Dostawy - 80660-2014

Wyświetl widok skrócony

11/03/2014    S49

Luksemburg-Luksemburg: Montaż nowej kuchni w budynku „Foyer européen”, Luksemburg

2014/S 049-080660

Sprostowanie

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 5.2.2014, 2014/S 25-038778)

Komisja Europejska, do kontaktów: Urząd Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu, Dział OIL.06, sekcja 002 — Umowy i Przetargi, budynek im. Jeana Monneta, biuro A1/029, 2920Luksemburg, LUKSEMBURG. Tel. +352 4301-38312. Faks +352 4301-32109. E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu

Zamiast 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

11.3.2014 (16:00).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

17.3.2014 (15:00).

(...)

Powinno być 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

21.3.2014 (16:00).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

27.3.2014 (15:00).

(...)