Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Servicii - 107188-2017

23/03/2017    S58

Ţările de Jos-Haga: Servicii juridice

2017/S 058-107188

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Europol
Adresă: Eisenhowerlaan 73
Localitate: The Hague
Cod NUTS: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Cod poștal: 2517 KK
Țară: Țările de Jos
E-mail: procurement@europol.europa.eu
Telefon: +31 703531594
Fax: +31 703180808
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.europol.europa.eu
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2287
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Ordine și siguranță publică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii juridice.

Număr de referinţă: 1701/G2/N.
II.1.2)Cod CPV principal
79100000 Servicii juridice
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul acestei proceduri constă în prestarea de servicii juridice împărțite în 5 loturi:

lotul 1: dreptul comercial neerlandez, inclusiv dreptul contractelor, legislația în domeniul TIC/PI, protecția vieții private și a datelor, dreptul fiscal și posibilitatea de reprezentare în justiție (contract-cadru cu 1 contractant);

lotul 2: dreptul neerlandez al ocupării forței de muncă și al muncii, inclusiv dreptul fiscal, dreptul regimurilor de pensie și al prestațiilor de securitate socială și legislația în materie de sănătate și securitate (contract-cadru cu 1 contractant);

lotul 3: dreptul achizițiilor publice al UE, inclusiv consiliere și posibilitatea de reprezentare în fața Tribunalului (contract-cadru cu 1 contractant);

lotul 4: dreptul comercial belgian, inclusiv dreptul contractelor, legislația în domeniul TIC/PI, protecția vieții private și a datelor, dreptul fiscal și posibilitatea de reprezentare în justiție (contract-cadru cu 1 contractant);

lotul 5: legislația UE privind ocuparea forței de muncă și funcția publică, inclusiv consiliere și posibilitatea de reprezentare în fața Tribunalului (contract-cadru multiplu cu 3 contractanți – reluarea procedurii concurențiale).

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 240 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 5
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lotul 1: Dreptul comercial neerlandez, inclusiv dreptul contractelor, legislația în domeniul TIC/PI, protecția vieții private și a datelor, dreptul fiscal și posibilitatea de reprezentare în justiție

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79110000 Servicii de consultanţă şi de reprezentare juridică
79140000 Servicii de consultanţă şi de informare juridică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Locul principal de executare:

Haga, Țările de Jos.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lotul 1: Contractele Europol sunt în general reglementate de dreptul Uniunii, completat, dacă este necesar, de dreptul neerlandez. Instanțele din Haga au competență în privința litigiilor legate de interpretarea și/sau aplicarea contractului. Întrucât Europol nu dispune de un avocat neerlandez calificat la nivel intern, are nevoie ocazional de consiliere juridică privind aspectele legate de dreptul comercial neerlandez. De asemenea, consilierea poate viza aspecte legate de condițiile de acordare a licențelor software și de interpretarea acestora în temeiul dreptului neerlandez, precum și aspecte legate de protecția vieții private și a datelor.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 60 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

2 posibile prelungiri a câte 12 luni fiecare.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lotul 2: Dreptul neerlandez al ocupării forței de muncă și al muncii, inclusiv dreptul fiscal, dreptul regimurilor de pensie și al prestațiilor de securitate socială și legislația în materie de sănătate și securitate

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79140000 Servicii de consultanţă şi de informare juridică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Locul principal de executare:

Haga, Țările de Jos.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Pentru lotul 2: Europol aplică normele de sănătate și securitate aflate în vigoare în Țările de Jos. Ocazional, este nevoie de consiliere juridică privind aspecte legate de dreptul neerlandez al ocupării forței de muncă și al muncii, inclusiv dreptul regimurilor de pensie și al prestațiilor, dreptul securității sociale și dreptul fiscal.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 30 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

2 posibile prelungiri a câte 12 luni fiecare.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lotul 3: Dreptul achizițiilor publice al UE, inclusiv consiliere și posibilitatea de reprezentare în fața Tribunalului

