Bunuri - 64068-2017

18/02/2017    S35    - - Bunuri - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Nu se aplică 

România-Timisoara: Toner pentru fotocopiatoare

2017/S 035-064068

Anunț de informare prealabilă

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Municipiul Timisoara
B-dul C. D. Loga nr. 1
Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice
În atenția: Corina Coroian
300030 Timisoara
România
Telefon: +40 256408367
E-mail: achizitiipublice@primariatm.ro
Fax: +40 256408477

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.primariatm.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II.B: Obiectul contractului (Produse sau servicii)

II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Achizitie tonere pentru imprimante, fax-uri si fotocopiatoare.
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Sediul autoritatii contractante.

Cod NUTS RO424

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Achizitie tonere pentru imprimante, fax-uri si fotocopiatoare (4 loturi) conform cerintelor din documentatia de atribuire.
Cost estimat fără TVA: 359 983 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: da
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

30125120, 30125110

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.8)Informații suplimentare:
Procedura aplicata: licitatie deschisa. Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut. Autoritatea contractanta nu doreste sa beneficieze de reducerile de termene prevazute de legislatie. Se vor incheia cate un acord-cadru pe fiecare lot. Durata unui acord-cadru :12 luni.

Informații privind loturile

Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 1 Denumire: Achizitie tonere pentru Imprimante Sharp
1)Descriere succintă:
Achizitie tonere pentru Imprimante Sharp conform documentatiei de atribuire. Se va incheia un acord-cadru pe 12 luni. In baza acordului-cadru se vor incheia contracte subsecvente semestriale sau ori de cate ori este nevoie in functie de necesitatile achizitorului si de fondurile alocate.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

30125120, 30125110

3)Cantitate sau domeniu:
Achizitie tonere pentru Imprimante Sharp conform documentatiei de atribuire.
Cost estimat fără TVA: 99 379 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Documentatia de atribuire necesara intocmirii ofertelor se va posta in SEAP, atasata anuntului de participare.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 2 Denumire: Achizitie tonere pentru Imprimante Kyocera
1)Descriere succintă:
Achizitie tonere pentru Imprimante Kyocera conform documentatiei de atribuire. Se va incheia un acord-cadru pe 12 luni. In baza acordului-cadru se vor incheia contracte subsecvente semestriale sau ori de cate ori este nevoie in functie de necesitatile achizitorului si de fondurile alocate.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

30125120, 30125110

3)Cantitate sau domeniu:
Achizitie tonere pentru Imprimante Kyocera conform documentatiei de atribuire.
Cost estimat fără TVA: 49 170 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 12( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Documentatia de atribuire necesara intocmirii ofertelor se va posta in SEAP, atasata anuntului de participare.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 3 Denumire: Achizitie tonere pentru Imprimante HP
1)Descriere succintă:
Achizitie tonere pentru Imprimante HP conform documentatiei de atribuire. Se va incheia un acord-cadru pe 12 luni. In baza acordului-cadru se vor incheia contracte subsecvente semestriale sau ori de cate ori este nevoie in functie de necesitatile achizitorului si de fondurile alocate.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

30125120, 30125110

3)Cantitate sau domeniu:
Achizitie tonere pentru Imprimante HP conform documentatiei de atribuire.
Cost estimat fără TVA: 171 403 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 12( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Documentatia de atribuire necesara intocmirii ofertelor se va posta in SEAP, atasata anuntului de participare.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 4 Denumire: Achizitie tonere diverse
1)Descriere succintă:
Achizitie tonere diverse (pentru: Canon, Panasonic, Philips, Samsung, Xerox, Richo) conform documentatiei de atribuire. Se va incheia un acord-cadru pe 12 luni. In baza acordului-cadru se vor incheia contracte subsecvente semestriale sau ori de cate ori este nevoie in functie de necesitatile achizitorului si de fondurile alocate.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

30125120, 30125110

3)Cantitate sau domeniu:
Achizitie tonere (pt. Canon, Panasonic, Philips, Samsung, Xerox, richo), conf. documentatiei de atribuire.
Cost estimat fără TVA: 40 031 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 12( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Documentatia de atribuire necesara intocmirii ofertelor se va posta in SEAP, atasata anuntului de participare.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Informații privind contractele rezervate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
Documentatia de atribuire necesara intocmirii ofertelor se va posta in SEAP, atasata anuntului de participare.
VI.3)Informații privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind

Legislația fiscală www.mfinante.ro

Ministerul Finantelor Publice
St. Apolodor nr. 17, sector 5
050741 Bucuresti
România
Telefon: +40 213199759
E-mail: presa.mfp@mfinante.gov.ro
Fax: +40 213122509
Adresă Internet: www.mfinante.ro

Legislația în domeniul protecției mediului www.mmediu.ro

Ministerul Mediului
B-dul Libertatii nr. 12, sector 5
040129 Bucuresti
România
Telefon: +40 214089642
E-mail: srp@mmediu.ro
Fax: +40 214089615
Adresă Internet: www.mmediu.ro

Protecția locurilor de muncă și condiții de muncă www.mmuncii.ro

Ministerul Muncii si Justitiei Sociale
Str. D. I. Dobrescu nr. 2-4, sector 1
010026 Bucuresti
România
Telefon: +40 213158556
E-mail: relatiicupublicul@mmuncii.gov.ro
Fax: +40 213158556
Adresă Internet: www.mmuncii.gov.ro
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
16.2.2017