Dostawy - 70859-2015

Wyświetl widok skrócony

28/02/2015    S42

Włochy-Ispra: Dostawa mebli i wyposażenia meblowego do pomieszczeń Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) Komisji Europejskiej w Isprze VA, Włochy

2015/S 042-070859

Sprostowanie

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 3.2.2015, 2015/S 23-037091)

Komisja Europejska, do kontaktów: OIB.DR.2 — Finanse i Zamówienia Publiczne, CSM 1 05/43, 21027Ispra VA, WŁOCHY. Kontakt: Urząd Infrastruktury i Logistyki w Brukseli. Tel. +32 22986989. Faks +32 22960570. E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu

Zamiast 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

20.3.2015 (17:30).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

27.3.2015 (10:00).

(...)

Powinno być 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

7.4.2015 (17:30).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

14.4.2015 (10:00).

(...)