Storitve - 104556-2019

06/03/2019    S46    Sodišče Evropske unije - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Luksemburg-Luxembourg: Zasnova, izdelava in izvedba informacijskih rešitev za Sodišče Evropske unije

2019/S 046-104556

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:

Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Sodišče Evropske unije
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
Kontaktna oseba: Cour de Justice de l'Union européenne, direction générale de l'information
E-naslov: CJ-PROC-18-025@curia.europa.eu

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.curia.europa.eu

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4412
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Zasnova, izdelava in izvedba informacijskih rešitev za Sodišče Evropske unije

Referenčna številka dokumenta: COJ-PROC-18/025
II.1.2)Glavna koda CPV
72000000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Predmet tega naročila je zagotovitev naslednjih storitev:

— analiza in zasnova informacijskih rešitev (novih ali nadgradnje obstoječih),

— podrobne tehnične specifikacije informacijskih rešitev (novih ali nadgradnje obstoječih) na podlagi projektne dokumentacije,

— izdelava informacijskih rešitev (novih ali nadgradnje obstoječih) na podlagi projektne dokumentacije in podrobnih tehničnih specifikacij,

— odprava napak v delovanju informacijskih rešitev in podpora ravni 3,

— homologacija informacijskih rešitev (novih ali nadgradnje obstoječih),

— upravljanje razvojnega okvira,

— podpora ravni 1 in 2 uporabnikom (spletna, mobilna in telefonska služba za pomoč uporabnikom),

— upravljanje infrastrukture Sodišča (vključno z omrežji in večpredstavnostjo),

— telefonska centrala.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 55 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Analiza, zasnova in homologacija informacijskih rešitev

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
72820000
72223000
72226000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU
II.2.4)Opis javnega naročila:

— Analiza in zasnova informacijskih rešitev,

— homologacija informacijskih rešitev.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 8 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Glejte spletni naslov, naveden v oddelku I.3).

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Izdelava informacijskih rešitev

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
72212000
72246000
72267000
72227000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU
II.2.4)Opis javnega naročila:

— Tehnične specifikacije informacijskih rešitev,

— izdelava informacijskih rešitev,

— odprava napak v informacijskih rešitvah in podpora ravni 3,

— upravljanje razvojnega okvira.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 19 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Glejte spletni naslov, naveden v oddelku I.3).

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Izvedba in podpora uporabnikom

Št. sklopa: 3
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
72710000
72720000
72611000
71311300
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU
II.2.4)Opis javnega naročila:

— Služba za pomoč uporabnikom,

— upravljanje infrastrukture,

— telefonska centrala,

— podpora in infrastruktura na zahtevo,

— pomoč na področju večpredstavnosti.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 28 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Glejte spletni naslov, naveden v oddelku I.3).

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte spletni naslov, naveden v oddelku I.3).

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte spletni naslov, naveden v oddelku I.3).

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 17/04/2019
Lokalni čas: 23:59
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Bolgárščina, Danščina, Nemščina, Grščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Latvijščina, Litvanščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Španščina, Švedščina, Češčina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 8 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 29/04/2019
Lokalni čas: 15:00
Kraj:

Sodišče Evropske unije, Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg, LUKSEMBURG.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
VI.3)Dodatne informacije:

— Za sklop 1 bo sklenjena okvirna pogodba z 1 samim izvajalcem,

— za sklop 2 bo sklenjena okvirna pogodba z 1 samim izvajalcem,

— za sklop 3 bo sklenjena neposredna pogodba z 1 samim izvajalcem.

Oddaja sklopa 1 izključuje sklopa 2 in 3. V primeru, da isti ponudnik prejme najboljšo oceno tako za sklop 1 kot za neki drugi sklop, mu bo oddan sklop, ki ga ponudnik navede kot prednostno izbiro v Prilogi 6 k razpisnim specifikacijam.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Telefaks: +352 43032100

Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Glejte spletni naslov, naveden v oddelku I.3).

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
27/02/2019