Bunuri - 100298-2017

17/03/2017    S54    - - Bunuri - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Nu se aplică 

România-Iasi: Reactivi pentru analize de sânge

2017/S 054-100298

Anunț de informare prealabilă

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Spiridon Iasi
B-dul Independentei nr. 1
În atenția: Monica Vicol, ec. Tatiana Zorila
700111 Iasi
România
Telefon: +40 0232240822
E-mail: achizitii@spitalspiridon.ro
Fax: +40 0232267706

Adresă (adrese) Internet:

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.3)Activitate principală
Sănătate
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II.B: Obiectul contractului (Produse sau servicii)

II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Acord-cadru furnizare reactivi - mat. laborator - Spital - ATI-UPU.
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Magazia de Materiale Sanitare si Reactivi ale Spitalului Clinic Judetean de Urgente, b-dul Independentei nr. 1, Iasi, cod 700111.

Cod NUTS RO213

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Furnizarea de reactivi si consumabile de laborator compatibile cu analizoarele din cadrul departamentelor UPU; Transfuzii; Diabet; Alergologie SSCIN; ATI; Anatomie Patologica; Biochimie; Hematologie; Bacteriologie; Ambulator, loturi commune - acord-cadru 24 luni.
Cost estimat fără TVA: 60 663 663,22 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: da
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696200, 33124131, 33140000, 33141000, 33696500

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
1.10.2017
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.8)Informații suplimentare:
A se beneficia de reducerile perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale actuale. Legea 98/2016 art. 74 si HG 395/2016 art .24. Se vor incheia acorduri-cadru pe 24 luni, procedura de atribuire - licitatie deschisa. Contracte subsecvente se vor incheia lunar sau trimestrial, in functie de necesitatile si posibilitatile de plata. AC poate modifica contractele in baza art. 221/Legea nr. 98 din 2016. Nu se admit oferte alternative.

Informații privind loturile

Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 1 Denumire: Reactivi si mat. laborator Transfuzii
1)Descriere succintă:
Furnizarea de reactivi si consumabile de laborator compatibile cu analizoarele departamentului Transfuzii: seruri hemotest -determinare grupe sanguine/RH pe lama;consumabile aparat id determinare grupe sanguine; cutii, criotuburi, placi determinare grupe sanguine.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696100, 33141000

3)Cantitate sau domeniu:
Prezentate conf. caietului de sarcini atunci cand se va publica anuntul de participare sectiunea Informatii privind loturile.
Cost estimat fără TVA: 600 472,80 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 1.10.2017
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
A se beneficia de reducerile perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale actuale. Legea 98/2016 art. 74 si HG 395/2016 art. 24;
Contracte subsecvente se vor incheia lunar / trimestrial, in functie de necesitatile si posibilitatile de plata. AC poate modifica contractele in baza art. 221/Legea nr. 98 din 2016.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 2 Denumire: Reactivi si mat. laborator Diabet
1)Descriere succintă:
Furnizarea de reactivi si consumabile de laborator compatibile cu analizoarele departamentului Diabet: teste Accu Check active; teste One Touch select; teste corpi cetonici Keto Diabur; teste micral; senzori glicemie; lancete diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124131, 33141900

3)Cantitate sau domeniu:
Prezentate conf. caietului de sarcini atunci cand se va publica anuntul de participare sectiunea Informatii privind loturile.
Cost estimat fără TVA: 464 868 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 1.10.2017
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
A se beneficia de reducerile perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale actuale. Legea 98/2016 art. 74 si HG 395/2016 art. 24;
Contracte subsecvente se vor incheia lunar / trimestrial, in functie de necesitatile si posibilitatile de plata. AC poate modifica contractele in baza art. 221/Legea nr. 98 din 2016.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 3 Denumire: Reactivi si mat. laborator Alergologie
1)Descriere succintă:
Furnizarea de reactivi si consumabile de laborator compatibile cu analizoarele departamentului Alergologie: alergeni metoda Patch; alergeni diferiti; camera Patch; lancete Prick testari alergeni; controale alergologie.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141625, 33124130, 33141900, 33694000

