Usługi - 109770-2017

TITytułPolska-Lublin: Usługi szkoleniowe
NDNr dokumentu109770-2017
PDData publikacji24/03/2017
OJDz.U. S59
TWMiejscowośćLUBLIN
AUNazwa instytucjiUniwersytet Medyczny w Lublinie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany22/03/2017
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura9 - Nie dotyczy
TDDokument0 - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV55120000 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
63516000 - Usługi zarządzania podróżą
80320000 - Usługi edukacji medycznej
80500000 - Usługi szkoleniowe
OCPierwotny kod CPV55120000 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
63516000 - Usługi zarządzania podróżą
80320000 - Usługi edukacji medycznej
80500000 - Usługi szkoleniowe
RCKod NUTSPL314
IAAdres internetowy (URL)www.umlub.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE