Paslaugos - 111776-2015

Pateikti glaustą rodinį

01/04/2015    S64

Liuksemburgas-Liuksemburgas: Inovacijų statistika (Bendrijos inovacijų tyrimų (CIS) 2016 m. plėtra)

2015/S 064-111776

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Europos Komisija, Eurostatas
Adresas: „Jean Monnet“ pastatas, rue Alcide de Gasperi
Miestas: Liuksemburgas
Pašto kodas: 2920
Šalis: Liuksemburgas
Kam: Maria Helena Figueira, G direktorato „Visuotinė verslo statistika“ direktorė
El. paštas: estat-directorate-g-call-for-tenders@ec.europa.eu
Faksas: +352 4301-32600

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://ec.europa.eu/eurostat

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=723

Daugiau informacijos galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant konkurencinio dialogo ir dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) galima gauti iš:
Oficialus pavadinimas: Europos Komisija, Eurostatas, G direktoratas „Visuotinė verslo statistika“, G1 skyrius: Verslo statistika – koordinavimas ir registras, CSB direktoratas G
Adresas: BECH B4/313 biuras, „Jean Monnet“ pastatas, rue Alcide de Gasperi
Miestas: Liuksemburgas (Kirchberg)
Pašto kodas: 2920
Šalis: Liuksemburgas
Kam: Maria Helena Figueira
El. paštas: estat-directorate-g-call-for-tenders@ec.europa.eu
Faksas: +352 4301-32600
Interneto adresas: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=723

Pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje turi būti siunčiami:
Oficialus pavadinimas: Europos Komisija, Eurostatas, A.5 skyrius
Adresas: (CAD) BECH F2/907, „Jean Monnet“ pastatas – pagrindinis įėjimas, rue Albert Wehrer
Miestas: Liuksemburgas (Kirchberg)
Pašto kodas: 2920
Šalis: Liuksemburgas

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.3)Pagrindinė veikla
Kita: statistika.
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Inovacijų statistika (Bendrijos inovacijų tyrimų (CIS) 2016 m. plėtra).
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 10: Rinkos tyrimų ir viešosios nuomonės apklausos paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: rangovo patalpos.
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Sutarties objektas – Bendrijos inovacijų tyrimų (CIS) 2016 m. plėtra.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

79330000 Statistinės paslaugos

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Numatyta sutarties apimtis – apytikriai 100 asmens dienų (didžiausia sutarties trukmė – 14 mėnesių).
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 14 (nuo sutarties sudarymo)

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: konkurso specifikacijas žr. čia:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=723

III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: konkurso specifikacijas žr. čia:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=723

III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
Konkurso specifikacijas žr. čia:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=723

III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: taip

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atsižvelgiant į šiuos veiksnius: toliau pateiktus kriterijus

1. Supratimą. Lyginamasis svoris 10

2. Techninius principus ir metodiką. Lyginamasis svoris 50

3. Darbo planą ir tvarkaraštį. Lyginamasis svoris 15

4. Valdymo organizavimą. Lyginamasis svoris 10

5. Kokybės užtikrinimą. Lyginamasis svoris 15

IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
ESTAT/G/2015/007.
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais terminas: 8.5.2015 - 16:30
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
18.5.2015 - 16:30
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
Bet kuri oficiali ES kalba
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 29.5.2015 - 10:00

Vieta:

Europos Komisija, Eurostatas, B4/444 kabinetas, „Joseph Bech“ pastatas, 5, rue Alphonse Weicker, 2721 Liuksemburgas (Kirchberg), LIUKSEMBURGAS.

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje gali dalyvauti po 1 įgaliotą kiekvieno konkurso dalyvio atstovą. Organizacinio komiteto pirmininkui turi būti pateiktas raštiškas įgaliojimas, pasirašytas konkurso dalyvio ar jo atstovo, turinčio tinkamus įgaliojimus.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)Papildoma informacija

Konkurso dokumentus bus galima atsisiųsti I.1 punkte nurodytu adresu. (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=723). Tinklalapis bus nuolat atnaujinamas, todėl konkurso laikotarpiu konkurso dalyviai turėtų tikrinti jo atnaujinimus ir pakeitimus.

VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Liuksemburgas
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 4303-2100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Skundų pateikimas

Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): galite pateikti bet kokias pastabas dėl sutarties skyrimo procedūros I.1 dalyje nurodytai perkančiajai organizacijai. Jei Jūs manote, kad buvo blogai administruojama, galite pateikti skundą Europos ombudsmenui per 2 metus nuo dienos, kai tapo žinomi faktai, kuriais grindžiamas skundas (žr. http://www.ombudsman.europa.eu). Toks skundas neturi galios sustabdyti apeliacijų pateikimo laikotarpio ar inicijuoti naujo apeliacijų pateikimo laikotarpio.

per 2 mėnesius nuo sprendimo paskirti sutartį galima pateikti apeliaciją VI.4.1 dalyje nurodytai institucijai.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
20.3.2015