Spletišče TED je od 2. novembra 2022 združljivo z e-obrazci. Iskanje je spremenjeno: prilagodite vnaprej določena zahtevna vprašanja. Več o spremembah preberite v oddelku Novice o strani in na posodobljenih straneh za pomoč.

Storitve - 112648-2020

09/03/2020    S48

Belgija-Bruselj: Študija o tveganjih pranja denarja, financiranja terorizma in goljufij, ki izhajajo iz registra Unije, in ocena učinka v zvezi z varstvom podatkov

2020/S 048-112648

Obvestilo o oddaji naročila

Rezultati postopka javnega naročila

Storitve

Pravna podlaga:
Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Directorate-General for Climate Action
Poštni naslov: CLIMA A.4 –Planning, Financial Resources and HR Business Correspondent BU-24 00/061
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
E-naslov: clima-tenders@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/clima/tenders/index_en.htm
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Študija o tveganjih pranja denarja, financiranja terorizma in goljufij, ki izhajajo iz registra Unije, in ocena učinka v zvezi z varstvom podatkov

Referenčna številka dokumenta: CLIMA.B2ETU/2019/0012
II.1.2)Glavna koda CPV
90700000 Okoljske storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Sistem EU za trgovanje z emisijami (EU ETS) je temelj politike Evropske unije za boj proti podnebnim spremembam in njeno glavno orodje za zmanjševanje industrijskih emisij toplogrednih plinov. Vključuje več kot 11 000 elektrarn, industrijskih obratov in letalskih prevoznikov v 31 državah. Register Unije in evidenca transakcij Evropske unije (EUTL) spremljata lastništvo nad pravicami do emisije z evidentiranjem količin pravic na računih in njihovih prenosov med računi.

Splošni cilj te študije je oceniti tveganja, povezana z goljufijami, pranjem denarja in financiranjem terorizma, ki izhajajo iz EU ETS in registra Unije, predlagati ukrepe za zmanjšanje opredeljenih tveganj ter izvesti oceno učinka v zvezi z varstvom podatkov, če bi izvedba predlaganih ukrepov to zahtevala.

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 199 925.00 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: 00 Not specified
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

„Extra muros“.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Odprti javni razpis – študija, 1 samo naročilo za obdobje 12 mesecev.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti - Ime: Kakovost predlagane metodologije / Ponder: 60
Merilo kakovosti - Ime: Organizacija dela in razporejanje virov / Ponder: 30
Merilo kakovosti - Ime: Ukrepi za nadzor kakovosti / Ponder: 10
Cena - Ponder: 50/50
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2019/S 142-348685
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: 340201/2019/816654/ETU/CLIMA.B2
Naslov:

Študija o tveganjih pranja denarja, financiranja terorizma in goljufij, ki izhajajo iz registra Unije, in ocena učinka v zvezi z varstvom podatkov

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
13/12/2019
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: ICF S.A.
Poštni naslov: Avenue Marnix 17
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Poštna številka: 1000
Država: Belgija
Izvajalec je MSP: ne
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 200 000.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 199 925.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:

Naročnik lahko v skladu s točko 11.1(e) Priloge I k Uredbi (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, v 3 letih po sklenitvi prvotnega naročila uporabi postopek s pogajanji za dodatne storitve (brez predhodne objave obvestila o naročilu) za nove storitve ali gradnje, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev ali gradenj, ki jih izvaja gospodarski subjekt, ki mu je isti javni naročnik oddal prvotno naročilo, pod pogojem, da so te storitve ali gradnje skladne z osnovnim projektom, za katerega je bilo prvotno naročilo oddano po objavi obvestila o naročilu, ob upoštevanju pogojev iz točke 11.4 Priloge I.

Razpisna dokumentacija bo na voljo za prenos na naslovu, navedenem v oddelku I.3). Spletno mesto se bo redno posodabljalo, za preverjanje dopolnitev in sprememb med razpisnim postopkom pa so odgovorni ponudniki.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Morebitne pripombe v zvezi s postopkom oddaje naročila lahko pošljete naročniku na naslov iz oddelka I.1).

Če menite, da je prišlo do nepravilnosti, lahko vložite pritožbo pri Evropskem varuhu človekovih pravic v 2 letih od datuma, ko ste bili obveščeni o dejstvih, ki predstavljajo podlago za pritožbo (glejte http://www.ombudsman.europa.eu). Pritožba ne prekine roka za vložitev pritožb in ne začne novega obdobja za vložitev pritožb.

Pritožbo lahko vložite pri organu iz oddelka VI.4.1) v 2 mesecih od obvestila o sklepu o oddaji naročila.

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
26/02/2020