Bunuri - 112862-2017

25/03/2017    S60    - - Bunuri - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Ramnicu Valcea: Diverse medicamente

2017/S 060-112862

Anunț de participare

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Spitalul Judetean de Urgenta Valcea
Str. Calea lui Traian nr. 201
Punct(e) de contact: Serviciu Aprovizionare Transport si Achizitii Publice int. 318
În atenția: Dan Voicu
240277 Ramnicu Valcea
România
Telefon: +40 250743701/48001
E-mail: spitalul_valcea@yahoo.com
Fax: +40 250746989

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.sjv.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.3)Activitate principală
Sănătate
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Medicamente diverse -Acord cadru.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Franco depoziti- Spitalul Judetean de Urgenta Rm.Valcea s tr. Calea lui Traian 201.

Cod NUTS RO41

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
numărul maxim de participanți la acordul-cadru preconizat: 5

Durata acordului-cadru

Durata în luni: 24

Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru

Valoarea estimată fără TVA: 12 683 527 RON
Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Cantitatile minime si maxime ce vor putea face obiectul unui singur contract subsecvent ANUAL-(3contracte subsecvente pt. 24 luni)-1 contract subsecvent=6luni pt.2017 ;1 contract subsecvent=12luni /2018 si 1 contract subsecvent=6luni pt.2019 dintre cele ce urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului cadru vor reprezenta din cantitatile minime si maxime pentru fiecare lot in parte se regasesc in caietul de sarcini. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot in parte, si cantitatile minime si maxime inclusiv ,aferente sunt prevazuta in Anexa B. Garantia de participare/lot se va constitui in conformitate cu prevederile art.36 din H.G.395 respectiv art.35 alin 3 lit.a. la valoarea celui mai mare contract subsecvent /lot in SEAP, ce reprezinta ½ din valoarea si /sau cantit.din acordul cadru.
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Acord-Cadru -Achizitie ,, medicamente diverse(Rev.2)”.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Conform caietului de sarcini, si/sau specificatii in Anexa B la prezenta fisa de date a achizitiei din SEAP Val.min. 3,389,269.53 lei si val. max.= 12,683,527.00 lei.
Valoarea estimată fără TVA: 12 683 527 RON
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)

Informații privind loturile

Lot nr: 24 Denumire: IRINOTECANUM 40 MG conc.ptr sol perf./ FLAC
1)Descriere succintă
IRINOTECANUM 40 MG conc.ptr sol perf./ FLAC.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.300-1000/Can.min-max C.sub.150-500/Val.min-max C.sub.6514.5-21715.
Valoarea estimată fără TVA: 43 430 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 217.00 RON.
Lot nr: 25 Denumire: OXYCODONUM 40 MG / CPR
1)Descriere succintă
IRINOTECANUM 40 MG conc.ptr sol perf./ FLAC.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1200-4000/Can.min-max C.sub.600-2000/Val.min-max C.sub.924-3080.
Valoarea estimată fără TVA: 6 160 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 31.00 RON.
Lot nr: 26 Denumire: OXYCODONUM 80 MG/ CPR
1)Descriere succintă
OXYCODONUM 80 MG/ CPR.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.750-2500/Can.min-max C.sub.375 -1250/Val.min-max C.sub.1053.75-3512.5.
Valoarea estimată fără TVA: 7 025 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 35.00 RON.
Lot nr: 27 Denumire: SERTRALINUM 100 MG / CPR
1)Descriere succintă
SERTRALINUM 100 MG / CPR.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1500-5000/Can.min-max C.sub.750-2500/Val.min-max C.sub.727.5-2425.
Valoarea estimată fără TVA: 4 850 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 24.00 RON.
Lot nr: 28 Denumire: COMBINATII-TOBRAMYCINUM+DEXAMETAZONUM) 3.5 GR- UNG OFT./ TUB
1)Descriere succintă
COMBINATII-TOBRAMYCINUM+DEXAMETAZONUM) 3.5 GR- UNG OFT./ TUB.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.75-250/Can.min-max C.sub.38-125/Val.min-max C.sub.363-1210.
Valoarea estimată fără TVA: 2 420 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 12.00 RON.
