Site-ul TED este gata pentru utilizarea formularelor electronice începând de astăzi, 2.11.2022. Funcția de căutare s-a schimbat: vă rugăm să vă adaptați căutările expert predefinite. Aflați care sunt modificările pe pagina de actualități și pe paginile de ajutor actualizate

Servicii - 95366-2017

15/03/2017    S52

Belgia-Bruxelles: Servicii de consiliere, de analiză comparativă și de consultanță în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor (ABC IV)

2017/S 052-095366

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General for Informatics, Resources Management and Optimisation Directorate, ICT Procurement and Contract Management Unit
Adresă: rue Montoyer 15, Office: 07/P001
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Cod poștal: 1000
Țară: Belgia
Persoană de contact: DIGIT Contracts Info Centre
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefon: +32 229-60762
Fax: +32 229-57702
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en
Adresa profilului cumpărătorului: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: A se vedea lista instituțiilor, agențiilor și organismelor participante din anexa VI.3
Adresă: rue Montoyer 15, Office: 07/P001
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Cod poștal: 1000
Țară: Belgia
Persoană de contact: DIGIT Contracts Info Centre
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefon: +32 229-60762
Fax: +32 229-57702
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en
Adresa profilului cumpărătorului: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en
I.2)Informații privind achizițiile publice comune
Contractul implică o achiziţie comună
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2256
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2256
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de consiliere, de analiză comparativă și de consultanță în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor (ABC IV).

Număr de referinţă: DIGIT/R3/PO/2016/019.
II.1.2)Cod CPV principal
72200000 Servicii de programare şi de consultanţă software
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Achiziționarea de servicii de consiliere, de analiză comparativă și de consultanță în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor. A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

II.1.5)Valoarea totală estimată
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 3
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de consiliere (cercetare și consiliere)

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
72000000 Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă
72316000 Servicii de analiză de date
79310000 Servicii de studii de piaţă
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Cod NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Cod NUTS: FR421 Bas-Rhin
Locul principal de executare:

Sediile instituțiilor UE participante. A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Serviciile de consiliere trebuie să acopere nevoile instituțiilor UE participante în materie de acces la informații standard (rapoarte publicate) și informații personalizate (analiști, consiliere profesională, lucru în echipă, evenimente de colaborare în rețea etc.) care vizează sprijinirea procesului decizional la diferite niveluri în cadrul unei organizații informatice. Pentru informații suplimentare, a se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului: creditele administrative ale UE.
II.2.14)Informații suplimentare

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de analiză comparativă (analiză comparativă și verificarea calității la livrare)

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
72000000 Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă
72100000 Servicii de consultanţă pentru hardware
72200000 Servicii de programare şi de consultanţă software
72222100 Servicii de analiză strategică a sistemelor sau a tehnologiei informaţiilor
72223000 Servicii de analiză a cerinţelor tehnologiei informaţiilor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Cod NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Cod NUTS: FR421 Bas-Rhin
Locul principal de executare:

Sediile instituțiilor UE participante. A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Analiza comparativă este un proces comparativ structurat prin intermediul căruia se asigură o măsurare a serviciilor, infrastructurilor informatice, produselor și proceselor organizației în raport cu cele mai bune practici, cadrele standard sau inter pares. Serviciile de analiză comparativă trebuie să acopere nevoile instituțiilor UE participante în materie de analiză comparativă și verificare a calității la livrare. Pentru informații suplimentare, a se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului: creditele administrative ale UE.
II.2.14)Informații suplimentare

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de consultanță (consultanță și studii de nivel înalt)

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
72000000 Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă
72221000 Servicii de consultanţă privind analiza economică
72224000 Servicii de consultanţă privind gestionarea proiectelor
72242000 Servicii de modelizare a proiectelor
72300000 Servicii de înlocuire de date
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Cod NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Cod NUTS: FR421 Bas-Rhin
Locul principal de executare:

Sediile instituțiilor UE participante. A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Serviciile de consultanță (consultanță și studii de nivel înalt) trebuie să acopere nevoile instituțiilor UE participante în materie de informații personalizate și individuale, nestandardizate privind aspecte strategice și de nivel înalt. Pentru informații suplimentare, a se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului: creditele administrative ale UE.
II.2.14)Informații suplimentare

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2016/S 136-244005
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 10/05/2017
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză, Bulgară, Daneză, Germană, Grecă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Letonă, Lituaniană, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Spaniolă, Suedeză, Cehă
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 12/05/2017
Ora locală: 10:30
Locul:

rue Montoyer 15, 1000 Brussels, BELGIA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Numărul maxim preconizat al contractanților este de 3 pentru loturile 1 și 2 și, respectiv, 4 pentru lotul 3. A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

Pentru estimarea indicativă a volumelor de servicii care urmează să fie furnizate pe întreaga durată a contractelor-cadru pentru fiecare lot, a se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3

Această procedură de achiziții publice este interinstituțională. În plus față de Comisia Europeană, la contractele-cadru rezultate vor participa instituțiile, agențiile și organismele UE (instituțiile UE) enumerate mai jos. Pentru instituțiile UE care nu participă la toate cele 3 loturi, acest lucru este menționat lângă denumirea instituției:

Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER);

Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT);

Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop);

Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL);

Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente (Chafea);

întreprinderea comună Clean Sky 2;

Consiliul Uniunii Europene;

Curtea de Justiție (CJUE);

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA);

Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA);

Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME);

Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO);

Autoritatea Bancară Europeană (ABE);

Curtea de Conturi Europeană (CCE);

Banca Centrală Europeană (BCE);

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) – nu participă la lotul 1;

Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA);

întreprinderea comună ECSEL;

Agenția Europeană de Apărare (AEA) – nu participă la lotul 2;

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) – nu participă la loturile 1 și 2;

Agenția Europeană de Mediu (AEM) – nu participă la loturile 1 și 2;

Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE);

Comitetul Economic și Social European/Comitetul Regiunilor (CESE/CoR);

Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA);

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA);

Banca Europeană de Investiții (BEI);

Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) – nu participă la loturile 1 și 2;

Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA);

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT);

Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA);

Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT);

Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA);

Ombudsmanul European;

Parlamentul European (PE);

Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate;

Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare (ERCEA);

Agenția de Aprovizionare a Euratom;

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA);

Fundația Europeană de Formare (ETF);

Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO);

Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA);

Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA);

Eurojust;

Oficiul European de Poliție (Europol);

întreprinderea comună Fusion for Energy;

întreprinderea comună Pile de combustie și hidrogen 2 (întreprinderea comună FCH 2);

Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA);

Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex);

Agenția GNSS European (GSA) – nu participă la lotul 2;

întreprinderea comună IMI 2;

Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA) – nu participă la lotul 2;

Agenția Executivă pentru Cercetare (REA);

întreprinderea comună Shift2Rail (întreprinderea comună S2R) – nu participă la loturile 1 și 2;

întreprinderea comună SESAR;

Comitetul unic de rezoluție (SRB).

Pentru informații suplimentare, a se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
03/03/2017