Servicii - 107442-2020

04/03/2020    S45

România-Bucureşti: Servicii de reparare şi de întreţinere a materialului rulant

2020/S 045-107442

Anunț de atribuire a contractului – utilități

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: S.N.T.F.C. „CFR Călători” S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 11054545
Adresă: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010873
Țară: România
Persoană de contact: Nina Botezatu
E-mail: oana.gheorghita@cfrcalatori.ro
Telefon: +40 725503815
Fax: +40 213151110
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cfrcalatori.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.6)Activitate principală
Servicii feroviare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

„Reparație planificată tip RR la LDE 621 EGM și alte servicii de reparații constatate în prezența recepției CFR pe fluxul de reparație tip RR la LDE 621 EGM”

Număr de referinţă: SNTFCMR 21/2019 avand codul unic de identificare A1-RO11054545-2019-4594 (var.20.03.2019).
II.1.2)Cod CPV principal
50222000 Servicii de reparare şi de întreţinere a materialului rulant
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

„Reparație planificată tip RR la LDE 621 EGM și alte servicii de reparații constatate în prezența recepției CFR pe fluxul de reparație tip RR la LDE 621 EGM”.

Operatorul economic va putea solicita clarificari cu 18 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, entitatea contractanta raspunzand in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare cu 11 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoare fără TVA: 14 778 327.75 RON
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul prestatorului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitatea minima si maxima a acordului-cadru, precum si a celui mai mare contract subsecvent ce urmeaza a se achizitiona este conform Anexei C, atasata la documentatia de atribuire, din cauza caracterelor limitate.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Acest factor de evaluare reprezinta ca pondere 10 % din totalul criteriului de atribuire. Conform prev. caietului de sarcini, termenul de garantie al serv. prestate este de 12 luni, iar in acest context, termenul de garantie al serviciilor prestate reprezinta un factor de evaluare important ca si criteriu de eficienta, fiind dat de necesitatea efectuarii serv. de reparatii planificate la acest tip de locomotive la un nivel calitativ care sa corespunda cerintelor stipulate in caietul de sarcini, in scopul asigurarii starii tehnice corespunzatoare a locomotivelor in vederea remorcarii trenurilor de calatori. Se vor puncta ofertele tehnice care prevad termene de garantie egale cu 12 luni conform caietului de sarcini sau pana la maxim 24 luni. Astfel, un termen de garantie mai mare decat cel prevazut in caietul de sarcini asigura o efectuare a serv. de reparatii la un nivel calitativ ridicat, nivel care se reflecta in fiabilitatea si disponibilitatea materialului rulant in exploatare, resp. in remorcare. / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 093-225850
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ orientativ periodic

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 55
Titlu:

Servicii de reparații constatate în prezența recepției „CFR Călători” pe fluxul tehnologic de reparații tip RR la locomotivele diesel electrice LDE 621 EGM

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
28/02/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Reloc
Număr naţional de înregistrare: RO 2300870
Adresă: Str. Decebal nr. 109
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 200746
Țară: România
E-mail: megdonia.pirvulescu@relocsa.ro
Telefon: +40 251438754
Fax: +40 251437854
Adresă internet: www.relocsa.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 825 675.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 825 675.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 10
Titlu:

Servicii de reparații constatate în prezența recepției „CFR Călători” pe fluxul tehnologic de reparații tip RR la locomotivele diesel electrice LDE 621 EGM

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
15/01/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Reloc
Număr naţional de înregistrare: RO 2300870
Adresă: Str. Decebal nr. 109
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 200746
Țară: România
E-mail: megdonia.pirvulescu@relocsa.ro
Telefon: +40 251438754
Fax: +40 251437854
Adresă internet: www.relocsa.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 687 481.75 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 687 481.75 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 310
Titlu:

Servicii de reparații planificate tip RR la locomotivele diesel-electrice LDE 621 EGM și alte servicii de reparații constatate în prezența recepției CFR pe fluxul de reparație tip RR la LDE 621 EGM

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
05/09/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Reloc
Număr naţional de înregistrare: RO 2300870
Adresă: Str. Decebal nr. 109
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 200746
Țară: România
E-mail: megdonia.pirvulescu@relocsa.ro
Telefon: +40 251438754
Fax: +40 251437854
Adresă internet: www.relocsa.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 12 625 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 12 840 971.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 44
Titlu:

Servicii de reparații planificate tip RR la locomotivele diesel-electrice LDE 621 EGM și alte servicii de reparații constatate în prezența recepției CFR pe fluxul tehnologic de reparație tip RR la locomotivele diesel-electrice LDE 621 EGM

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
06/09/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Reloc
Număr naţional de înregistrare: RO 2300870
Adresă: Str. Decebal nr. 109
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 200746
Țară: România
E-mail: megdonia.pirvulescu@relocsa.ro
Telefon: +40 251438754
Fax: +40 251437854
Adresă internet: www.relocsa.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 109 092 011.82 RON
Oferta cea mai scăzută: 7 575 000.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 119 868 289.75 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 393
Titlu:

„Servicii de reparații constatate în prezența recepției CFR pe fluxul tehnologic de reparații tip RR la locomotivele diesel-electrice LDE 621 EGM cuprinse în Anexa 3 din acordul-cadru nr. 44/6.9.2019”

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
11/11/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Reloc
Număr naţional de înregistrare: RO 2300870
Adresă: Str. Decebal nr. 109
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 200746
Țară: România
E-mail: megdonia.pirvulescu@relocsa.ro
Telefon: +40 251438754
Fax: +40 251437854
Adresă internet: www.relocsa.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 309 034.75 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 309 034.75 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 408
Titlu:

„Servicii de reparații constatate în prezența recepției CFR pe fluxul tehnologic de reparații tip RR la locomotivele diesel-electrice LDE 621 EGM cuprinse în Anexa 3 din acordul-cadru nr. 44/6.9.2019”

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/11/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Reloc
Număr naţional de înregistrare: RO 2300870
Adresă: Str. Decebal nr. 109
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 200746
Țară: România
E-mail: megdonia.pirvulescu@relocsa.ro
Telefon: +40 251438754
Fax: +40 251437854
Adresă internet: www.relocsa.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 115 165.25 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 115 165.25 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Oficiul juridic al S.N.T.F.C. „CFR Călători” S.A.
Adresă: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 010867
Țară: România
Telefon: +40 213199528 / 122961
Adresă internet: www.cfrcalatori.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
02/03/2020