Lot nr: 29 Denumire: BENFOTIAMINA 40GR+PIRIDOXINA 90MG+CIANCOBALAMINA 250mcg+LECITINA SOIA+CALCIU HIDROGEN FOSFAT/ FI
1)Descriere succintă
BENFOTIAMINA 40GR+PIRIDOXINA 90MG+CIANCOBALAMINA 250mcg+LECITINA SOIA+CALCIU HIDROGEN FOSFAT/ FI.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.5200-17500/Can.min-max C.sub.2600-8750/Val.min-max C.sub.7540-25375.
Valoarea estimată fără TVA: 50 750 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 254.00 RON.
Lot nr: 30 Denumire: CLOZAPINUM 100 MG/ CAPS
1)Descriere succintă
CLOZAPINUM 100 MG/ CAPS.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.4400-15000/Can.min-max C.sub.2600-8750/Val.min-max C.sub.2420-8250.
Valoarea estimată fără TVA: 16 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 83.00 RON.
Lot nr: 31 Denumire: TRIHEXYPHENIDYLUM 2 MG / COMP
1)Descriere succintă
TRIHEXYPHENIDYLUM 2 MG / COMP.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.730-2500/Can.min-max C.sub.365-1250/Val.min-max C.sub.182.5-625.
Valoarea estimată fără TVA: 1 250 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 6.00 RON.
Lot nr: 32 Denumire: METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT – UNGUENT 1 MG / G- TUB 50gr / TUB
1)Descriere succintă
METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT – UNGUENT 1 MG / G- TUB 50gr / TUB.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.300-1000/Can.min-max C.sub.150-500/Val.min-max C.sub.3846-12820.
Valoarea estimată fără TVA: 25 640 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 128.00 RON.
Lot nr: 33 Denumire: COMBINATII (TRAMADOLUM + PARACETAMOLUM) 37,5MG / 325 MG/ CPR
1)Descriere succintă
COMBINATII (TRAMADOLUM + PARACETAMOLUM) 37,5MG / 325 MG/ CPR.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.2630-9000/Can.min-max C.sub.1315-4500/Val.min-max C.sub.657.5-2250.
Valoarea estimată fără TVA: 4 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 23.00 RON.
Lot nr: 34 Denumire: PROPAFENONUM 3,5 MG/ML – 20 ML /FI
1)Descriere succintă
PROPAFENONUM 3,5 MG/ML – 20 ML /FI.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.584-2000/Can.min-max C.sub.292-1000/Val.min-max C.sub.1649.8-5650.
Valoarea estimată fără TVA: 11 300 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 57.00 RON.
Lot nr: 35 Denumire: LIDOCAINUM 10 % SPRAY/ FLAC
1)Descriere succintă
LIDOCAINUM 10 % SPRAY/ FLAC.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1550-5300/Can.min-max C.sub.775-2650/Val.min-max C.sub.14686.25-50217.5.
Valoarea estimată fără TVA: 100 435 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 502.00 RON.
Lot nr: 36 Denumire: COMBINATII ( ACIDUM FUSIDICUM + HYDROCORTISONUM ) 15 GR – CREMA / TUB
1)Descriere succintă
COMBINATII ( ACIDUM FUSIDICUM + HYDROCORTISONUM ) 15 GR – CREMA / TUB.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.90-300/Can.min-max C.sub.45-150/Val.min-max C.sub.700.65-2335.5.
Valoarea estimată fără TVA: 4 671 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 23.00 RON.
Lot nr: 37 Denumire: ACIDUM PAMIDRONICUM 60 MG conc.ptr.sol.perf./ FLAC
1)Descriere succintă
ACIDUM PAMIDRONICUM 60 MG conc.ptr.sol.perf./ FLAC.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1100-3500/Can.min-max C.sub.550-1750/Val.min-max C.sub.147400-469000.
Valoarea estimată fără TVA: 938 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini.. Valoarea garantiei de participare este: 4690.00 RON.
Lot nr: 38 Denumire: SALBUTAMOLUM 100 MCG/DOZA SPRAY/ FLAC
1)Descriere succintă
SALBUTAMOLUM 100 MCG/DOZA SPRAY/ FLAC.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.585-2000/Can.min-max C.sub.293-1000/Val.min-max C.sub.2357.55-8060.
