Pomagajte nam izboljšati spletišče TED in izpolnite našo kratko anketo.

Blago - 82806-2016

Prikaži skrčeni pogled

11/03/2016    S50    Blago - Obvestilo o oddaji naročila - Odprti postopek 

Slovenija-Šempeter pri Gorici: Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago

2016/S 050-082806

Obvestilo o oddaji naročila

Blago

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Uradno ime: SB Nova Gorica
Poštni naslov: Ulica padlih borcev 13A
Kraj: Šempeter pri Gorici
Poštna številka: SI-5290
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: sjn@bolnisnica-go.si
E-pošta: sjn@bolnisnica-go.si
Telefon: +386 53301580
Telefaks: +386 53301581

Internetni naslovi:

Internetni naslov naročnika: http://www.bolnisnica-go.si/jn

I.2)Vrsta naročnika
Drugo: javni zadevi
I.3)Glavna področja dejavnosti
Zdravje
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik
Okvirni sporazum za dobavo medicinskih pripomočkov.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Blago
Nakup
Glavna lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica,
Ulica padlih borcev 13A,
Sl-5290 Šempeter pri Gorici.

Šifra NUTS SI02

II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma
II.1.4)Kratek opis naročila ali nabave
Okvirni sporazum z odpiranjem konkurence za dobavo medicinskih pripomočkov za 4 leta.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil

33141000

II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
II.2)Skupna končna vrednost naročil
II.2.1)Skupna končna vrednost naročil

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Najnižja cena
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena je elektronska dražba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom

Obvestilo o naročilu

Številka obvestila v UL: 2015/S 242-439156 z dne 15.12.2015

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: JN8728/2015 Št. sklopa: 1 - Naziv: Nega rane
V.1)Datum oddaje naročila:
18.2.2016
V.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 66
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: IRIS d.o.o.
Poštni naslov: Cesta v Gorice 8
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: SI-1000
Država: Slovenija

V.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 781 250 EUR
Brez DDV
V.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne
Št. naročila: JN8728/2015 Št. sklopa: 2 - Naziv: Šivalni material
V.1)Datum oddaje naročila:
18.2.2016
V.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 66
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: IRIS d.o.o.
Poštni naslov: Cesta v Gorice 8
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: SI-1000
Država: Slovenija

V.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 781 250 EUR
Brez DDV
V.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne
Št. naročila: JN8728/2015 Št. sklopa: 3 - Naziv: Material za oskrbo črevesnih in urostom ter fistul
V.1)Datum oddaje naročila:
18.2.2016
V.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 66
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: Kemofarmacija d.d.
Poštni naslov: Cesta na Brdo 100
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: SI-1000
Država: Slovenija

V.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 781 250 EUR
Brez DDV
V.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne
Št. naročila: JN8728/2015 Št. sklopa: 4 - Naziv: Sanitetni material
V.1)Datum oddaje naročila:
18.2.2016
V.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 66
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: IRIS d.o.o.
Poštni naslov: Cesta v Gorice 8
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: SI-1000
Država: Slovenija

V.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 781 250 EUR
Brez DDV
V.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne
Št. naročila: JN8728/2015 Št. sklopa: 5 - Naziv: Lekarniške kemikalije in embalaža za famacevtske pripravke
V.1)Datum oddaje naročila:
18.2.2016
V.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 66
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: Kemofarmacija d.d.
Poštni naslov: Cesta na Brdo 100
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: SI-1000
Država: Slovenija

V.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 781 250 EUR
Brez DDV
V.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne
Št. naročila: JN8728/2015 Št. sklopa: 6 - Naziv: Radioizotopne kemikalije
V.1)Datum oddaje naročila:
18.2.2016
V.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 66
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: IRIS d.o.o.
Poštni naslov: Cesta v Gorice 8
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: SI-1000
Država: Slovenija

V.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 781 250 EUR
Brez DDV
V.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne
Št. naročila: JN8728/2015 Št. sklopa: 7 - Naziv: Medicinski pripomočki za odvzem krvi in aplikacijo i.v. terapije ter pripadajoči potrošni material
V.1)Datum oddaje naročila:
18.2.2016
V.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 66
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: Kemofarmacija d.d.
Poštni naslov: Cesta na Brdo 100
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: SI-1000
Država: Slovenija

