Servicii - 77651-2017

01/03/2017    S42    - - Servicii - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Nu se aplică 

România-Timisoara: Servicii poştale de distribuire a corespondenţei

2017/S 042-077651

Anunț de informare prealabilă

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Municipiul Timisoara
B-dul C. D. Loga nr. 1
Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice
În atenția: ec. Lucretia Schipor
300030 Timisoara
România
Telefon: +40 256408367
E-mail: achizitiipublice@primariatm.ro
Fax: +40 256408477

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.primariatm.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II.B: Obiectul contractului (Produse sau servicii)

II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Acord-cadru: „Servicii postale constând în preluarea, prelucrarea, transportul si livrarea la destinatari a corespondentei Primariei Municipiului Timisoara”.
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Categoria de servicii nr 27: Alte servicii
Sediul beneficiarului si prestatorului.

Cod NUTS RO424

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Acord-cadru: „Servicii postale constând în preluarea, prelucrarea, transportul si livrarea la destinatari a corespondentei Primariei Municipiului Timisoara”, conform caietului de sarcini parte integranta a documentatiei de atribuire care se va atasa in SEAP anuntului de participare simplificat.
Cost estimat fără TVA: 255 083 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: nu
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

64112000

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.8)Informații suplimentare:
In baza acordului-cadru si a contractelor subsecvente care se vor incheia vor fi achizitionate: „Servicii postale constând în preluarea, prelucrarea, transportul si livrarea la destinatari a corespondentei Primariei Municipiului Timisoara”, în conformitate cu cerintele impuse in Documentatia de atribuire. Durata acordului-cadru: 24 luni. Contractele subsecvente se vor incheia anual, sau in functie de necesitatile achizitorului si de fondurile alocate aceastei destinatii. Documentatia de atribuire necesara intocmirii ofertelor va fi atasata anuntului de participare simplificat care se va publica in SEAP.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Informații privind contractele rezervate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
Procedura aplicata – procedura simplificata. Criteriul de atribuire – pretul cel mai scazut. Autoritatea contractanta nu doreste sa beneficieze de reducerile de termene prevazute de legislatie.
VI.3)Informații privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind

Legislația fiscală www.mfinante.ro

Ministerul Finantelor Publice
Str. Apolodor nr. 17, sector 5
050741 Bucuresti
România
Telefon: +40 213199759
E-mail: presa.mfp@mfinante.gov.ro
Fax: +40 213122509
Adresă Internet: www.mfinante.ro

Legislația în domeniul protecției mediului www.mmediu.ro

Ministerul Mediului
B-dul Libertatii nr. 12, sector 5
040129 Bucuresti
România
Telefon: +40 214089642
E-mail: srp@mmediu.ro
Fax: +40 214089615
Adresă Internet: www.mmediu.ro

Protecția locurilor de muncă și condiții de muncă www.mmuncii.ro

Ministerul Muncii Si Justitiei Sociale
Str. D. I. Dobrescu nr. 2-4, sector 1
010026 Bucuresti
România
Telefon: +40 213158556
E-mail: relatiicupublicul@mmuncii.gov.ro
Fax: +40 213158556
Adresă Internet: www.mmuncii.gov.ro
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
24.2.2017