Valoarea estimată fără TVA: 16 120 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 81.00 RON.
Lot nr: 39 Denumire: DOXORUBICINUM LIPOZOMALA 20 MG conc.ptr. sol. Perf./ FLAC
1)Descriere succintă
DOXORUBICINUM LIPOZOMALA 20 MG conc.ptr. sol. Perf./ FLAC.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.263-900/Can.min-max C.sub.132-450/Val.min-max C.sub.187363-641165.
Valoarea estimată fără TVA: 1 282 329 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 6412.00 RON.
Lot nr: 40 Denumire: DIOSMECTITA 3 GR / PLIC
1)Descriere succintă
DIOSMECTITA 3 GR / PLIC.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1100-3500/Can.min-max C.sub.550-1750/Val.min-max C.sub.693-2205.
Valoarea estimată fără TVA: 4 410 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 22.00 RON.
Lot nr: 41 Denumire: ALPHA CALCIDOLUM 0,25 mcg/ CPS
1)Descriere succintă
ALPHA CALCIDOLUM 0,25 mcg/ CPS.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.20000-65000/Can.min-max C.sub.10000-32500/Val.min-max C.sub.4600-14950.
Valoarea estimată fără TVA: 29 900 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 150.00 RON.
Lot nr: 42 Denumire: FERRI CARBOXYMALTOSUM 50 MG /ML – 10 ML / FL
1)Descriere succintă
FERRI CARBOXYMALTOSUM 50 MG /ML – 10 ML / FL.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.150-500/Can.min-max C.sub.75-250/Val.min-max C.sub.31875-106250.
Valoarea estimată fără TVA: 212 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 1063.00 RON.
Lot nr: 43 Denumire: AMISULPRIDUM 400 MG /COMP
1)Descriere succintă
AMISULPRIDUM 400 MG /COMP.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1500-5000/Can.min-max C.sub.750-2500/Val.min-max C.sub.2250-7500.
Valoarea estimată fără TVA: 15 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini.. Valoarea garantiei de participare este: 75.00 RON.
Lot nr: 44 Denumire: EPOETINUM BETA 2000 UI /0,3 ML /FI
1)Descriere succintă
EPOETINUM BETA 2000 UI /0,3 ML /FI.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.146-500/Can.min-max C.sub.73-250/Val.min-max C.sub.3650-12500.
Valoarea estimată fără TVA: 25 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 125.00 RON.
Lot nr: 45 Denumire: EPOETINUM BETA 4000 UI / 0,3 ML / FI
1)Descriere succintă
EPOETINUM BETA 4000 UI / 0,3 ML / FI.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.146-500/Can.min-max C.sub.73-250/Val.min-max C.sub.6862-23500.
Valoarea estimată fără TVA: 47 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 235.00 RON.
Lot nr: 46 Denumire: DEXPANTHENOLUM GEL OFT. 5 % X 10 GR / TUB
1)Descriere succintă
DEXPANTHENOLUM GEL OFT. 5 % X 10 GR / TUB.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.75-250/Can.min-max C.sub.38-125/Val.min-max C.sub.787.5-2625.
Valoarea estimată fără TVA: 5 250 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 26.00 RON.
Lot nr: 47 Denumire: ATRACURIUM 10MG/ML – 5 ML/ FI
1)Descriere succintă
DEXPANTHENOLUM GEL OFT. 5 % X 10 GR / TUB.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.3200-11000/Can.min-max C.sub.1600-5500/Val.min-max C.sub.10560-36300.
Valoarea estimată fără TVA: 72 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini.. Valoarea garantiei de participare este: 363.00 RON.
Lot nr: 48 Denumire: AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM 1062,5 MG / CPR
1)Descriere succintă
AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM 1062,5 MG / CPR.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.2200-7500/Can.min-max C.sub.1100-3750/Val.min-max C.sub.1397-4762.5.
Valoarea estimată fără TVA: 9 525 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini.. Valoarea garantiei de participare este: 48.00 RON.
