Servicii - 73020-2022

11/02/2022    S30

Italia-Parma: Punerea în aplicare a unui flux de lucru multi-OMIC și inter-specii pentru a obține puncte de referință umane și valori orientative bazate pe sănătate (HBGV) din date in vitro cantitative

2022/S 030-073020

Anunț de intenție

Prezentul anunţ este doar un anunț de intenție

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA)
Adresă: Via Carlo Magno 1A
Localitate: Parma
Cod NUTS: ITH52 Parma
Cod poștal: 43126
Țară: Italia
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://etendering.ted.europa.eu/general/page.html?name=home&locale=en
Adresa profilului cumpărătorului: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.3)Comunicare
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Punerea în aplicare a unui flux de lucru multi-OMIC și inter-specii pentru a obține puncte de referință umane și valori orientative bazate pe sănătate (HBGV) din date in vitro cantitative

Număr de referinţă: OC/EFSA/IDATA/2022/01
II.1.2)Cod CPV principal
73000000 Servicii de cercetare şi de dezvoltare şi servicii conexe de consultanţă
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul general al proiectului este de a defini, a valida și a aplica un flux de lucru standardizat (experimental și computațional) pentru obținerea de puncte de referință umane fiabile și de HBGV-uri utilizând abordări in vitro de vârf, și anume platforme organ-pe-cip (OoC) și puncte terminale multiple OMIC (transcriptomice, metabolomice, epigenomice).

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 3 250 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Punerea în aplicare a unui flux de lucru multi-OMIC și inter-specii pentru a obține puncte de referință umane și valori orientative bazate pe sănătate (HBGV) din date in vitro cantitative

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
73000000 Servicii de cercetare şi de dezvoltare şi servicii conexe de consultanţă
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: ITH52 Parma
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lotul 1: Obiectivul general al proiectului este de a defini, a valida și a aplica un flux de lucru standardizat (experimental și computațional) pentru obținerea de puncte de referință umane fiabile și de HBGV-uri utilizând abordări in vitro de vârf, și anume platforme organ-pe-cip (OoC) și puncte terminale multiple OMIC (transcriptomice, metabolomice, epigenomice). În faza întâi, va fi selectat un set de substanțe bogate în date (6-12 compuși) și va fi utilizat pentru un screening toxicologic extins bazat pe profilarea OoC și multi-OMIC (transcriptomică, epigenomică, metabolomică). Datele nou generate vor fi utilizate pentru dezvoltarea și formarea unui flux bioinformatic adecvat pentru a prevedea informații mecaniciste, cum ar fi modul de acțiune, rezultatele adverse, principalii markeri biologici, punctele de referință in-vivo (utilizând modelarea IVIVE-PBK) și valorile orientative bazate pe sănătate. În etapa a doua, fluxul de lucru experimental și bioinformatic definit și testat în faza întâi va fi utilizat pentru a prevedea puncte de referință și informații mecaniciste pentru un nou set de aproximativ 50 de substanțe sau substanțe periculoase emergente pentru care există date limitate, cu mențiuni de sănătate pozitive legate de alimente și furaje.

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Punerea în aplicare a unui flux de lucru multi-OMIC și inter-specii pentru a obține puncte de referință umane și valori orientative bazate pe sănătate (HBGV) din date in vitro cantitative/reanalizarea datelor CDT

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
73000000 Servicii de cercetare şi de dezvoltare şi servicii conexe de consultanţă
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: ITH52 Parma
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lotul 2: Lotul prevede reanalizarea datelor CTD (ctdbase.org) pentru a prevedea gruparea substanțelor chimice și pentru a interpreta rezultatele în lumina grupurilor de evaluare cumulative (CAG) stabilite recent pentru pesticide cu efecte asupra sistemului nervos, a tiroidei și a fătului. Acest pachet de lucru are ca scop să determine dacă utilizarea metodelor omicice ar genera CAG similare/comparabile. În acest caz, acesta ar oferi o mai bună înțelegere a modului de acțiune și a căilor adverse de reacție care stau la baza efectelor toxicologice și ar permite, de asemenea, identificarea altor substanțe chimice (în afara domeniului pesticidelor) care ar putea fi incluse în respectivele CAG.

II.2.14)Informații suplimentare
II.3)Data estimată pentru publicarea anunţului de participare:
28/02/2022

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
04/02/2022