V.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 781 250 EUR
Brez DDV
V.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne
Št. naročila: JN8728/2015 Št. sklopa: 8 - Naziv: Razkužila, dezinficienti in material za higieno ter pripadajoči potrošni material
V.1)Datum oddaje naročila:
18.2.2016
V.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 66
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: IRIS d.o.o.
Poštni naslov: Cesta v Gorice 8
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: SI-1000
Država: Slovenija

V.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 781 250 EUR
Brez DDV
V.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne
Št. naročila: JN8728/2015 Št. sklopa: 9 - Naziv: Medicinski pripomočki za oskrbo inkontinence
V.1)Datum oddaje naročila:
18.2.2016
V.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 66
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: IRIS d.o.o.
Poštni naslov: Cesta v Gorice 8
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: SI-1000
Država: Slovenija

V.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 781 250 EUR
Brez DDV
V.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne
Št. naročila: JN8728/2015 Št. sklopa: 10 - Naziv: Medicinski pripomočki za anesteziologijo in intenzivno terapijo
V.1)Datum oddaje naročila:
18.2.2016
V.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 66
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: IRIS d.o.o.
Poštni naslov: Cesta v Gorice 8
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: SI-1000
Država: Slovenija

V.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 781 250 EUR
Brez DDV
V.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne
Št. naročila: JN8728/2015 Št. sklopa: 11 - Naziv: Medicinski pripomočki za artroskopije
V.1)Datum oddaje naročila:
18.2.2016
V.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 66
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: Kemofarmacija d.d.
Poštni naslov: Cesta na Brdo 100
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: SI-1000
Država: Slovenija

V.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 781 250 EUR
Brez DDV
V.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne
Št. naročila: JN8728/2015 Št. sklopa: 12 - Naziv: Medicinski pripomočki za endoskopije
V.1)Datum oddaje naročila:
18.2.2016
V.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 66
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: Kemofarmacija d.d.
Poštni naslov: Cesta na Brdo 100
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: SI-1000
Država: Slovenija

V.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 781 250 EUR
Brez DDV
V.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne
Št. naročila: JN8728/2015 Št. sklopa: 13 - Naziv: Katetri in pripadajoči medicinski pripomočki
V.1)Datum oddaje naročila:
18.2.2016
V.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 66
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: IRIS d.o.o.
Poštni naslov: Cesta v Gorice 8
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: SI-1000
Država: Slovenija

V.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 781 250 EUR
Brez DDV
V.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne
Št. naročila: JN8728/2015 Št. sklopa: 14 - Naziv: Medicinski pripomočki za invazivno kardiologijo
V.1)Datum oddaje naročila:
18.2.2016
V.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 66
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: Kemofarmacija d.d.
Poštni naslov: Cesta na Brdo 100
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: SI-1000
Država: Slovenija

V.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 781 250 EUR
Brez DDV
V.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne
Št. naročila: JN8728/2015 Št. sklopa: 16 - Naziv: Rokavice
V.1)Datum oddaje naročila:
18.2.2016
V.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 66
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: IRIS d.o.o.
Poštni naslov: Cesta v Gorice 8
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: SI-1000
Država: Slovenija

V.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 781 250 EUR
Brez DDV
V.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne
Št. naročila: JN8728/2015 Št. sklopa: 17 - Naziv: Dializne raztopine za hemodializo in CAPD
V.1)Datum oddaje naročila:
18.2.2016
V.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 66
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: Kemofarmacija d.d.
Poštni naslov: Cesta na Brdo 100
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: SI-1000
Država: Slovenija

V.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 781 250 EUR
Brez DDV
V.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne
Št. naročila: JN8728/2015 Št. sklopa: 18 - Naziv: Medicinski pripomočki za hemodializo in CAPD
V.1)Datum oddaje naročila:
18.2.2016
V.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 66
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: MEDIS, d.o.o.
Poštni naslov: Brnčičeva ulica 1
Kraj: Ljubljana – Črnuče
Poštna številka: SI-1231
Država: Slovenija

