Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 92683-2016

Wyświetl widok skrócony

19/03/2016    S56

Luksemburg-Luksemburg: 2. badanie ankietowe w szkołach: ICT w kształceniu — SMART 2014/0020

2016/S 056-092683

Procedura niekompletna

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384023)

Komisja Europejska, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate G: Media and Data, G.4: Inclusion, Skills and Youth, osoba do kontaktów: Patricia Manson, Jean Monnet Building, L-2920 Luxembourg, LUKSEMBURG. Kontakt: Central Financial Unit. Tel. +352 4301-33261. E-mail: cnect-r2-eoi@ec.europa.eu


Uwaga:

Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne.

Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.