Servicii - 81973-2018

23/02/2018    S38

Luxemburg-Luxemburg: Organizare și implementare de activități de formare privind procedurile de evaluare și autorizare a produselor fitosanitare în cadrul inițiativei "O formare mai bună pentru o hrană mai sigură"

2018/S 038-081973

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente
Adresă: Ariane Building; route d'Esch 400
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Cod poștal: L-2920
Țară: Luxemburg
E-mail: CHAFEA-BTSF-CALLS@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/chafea
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3293
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la următoarea adresă:
Denumire oficială: Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente
Localitate: Luxemburg
Țară: Luxemburg
E-mail: CHAFEA-BTSF-CALLS@ec.europa.eu
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/chafea
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Educație

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Organizare și implementare de activități de formare privind procedurile de evaluare și autorizare a produselor fitosanitare în cadrul inițiativei "O formare mai bună pentru o hrană mai sigură"

Număr de referinţă: CHAFEA/2017/BTSF/10
II.1.2)Cod CPV principal
80531200 Servicii de formare în domeniul tehnicii
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

În prima etapă, se vor organiza în total 8 sesiuni de formare, cu un număr total de 240 de participanți pe durata întregului program de formare. Același program de formare trebuie implementat pe parcursul celei de a doua etape a contractului.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 270 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00 Not specified
Locul principal de executare:

În principal pentru statele membre.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Desfășurarea de activități de formare.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului: Inițiativa „O formare mai bună pentru o hrană mai sigură”
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 29/03/2018
Ora locală: 23:59
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 10/04/2018
Ora locală: 09:00
Locul:

Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente, 12, rue Guillaume Kroll, Drosbach Building, L-1882 Luxembourg, Luxemburg.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

La ședința de deschidere a ofertelor pot participa maximum 2 reprezentanți pentru fiecare ofertă. În acest caz, cei interesați.

Ofertanții sunt rugați să se înscrie prin e-mail sau prin fax până la data de 04.04.2018 cel târziu și să furnizeze numele complet.

Și CI sau pașaportul reprezentantului (reprezentanților). La deschidere, i se poate cere reprezentantului ofertantului.

Să prezinte scrisorile de acreditare/procura pentru a fi verificate de Agenție.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acestuia, de la data la care a luat la cunoștință că a depus o plângere la Ombudsmanul European, nu implică suspendarea acestui termen sau stabilirea unuia nou.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/02/2018