V.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 781 250 EUR
Brez DDV
V.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne
Št. naročila: JN8728/2015 Št. sklopa: 19 - Naziv: Osteosintetski material
V.1)Datum oddaje naročila:
18.2.2016
V.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 66
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: MEDIS, d.o.o.
Poštni naslov: Brnčičeva ulica 1
Kraj: Ljubljana – Črnuče
Poštna številka: SI-1231
Država: Slovenija

V.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 781 250 EUR
Brez DDV
V.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne
Št. naročila: JN8728/2015 Št. sklopa: 20 - Naziv: Leče in medicinski pripomočki za okulistiko
V.1)Datum oddaje naročila:
18.2.2016
V.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 66
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: IRIS d.o.o.
Poštni naslov: Cesta v Gorice 8
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: SI-1000
Država: Slovenija

V.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 781 250 EUR
Brez DDV
V.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne
Št. naročila: JN8728/2015 Št. sklopa: 21 - Naziv: Medicinski pripomočki za operacije malih kosti roke
V.1)Datum oddaje naročila:
18.2.2016
V.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 66
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: Kemofarmacija d.d.
Poštni naslov: Cesta na Brdo 100
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: SI-1000
Država: Slovenija

V.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 781 250 EUR
Brez DDV
V.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne
Št. naročila: JN8728/2015 Št. sklopa: 22 - Naziv: Ušesne proteze in medicinski pripomočki za otorinolaringologijo
V.1)Datum oddaje naročila:
18.2.2016
V.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 66
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: Sanolabor, Ljubljana
Poštni naslov: Šmartinska cesta 152
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: SI-1000
Država: Slovenija

V.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 781 250 EUR
Brez DDV
V.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne
Št. naročila: JN8728/2015 Št. sklopa: 23 - Naziv: Endoproteze kolkov in kolen ter cement
V.1)Datum oddaje naročila:
18.2.2016
V.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 66
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: Mark Medical d.o.o.
Poštni naslov: Partizanska cesta 109
Kraj: Sežana
Poštna številka: SI-6210
Država: Slovenija

V.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 781 250 EUR
Brez DDV
V.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne
Št. naročila: JN8728/2015 Št. sklopa: 24 - Naziv: Medicinski papir
V.1)Datum oddaje naročila:
18.2.2016
V.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 66
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: MEDIS, d.o.o.
Poštni naslov: Brnčičeva ulica 1
Kraj: Ljubljana – Črnuče
Poštna številka: SI-1231
Država: Slovenija

V.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 781 250 EUR
Brez DDV
V.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne
Št. naročila: JN8728/2015 Št. sklopa: 25 - Naziv: Laboratorijski material za centralni laboratorij
V.1)Datum oddaje naročila:
18.2.2016
V.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 66
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: MEDIS, d.o.o.
Poštni naslov: Brnčičeva ulica 1
Kraj: Ljubljana – Črnuče
Poštna številka: SI-1231
Država: Slovenija

V.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 781 250 EUR
Brez DDV
V.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne
Št. naročila: JN8728/2015 Št. sklopa: 26 - Naziv: Potrošni material za potrebe operativnih strok
V.1)Datum oddaje naročila:
18.2.2016
V.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 66
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: MEDIS, d.o.o.
Poštni naslov: Brnčičeva ulica 1
Kraj: Ljubljana – Črnuče
Poštna številka: SI-1231
Država: Slovenija

V.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 781 250 EUR
Brez DDV
V.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne
Št. naročila: JN8728/2015 Št. sklopa: 27 - Naziv: Igle za medicinsko uporabo
V.1)Datum oddaje naročila:
18.2.2016
V.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 66
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: MEDIS, d.o.o.
Poštni naslov: Brnčičeva ulica 1
Kraj: Ljubljana – Črnuče
Poštna številka: SI-1231
Država: Slovenija

V.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 781 250 EUR
Brez DDV
V.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne
Št. naročila: JN8728/2015 Št. sklopa: 28 - Naziv: Brizge in sonde za medicinsko uporabo
V.1)Datum oddaje naročila:
18.2.2016
V.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 66
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: MEDIS, d.o.o.
Poštni naslov: Brnčičeva ulica 1
Kraj: Ljubljana – Črnuče
Poštna številka: SI-1231
Država: Slovenija

