Połączone kontrakty - 102370-2017

TITytułPolska-Warszawa: Usługi biur podróży i podobne
NDNr dokumentu102370-2017
PDData publikacji18/03/2017
OJDz.U. S55
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiMinisterstwo Finansów, Biuro Logistyki
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Połączone kontrakty - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy
CYKrajPL
AARodzaj instytucji1 - Ministerstwo lub inny organ państwowy lub federalny
HAEU Institution-
DSDokument wysłany16/03/2017
NCZamówienie3 - Połączone kontrakty
PRProcedura9 - Nie dotyczy
TDDokument0 - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV30120000 - Urządzenia fotokopiujące i do druku offsetowego
48000000 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48760000 - Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej
48900000 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
50310000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn biurowych
55100000 - Usługi hotelarskie
63510000 - Usługi biur podróży i podobne
72200000 - Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania
72230000 - Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania
72260000 - Usługi w zakresie oprogramowania
72610000 - Usługi dodatkowe w zakresie sprzętu komputerowego
80510000 - Usługi szkolenia specjalistycznego
90910000 - Usługi sprzątania
90921000 - Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków
92520000 - Usługi świadczone przez muzea i w zakresie ochrony obiektów i budynków zabytkowych
92522000 - Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych
OCPierwotny kod CPV30120000 - Urządzenia fotokopiujące i do druku offsetowego
48000000 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48760000 - Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej
48900000 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
50310000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn biurowych
55100000 - Usługi hotelarskie
63510000 - Usługi biur podróży i podobne
72200000 - Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania
72230000 - Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania
72260000 - Usługi w zakresie oprogramowania
72610000 - Usługi dodatkowe w zakresie sprzętu komputerowego
80510000 - Usługi szkolenia specjalistycznego
90910000 - Usługi sprzątania
90921000 - Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków
92520000 - Usługi świadczone przez muzea i w zakresie ochrony obiektów i budynków zabytkowych
92522000 - Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych
RCKod NUTSPL
IAAdres internetowy (URL)www.mf.gov.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE