Mums džiugu pranešti, kad 2024-01-29 (data orientacinė, dar bus patvirtinta) pradės veikti nauja TED portalo versija. Norite sužinoti, kokių naujų funkcijų, patobulinimų ir kt. parengėme naudotojams? Kviečiame susipažinti su mūsų straipsniu ir sužinoti daugiau apie naujus svarbiausius pasikeitimus ir funkcijas.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Paslaugos - 68538-2016

Pateikti glaustą rodinį

01/03/2016    S42

Belgija-Briuselis: Įvairūs tyrimai

2016/S 042-068538

Išankstinis informacinis skelbimas

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Europos Komisija, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology
Adresas: avenue de Beaulieu 25
Miestas: Brussels
Pašto kodas: 1049
Šalis: Belgija
Asmuo ryšiams: žr. II.B skirsnio II.8 dalį

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: https://ec.europa.eu/digital-agenda/

Pirkėjo profilio adresas: http://ec.europa.eu/dgs/connect/

Daugiau informacijos galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.3)Pagrindinė veikla
Kita: ryšių tinklai, turinys ir technologijos.
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II.B dalis: Sutarties objektas (Prekės arba paslaugos)

II.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Įvairūs tyrimai.
II.2)Sutarties tipas ir prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugų kategorija Nr. 11: Valdymo konsultavimo [6] ir susijusios paslaugos
II.3)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
Skelbimas susijęs su preliminariojo susitarimo sudarymu: ne
II.4)Trumpas prekių ar paslaugų pobūdžio ir kiekio arba vertės aprašymas:

Pirkimo dalys

Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.5)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

79419000 Vertinimo konsultacinės paslaugos, 79310000 Rinkos tyrimų paslaugos, 73210000 Mokslinių tyrimų konsultacinės paslaugos

II.6)Numatyta sutarties sudarymo procedūros pradžios data
II.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.8)Papildoma informacija:
II.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Pažangiųjų sistemų integravimas ir pažangieji objektai: kaip pereiti mirties slėnį ir rasti trumpiausią kelią į gamybą Europoje? — SMART 2016/0004.
II.2)Sutarties tipas ir prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugų kategorija Nr. 11: Valdymo konsultavimo [6] ir susijusios paslaugos
II.3)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
Skelbimas susijęs su preliminariojo susitarimo sudarymu: ne
II.4)Trumpas prekių ar paslaugų pobūdžio ir kiekio arba vertės aprašymas:
Šio tyrimo uždavinys – sukurti išsamų supratimą apie varomąsias jėgas, iššūkius ir kliūtis, kurios turi įtakos perduodant pažangiąsias sistemas iš laboratorijos į rinką. Tada bus nustatyti ir sukonceptualizuoti sprendimai, kurie padėtų pašalinti kliūtis diegiant šias technologijas rinkoje tiek pažangiųjų sistemų, tiek pažangiųjų objektų srityje, ypač patikrinant šios srities BP 7 projektų rezultatus. Analizė apims visą inovacijų grandinę – nuo technologijų kūrimo iki gamybos ir diegimo į rinką. Galiausiai tyrime bus pateiktos konkrečios rekomendacijos, skirtos Europos politikai ir programoms šiose srityse, ypač programai „Horizontas 2020“, siekiant palengvinti komercializaciją, įveikti kliūtis, kad patektų į rinką, ir galiausiai inovacijas pakeisti į pinigines lėšas.
Bendra suma, skiriama būsimoms 10 ir 11 kategorijos paslaugų pirkimo sutartims: 790 000 EUR.

Pirkimo dalys

Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.5)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

79419000 Vertinimo konsultacinės paslaugos, 73210000 Mokslinių tyrimų konsultacinės paslaugos

II.6)Numatyta sutarties sudarymo procedūros pradžios data
II.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.8)Papildoma informacija:
Atsakingas skyrius: Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinis direktoratas, A4.

