Usługi - 108238-2014

Wyświetl widok skrócony

01/04/2014    S64

Luksemburg-Luksemburg: Usługi statystyczne związane z parytetami siły nabywczej (PPP) w odniesieniu do dóbr inwestycyjnych

2014/S 064-108238

Sprostowanie

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 27.3.2014, 2014/S 61-102366)

Komisja Europejska, Eurostat, osoba do kontaktów: Laurs Nørlund, rue Alcide de Gasperi, 2920 Luksemburg, LUKSEMBURG. E-mail: estat-financial-cell-dir-c-d@ec.europa.eu

Zamiast 

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

[...]

Dostęp elektroniczny do informacji: http://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=436

[...]

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Część 1: koordynacja badania cen 2015 w kategorii wyroby, maszyny i urządzenia inwestycyjne w ramach parytetów siły nabywczej — prace w ramach niniejszego zaproszenia do składania oferty będą realizowane na podstawie 2 zbieżnych umów, każda o okresie realizacji wynoszącym 29 miesięcy: pierwsza umowa obejmuje zadania związane z badaniem 2015, natomiast druga umowa (której początek realizacji przypada między 1.7.2015 a 1.8.2015) obejmuje działania związane z badaniem 2016.

Szacowany nakład pracy w ramach 1 umowy wynosi:

— około 25 osobomiesięcy (tj. całkowity nakład wynosi około 50 osobomiesięcy),

— 37 1-dniowych misji krajowych.

Część 2: koordynacja badań cen 2015 i 2016 w kategorii budownictwo w ramach parytetów siły nabywczej — czas realizacji prac wyniesie 29 miesięcy. Szacowany łączny nakład pracy na cały czas trwania zamówienia wynosi:

— około 50 osobomiesięcy,

— pomoc w 6–7 misjach krajowych rocznie.

Powinno być 

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

[...]

Dostęp elektroniczny do informacji: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=436

[...]

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres: (włączając wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)

Część 1: koordynacja badania cen 2015 w kategorii wyroby, maszyny i urządzenia inwestycyjne w ramach parytetów siły nabywczej:

czas realizacji zadań wyniesie 29 miesięcy. Szacowany łączny nakład pracy na cały czas trwania zamówienia wynosi:

— około 50 osobomiesięcy,

— 37 1-dniowych misji krajowych.

Część 2: koordynacja badań cen 2015 i 2016 w kategorii budownictwo w ramach parytetów siły nabywczej:

prace w ramach niniejszego zaproszenia do składania oferty będą realizowane na podstawie 2 zbieżnych umów, każda o okresie realizacji wynoszącym 29 miesięcy: pierwsza umowa obejmuje zadania związane z badaniem 2015, natomiast druga umowa (której początek realizacji przypada między 1.7.2015 a 1.8.2015) obejmuje działania związane z badaniem 2016.

Szacowany nakład pracy w ramach 1 umowy wynosi:

— około 25 osobomiesięcy (tj. całkowity nakład wynosi około 50 osobomiesięcy),

— pomoc w 6–7 misjach krajowych rocznie.