Storitve - 107761-2016

31/03/2016    S63

Belgija-Bruselj: Podporne storitve za veliko koalicijo za digitalna delovna mesta – SMART 2015/1092

2016/S 063-107761

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate F: Digital Economy and Coordination, Unit F4 — European Semester and Knowledge Base
Poštni naslov: Evropska komisija, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate R: Support, Unit R2 — Finance, office BU25, 04/54
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
E-naslov: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm
Internetni naslov profila kupca: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1423
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Uradno ime: Evropska komisija, DG Communications Networks, Content and Technology, Directorate R: Support, Unit R2 — Finance
Poštni naslov: Office BU25, 04/54
Kraj: Brussels
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
Kontaktna oseba: Iorbanka Cuiza Perez
E-naslov: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu
Šifra NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm
Internetni naslov profila kupca: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Podporne storitve za veliko koalicijo za digitalna delovna mesta – SMART 2015/1092

Referenčna številka dokumenta: SMART 2015/1092.
II.1.2)Glavna koda CPV
79400000 Podjetniško in managersko svetovanje ter s tem povezane storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Cilj je nadgraditi izkušnje, ki jih je velika koalicija pridobila do sedaj, ter izboljšati, razviti in razširiti partnerstvo velike koalicije.

1. Povečati veliko koalicijo za digitalna delovna mesta, pri čemer je cilj zajeti celoten spekter:

(i) digitalnih spretnosti, tj. od osnovnih do strokovnih;

(ii) gospodarskih sektorjev;

(iii) interesnih skupin/partnerjev, npr. podjetij, držav članic, ponudnikov izobraževanja in usposabljanja, zavodov za zaposlovanje, civilne družbe.

2. Poročati o ciljih in dosežkih velike koalicije za zagotovitev večje prepoznavnosti in aktiviranje širše privrženosti in zavezanosti pobudi.

3. Zagotoviti organizacijsko podporo za omogočanje nemotenega in učinkovitega delovanja velike koalicije za digitalna delovna mesta in zagotavljanje skladnosti, kakovosti in uresničevanja zastavljenih ciljev.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: 00 Not specified
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Prostori izvajalca.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta: Obzorje 2020.
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3.

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 03/05/2016
Lokalni čas: 17:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Bolgárščina, Danščina, Nemščina, Grščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Latvijščina, Litvanščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Španščina, Švedščina, Češčina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 18/05/2016
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Stavba Komisije BU25, Meeting room 0/S10, avenue de Beaulieu 25, 1160 Brussels, BELGIJA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3.

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
21/03/2016