Lot nr: 49 Denumire: CARBAZOCHROMI SALICYLAS 1,5 / 5 ML/ FI
1)Descriere succintă
CARBAZOCHROMI SALICYLAS 1,5 / 5 ML/ FI.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.14300-49000/Can.min-max C.sub.7150-24500/Val.min-max C.sub.14014-48020.
Valoarea estimată fără TVA: 96 040 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 480.00 RON.
Lot nr: 50 Denumire: SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM 480 / COMP
1)Descriere succintă
SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM 480 / COMP.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.11700-4000/Can.min-max C.sub.5850-20000/Val.min-max C.sub.1579.5-5400.
Valoarea estimată fără TVA: 10 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 54.00 RON.
Lot nr: 51 Denumire: METHYLDOPUM ALDOMET 250 MG / CPR
1)Descriere succintă
METHYLDOPUM ALDOMET 250 MG / CPR.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.4400-15000/Can.min-max C.sub.2200-7500/Val.min-max C.sub.1100-3750.
Valoarea estimată fără TVA: 7 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 38.00 RON.
Lot nr: 52 Denumire: CARVEDILOLUM 12,5 MG / COMP
1)Descriere succintă
CARVEDILOLUM 12,5 MG / COMP.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.4400-15000/Can.min-max C.sub.2200-7500/Val.min-max C.sub.880-3000.
Valoarea estimată fără TVA: 6 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 30.00 RON.
Lot nr: 53 Denumire: CEFTAZIDIMUM 1GR/ FLAC
1)Descriere succintă
CEFTAZIDIMUM 1GR/ FLAC.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.2920-10000/Can.min-max C.sub.1460-5000/Val.min-max C.sub.8103-27750.
Valoarea estimată fără TVA: 55 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini.. Valoarea garantiei de participare este: 278.00 RON.
Lot nr: 54 Denumire: ACIDUM ASCORBICUM 750 MG/ FI
1)Descriere succintă
ACIDUM ASCORBICUM 750 MG/ FI.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.14000-45000/Can.min-max C.sub.7000-22500/Val.min-max C.sub.27300-87750.
Valoarea estimată fără TVA: 175 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 878.00 RON.
Lot nr: 55 Denumire: GLIQUIDONUM 30 MG / CPR
1)Descriere succintă
GLIQUIDONUM 30 MG / CPR.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.292-1000/Can.min-max C.sub.146-500/Val.min-max C.sub.46.72-160.
Valoarea estimată fără TVA: 320 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 2.00 RON.
Lot nr: 56 Denumire: MOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM 1,2/ FLAC
1)Descriere succintă
MOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM 1,2/ FLAC.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.11700-40000/Can.min-max C.sub.5850-20000/Val.min-max C.sub.43875-150000.
Valoarea estimată fără TVA: 300 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini.. Valoarea garantiei de participare este: 1500.00 RON.
Lot nr: 57 Denumire: CEFTRIAXONUM 250 MG / FLAC
1)Descriere succintă
CEFTRIAXONUM 250 MG / FLAC.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.585-2000/Can.min-max C.sub.293-1000/Val.min-max C.sub.1667.25-5700.
Valoarea estimată fără TVA: 11 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini.. Valoarea garantiei de participare este: 57.00 RON.
Lot nr: 58 Denumire: CLONIDINUM 150 MG / COMP
1)Descriere succintă
CLONIDINUM 150 MG / COMP.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.235-800/Can.min-max C.sub.118-400/Val.min-max C.sub.23.5-80.
Valoarea estimată fără TVA: 160 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 0.80 RON.
Lot nr: 59 Denumire: ACIDUM VALPROICUM+SARURI 500 MG long / COMP
1)Descriere succintă
ACIDUM VALPROICUM+SARURI 500 MG long / COMP.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.7300-25000/Can.min-max C.sub.3650-12500/Val.min-max C.sub.912.5-3125.
Valoarea estimată fără TVA: 6 250 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini.. Valoarea garantiei de participare este: 31.00 RON.
Lot nr: 60 Denumire: BENZYLPENICILLINUM NA 1 MIL UI / FLAC
1)Descriere succintă
BENZYLPENICILLINUM NA 1 MIL UI / FLAC.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.12000-40000/Can.min-max C.sub.6000-20000/Val.min-max C.sub.21600-72000.
