Roboty budowlane - 69287-2015

Wyświetl widok skrócony

27/02/2015    S41

Polska-Warszawa: Roboty budowlane

2015/S 041-069287

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, PKP PLK S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni, al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań, Osoba do kontaktów: Iwona Kriger, Warszawa03-734, Polska. Tel.: +48 616332420. Faks: +48 616331015. E-mail: iwona.kriger@plk-sa.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.2.2015, 2015/S 31-051398)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45000000 Roboty budowlane

Roboty budowlane

Zamiast: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

8. Wymagane jest wykazanie dostępności do niżej wymienionych narzędzi i urządzeń technicznych w celu realizacji Zamówienia (co najmniej po 1 jednostce, chyba, że poniżej podano inaczej):

— pociąg do potokowej wymiany nawierzchni PUN lub równoważny,

— wysokowydajna oczyszczarka tłucznia z wagonami taśmociągowymi VHS – 1 komplet (min. 10 szt.),

— palownica do fundamentów słupów palowych,

— pociąg sieciowy do potokowej wymiany sieci trakcyjnej – 1 komplet,

— profilarka torowiska i zgarniarka tłucznia – po 1 szt.,

— lokomotywa n/t (normalnotorowa) spalinowa – 1 sztuka,

— zgrzewarka torowa z rejestratorem, obcinająca zgrzeinę na całości szyny (główka, szyjka, stopka) – 1 sztuka,

— wagon samowyładowczy – 10 sztuk

— podbijarka torowa – 1 sztuka,

— podbijarka rozjazdowa – 1 sztuka,

— naprężacz hydrauliczny do naciągania szyn – 2 sztuki,

— zestaw do spawania szyn – 1 komplet,

— zagęszczarka tłucznia – DGS,

— walec samojezdny,

— zagęszczarka gruntu (podtorze i warstwa ochronna).

Powinno być: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

8. Wymagane jest wykazanie dostępności do niżej wymienionych narzędzi i urządzeń technicznych w celu realizacji Zamówienia (co najmniej po 1 jednostce, chyba, że poniżej podano inaczej):

— pociąg do potokowej wymiany nawierzchni PUN lub równoważny o przerobie dziennym minimum 1 000 mb na dobę,

— wysokowydajna oczyszczarka tłucznia z wagonami taśmociągowymi – 1 komplet (min. 10 szt.),

— palownica do fundamentów słupów palowych,

— pociąg sieciowy do potokowej wymiany sieci trakcyjnej – 1 komplet,

— profilarka torowiska i zgarniarka tłucznia – po 1 szt.,

— lokomotywa n/t (normalnotorowa) spalinowa – 1 sztuka,

— zgrzewarka torowa z rejestratorem, obcinająca zgrzeinę na całości szyny (główka, szyjka, stopka) – 1 sztuka,

— wagon samowyładowczy – 10 sztuk,

— podbijarka torowa – 1 sztuka,

— podbijarka rozjazdowa – 1 sztuka,

— naprężacz hydrauliczny do naciągania szyn – 2 sztuki,

— zestaw do spawania szyn – 1 komplet,

— zagęszczarka tłucznia,

— walec samojezdny,

— zagęszczarka gruntu (podtorze i warstwa ochronna).