Storitve - 73020-2022

11/02/2022    S30

Italija-Parma: Izvedba delovnega toka več „omik“ in med vrstami za izpeljavo človeških referenčnih točk in orientacijskih vrednosti, ki temeljijo na zdravju (HBGV), iz kvantitativnih podatkov in vitro

2022/S 030-073020

Predhodno informativno obvestilo

To obvestilo je samo za predhodno obveščanje

Storitve

Pravna podlaga:
Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)
Poštni naslov: Via Carlo Magno 1A
Kraj: Parma
Šifra NUTS: ITH52 Parma
Poštna številka: 43126
Država: Italija
E-naslov: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://etendering.ted.europa.eu/general/page.html?name=home&locale=en
Internetni naslov profila kupca: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.3)Sporočanje
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Izvedba delovnega toka več „omik“ in med vrstami za izpeljavo človeških referenčnih točk in orientacijskih vrednosti, ki temeljijo na zdravju (HBGV), iz kvantitativnih podatkov in vitro

Referenčna številka dokumenta: OC/EFSA/IDATA/2022/01
II.1.2)Glavna koda CPV
73000000 Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Glavni cilj projekta je opredeliti, potrditi in uporabiti standardizirani delovni tok (eksperimentalni in računalniški) za izpeljavo zanesljivih človeških referenčnih točk in orientacijskih vrednosti, ki temeljijo na zdravju (Health-based Guidance Values – HBGV) z uporabo vrhunskih pristopov in vitro, in sicer platform organov na čipu (organ-on-a-chip – OoC) in končnih točk več „omik“ (transkriptomike, metabolomike, epigenomike).

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 3 250 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Izvedba delovnega toka več „omik“ in med vrstami za izpeljavo človeških referenčnih točk in orientacijskih vrednosti, ki temeljijo na zdravju (HBGV), iz kvantitativnih podatkov in vitro

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
73000000 Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: ITH52 Parma
II.2.4)Opis javnega naročila:

Sklop 1: Glavni cilj projekta je opredeliti, potrditi in uporabiti standardizirani delovni tok (eksperimentalni in računalniški) za izpeljavo zanesljivih človeških referenčnih točk in orientacijskih vrednosti, ki temeljijo na zdravju (Health-based Guidance Values – HBGV) z uporabo vrhunskih pristopov in vitro, in sicer platform organov na čipu (organ-on-a-chip – OoC) in končnih točk več „omik“ (transkriptomike, metabolomike, epigenomike). V prvi fazi bo izbran nabor snovi, bogatih s podatki (6 do 12 spojin), ki bo uporabljen za obsežno toksikološko pregledovanje na podlagi profiliranja OoC in več „omik“ (transkriptomike, epigenomike, metabolomike). Na novo ustvarjeni podatki bodo uporabljeni za razvoj in usposabljanje bioinformatičnega načrta, primernega za napovedovanje mehanističnih informacij, kot so način delovanja, neželeni izidi, ključni biomarkerji, referenčne točke in vivo (z uporabo modeliranja IVIVE-PBK) in referenčne vrednosti, ki temeljijo na zdravju. V drugi fazi se bo eksperimentalni in bioinformatični delovni tok, opredeljen in preskušen v prvi fazi, uporabljal za napovedovanje referenčnih točk in mehanističnih informacij za nov nabor približno 50 novih nevarnih snovi s skromnimi podatki ali snovi s pozitivnimi zdravstvenimi trditvami v zvezi s hrano in krmo.

II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Izvedba delovnega toka več „omik“ in med vrstami za izpeljavo človeških referenčnih točk in HBGV iz kvantitativnih podatkov in vitro/ponovne analize podatkov CDT

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
73000000 Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: ITH52 Parma
II.2.4)Opis javnega naročila:

Sklop 2: Sklop predvideva ponovno analizo podatkov CTD (ctdbase.org) za napovedovanje združevanja kemikalij in interpretacijo rezultatov v luči kumulativnih ocenjevalnih skupin (cumulative assessment groups – CAG), ki so bile nedavno vzpostavljene za pesticide z učinki na živčni sistem, ščitnico in plod. Cilj tega delovnega paketa je ugotoviti, ali bi uporaba pristopov „omik“ prinesla podobne/primerljive CAG. V tem primeru bi zagotovil nadaljnji vpogled v način delovanja in neželene poti izida, na katerih temeljijo toksikološki učinki, ter omogočil tudi identifikacijo drugih kemikalij (zunaj področja uporabe pesticidov), ki bi se lahko vključile v navedene CAG.

II.2.14)Dodatne informacije
II.3)Predvideni datum objave obvestila o naročilu:
28/02/2022

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
04/02/2022