Valoarea estimată fără TVA: 144 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 720.00 RON.
Lot nr: 61 Denumire: BENZYLPENICILLINUM NA 400 000 UI / FLAC
1)Descriere succintă
BENZYLPENICILLINUM NA 400 000 UI / FLAC.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.5000-16000/Can.min-max C.sub.2500-8000/Val.min-max C.sub.6075-19440.
Valoarea estimată fără TVA: 38 880 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini.. Valoarea garantiei de participare este: 194.00 RON.
Lot nr: 62 Denumire: PROMETHAZINUM 0,124 %/ FLAC
1)Descriere succintă
PROMETHAZINUM 0,124 %/ FLAC.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.25-80/Can.min-max C.sub.13-40/Val.min-max C.sub.26.875-86.
Valoarea estimată fără TVA: 172 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 0.86 RON.
Lot nr: 63 Denumire: INSULINE UMANE 100 ui/ml-3ml / CARTUS
1)Descriere succintă
INSULINE UMANE 100 ui/ml-3ml / CARTUS.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.45-150/Can.min-max C.sub.23-75/Val.min-max C.sub.371.25-1237.5.
Valoarea estimată fără TVA: 2 475 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 12.38 RON.
Lot nr: 64 Denumire: MORPHYNUM 60 MG / CPR
1)Descriere succintă
INSULINE UMANE 100 ui/ml-3ml / CARTUS.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.440-1500/Can.min-max C.sub.220-750/Val.min-max C.sub.404.8-1380.
Valoarea estimată fără TVA: 2 760 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 14.00 RON.
Lot nr: 65 Denumire: ACIDUM TIOCTICUM (ALFA-LIPOICUM) 600mg/50ml / FI
1)Descriere succintă
ACIDUM TIOCTICUM (ALFA-LIPOICUM) 600mg/50ml / FI.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.3000-10000/Can.min-max C.sub.1500-5000/Val.min-max C.sub.19500-65000.
Valoarea estimată fără TVA: 130 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini.. Valoarea garantiei de participare este: 650.00 RON.
Lot nr: 66 Denumire: METOCLOPRAMIDUM 5mg/ml-2ml / FI
1)Descriere succintă
METOCLOPRAMIDUM 5mg/ml-2ml / FI.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.37000-1250000/Can.min-max C.sub.18500-62500/Val.min-max C.sub.38850-131250.
Valoarea estimată fără TVA: 262 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 1312.00 RON.
Lot nr: 67 Denumire: VINBLASTINUM 10 MG /FL
1)Descriere succintă
VINBLASTINUM 10 MG /FL.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.180-600/Can.min-max C.sub.90-300/Val.min-max C.sub.2790-9300.
Valoarea estimată fără TVA: 18 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 93.00 RON.
Lot nr: 68 Denumire: SULPIRIDUM 50 MG / CPR
1)Descriere succintă
SULPIRIDUM 50 MG / CPR.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1500-5000/Can.min-max C.sub.750-2500/Val.min-max C.sub.150-500.
Valoarea estimată fără TVA: 1 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 5.00 RON.
Lot nr: 69 Denumire: GOMELATINUM 25 MG / CPR
1)Descriere succintă
GOMELATINUM 25 MG / CPR.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.2930-10000/Can.min-max C.sub.1465-5000/Val.min-max C.sub.7266.4-24800.
Valoarea estimată fără TVA: 49 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 248.00 RON.
Lot nr: 70 Denumire: FENTANYLUM PLASTURE 25mcg/h / BUC
1)Descriere succintă
FENTANYLUM PLASTURE 25mcg/h / BUC.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.100-300/Can.min-max C.sub.50-150/Val.min-max C.sub.475-1425.
Valoarea estimată fără TVA: 2 850 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini.. Valoarea garantiei de participare este: 14.00 RON.
Lot nr: 71 Denumire: MIRTAZAPINUM 30 MG / CPR
1)Descriere succintă
MIRTAZAPINUM 30 MG / CPR
BUC.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.2920-10000/Can.min-max C.sub.1460-5000/Val.min-max C.sub.949-3250.