V.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 781 250 EUR
Brez DDV
V.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne
Št. naročila: JN8728/2015 Št. sklopa: 29 - Naziv: Mikrobiološki material
V.1)Datum oddaje naročila:
18.2.2016
V.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 66
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: MEDIS, d.o.o.
Poštni naslov: Brnčičeva ulica 1
Kraj: Ljubljana – Črnuče
Poštna številka: SI-1231
Država: Slovenija

V.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 781 250 EUR
Brez DDV
V.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne
Št. naročila: JN8728/2015 Št. sklopa: 30 - Naziv: Imunohistokemija in material za patološko morfologijo
V.1)Datum oddaje naročila:
18.2.2016
V.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 66
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: Sanolabor, D.D.
Poštni naslov: Leskoškova cesta 4
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: SI-1000
Država: Slovenija

V.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 781 250 EUR
Brez DDV
V.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne
Št. naročila: JN8728/2015 Št. sklopa: 31 - Naziv: Filmi, kemikalije, medicinski pripomočki za potrebe radiologije
V.1)Datum oddaje naročila:
18.2.2016
V.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 66
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: Sanolabor, D.D.
Poštni naslov: Leskoškova cesta 4
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: SI-1000
Država: Slovenija

V.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 781 250 EUR
Brez DDV
V.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne
Št. naročila: JN8728/2015 Št. sklopa: 32 - Naziv: Ostali medicinski pripomočki
V.1)Datum oddaje naročila:
18.2.2016
V.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 66
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: Sanolabor, D.D.
Poštni naslov: Leskoškova cesta 4
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: SI-1000
Država: Slovenija

