Apie konkursus, susijusius su medicinos priemonių poreikiais, sužinosite COVID-19 skirtame mūsų puslapyje.

Konferencija dėl Europos ateities – tai galimybė pasidalyti savo idėjomis ir dalyvauti kuriant Europos ateitį. Išsakykite savo nuomonę!

Paslaugos - 89394-2014

Pateikti glaustą rodinį

18/03/2014    S54

Italija-Ispra: Konsoliduotų ir nekonsoliduotų banko duomenų ir susijusių paslaugų pirkimas

2014/S 054-089394

Klaidų ištaisymas

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 11.3.2014, 2014/S 49-080666)

Europos Komisija, Jungtinio tyrimų centro (JRC) GD, Piliečių apsaugos ir saugumo institutas, Stefania Toriello, via Enrico Fermi 2749, TP 263, 21027Ispra VA, ITALIJA. Faks. +39 332789540. El. p. jrc-ipsc-procurement@ec.europa.eu

Vietoj 

III.2.3) Techniniai pajėgumai:

Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

[...]

b) Sertifikato, susijusio su konkurso dalyvio kokybės sertifikavimu, kurį išdavė išorės įstaiga (ISO 9001 ar lygiavertis sertifikatas), kopija.

c) Paslaugų teikėjo, ypač techninių darbuotojų, kurie teiks paslaugą, išsilavinimas ir profesinės kvalifikacijos (CV), pateikiant teiktų mokymų ir kvalifikacijų sąrašą.

Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:

III.2.3 dalies a punktui: bent 3 panašių paslaugų, teiktų 2012–2013 m., sąrašas. Jei rangovų grupės, šis kriterijus bus vertinamas remiantis bendrais visų grupės narių pajėgumais.

III.2.3 dalies c punktui: asmens, atsakingo už paramos teikimą, 1 gyvenimo aprašymas pateikiant pakankamai išsamią informaciją, įrodančią, kad personalas turi bent 1 metų patirtį teikiant panašaus tipo paslaugas į tas, kurios nurodytos konkurso dokumentuose.

Turi būti 

III.2.3) Techniniai pajėgumai:

Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

[...]

b) Sertifikato, susijusio su konkurso dalyvio kokybės sertifikavimu, kurį išdavė išorės įstaiga (ISO 9001 ar lygiavertis sertifikatas), kopija.

Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:

III.2.3 dalies a punktui: bent 3 panašios paslaugos, teiktos 2012–2013 m. Jei rangovų grupės, šis kriterijus bus vertinamas remiantis bendrais visų grupės narių pajėgumais.