3)Cantitate sau domeniu:
Prezentate conf. caietului de sarcini atunci cand se va publica anuntul de participare sectiunea Informatii privind loturile.
Cost estimat fără TVA: 50 457,10 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 1.10.2017
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
A se beneficia de reducerile perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale actuale. Legea 98/2016 art. 74 si HG 395/2016 art. 24;
Contracte subsecvente se vor incheia lunar / trimestrial, in functie de necesitatile si posibilitatile de plata. AC poate modifica contractele in baza art. 221/Legea nr. 98 din 2016.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 4 Denumire: Reactivi (indicatori sterilizare) SSCIN Alergologie
1)Descriere succintă:
Furnizarea de indicatori de sterilizare: test Bowie-Dick; bandelete indicatoare; indicatori biologici -fiole; indicator fizico-chimici; integratori chimici; test Integrator Strip sterilizare plasma; test Integrator Strip - sterilizare etilen-oxid.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124131

3)Cantitate sau domeniu:
Prezentate conf. caietului de sarcini atunci cand se va publica anuntul de participare sectiunea Informatii privind loturile.
Cost estimat fără TVA: 82 858,80 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 1.10.2017
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
A se beneficia de reducerile perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale actuale. Legea 98/2016 art. 74 si HG 395/2016 art. 24;
Contracte subsecvente se vor incheia lunar / trimestrial, in functie de necesitatile si posibilitatile de plata. AC poate modifica contractele in baza art. 221/Legea nr. 98 din 2016.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 5 Denumire: Reactivi - mat. laborator ATI
1)Descriere succintă:
Furnizarea de reactivi compatibile aparat ABL 800; aparat ABL 90 FLEX; analizor Gem Premier 3500; analizor Hemochron Signature Elite-ATI; ATI spital si Program ATI.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696200, 33140000, 33141530, 33696500

3)Cantitate sau domeniu:
Prezentate conf. caietului de sarcini atunci cand se va publica anuntul de participare sectiunea Informatii privind loturile.
Cost estimat fără TVA: 9 687 620,16 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 1.10.2017
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
A se beneficia de reducerile perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale actuale. Legea 98/2016 art. 74 si HG 395/2016 art. 24;
Contracte subsecvente se vor incheia lunar / trimestrial, in functie de necesitatile si posibilitatile de plata. AC poate modifica contractele in baza art. 221/Legea nr. 98 din 2016.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 6 Denumire: Reactivi - mat. laborator UPU-SMURD
1)Descriere succintă:
Furnizarea de reactivi si consumabile de laborator compatibile cu analizoarele din cadrul Serviciului UPU SMURD: Pathfast; Gem Premier 3500, Gem PCL Plus, analizor gaze si ioni ABL 90 FLEX, analizor EPOC, stripuri glicemie compatibile cu glucometru SD Check Code Free; achet rotoare reactivi combatibil analizor Piccolo Xpress; Triage Meter Pro; analizor MS4-5; analizor Gastat Navy; analizor Radiometer ABL 800; analizor Pathfast.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696200, 33124131, 33140000, 33696500, 38437110

3)Cantitate sau domeniu:
Prezentate conf. caietului de sarcini atunci cand se va publica anuntul de participare sectiunea Informatii privind loturile.
Cost estimat fără TVA: 15 457 290,24 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 1.10.2017
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
A se beneficia de reducerile perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale actuale. Legea 98/2016 art. 74 si HG 395/2016 art. 24;
Contracte subsecvente se vor incheia lunar / trimestrial, in functie de necesitatile si posibilitatile de plata. AC poate modifica contractele in baza art. 221/Legea nr. 98 din 2016.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 7 Denumire: Reactivi - mat. laborator Anatomie Patologica
1)Descriere succintă:
Furnizarea de reactivi de imunohistochimie, reactivi chimici si; consumabilele specifice activitatii laboratorului, utilizate in cadrul laboratorului de anatomie patologica.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

