000 m2;

lotul 3: 100 000 m2.

În cazul depunerii unei oferte pentru mai multe loturi, suprafața minimă solicitată trebuie să fie cel puțin egală cu valoarea rezultată din adunarea suprafețelor minime solicitate pentru fiecare lot.

III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

Dovada aprobării din partea Autorității Serviciilor și Piețelor Financiare (FSMA) pentru categoriile 8 (incendiu și fenomene naturale), 9 (alte daune ale bunurilor) și 13 (răspundere civilă generală) prevăzute în anexa I la Decretul Regal din 22.2.2001 și în conformitate cu articolul 14 din Directiva 2009/138/CE din 25.11.2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) sau orice altă autorizație echivalentă din partea unui organism dintr-un alt stat.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 31/03/2016
Ora locală: 17:30
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 06/04/2016
Ora locală: 10:00
Locul:

Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), bâtiment «CSM 1», cours Saint-Michel 1 (entrée côté rue Père de Deken 23), 1040 Bruxelles, BELGIA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

la ședința de deschidere a ofertelor poate participa 1 reprezentant autorizat în mod corespunzător din partea fiecărui ofertant (trebuie prezentat un pașaport sau o carte de identitate). Ofertanții care doresc să participe trebuie să informeze Unitatea OIB 02 Achiziții publice, în scris, cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de ședința de deschidere (a se vedea detaliile referitoare la adresă indicate la punctul I.1).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
Perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare:

36 de luni după data atribuirii contractului.

VI.3)Informații suplimentare:

1) Caietul de sarcini și documentele suplimentare (inclusiv întrebări și răspunsuri) vor fi disponibile la următoarea adresă de internet: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1323

Părțile interesate sunt invitate să se înregistreze prin intermediul site-ului. Acestea vor fi apoi informate prin sistemul de achiziții publice online cu privire la eventualele actualizări disponibile pentru această invitație la licitație. Părțile care nu sunt înregistrate pe site sunt invitate să consulte site-ul cu regularitate. Comisia nu poate fi considerată responsabilă în cazul în care ofertanții nu iau cunoștință de orice informație suplimentară cu privire la această invitație la licitație publicată pe acest site.

Site-ul va fi actualizat în mod regulat, iar ofertanților le revine responsabilitatea de a verifica eventualele actualizări și modificări efectuate pe parcursul perioadei de licitație.

Informații suplimentare cu privire la condițiile contractuale, reînnoirile contractului, condițiile de participare, nivelurile minime ale capacităților solicitate, volumul total estimat al contractului etc. pot fi găsite în caietul de sarcini disponibil pe site-ul sus-menționat. Nu va fi emisă nicio versiune pe suport de hârtie. Certificat EMAS din 2005, OIB adoptă o atitudine ecologică. EMAS este sistemul de management de mediu și audit, un instrument voluntar al UE, utilizat de organizații în vederea îmbunătățirii rezultatelor în materie de protecție a mediului.

2) Pentru informații suplimentare privind participarea la invitația la licitație și derularea procedurilor de achiziții publice la OIB, a se consulta „Ghidul pentru ofertanți” și broșura„Comisia Europeană, partenerul dumneavoastră de afaceri” accesibile prin intermediul următorului link: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

3) Contractul va avea o durată inițială de 12 luni, cu posibilitatea a 3 reînnoiri tacite cu durata de 12 luni fiecare.

4) Timp de 3 ani de la încheierea contractului inițial, autoritatea contractantă va putea să utilizeze procedura negociată, fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, pentru servicii noi care constau în repetarea de servicii similare celor alocate părții căreia i-a fost atribuit prezentul contract de către autoritatea contractantă.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

în termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoștință de actul respectiv. O plângere adresată Ombudsmanului European nu suspendă această perioadă și nu deschide o nouă perioadă pentru utilizarea căilor de atac.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
12/02/2016