V.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 781 250 EUR
Brez DDV
V.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
VI.2)Dodatne informacije:
Z naslednjimi ponudniki se sklenejo okvirni sporazumi po sklopih:
Labohem d.o.o., Kettejeva 16, Sl-1230 Domžale 2,4,7,8,19,22,23,27,32
Iris d.o.o., Cesta v Gorice 8, Sl-1000 Ljubljana 1,2,4,6,8,9,10,13,16,20,25,26,28,29,31,32
Medicotehna d.o.o., Zadobrovška cesta 42 a, Sl-1260 Ljubljana 7,10,13,27,32
Cardio d.o.o., Peričeva 19, Sl-1000 Ljubljana 24,32
Kemofarmacija d.d., Cesta an Brdo 100, Sl-1000 Ljubljana 1-14, 16, 19-21, 23-30, 32, 17
Metalka media d.o.o., Dalamtinova ulica 2, Sl-1000 Ljubljana 19,21,23,26
Medias international d.o.o., Leskoškova 9d, Sl-1000 Ljubljana 4,10,13,20,21,25,26,27,28,29,31,32, 7
Promed d.o.o., Leskoškova cesta 9d, Sl-1000 Ljubljana 10
Paul Hartmann Adriatic d.o.o., Letališka cesta 3c, Sl-1000 Ljubljana 1,3,4,8,9,16,26,32
Mediline d.o.o., Perovo 30, Sl-1241 Kamnik 7,24,25,27,29
Venofarmacija d.o.o., Ulica I. Štajerskega batalijona 7, Sl-3000 Celje 7,13,25,26,27,28,29,32
Valencia stoma-medical d.o.o., Gregorčičeva 9, Sl-1000 Ljubljana 1,3
Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Sl-1000 Ljubljana 1-5,7-13,16, 20, 22, 24-32
Hibiskus d.o.o, Puhova 10, Sl-1000 Ljubljana 4, 8, 14, 13,18,26,32
Mikro+polo d.o.o., Zagrebška 22, Sl-2000 Maribor 4,8,16,25,29, 30, 32
Conmed d.o.o., Prušnikova ulica 67, Sl-1210 Ljubljana 4
Meditrade d.o.o., Središka ulica 21, Sl-1000 Ljubljana 1-4, 8, 10-14, 21,24, 26,27,28,32
Angiomedic d.o.o., Tabor 4, Sl-1000 Ljubljana 12,26 ok
Biokorp d.o.o., Dunajska 22, Sl-1000 Ljubljana 2,20,26,27, 29, 32
Sind d.o.o., Verovškova ulica 64, Sl-1000 Ljubljana 10,13,22,26
Pro-gem d.o.o., Cesta na Brdo 85, Sl-1000 Ljubljana 2,4,11,12,13,14,18,22,26,27,28,31,32
Olympus Slovenija d.o.o., Hudourniška pot 2, Sl-1000 Ljubljana 10,11,12,22,27,32
Impakata medikal d.o.o., Dunajska cesta 199, Sl-1000 Ljubljana 13,18,26,31
Mark medical d.o.o., Partizanska cesta 109, Sl-6210 Sežana 2,4,7,10-14, 19, 21-23, 26-28, 31,32
Probo d.o.o., Prekorje 48, Sl-3211 Škofja vas 25,30
San.ko.m. d.o.o., Ježica 17, Sl-1000 Ljubljana 4,8,16,24
Oriana d.o.o., Slomškova ulica 2, Sl-3252 Rogatec 2,4,5,7,8,10,13,14,19,21,26,31,32
Roga medicinske intervencije d.o.o., Celjska cesta 47, Sl-3252 Rogatec 4,13,14,26,27,28,31
Impakta ortomed d.o.o., Cesta v Gorice 34c, Sl-1000 Ljubljana 4,10,19,21,23,26
Abena-helpi d.o.o., Dobrave 7b, Sl-1236 Trzin 4,8,9,16
Salus veletrgovina d.o.o., Litostrojska cesta 46a, Sl-1000 Ljubljana 2,5,13,14,17,18,20,25,27,32
Medis d.o.o., Brnčičeva 1, 231 Ljubljana 1-5,7-13,17,18, 24-29,32
Golias Labortehnika, Hinko Golias s.p., Groharjeva cesta 6, Sl-1000 Ljubljana 7,25,29
Johnson&Johnson d.o.o., Šmartinska cetsa 53, Sl-1000 Ljubljana 1,2,4,8-14,19,21,23, 24, 26,31,32,
Pro Medens d.o.o., Slovenska cesta 27, Sl-1000 Ljubljana 7,10,19,32
MM Surgical d.o.o., Galjevica 81, Sl-1000 Ljubljana 1,2,12,26,32
Kastor M.D. d.o.o., Vošnjakova 6, Sl-1000 Ljubljana 1,2,4,7,8,9,11-14,16,19,21,23,26-28,32
Roche farmacevtska družba d.o.o., Vodovodna cesta 109, Sl-1000 Ljubljana 25,30,32
Bormia d.o.o., Industrijska cesta 5, Sl-5000 Nova Gorica 10,13,14,26,31
Gopharm d.o.o., Cesta 25. junija 1d, Sl-5000 Nova Gorica 1,3,4,7,8,9,10,13,16,25,27,28,31,32,
Medip d.o.o., Taborska cesta 4, Sl-1290 Grosuplje 9,12
Karanta Ljubljana d.o.o., Poljanski naspip 6, Sl-1000 Ljubljana 6,25,29
Hum-med d.o.o., Plemljeva ulica 8, Sl-1210 Ljubljana-Šentvid 1,4,12,13,14,26,27,31
Labena d.o.o., Verovškova 64, Sl-1000 Ljubljana 25,30