24322510, 09221200, 24326100, 33696300, 33696500

3)Cantitate sau domeniu:
Prezentate conf. caietului de sarcini atunci cand se va publica anuntul de participare sectiunea Informatii privind loturile.
Cost estimat fără TVA: 917 700,54 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 1.10.2017
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
A se beneficia de reducerile perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale actuale. Legea 98/2016 art. 74 si HG 395/2016 art. 24;
Contracte subsecvente se vor incheia lunar / trimestrial, in functie de necesitatile si posibilitatile de plata. AC poate modifica contractele in baza art. 221/Legea nr. 98 din 2016.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 8 Denumire: Reactivi - mat. laborator Biochimie
1)Descriere succintă:
Furnizarea de reactivi si consumabile de laborator compatibile cu analizoarele de biochimie: Cobas 8000, Pathfast, Architect c4000, Interlab G 26, Architect c16000 statia de apa Elga Medica 15BP, analizor hemoglobina glicozilata D-10, Sysmex UF 500i; AVL 9180; reactivi de electroforeza, reactivi de laborator, varfuri pipeta, criotuburi ,consumabilele specifice activitatii laboratorului Biochimie.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696200, 33124131, 33140000, 33696500, 38437000

3)Cantitate sau domeniu:
Prezentate conf. caietului de sarcini atunci cand se va publica anuntul de participare sectiunea Informatii privind loturile.
Cost estimat fără TVA: 21 311 007,53 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 1.10.2017
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
A se beneficia de reducerile perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale actuale. Legea 98/2016 art. 74 si HG 395/2016 art. 24;
Contracte subsecvente se vor incheia lunar / trimestrial, in functie de necesitatile si posibilitatile de plata. AC poate modifica contractele in baza art. 221/Legea nr. 98 din 2016.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 9 Denumire: Reactivi si mat.laborator Hematologie
1)Descriere succintă:
Furnizarea de reactivi si consumabile de laborator compatibile cu analizoarele de hematologie: Sysmex KX21N; ACL TOP, ACL Elite Pro; Sysmex XT1800i; Sysmex XT 4000i; reactivi consumabilele specifice activitatii laboratorului.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696200, 33140000, 44618500

3)Cantitate sau domeniu:
Prezentate conf. caietului de sarcini atunci cand se va publica anuntul de participare sectiunea Informatii privind loturile.
Cost estimat fără TVA: 4 480 252,80 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 1.10.2017
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
A se beneficia de reducerile perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale actuale. Legea 98/2016 art. 74 si HG 395/2016 art. 24;
Contracte subsecvente se vor incheia lunar / trimestrial, in functie de necesitatile si posibilitatile de plata. AC poate modifica contractele in baza art. 221/Legea nr. 98 din 2016.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 10 Denumire: Reactivi si mat. laborator Bacteriologie
1)Descriere succintă:
Furnizarea de reactivi si consumabile de laborator compatibile cu analizoarele de bacteriologie: analizor Bactec; analizor Phoenix; Vitek 2 Compact reactivi si medii de bacteriologie; consumabilele specifice activitatii laboratorului.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124131, 24931250, 33696500, 33698100

3)Cantitate sau domeniu:
Prezentate conf. caietului de sarcini atunci cand se va publica anuntul de participare sectiunea Informatii privind loturile.
Cost estimat fără TVA: 156 932,08 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 1.10.2017
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
A se beneficia de reducerile perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale actuale. Legea 98/2016 art. 74 si HG 395/2016 art. 24;
Contracte subsecvente se vor incheia lunar / trimestrial, in functie de necesitatile si posibilitatile de plata. AC poate modifica contractele in baza art. 221/Legea nr. 98 din 2016.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 11 Denumire: Reactivi si mat.laborator Ambulator
1)Descriere succintă:
Furnizarea de reactivi si consumabile de laborator compatibile cu analizoarele de bacteriologie :analizor Cobas e 411; analizor Sysmex XS 1000i; analizor Sysmex XT 2000i; analizor automat de coagulare ACL Elite Pro; compatibil Architect C 4000; compatibil analizor automat electroforeza pe gel de agaroza Pretty; analizor Labureader Plus; analizor biochimie Cobas Integra 400 Plus; reactivi pentru serologia sifilisului; teste rapide (imunocromatografie); diferite medii de cultura si microcomprimate;tulpini referinta; sange: control intern VSH metoda manuala; consumabilele specifice activitatii laboratorului: lame, vacutainere; coprorecoltoare, etc.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33124131, 24931250, 33696500, 33698100

