Bunuri - 98610-2017

16/03/2017    S53    - - Bunuri - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Nu se aplică 

România-Suceava: Aparate de electrocardiografie

2017/S 053-098610

Anunț de informare prealabilă

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Spitalul Judetean de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou” Suceava
B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 21
În atenția: ec. Dorel Guliciuc, ing. Lacramioara Murariu
720237 Suceava
România
Telefon: +40 230222098/295
E-mail: licitatii@spjsv.ro
Fax: +40 230520412

Adresă (adrese) Internet:

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.3)Activitate principală
Sănătate
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II.B: Obiectul contractului (Produse sau servicii)

II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Acord-cadru de furnizare aparatura medicala, divizata pe 10 loturi.
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Spitalul Judetean de Urgenta „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, b-dul 1 Decembrie 1918 nr.21, municipiul Suceava, cod postal 720237.

Cod NUTS RO215

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Achizitie de aparatura medicala, divizat pe 10 loturi, conform sectiunea Informatii privind loturile.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 454 820 și 2 935 820 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: da
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33123200, 33100000, 33121100, 33161000, 33194110

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
15.6.2017
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.8)Informații suplimentare:
Acord-cadru de furnizare materiale sanitare pentru o perioada de 24 luni.

Informații privind loturile

Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 1 Denumire: Microtom
1)Descriere succintă:
Microtom – conform specificatiilor din anexa la caietul de sarcini.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33100000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim = 1 buc – maxim = 2 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 53 000 și 106 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr. subsecvent = 1 – 2 buc. Valoare maxima contract subsecvent- 106 000 RON. Garantia de participare = 1 060 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 2 Denumire: Electrodermatom
1)Descriere succintă:
Electrodermatom – conform specificatiilor din anexa la caietul de sarcini.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33161000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim = 1 buc – maxim = 2 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 59 500 și 119 000 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr. subsecvent = 1 – 2 buc. Valoare maxima contract subsecvent- 119 000 RON. Garantia de participare = 1 190 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 3 Denumire: Electroencefalograf 32 canale
1)Descriere succintă:
Electroencefalograf 32 canale – conform specificatiilor din anexa la caietul de sarcini.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33121100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim = 1 buc – maxim = 2 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 154 700 și 309 400 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr. subsecvent = 1 – 2 buc. Valoare maxima contract subsecvent - 309 400 RON. Garantia de participare = 3 094 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 4 Denumire: Electroencefalograf 64 canale
1)Descriere succintă:
Electroencefalograf 64 canale – conform specificatiilor din anexa la caietul de sarcini.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33121100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim = 1 buc – maxim = 2 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 267 750 și 535 500 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr. subsecvent = 1 – 2 buc. Valoare maxima contract subsecvent- 535 500 RON. Garantia de participare = 5 355 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 5 Denumire: Unitati suspendate 2 posturi
1)Descriere succintă:
Unitati suspendate 2 posturi – conform specificatiilor din anexa la caietul de sarcini.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33100000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim = 1 buc – maxim = 2 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 89 250 și 178 500 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 1 – 2 buc. Valoare maxima contract subsecvent- 178 500 RON. Garantia de participare = 1 785 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 6 Denumire: Coledoscop
1)Descriere succintă:
Coledoscop – conform specificatiilor din anexa la caietul de sarcini.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33168000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim = 1 buc – maxim = 2 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 83 300 și 166 600 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr. subsecvent = 1 – 2 buc. Valoare maxima contract subsecvent- 166 600 RON. Garantia de participare = 1 666 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 7 Denumire: Aparat diagnostic neuropatie autonoma periferica
1)Descriere succintă:
Aparat diagnostic neuropatie autonoma periferica – conform specificatiilor din anexa la caietul de sarcini.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124100

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim = 1 buc – maxim = 2 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 123 760 și 247 520 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr. subsecvent = 1 – 2 buc. Valoare maxima contract subsecvent- 247 520 RON. Garantia de participare = 2 475 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 8 Denumire: Pompa infuzie insulina
1)Descriere succintă:
Pompa infuzie insulina – conform specificatiilor din anexa la caietul de sarcini.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33194110

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim = 1 buc – maxim = 2 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 20 230 și 40 460 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr. subsecvent = 1 – 2 buc. Valoare maxima contract subsecvent- 40 460 RON. Garantia de participare = 404 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 9 Denumire: Electrocardiograf
1)Descriere succintă:
Electrocardiograf – conform specificatiilor din anexa la caietul de sarcini.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33123200

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim = 3 buc – maxim = 7 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 78 540 și 183 260 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr. subsecvent = 3 – 4 buc. Valoare maxima contract subsecvent- 80 720 RON. Garantia de participare = 1 832 RON.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 10 Denumire: Linie electrofiziologie cardiaca
1)Descriere succintă:
Linie electrofiziologie cardiaca – conform specificatiilor din anexa la caietul de sarcini.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33100000

3)Cantitate sau domeniu:
Cantitate acord-cadru: minim = 1 buc – maxim = 2 buc.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 524 790 și 1 049 580 RON
5)Informații suplimentare privind loturile:
Cantitate minima – maxima ctr. subsecvent = 1 – 2 buc. Valoare maxima contract subsecvent- 1 049 580 RON. Garantia de participare = 10 495 RON.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Informații privind contractele rezervate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
Proced. de achiz. – l. deschisa online. Se va incheia un AC de achiz. publica ptr. o perioada de 24 luni. Gar. de part. se achita in RON ptr. fiecare lot/loturi pentru care se depune oferta asa cum sunt specif. in Informatii privind loturile. Termenul de valabilitate al garantiei de participare este de 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Gar. de particip. se va const. conf. art. 86 alin. (1) din HG nr. 925/2006. Criteriul de atribuire - pretul cel mai scazut. Crit. de calif. si selectie: ofert. nu trebuie sa se regaseasca în sit. prevazute la art. 164, 165, 167 din Lg. nr. 98/2016, iar ca modalitate de indeplinire a acesteia nu vor fi solicitate declaratii/form., Decl. privind neincadrarea in prev. art.60/L 98/2016 odata cu DUAE, cf. art. 193 alin. 1 din Lg. 98/2016; Doc. justif. care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea AC, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Conf. art. 63, alin. 1) din LG 98/2016 coroborat cu art. 21 (5) din HG 395/2016, pers. cu functii de decizie din cadrul AC în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt: ec. Vasile Rîmbu - manager, dr. Doina Elena Ganea - dir. medical, ec. C-tin. Boliacu - dir. fin.- contabil, ec. C-tin Timofticiuc - dir. adm., ec. Daniela Crap – sef Birou Licitatii. Op. ec. ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înreg. în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul ec. este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacit. profesionala de a realiza activitatile care fac ob. contr. Ofertantul va elabora of.tehnica astfel incat acesta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in caietul de sarcini. Se solicita descriere sau fotografii ale produselor care urmeaza a fi livrate.
VI.3)Informații privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind

Legislația fiscală www.mfinante.ro

Ministerul Finantelor Publice
Str. Apolodor nr. 17, sector 5
050741 Bucuresti
România
Telefon: +40 213199759
Fax: +40 213122509

Legislația în domeniul protecției mediului www.mmediu.ro

Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
B-dul Libertatii nr. 12, sector 5
040129 Bucuresti
România
Telefon: +40 213160215
Fax: +40 213163874

Protecția locurilor de muncă și condiții de muncă www.mmssf.ro

Muncii, Familii, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
Strada Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sector 1
010026 Bucuresti
România
Telefon: +40 213136267
Fax: +40 213158556
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
14.3.2017