El. p. cnect-a4@ec.europa.eu

II.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Didelės įtakos rinkoje (SMP) gairių apžvalga – SMART 2016/0015.
II.2)Sutarties tipas ir prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugų kategorija Nr. 11: Valdymo konsultavimo [6] ir susijusios paslaugos
II.3)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
Skelbimas susijęs su preliminariojo susitarimo sudarymu: ne
II.4)Trumpas prekių ar paslaugų pobūdžio ir kiekio arba vertės aprašymas:
Pagrindinis tyrimo uždavinys – surinkti informaciją apie susijusio teisminio precedento ir konkurencijos įstatymo principų dėl dominavimo vertinimo procesus, ypač apie taikymą elektroninių ryšių sektoriuje, bei 7 straipsnio apie didelės įtakos rinkoje praktiką. Tyrime taip pat bus tiriama apie šių didelės įtakos rinkoje gairių vaidmenį nacionalinių reguliavimo institucijų darbe ir įvertinta, ar ir kaip gairės padėjo užtikrinti suderintą principą visoje Sąjungoje. Tai padės Komisijai vertinant, kaip atnaujinti gaires. Vertinimas padės siekti prioriteto užtikrinti ES Pagrindų direktyvos dėl rinkos reguliavimo įgyvendinimo nuoseklumą pateikiant atnaujintas ir susijusias gaires nacionalinėms institucijoms.
Bendra suma, skiriama būsimoms 10 ir 11 kategorijos paslaugų pirkimo sutartims: 790 000 EUR.

Pirkimo dalys

Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.5)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

79310000 Rinkos tyrimų paslaugos, 73210000 Mokslinių tyrimų konsultacinės paslaugos

II.6)Numatyta sutarties sudarymo procedūros pradžios data
II.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.8)Papildoma informacija:
Atsakingas skyrius: Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinis direktoratas, B3.

El. p. cnect-b3@ec.europa.eu

II.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Spektro asignavimo ES tyrimas – SMART 2016/0019.
II.2)Sutarties tipas ir prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugų kategorija Nr. 11: Valdymo konsultavimo [6] ir susijusios paslaugos
II.3)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
Skelbimas susijęs su preliminariojo susitarimo sudarymu: ne
II.4)Trumpas prekių ar paslaugų pobūdžio ir kiekio arba vertės aprašymas:
Šio tyrimo uždavinys – remti Komisijos politikos plėtros pastangas siekiant sukurti tikrai bendrą elektroninių ryšių rinką išsamiai techniniu ir ekonominiu požiūriu įvertinant procesus ir sąlygas, kuriomis valstybės narės asignuoja belaidžio globaliojo tinklo radijo dažnių spektrą, ir įvertinant poveikį, kuris dėl besiskiriančių asignavimo sąlygų, kylančių dėl suderinimo ES stokos, daromas diegiant sparčiuosius plačiajuosčius tinklus ir teikiant kokybiškas ir konkurencingas elektroninių ryšių paslaugas visoje ES. Tyrime turėtų būti nustatytos spektro asignavimo sąlygos, kurios turi didžiausią poveikį verslo sprendimams, susijusiems su tinklų diegimu ir kokybiškų paslaugų teikimu, bei teikiamas dėmesys jų analizei.
Bendra suma, skiriama būsimoms 10 ir 11 kategorijos paslaugų pirkimo sutartims: 790 000 EUR.

Pirkimo dalys

Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.5)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

73210000 Mokslinių tyrimų konsultacinės paslaugos, 79419000 Vertinimo konsultacinės paslaugos

II.6)Numatyta sutarties sudarymo procedūros pradžios data
II.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.8)Papildoma informacija:
Atsakingas skyrius: Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinis direktoratas, B4.