3)Cantitate sau domeniu:
Prezentate conf. caietului de sarcini atunci cand se va publica anuntul de participare sectiunea Informatii privind loturile.
Cost estimat fără TVA: 6 032 341,94 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 1.10.2017
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
A se beneficia de reducerile perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale actuale. Legea 98/2016 art. 74 si HG 395/2016 art. 24;
Contracte subsecvente se vor incheia lunar / trimestrial, in functie de necesitatile si posibilitatile de plata. AC poate modifica contractele in baza art. 221/Legea nr. 98 din 2016.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 12 Denumire: Reactivi si mat. laborator lot comun
1)Descriere succintă:
Furnizarea de reactivi si consumabile de laborator: lame; lamele; vacutainere; varfuri pipeta automata; criotuburi; coprorecoltoare; recoltoare urina; recoltor exudat faringian; anse sterile; placi petri sterile; teste rapide pentru determinarea hemoragiilor oculte in scaun; medii de cultura; pachet Latex Aglutinare; discuri antibiotice/antimicotice; benzi pentru reactia indolului; test oxidaza.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141000, 24931250, 33141300, 33698100, 33793000

3)Cantitate sau domeniu:
Prezentate conf. caietului de sarcini atunci cand se va publica anuntul de participare sectiunea Informatii privind loturile.
Cost estimat fără TVA: 1 421 861,23 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 1.10.2017
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
A se beneficia de reducerile perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale actuale. Legea 98/2016 art. 74 si HG 395/2016 art. 24;
Contracte subsecvente se vor incheia lunar / trimestrial, in functie de necesitatile si posibilitatile de plata. AC poate modifica contractele in baza art. 221/Legea nr. 98 din 2016.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Informații privind contractele rezervate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
Tip de procedura - licitatie deschisa online. Criteriul de atribuire -pretul cel mai scazut. Cerintele de calificare vor fi solicitate tuturor ofertantilor prin completarea DUAE dar documentele probatorii vor fi solicitate,numai ofertantilor clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Toate documentele incarcate de ofertanti in SEAP, vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa.
Cerinte de calificare: situatia personala a candidatului sau ofertantului – certificat de atestare fiscala – certifcat privind plata taxelor si impozitelor locale – cazierul fiscal al operatorului economic – cazierul judiciar al operatorului economic – declaratie privind neincadrearea in situatiile prevazute la art. 58-63 din Legea nr. 98/2016; – dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. 2, art. 167 alin. 2, art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale – certificat ONRC – aviz de la Ministerul Sanatatii. Capacitatea tehnica si/sau profesionala – dovedirea experientei in livrari de produse similare in ultimii 3 ani – esantioane, descrieri si fotografii ale produselor care urmeaza a fi livrate, a caror autenticitate trebuie certificata la solicitarea autoritatii contractante; certificat care atesta implementarea sistemului de management de calitate conform standardului ISO 9001 sau echivalente.
VI.3)Informații privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind

Legislația fiscală www.mef.ro

Ministerul Fiantelor Publice
Str. Apolodor nr. 17, sec. 5
050741 Bucuresti
România
Telefon: +40 213199759
Fax: +40 213122509
Adresă Internet: www.mef.ro

Legislația în domeniul protecției mediului www.mmediu.ro

Mnisterul Mediului si Schimbarilor Climatice
B-dul Libertatii nr. 12, sec. 5
040129 Bucuresti
România
Telefon: +40 213160215
E-mail: srp@mmediu.ro
Fax: +40 213136874
Adresă Internet: www.mediu.ro

Protecția locurilor de muncă și condiții de muncă www.nmsf.ro

Ministerul Muncii, Familii, Protectiei Sociale Si Personalelor Varstnice
Str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sec. 1
010026 Bucuresti
România
Telefon: +40 213136267
E-mail: relatiicupublicul@mmuncii.ro
Fax: +40 213158556
Adresă Internet: www.nmsf.ro
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
14.3.2017