Bunuri - 67631-2017

22/02/2017    S37    - - Bunuri - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Nu se aplică 

România-Bucuresti: Produse farmaceutice

2017/S 037-067631

Anunț de informare prealabilă

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicina Preventiva
Str. Washington nr. 8-10, sector 1
În atenția: Carmen Enache
011794 Bucuresti
România
Telefon: +40 212302980
E-mail: licitatie@cmdtamp.ro
Fax: +40 213180262

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: http://www.cmdtamp.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.3)Activitate principală
Sănătate
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II.B: Obiectul contractului (Produse sau servicii)

II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Achizitie medicamente de uz uman.
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Sediul CMDTAMP - Bucuresti.

Cod NUTS RO321

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Conform documentatiei de atribuire.
Cost estimat fără TVA: 29 000 000 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: da
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33600000

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
10.7.2017
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.8)Informații suplimentare:
Acord cadru 12 luni.

Informații privind loturile

Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 1 Denumire: Medicamente pentru tractul digestiv si metabolism
1)Descriere succintă:
Medicamente pentru tractul digestiv si metabolism.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33610000

3)Cantitate sau domeniu:
Conform documentatiei de atribuire.
Cost estimat fără TVA: 3 500 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 11.7.2017
Durata în luni: 12( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Conform documentatiei de atribuire.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 2 Denumire: Medicamente pentru sange, pentru organele hematopoietice si pentru sistemul cardiovascular
1)Descriere succintă:
Medicamente pentru sange, pentru organele hematopoietice si pentru sistemul cardiovascular.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33620000

3)Cantitate sau domeniu:
Conform documentatiei de atribuire.
Cost estimat fără TVA: 8 600 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 11.7.2017
Durata în luni: 12( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Conform documentatiei de atribuire.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 3 Denumire: Medicamente utilizate in dermatologie si pentru sistemul musculo-scheletic
1)Descriere succintă:
Medicamente utilizate in dermatologie si pentru sistemul musculo-scheletic.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33630000

3)Cantitate sau domeniu:
Conform documentatiei de atribuire.
Cost estimat fără TVA: 3 000 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 11.7.2017
Durata în luni: 12( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Conform documentatiei de atribuire.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 4 Denumire: Medicamente pentru sistemul genito-urinar si hormoni
1)Descriere succintă:
Medicamente pentru sistemul genito-urinar si hormoni.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33640000

3)Cantitate sau domeniu:
Conform documentatiei de atribuire.
Cost estimat fără TVA: 1 700 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 11.7.2017
Durata în luni: 12( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Conform documentatiei de atribuire.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 5 Denumire: Antiinfectioase generale pentru uz sistemic, vaccinuri, antineoplazice si imunomodulatoare
1)Descriere succintă:
Antiinfectioase generale pentru uz sistemic, vaccinuri, antineoplazice si imunomodulatoare.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33650000

3)Cantitate sau domeniu:
Conform documentatiei de atribuire.
Cost estimat fără TVA: 3 000 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 11.7.2017
Durata în luni: 12( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Conform documentatiei de atribuire.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 6 Denumire: Medicamente pentru sistemul nervos si organele senzoriale
1)Descriere succintă:
Medicamente pentru sistemul nervos si organele senzoriale.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33660000

3)Cantitate sau domeniu:
Conform documentatiei de atribuire.
Cost estimat fără TVA: 5 800 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 11.7.2017
Durata în luni: 12( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Conform documentatiei de atribuire.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 7 Denumire: Medicamente pentru sistemul respirator
1)Descriere succintă:
Medicamente pentru sistemul respirator.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33670000

3)Cantitate sau domeniu:
Conform documentatiei de atribuire.
Cost estimat fără TVA: 2 900 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 11.7.2017
Durata în luni: 12( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Conform documentatiei de atribuire.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 8 Denumire: Diverse medicamente
1)Descriere succintă:
Diverse medicamente.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu:
Conform documentatiei de atribuire.
Cost estimat fără TVA: 500 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 11.7.2017
Durata în luni: 12( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Conform documentatiei de atribuire.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Informații privind contractele rezervate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
— licitatie deschisa; pretul cel mai scazut; declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016; declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016 si art. 21 din HG395/2016; certificate constatator si certificate de atestare fiscala; autorizatie de functionare.
VI.3)Informații privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind

Legislația fiscală www.finante.ro

Ministerul Finantelor Publice
Strada Apolodor nr. 17, sector 5
050741 Bucuresti
România
Telefon: +40 213199759
E-mail: presa.mfp@mfinante.gov.ro
Fax: +40 213122509
Adresă Internet: www.mfinante.ro

Legislația în domeniul protecției mediului www.apm.ro

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului
Splaiul Independentei nr. 294, sector 6
060031 Bucuresti
România
Telefon: +40 214934236
E-mail: office@anpm.ro
Fax: +40 214934010
Adresă Internet: www.anpm.ro

Protecția locurilor de muncă și condiții de muncă www.mmuncii.ro

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
Str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sector 1
010026 Bucuresti
România
Telefon: +40 213136267
E-mail: relatiicupublicul@mmuncii.ro
Fax: +40 213136267
Adresă Internet: www.mmuncii.ro
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
20.2.2017