Połączone kontrakty - 82965-2017

04/03/2017    S45    - - Połączone kontrakty - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy 

Polska-Rzeszów: Środki przeciwnowotworowe

2017/S 045-082965

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
ul. Szopena 2
Rzeszów
35-055
Polska
Osoba do kontaktów: Józef Berkowicz
Tel.: +48 178666096
E-mail: jozefber@poczta.onet.pl
Faks: +48 178666097
Kod NUTS: PL325

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.szpital.rzeszow.pl

Adres profilu nabywcy: www.bip.szpital.rzeszow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Leki onkologiczne i inne.

II.1.2)Główny kod CPV
33652100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Leki onkologiczne i inne – poz. 1 Planu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 5 889 367.20 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL325
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Zamawiającego, ul. Szopena 2.

II.2.4)Opis zamówienia:

W chwili obecnej Zamawiający nie posiada wiedzy na temat ilości, zapotrzebowania i wymagań co do dostaw określonych w tej Sekcji.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuści składanie ofert częściowych, ale w chwili obecnej nie posiada wiedzy, ile będzie części w postępowaniu przetargowym.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
04/03/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Leki i materiały medyczne dla Oddziału Nefrologii i Noworodków.

II.1.2)Główny kod CPV
33600000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Leki i materiały medyczne do Oddziału Nefrologii i Noworodków – poz. 2 Planu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 5 342 893.63 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33621300
33140000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL325
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Zamawiającego, ul. Szopena 2.

II.2.4)Opis zamówienia:

W chwili obecnej Zamawiający nie posiada wiedzy na temat ilości, zapotrzebowania i wymagań co do dostaw określonych w tej Sekcji.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuści składanie ofert częściowych, ale w chwili obecnej nie posiada wiedzy, ile będzie części w postępowaniu przetargowym.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
08/03/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Heparyny drobnocząsteczkowe.

II.1.2)Główny kod CPV
33141550
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Heparyny drobnocząsteczkowe – poz. 3 Planu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 919 644.69 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL325
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Zamawiającego, ul. Szopena 2.

II.2.4)Opis zamówienia:

W chwili obecnej Zamawiający nie posiada wiedzy na temat ilości, zapotrzebowania i wymagań co do dostaw określonych w tej Sekcji.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuści składanie ofert częściowych, ale w chwili obecnej nie posiada wiedzy, ile będzie części w postępowaniu przetargowym.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
04/03/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kontrasty i opatrunki hemostatyczne.

II.1.2)Główny kod CPV
33696000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Kontrasty i opatrunki hemostatyczne – poz. 4 Planu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 859 317.53 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141127
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL325
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Zamawiającego, ul. Szopena 2.

II.2.4)Opis zamówienia:

W chwili obecnej Zamawiający nie posiada wiedzy na temat ilości, zapotrzebowania i wymagań co do dostaw określonych w tej Sekcji.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuści składanie ofert częściowych, ale w chwili obecnej nie posiada wiedzy, ile będzie części w postępowaniu przetargowym.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
16/03/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Leki różne.

II.1.2)Główny kod CPV
33600000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Leki różne – poz. 5 Planu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 522 345.89 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL325
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Zamawiającego, ul. Szopena 2.

II.2.4)Opis zamówienia:

W chwili obecnej Zamawiający nie posiada wiedzy na temat ilości, zapotrzebowania i wymagań co do dostaw określonych w tej Sekcji.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuści składanie ofert częściowych, ale w chwili obecnej nie posiada wiedzy, ile będzie części w postępowaniu przetargowym.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
07/03/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Leki onkologiczne i różne.

II.1.2)Główny kod CPV
33652100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Leki onkologiczne i różne – poz. 6 Planu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 13 953 660.21 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL325
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Zamawiającego, ul. Szopena 2.

II.2.4)Opis zamówienia:

W chwili obecnej Zamawiający nie posiada wiedzy na temat ilości, zapotrzebowania i wymagań co do dostaw określonych w tej Sekcji.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuści składanie ofert częściowych, ale w chwili obecnej nie posiada wiedzy, ile będzie części w postępowaniu przetargowym.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
20/03/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opatrunki.

II.1.2)Główny kod CPV
33141110
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Opatrunki – poz. nr 7.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 531 298.03 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL325
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Zamawiającego, ul. Szopena 2.

II.2.4)Opis zamówienia:

W chwili obecnej Zamawiający nie posiada wiedzy na temat ilości, zapotrzebowania i wymagań co do dostaw określonych w tej Sekcji.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuści składanie ofert częściowych, ale w chwili obecnej nie posiada wiedzy, ile będzie części w postępowaniu przetargowym.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
05/04/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Antybiotyki.

II.1.2)Główny kod CPV
33631400
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Antybiotyki – poz. 8 Planu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 583 266.54 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL325
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Zamawiającego, ul. Szopena 2.

II.2.4)Opis zamówienia:

W chwili obecnej Zamawiający nie posiada wiedzy na temat ilości, zapotrzebowania i wymagań co do dostaw określonych w tej Sekcji.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuści składanie ofert częściowych, ale w chwili obecnej nie posiada wiedzy, ile będzie części w postępowaniu przetargowym.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
29/06/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Leki onkologiczne i inne.