PFM Medical S d.o.o., Kolodvorska cesta 2, Sl-4000 Kranj 4,5,7,9,10,13,14,22,25-32
Interexport d.o.o., Potok pri Komendi 12, Sl-1218 Komenda 25
Combic d.o.o. Podnanos, Podnanos 66a, Sl-5272 Podnanos 1,4,7,8,9,13,16,28,32
Hermes Analitica d.o.o., Verovškova 58, Sl-1000 Ljubljana 25,29
Laboratorijska tehnika Burnik d.o.o., Skaručna 14a, Sl-1217 Vodice 5,7,13,18,24-29,32
Diaft d.o.o., Spodnji Slemen 6, Sl-2352 Selnica ob Dravi 9,32
Medistar d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 11, Sl-1000 Ljubljana 1-4,7,9,10,12-14,22,24,26-27, 32
Labormed d.o.o., Peričeva ulica 29, Sl-1000 Ljubljana 7, 25,30
ALAMed d.o.o., Motnica 5, Sl-1236 Trzin 1,4,8,9
SIMPS'S d.o.o., Motnica 3, Trzin 1,4,7-14,16,20-23,26,28,31,32,
Cardio Medical d.o.o., Špuha 1, Sl-1236 Trzin 1,2,4,9,10,12-14,18,23,26,27,31
Tomy F.E. d.o.o., Brodišče 24, Sl-1236 Trzin 2,9,10,12-14,18,22, 23, 26-28,31,32,
Limacorporate S.p.A Via Nazionale 52, 33038 Villanova di San Daniele (U) Italija 23
Interpart d.o.o., Cesta na Brdo 85, Sl-1000 Ljubljana 1,3,4,7-10,12,13,16-18,20,22,26-28,32
Medica d.o.o., Prevale 9, Sl-1236 Trzin 4,10,13,14,18,19,26-28,31
Medinova d.o.o., Umakarjeva ulica 6, Sl-1000 Ljubljana 1,10,13,17,18,27,31,32
Afiris Simon Mastnak s.p., Ulica skladateljev Ipavcev 13, Sl-3230 Šentjur 3-5,9,10,12,13,16,24
Bayer d.o.o., Bravničerjeva ulica 13, Sl-1000 Ljubljana 31
Biospectra d.o.o., Industrijska cesta 5b, Nova Gorica 25,29
Karl Storz Endoskopija d.o.o., Verovškova ulica 60a, Sl-1000 Ljubljana 8,10-12,19,22,26,27,32
Kefo Medical d.o.o., Brnčičeva ulica 31, Sl-1231 Ljubljana Črnuče 2,11,13,14,23,25,31
Dipros d.o.o., Gorenjesavska cesta 54a, Sl-4000 Kranj 25
Seznam sklopov:
1 Nega rane
2 Šivalni material
3 Material za oskrbo črevesnih in urostom ter fistul
4 Sanitetni material
5 Lekarniške kemikalije in embalaža za famacevtske pripravke
6 Radioizotopne kemikalije
7 Medicinski pripomočki za odvzem krvi in aplikacijo i.v. terapije ter pripadajoči potrošni material
8 Razkužila, dezinficienti in material za higieno ter pripadajoči potrošni material
9 Medicinski pripomočki za oskrbo inkontinence
10 Medicinski pripomočki za anesteziologijo in intenzivno terapijo
11 Medicinski pripomočki za artroskopije
12 Medicinski pripomočki za endoskopije
13 Katetri in pripadajoči medicinski pripomočki
14 Medicinski pripomočki za invazivno kardiologijo
15 Medicinski pripomočki za Straightshot
16 Rokavice
17 Dializne raztopine za hemodializo in CAPD
18 Medicinski pripomočki za hemodializo in CAPD
19 Osteosintetski material
20 Leče in medicinski pripomočki za okulistiko
21 Medicinski pripomočki za operacije malih kosti roke
22 Ušesne proteze in medicinski pripomočki za otorinolaringologijo
23 Endoproteze kolkov in kolen ter cement
24 Medicinski papir
25 Laboratorijski material za centralni laboratorij
26 Potrošni material za potrebe operativnih strok
27 Igle za medicinsko uporabo
28 Brizge in sonde za medicinsko uporabo
29 Mikrobiološki material
30 Imunohistokemija in material za patološko morfologijo
31 Filmi, kemikalije, medicinski pripomočki za potrebe radiologije
32 Ostali medicinski pripomočki.
VI.3)Pritožbeni postopki
VI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

Uradno ime: SB Nova Gorica
Poštni naslov: Ulica padlih borcev 13A
Kraj: Šempeter pri Gorici
Poštna številka: SI-5290
Država: Slovenija

VI.3.2)Vložitev pritožb
VI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb

Uradno ime: SB Nova Gorica
Poštni naslov: Ulica padlih borcev 13A
Kraj: Šempeter pri Gorici
Poštna številka: SI-5290
Država: Slovenija

VI.4)Datum pošiljanja tega obvestila:
9.3.2016