Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Servicii - 105070-2017

22/03/2017    S57

Belgia-Bruxelles: Servicii legate de taxe anuale pentru brevete și de reînnoire a mărcilor

2017/S 057-105070

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Joint Research Centre (JRC) — Resources
Adresă: rue du Champ de Mars 21 (CDMA 5/35)
Localitate: Bruxelles
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
E-mail: JRC-BRUSSELS-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://web.jrc.ec.europa.eu
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA)
Adresă: Annankatu 18
Localitate: Helsinki
Cod NUTS: FI SUOMI / FINLAND
Cod poștal: 00121
Țară: Finlanda
E-mail: JRC-BRUSSELS-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://echa.europa.eu/web/guest
I.2)Informații privind achizițiile publice comune
Contractul implică o achiziţie comună
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii legate de taxe anuale pentru brevete și de reînnoire a mărcilor.

Număr de referinţă: JRC/BRU/2016/I.4/5002/OC.
II.1.2)Cod CPV principal
79140000 Servicii de consultanţă şi de informare juridică
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Pentru a menține drepturile legate de activele brevetelor și ale mărcilor, trebuie să se efectueze plăți periodice către birourile de înregistrare. UE deține un portofoliu alcătuit din 800 de cereri și înregistrări de brevet și din 600 de înregistrări de mărci. Există companii specializate care oferă aceste servicii de plată.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 2 300 000.00 EUR
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79120000 Servicii de consultanţă privind brevetarea şi drepturile de autor
79110000 Servicii de consultanţă şi de reprezentare juridică
79111000 Servicii de consultanţă juridică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Locul principal de executare:

sediul contractantului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectivul acestei licitații este încheierea unui contract-cadru pentru asigurarea gestionării portofoliului DPI pentru instituțiile UE, direcțiile generale și serviciile Comisiei Europene, agențiile executive și agențiile și organismele Uniunii Europene. Aceasta nu include reînnoirea sau gestionarea taxelor anuale pentru portofoliul PI al UE.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Calitatea tehnică / Pondere: 30
Criteriu privind costul - Nume: Prețul / Pondere: 70
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2016/S 145-261246
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 931819-2017-01-A21-BXL-UK
Titlu:

Servicii legate de taxe anuale pentru brevete și de reînnoire a mărcilor

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
07/03/2017
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Coller IP Management Limited
Localitate: Wallingford
Cod NUTS: UKJ14 Oxfordshire
Cod poștal: OX10 9RB
Țară: Regatul Unit
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 300 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 2 300 000.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea
Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
10/03/2017