Valoarea estimată fără TVA: 6 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 33.00 RON.
Lot nr: 72 Denumire: OLANZAPINUM 10 MG / CPR. FILM.
1)Descriere succintă
OLANZAPINUM 10 MG / CPR. FILM.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.15000-50000/Can.min-max C.sub.7500-25000/Val.min-max C.sub.4500-15000.
Valoarea estimată fără TVA: 30 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 150.00 RON.
Lot nr: 73 Denumire: COMBINATII (CALCIPOTRIOLUM+ BETAMETHASONUM) GEL 15 GR / TUB
1)Descriere succintă
COMBINATII (CALCIPOTRIOLUM+ BETAMETHASONUM) GEL 15 GR / TUB.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.293-1000/Can.min-max C.sub.147-500/Val.min-max C.sub.6153-21000.
Valoarea estimată fără TVA: 42 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 210.00 RON.
Lot nr: 74 Denumire: REPAGLINIDUM 0,5 MG / CPR
1)Descriere succintă
REPAGLINIDUM 0,5 MG / CPR.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.730-2500/Can.min-max C.sub.365-1250/Val.min-max C.sub.87.6-300.
Valoarea estimată fără TVA: 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 3.00 RON.
Lot nr: 75 Denumire: CHLORQUINALDOLUM 100 MG / CPR
1)Descriere succintă
CHLORQUINALDOLUM 100 MG / CPR.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.2100-7000/Can.min-max C.sub.1050-3500/Val.min-max C.sub.1260-4200.
Valoarea estimată fără TVA: 8 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 42.00 RON.
Lot nr: 76 Denumire: FUROSEMIDUM 40MG / COMP
1)Descriere succintă
FUROSEMIDUM 40MG / COMP.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.6800-23000/Can.min-max C.sub.3400-11500/Val.min-max C.sub.680-2300.
Valoarea estimată fără TVA: 4 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 23.00 RON.
Lot nr: 77 Denumire: INDOMETACINUM SUP 50 MG/ SUP
1)Descriere succintă
INDOMETACINUM SUP 50 MG/ SUP.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.17500-60000/Can.min-max C.sub.8750-30000/Val.min-max C.sub.4637.5-15900.
Valoarea estimată fără TVA: 31 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 159.00 RON.
Lot nr: 78 Denumire: BROMHEXINUM 8 MG / CPR
1)Descriere succintă
BROMHEXINUM 8 MG / CPR.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.8750-30000/Can.min-max C.sub.4375-15000/Val.min-max C.sub.656.25-2250.
Valoarea estimată fără TVA: 4 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 23.00 RON.
Lot nr: 79 Denumire: GENTAMICINUM SOL.OFT. 0,3 % 10 ML / FL
1)Descriere succintă
GENTAMICINUM SOL.OFT. 0,3 % 10 ML / FL.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.585-2000/Can.min-max C.sub.293-1000/Val.min-max C.sub.1023.75-3500.
Valoarea estimată fără TVA: 7 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 35.00 RON.
Lot nr: 80 Denumire: DEXAMETHASONUM 4mg/ml – 2ml/ FI
1)Descriere succintă
DEXAMETHASONUM 4mg/ml – 2ml/ FI.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.38000-130000/Can.min-max C.sub.19000-65000/Val.min-max C.sub.20900-71500.
Valoarea estimată fără TVA: 143 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini.. Valoarea garantiei de participare este: 715.00 RON.
Lot nr: 81 Denumire: TROPICAMIDUM 0,5 % 10ml SOL.OFT./FLAC
1)Descriere succintă
TROPICAMIDUM 0,5 % 10ml SOL.OFT./FLAC.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.295-1000/Can.min-max C.sub.148-500/Val.min-max C.sub.708-2400.
Valoarea estimată fără TVA: 4 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 24.00 RON.
Lot nr: 82 Denumire: ALPHA CALCIDOLUM 0,5 mcg / CPS
1)Descriere succintă
ALPHA CALCIDOLUM 0,5 mcg / CPS.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.30000-100000/Can.min-max C.sub.15000-100000/Val.min-max C.sub.12000-40000.