El. p. cnect-b4@ec.europa.eu

II.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Informacijos asimetrijos internetinėse platformose analizė – SMART 2016/0036.
II.2)Sutarties tipas ir prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugų kategorija Nr. 10: Rinkos tyrimų ir viešosios nuomonės apklausos paslaugos
II.3)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
Skelbimas susijęs su preliminariojo susitarimo sudarymu: ne
II.4)Trumpas prekių ar paslaugų pobūdžio ir kiekio arba vertės aprašymas:
— Surinkti informacijos asimetrijos platformose (paplitimo ir praktikos) įrodymus, ypač dėl to, ar dėl duomenų rinkimo ir naudojamo, kuris vykdomas internetinėse platformose, daroma moralinė žala ir atsiranda neigiama atranka.
— Surinkti informacijos asimetrijos poveikio įtakos derybų metu praktikai tarp platformų ir tiekėjų rinkoje įrodymus.
Bendra suma, skiriama būsimoms 10 ir 11 kategorijos paslaugų pirkimo sutartims: 790 000 EUR.

Pirkimo dalys

Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.5)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

79310000 Rinkos tyrimų paslaugos

II.6)Numatyta sutarties sudarymo procedūros pradžios data
II.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.8)Papildoma informacija:
Atsakingas skyrius: Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinis direktoratas, F1.

El. p. cnect-f1@ec.europa.eu

II.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Plačiajuosčio ryšio aprėptis Europoje – SMART 2016/0043.
II.2)Sutarties tipas ir prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugų kategorija Nr. 10: Rinkos tyrimų ir viešosios nuomonės apklausos paslaugos
II.3)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
Skelbimas susijęs su preliminariojo susitarimo sudarymu: ne
II.4)Trumpas prekių ar paslaugų pobūdžio ir kiekio arba vertės aprašymas:
Pagrindinis tyrimo uždavinys – stebėti plačiajuosčio ryšio prieigos tinklus, t. y. įvertinti namų ūkio skirtingų fiksuotų ir belaidžių plačiajuosčio ryšio technologijų aprėptį ypatingą dėmesį teikiant naujos kartos prieigos technologijoms. Technologijos apims skaitmeninę abonento liniją (DSL), didelio pralaidumo skaitmeninę abonento liniją (VDSL), FTTP, kabelinį modemą, fiksuotą belaidę prieigą, palydovą ir mobiliąsias belaides technologijas. Ir bendra aprėptis, ir kaimų aprėptis turėtų būti įvertinta regioniniu lygmeniu. Tyrime taip pat turėtų būti pažvelgta į skirtingų plačiajuosčio ryšio greičių aprėptį. Sutartis bus atnaujinta 3 metams.
Bendra suma, skiriama būsimoms 10 ir 11 kategorijos paslaugų pirkimo sutartims: 790 000 EUR.

Pirkimo dalys

Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.5)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

79310000 Rinkos tyrimų paslaugos

II.6)Numatyta sutarties sudarymo procedūros pradžios data
II.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.8)Papildoma informacija:
Atsakingas skyrius: Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinis direktoratas, F4.

El. p. cnect-f4@ec.europa.eu

II.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Fiksuoto plačiajuosčio ryšio kainos Europoje – SMART 2016/0044.
II.2)Sutarties tipas ir prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugų kategorija Nr. 10: Rinkos tyrimų ir viešosios nuomonės apklausos paslaugos
II.3)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
Skelbimas susijęs su preliminariojo susitarimo sudarymu: ne
II.4)Trumpas prekių ar paslaugų pobūdžio ir kiekio arba vertės aprašymas:
Tyrimo tikslas – stebėti mažmeninės prekybos stacionarių plačiajuosčio ryšio pasiūlymų vartotojams kainą. Europos Komisija šį tyrimą naudos siekdama įvertinti, ar sektoriaus reguliavimas ir rinkos procesai padidina technologijų pasirinkimą, suteikia daugiau paslaugų ir geresnes kainas Europos vartotojams, bei palyginti kainų lygius valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse. Tyrime turi būti išnagrinėtos fiksuotų prieigos technologijų, įskaitant xDSL, kabelinį modemą, šviesolaidinę, palydovinę ir fiksuotą belaidę prieigą, mažmeninės kainos. Mažmeninė mobiliųjų plačiajuosčio ryšio produktų kaina iš esmės nėra įtraukta į šį tyrimą. Sutartis bus atnaujinta 3 metams.
Bendra suma, skiriama būsimoms 10 ir 11 kategorijos paslaugų pirkimo sutartims: 790 000 EUR.

