Servicii - 76594-2020

17/02/2020    S33

Belgia-Bruxelles: AO 19-078 — concesionarea unui salon de coafură în strada interioară a clădirii Altiero Spinelli din Bruxelles

2020/S 033-076594

Anunţ de concesionare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/23/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Parlamentul European
Adresă: Rue Wiertz 60
Localitate: Bruxelles
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod poștal: 1047
Țară: Belgia
Persoană de contact: Direction des infrastructures — contrats et marchés — bureau WIM 09Z081
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.europarl.europa.eu
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5837
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la o altă adresă:
Denumire oficială: Parlamentul European
Adresă: Rue Belliard 80, WIM 09P014
Localitate: Bruxelles
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Cod poștal: 1047
Țară: Belgia
Persoană de contact: Services assistance à la maintenance — contrats et marchés
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5837
Candidaturile sau, dacă este cazul, ofertele trebuie depuse la următoarea adresă:
Denumire oficială: Parlamentul European
Adresă: Rue Wiertz 60, bureau WIM 09Z081
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1047
Țară: Belgia
Persoană de contact: Service d'assistance à la maintenance, contrats et marchés
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.europarl.europa.eu
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

AO 19-078 — concesionarea unui salon de coafură în strada interioară a clădirii Altiero Spinelli din Bruxelles

Număr de referinţă: 06A50/2019/M078
II.1.2)Cod CPV principal
98320000 Servicii de coafor şi de cosmetică
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Concesionarea unui salon de coafură în strada interioară a clădirii Altiero Spinelli din Bruxelles.

II.1.5)Valoarea totală estimată
II.1.6)Informații privind loturile
Această concesiune este împărţită în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Locul principal de executare:

Bruxelles.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Concesionarea unui salon de coafură în strada interioară a clădirii Altiero Spinelli din Bruxelles.

II.2.5)Criterii de atribuire
Concesiunea se atribuie pe baza criteriile enunţate în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 100 000.00 EUR
II.2.7)Durata concesiunii
Durata în luni: 84
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Lista şi descrierea succintă a condiţiilor, indicarea informaţiilor şi documentelor solicitate:

Participarea la această procedură de invitație la licitație este deschisă în condiții de egalitate tuturor persoanelor fizice și juridice și entităților publice din statele membre ale Uniunii Europene, precum și tuturor persoanelor fizice și juridice și entităților publice din țări terțe care au încheiat un acord special cu Uniunea Europeană în domeniul achizițiilor publice care le conferă acces la contractul care face obiectul acestei invitații la licitație, în baza condițiilor prevăzute în respectivul acord.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen pentru depunerea candidaturilor sau pentru primirea ofertelor
Data: 19/03/2020
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
Perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare:

2026.

VI.3)Informații suplimentare:

Parlamentul European va organiza o sesiune de informare la data de 2.3.2020. Participarea la această sesiune de informare este opțională. Operatorii economici care doresc să participe trebuie să comunice prin e-mail la adresa INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu — cu 2 zile lucrătoare înainte de vizită, numele companiei și numele, funcția, numărul cărții de identitate și data nașterii participanților. Reprezentanții trebuie să aibă în posesie un document de identitate valabil.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Curții de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 67000
Țară: Franţa
Adresă internet: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
10/02/2020