Usługi - 97023-2016

Wyświetl widok skrócony

23/03/2016    S58    Komisja Europejska - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Rumunia-Bukareszt: Kampania edukacyjna dotycząca tematyki unijnej, PO/2016-03/BUC

2016/S 058-097023

Sprostowanie

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 8.3.2016, 2016/S 047-077320)

Komisja Europejska, Directorate-General for Communication, Representation in Romania, Vasile Lascăr 31, 020492 Bucharest, RUMUNIA. Kontakt: Ioana Marchis. Tel. +40 212035400. E-mail: comm-rep-buh-tenders-oper@ec.europa.eu

Zamiast 

I.1) Nazwa i adresy:

... E-mail: comm-rep-buh-tenders-open@ec.europa.eu

Powinno być 

I.1) Nazwa i adresy:

... E-mail: comm-rep-buh-tenders-oper@ec.europa.eu