Pirkimo dalys

Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.5)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

79310000 Rinkos tyrimų paslaugos

II.6)Numatyta sutarties sudarymo procedūros pradžios data
II.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.8)Papildoma informacija:
Atsakingas skyrius: Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinis direktoratas, F4.

El. p. cnect-f4@ec.europa.eu

II.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
2016 m. e-valdžios gairės – ataskaita – SMART 2016/0050.
II.2)Sutarties tipas ir prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugų kategorija Nr. 11: Valdymo konsultavimo [6] ir susijusios paslaugos
II.3)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.4)Trumpas prekių ar paslaugų pobūdžio ir kiekio arba vertės aprašymas:
Išsami 2016 m. e. valdžios gairėse surinktų duomenų analizė bei pagrindinės informacijos ir įžvalgų ataskaitos parengimas.
Bendra suma, skiriama būsimoms 10 ir 11 kategorijos paslaugų pirkimo sutartims: 790 000 EUR.

Pirkimo dalys

Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.5)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

73210000 Mokslinių tyrimų konsultacinės paslaugos, 79419000 Vertinimo konsultacinės paslaugos

II.6)Numatyta sutarties sudarymo procedūros pradžios data
II.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.8)Papildoma informacija:
Atsakingas skyrius: Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinis direktoratas, F4.

El. p. cnect-f4@ec.europa.eu

II.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Patekimo į rinką ir reklaminės veiklos programos „Kūrybiška Europa“ apžvalga – SMART 2016/0067.
II.2)Sutarties tipas ir prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugų kategorija Nr. 11: Valdymo konsultavimo [6] ir susijusios paslaugos
II.3)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
Skelbimas susijęs su preliminariojo susitarimo sudarymu: ne
II.4)Trumpas prekių ar paslaugų pobūdžio ir kiekio arba vertės aprašymas:
Patekimo į rinką ir reklaminės veiklos programos „Kūrybiška Europa“ apžvalga – SMART 2016/0067 turi 3 pagrindinius tikslus. Pirma, turi būti pateikti įrodymai, jeigu nėra ankstesnių tyrimų apie „Kūrybiška Europa“ žiniasklaidos paprogramės paramos schemą „Patekimas į rinką“. Antra, bus įvertinta veikla, kuri šiuo metu vykdoma pagal „Patekimo į rinką“ schemą, o Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA) sustabdo paslaugų teikimą, kad būtų išvengta dubliavimosi. Trečia, tyrime bus nustatytos veiklos galimybės atlikti patobulinimus, kurie bus paramos schemos po 2017 m. ateities atspindys.
Bendra suma, skiriama būsimoms 10 ir 11 kategorijos paslaugų pirkimo sutartims: 790 000 EUR.

Pirkimo dalys

Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.5)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

73210000 Mokslinių tyrimų konsultacinės paslaugos, 79419000 Vertinimo konsultacinės paslaugos

II.6)Numatyta sutarties sudarymo procedūros pradžios data
II.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.8)Papildoma informacija:
Atsakingas skyrius: Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinis direktoratas, G6.

El. p. cnect-g6@ec.europa.eu

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie rezervuotas sutartis

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: taip

Nuoroda į projektą(-us) ir (arba) programą(-as): http://ec.europa.eu/digital-agenda/

VI.2)Papildoma informacija:
VI.3)Informacija apie bendrąsias reglamentuojančias nuostatas
VI.4)Šio skelbimo išsiuntimo data:
18.2.2016