Storitve - 95356-2017

15/03/2017    S52    Agencije - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Omejeni postopek 

Irska-Dublin: Zagotavljanje storitev zavarovalniškega posrednika

2017/S 052-095356

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Eurofound – Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer
Poštni naslov: Wyattville Road
Kraj: Dublin
Šifra NUTS: IE021
Poštna številka: D18 KP65
Država: Irska
Kontaktna oseba: Lidia Jankowska
E-naslov: OSUTenders@eurofound.europa.eu
Telefon: +353 12043100
Telefaks: +353 12826456

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.eurofound.europa.eu/about/procurement

Internetni naslov profila kupca: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2266
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: Socialna politika.

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Zagotavljanje storitev zavarovalniškega posrednika.

Referenčna številka dokumenta: 171902/4231.
II.1.2)Glavna koda CPV
66510000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Cilj naročila je zagotoviti strokovno zavarovanje s posredniškimi storitvami za dejavnosti, imetje in osebje Eurofounda. Potrebno je uravnoteženo zavarovanje, ki bo minimaliziralo izpostavljenost Eurofounda tveganjem.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 125 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: IE021
II.2.4)Opis javnega naročila:

Izbrani ponudnik bo moral zagotoviti naslednje storitve:

— zavarovanje s posredniškimi storitvami za dejavnosti, imetje in osebje Eurofounda in vse ostale storitve v zvezi upravljanjem zavarovanj Eurofounda (tj. neodvisno svetovanje, trženje, obdelava zahtevkov).

Pogodba bo začela veljati na dan, ko jo podpiše zadnja pogodbena stranka, obdobje veljavnosti pa bo 12 mesecev. Pogodba se lahko 3-krat samodejno podaljša, vsakič za obdobje 12 mesecev.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Pogodba se lahko 3-krat samodejno podaljša, vsakič za obdobje 12 mesecev.

II.2.9)Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Omejeni postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2016/S 253-465489
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 19/04/2017
Lokalni čas: 17:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: da
Predvideni časovni razpored za objavo poznejših obvestil:

48 mesecev.

VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3)Dodatne informacije:

Ker je delovni jezik Eurofounda angleščina, prosimo, da predloge ponudb sestavite v angleščini.

Javni razpisi so odprti za vse fizične in pravne osebe iz držav članic Evropske unije in držav, ki so podpisale poseben sporazum z Evropsko unijo na področju javnih naročil.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče Evropske unije
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
03/03/2017