Valoarea estimată fără TVA: 80 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 400.00 RON.
Lot nr: 83 Denumire: COMBINATII-EMULSIE PERF CU AMINOCIACIZI+LIPIDE CARBOH.CLUCOZ,SACI x 1440ML/ SACI
1)Descriere succintă
COMBINATII-EMULSIE PERF CU AMINOCIACIZI+LIPIDE CARBOH.CLUCOZ,SACI x 1440ML/ SACI.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.180-600/Can.min-max C.sub.90-300/Val.min-max C.sub.7823.7-26079.
Valoarea estimată fără TVA: 52 158 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 261.00 RON.
Lot nr: 84 Denumire: DROPERIDOLUM 2,5 MG / ML – FI
1)Descriere succintă
DROPERIDOLUM 2,5 MG / ML – FI.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.30-100/Can.min-max C.sub.15-50/Val.min-max C.sub.675-2250.
Valoarea estimată fără TVA: 4 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 23.00 RON.
Lot nr: 85 Denumire: TRAMADOLUM _ 2 ML / FI
1)Descriere succintă
TRAMADOLUM _ 2 ML / FI.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.2100-7000/Can.min-max C.sub.1050-3500/Val.min-max C.sub.2205-7350.
Valoarea estimată fără TVA: 14 700 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 74.00 RON.
Lot nr: 86 Denumire: COMPLEX DE FER (III) IZOMALTOZAT – 100 MG / ML / FL
1)Descriere succintă
COMPLEX DE FER (III) IZOMALTOZAT – 100 MG / ML / FL.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.30-100/Can.min-max C.sub.15-50/Val.min-max C.sub.1245-4150.
Valoarea estimată fără TVA: 8 300 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini.. Valoarea garantiei de participare este: 42.00 RON.
Lot nr: 87 Denumire: METAMIZOLUM NATRICUM 2 ML/ FI
1)Descriere succintă
METAMIZOLUM NATRICUM 2 ML/ FI.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.70000-240000/Can.min-max C.sub.35000-120000/Val.min-max C.sub.35000-120000.
Valoarea estimată fără TVA: 240 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 1200.00 RON.
Lot nr: 88 Denumire: THIAMINUM 100 MG/2 ML/ FI
1)Descriere succintă
THIAMINUM 100 MG/2 ML/ FI.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.40000-135000/Can.min-max C.sub.20000-67500/Val.min-max C.sub.24000-81000.
Valoarea estimată fără TVA: 162 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 810.00 RON.
Lot nr: 89 Denumire: PYRIDOXINUM 50 MG/2ML/ FI
1)Descriere succintă
PYRIDOXINUM 50 MG/2ML/ FI.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.40000-135000/Can.min-max C.sub.20000-67500/Val.min-max C.sub.22000-74250.
Valoarea estimată fără TVA: 148 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 743.00 RON.
Lot nr: 90 Denumire: (EXTRACT VALER.0,08G+FENOBARBITA 0,02G / COMP
1)Descriere succintă
(EXTRACT VALER.0,08G+FENOBARBITA 0,02G / COMP.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.3000-10000/Can.min-max C.sub.1500-5000/Val.min-max C.sub.405-1350.
Valoarea estimată fără TVA: 2 700 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 14.00 RON.
Lot nr: 91 Denumire: AMIKACINUM 1 G /FL
1)Descriere succintă
AMIKACINUM 1 G /FL.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.438-1500/Can.min-max C.sub.219-750/Val.min-max C.sub.1173.84-4020.
Valoarea estimată fără TVA: 8 040 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 40.00 RON.
Lot nr: 92 Denumire: FUROSEMIDUM 1 % – 2 ML/ FI
1)Descriere succintă
FUROSEMIDUM 1 % – 2 ML/ FI.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.15500-53000/Can.min-max C.sub.7750-26500/Val.min-max C.sub.7362.5-25175.
Valoarea estimată fără TVA: 50 350 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 252.00 RON.
Lot nr: 94 Denumire: MORPHYNUM SOL.INJ. 20 MG / ML /FI
1)Descriere succintă
MORPHYNUM SOL.INJ. 20 MG / ML /FI.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.15500-5000/Can.min-max C.sub.7750-2500/Val.min-max C.sub.10075-3250.
