Roboty budowlane - 84372-2015

Wyświetl widok skrócony

11/03/2015    S49    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg

2015/S 049-084372

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, Osoba do kontaktów: Anna Goebel, Warszawa 00-048, Polska. Tel.: +48 222449000. Faks: +48 222449013. E-mail: przetargi@mzdw.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.1.2015, 2015/S 22-034853)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45233120, 45221100

Roboty w zakresie budowy dróg

Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

11.3.2015 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

11.3.2015 (10:30)

Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

16.3.2015 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

16.3.2015 (10:30)

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.