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79110000 Servicii de consultanţă şi de reprezentare juridică
79140000 Servicii de consultanţă şi de informare juridică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Locul principal de executare:

Haga, Țările de Jos.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lotul 3: Europol dispune de experți juridici interni în domeniul achizițiilor publice. Aceasta înseamnă că activitățile de bază se vor realiza la nivel intern, iar consilierea juridică va viza detalii specifice (de exemplu, contribuții critice referitoare la apărările redactate de Europol), recomandări tactice și eventuale traduceri în limba franceză. Echipa juridică a Europol trebuie implicată și consultată în fiecare etapă a procedurilor.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 80 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

2 posibile prelungiri a câte 12 luni fiecare.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lotul 4: Dreptul comercial belgian, inclusiv dreptul contractelor, legislația în domeniul TIC/PI, protecția vieții private și a datelor, dreptul fiscal și posibilitatea de reprezentare în justiție

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79110000 Servicii de consultanţă şi de reprezentare juridică
79140000 Servicii de consultanţă şi de informare juridică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Locul principal de executare:

Haga, Țările de Jos.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Pentru lotul 4: Europol participă la procedurile de achiziții publice interinstituționale (adică procedurile de licitație organizate de Comisia UE în numele instituțiilor și agențiilor UE). Contractele rezultate în urma acestora sunt reglementate de dreptul belgian și intră în competența jurisdicțională a instanțelor din Bruxelles. Ocazional, Europol are nevoie de consiliere de specialitate privind dreptul comercial general belgian. De asemenea, consilierea poate viza aspecte legate de condițiile de acordare a licențelor software și de interpretarea acestora în temeiul dreptului belgian, precum și aspecte legate de protecția vieții private și a datelor.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 25 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

2 posibile prelungiri a câte 12 luni fiecare.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Legislația UE privind ocuparea forței de muncă și funcția publică, inclusiv consiliere și posibilitatea de reprezentare în fața Tribunalului

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79110000 Servicii de consultanţă şi de reprezentare juridică
79140000 Servicii de consultanţă şi de informare juridică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Locul principal de executare:

Haga, Țările de Jos.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Pentru lotul 5: Europol angajează funcționari publici în temeiul Statutului funcționarilor și al Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene. Europol dispune de experți juridici interni și dorește să aibă posibilitatea (însă nu și obligația) de a recurge la serviciile unei firme de avocatură în baza unui contract-cadru care ar putea rezulta în urma acestei proceduri de licitație. Echipa juridică a Europol trebuie implicată și consultată în fiecare etapă a procedurilor.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 45 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

2 posibile prelungiri a câte 12 luni fiecare.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Astfel cum se indică în dosarul licitației.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii
Precizați actele cu putere de lege și actele administrative aplicabile:

Astfel cum se indică în dosarul licitației.

III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură competitivă cu negociere
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.5)Informaţii privind negocierea
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contractul pe baza ofertelor iniţiale fără a desfăşura negocieri
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 18/04/2017
Ora locală: 23:59
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
Data: 28/04/2017
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
Perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare:

Aproximativ în termen de 4 ani.

VI.3)Informații suplimentare:

Timp de 3 ani de la încheierea contractului (inițial), Europol poate utiliza procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare [articolul 134 litera (e) din normele de aplicare], pentru contracte suplimentare care implică servicii similare celor încredințate părții căreia îi va fi atribuit acest contract de către aceeași autoritate contractantă.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoștință de actul respectiv. O plângere depusă la Ombudsmanul European nu are drept efect suspendarea acestui termen sau deschiderea unui nou termen pentru utilizarea căilor de atac.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Europol
Adresă: Eisenhowerlaan 73
Localitate: The Hague
Cod poștal: 2517 KK
Țară: Țările de Jos
E-mail: procurement@europol.europa.eu
Telefon: +31 703025000
Fax: +31 703180808
Adresă internet: http://www.europol.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
11/03/2017