II.1.2)Główny kod CPV
33652100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Leki onkologiczne i inne – poz. 9 Planu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 10 351 261.80 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL325
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Zamawiającego, ul. Szopena 2.

II.2.4)Opis zamówienia:

W chwili obecnej Zamawiający nie posiada wiedzy na temat ilości, zapotrzebowania i wymagań co do dostaw określonych w tej Sekcji.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuści składanie ofert częściowych, ale w chwili obecnej nie posiada wiedzy ile będzie części w postępowaniu przetargowym.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
17/05/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Leki magazynowe i narkotyczne.

II.1.2)Główny kod CPV
33600000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Leki magazynowe i narkotyczne – poz. 10 Planu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 9 005 143.03 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
33700000
15882000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL325
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Zamawiającego, ul. Szopena 2.

II.2.4)Opis zamówienia:

W chwili obecnej Zamawiający nie posiada wiedzy na temat ilości, zapotrzebowania i wymagań co do dostaw określonych w tej Sekcji.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuści składanie ofert częściowych, ale w chwili obecnej nie posiada wiedzy ile będzie części w postępowaniu przetargowym.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
06/06/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Leki onkologiczne i różne.

II.1.2)Główny kod CPV
33652100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Leki onkologiczne i różne – poz. 11 Planu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 35 205 671.59 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL325
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Zamawiającego, ul. Szopena 2.

II.2.4)Opis zamówienia:

W chwili obecnej Zamawiający nie posiada wiedzy na temat ilości, zapotrzebowania i wymagań co do dostaw określonych w tej Sekcji.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuści składanie ofert częściowych, ale w chwili obecnej nie posiada wiedzy ile będzie części w postępowaniu przetargowym.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
12/07/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Albuminy, immunoglobuliny.

II.1.2)Główny kod CPV
33651520
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Albuminy, immunoglobuliny – poz. 13 Planu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 6 933 127.26 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141540
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL325
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Zamawiającego, ul. Szopena 2.

II.2.4)Opis zamówienia:

W chwili obecnej Zamawiający nie posiada wiedzy na temat ilości, zapotrzebowania i wymagań co do dostaw określonych w tej Sekcji.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuści składanie ofert częściowych, ale w chwili obecnej nie ma wiedzy ile będzie części w postępowaniu przetargowym.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
23/08/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Żywienie pozajelitowe.

II.1.2)Główny kod CPV
33692200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Żywienie pozajelitowe – poz. 14 Planu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 286 371.75 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
15884000
33600000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL325
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Zamawiającego, ul. Szopena 2.

II.2.4)Opis zamówienia:

W chwili obecnej Zamawiający nie posiada wiedzy na temat ilości, zapotrzebowania i wymagań co do dostaw określonych w tej Sekcji.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuści składanie ofert częściowych, ale w chwili obecnej nie ma wiedzy ile będzie części w postępowaniu przetargowym.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
10/10/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Leki różne.

II.1.2)Główny kod CPV
33600000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Leki różne – poz. 15 Planu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 740 373.39 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL325
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Zamawiającego, ul. Szopena 2.

II.2.4)Opis zamówienia:

W chwili obecnej Zamawiający nie posiada wiedzy na temat ilości, zapotrzebowania i wymagań co do dostaw określonych w tej Sekcji.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuści składanie ofert częściowych, ale w chwili obecnej nie ma wiedzy ile będzie części w postępowaniu przetargowym.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
23/10/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Szwy chirurgiczne, klej tkankowy.

II.1.2)Główny kod CPV
33140000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Szwy chirurgiczne, klej tkankowy – poz. 17 Planu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 253 077.32 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL325
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Zamawiającego, ul. Szopena 2.

II.2.4)Opis zamówienia:

W chwili obecnej Zamawiający nie posiada wiedzy na temat ilości, zapotrzebowania i wymagań co do dostaw określonych w tej Sekcji.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuści składanie ofert częściowych, ale w chwili obecnej nie posiada wiedzy ile będzie części w postępowaniu przetargowym.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
07/11/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Płyny infuzyjne.

II.1.2)Główny kod CPV
33692000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Płyny infuzyjne – poz. 18 Planu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 656 753.02 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL325
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Zamawiającego, ul. Szopena 2.

II.2.4)Opis zamówienia:

W chwili obecnej Zamawiający nie posiada wiedzy na temat ilości, zapotrzebowania i wymagań co do dostaw określonych w tej Sekcji.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuści składanie ofert częściowych, ale w chwili obecnej nie posiada wiedzy, ile będzie części w postępowaniu przetargowym.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
10/12/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Leki onkologiczne dla Klinicznego Oddziału Hematologii.

II.1.2)Główny kod CPV
33652100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Leki onkologiczne dla Klinicznego Oddziału Hematologii – poz. 20 Planu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 4 500 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL325
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Zamawiającego, ul. Szopena 2.

II.2.4)Opis zamówienia:

W chwili obecnej Zamawiający nie posiada wiedzy na temat ilości, zapotrzebowania i wymagań co do dostaw określonych w tej Sekcji.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuści składanie ofert częściowych, ale w chwili obecnej nie posiada wiedzy, ale będzie części w postępowaniu przetargowym.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
11/12/2017

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/03/2017