Valoarea estimată fără TVA: 6 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 33.00 RON.
Lot nr: 95 Denumire: CLONAZEPAMUM 2 MG / COMP
1)Descriere succintă
CLONAZEPAMUM 2 MG / COMP.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1320-4500/Can.min-max C.sub.660-2250/Val.min-max C.sub.118.8-405.
Valoarea estimată fără TVA: 810 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 4.00 RON.
Lot nr: 96 Denumire: PARICALCITOLUM 1 MCG / CPS
1)Descriere succintă
PARICALCITOLUM 1 MCG / CPS.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.325-1100/Can.min-max C.sub.163-550/Val.min-max C.sub.1381.25-4675.
Valoarea estimată fără TVA: 9 350 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 47.00 RON.
Lot nr: 97 Denumire: PEGFILGRASTINUM 6mg /0.6ml seringa preumpluta / CUT
1)Descriere succintă
PEGFILGRASTINUM 6mg /0.6ml seringa preumpluta / CUT.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.110-360/Can.min-max C.sub.55-180/Val.min-max C.sub.178349-583688.
Valoarea estimată fără TVA: 1 167 376 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 5837.00 RON.
Lot nr: 98 Denumire: DENOSUMAB 120 MG/ 1,7 ML FL
1)Descriere succintă
DENOSUMAB 120 MG/ 1,7 ML FL.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.9-30/Can.min-max C.sub.5-15/Val.min-max C.sub.5530.1-18433.7.
Valoarea estimată fără TVA: 36 867 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 184.00 RON.
Lot nr: 99 Denumire: DARBEPOETINA ALPHA 10 MCG / FI
1)Descriere succintă
DARBEPOETINA ALPHA 10 MCG / FI.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.730-2500/Can.min-max C.sub.365-1250/Val.min-max C.sub.23725-81250.
Valoarea estimată fără TVA: 162 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 813.00 RON.
Lot nr: 100 Denumire: DARBEPOETINA ALPHA 20 MCG / FI
1)Descriere succintă
DARBEPOETINA ALPHA 20 MCG / FI.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.585-2000/Can.min-max C.sub.293-1000/Val.min-max C.sub.36270-124000.
Valoarea estimată fără TVA: 248 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecventOferta se depune lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 1240.00 RON.
Lot nr: 101 Denumire: DARBEPOETINA ALPHA 30 MCG / FI
1)Descriere succintă
DARBEPOETINA ALPHA 30 MCG / FI.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.300-1000/Can.min-max C.sub.150-500/Val.min-max C.sub.27150-90500.
Valoarea estimată fără TVA: 181 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecventOferta se depune lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 905.00 RON.
Lot nr: 102 Denumire: DARBEPOETINA ALPHA 40 MCG / FI
1)Descriere succintă
DARBEPOETINA ALPHA 40 MCG / FI.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.300-1000/Can.min-max C.sub.150-500/Val.min-max C.sub.35850-119500.
Valoarea estimată fără TVA: 239 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecventOferta se depune lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 1195.00 RON.
Lot nr: 103 Denumire: DARBEPOETINA ALPHA 60 MCG / FI
1)Descriere succintă
DARBEPOETINA ALPHA 60 MCG / FI.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.150-500/Can.min-max C.sub.75-250/Val.min-max C.sub.26625-88750.
Valoarea estimată fără TVA: 177 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecventOferta se depune lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 888.00 RON.
Lot nr: 104 Denumire: DROTAVERINUM 40 mg- 2ML/ FI
1)Descriere succintă
DROTAVERINUM 40 mg- 2ML/ FI.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.47000-160000/Can.min-max C.sub.23500-80000/Val.min-max C.sub.18800-64000.
Valoarea estimată fără TVA: 128 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 640.00 RON.
Lot nr: 105 Denumire: COMBINATII (CEFOPERAZON + SULBACTAM 2ml/FLAC
1)Descriere succintă
COMBINATII (CEFOPERAZON + SULBACTAM 2ml/FLAC.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.10000-33000/Can.min-max C.sub.5000-16500/Val.min-max C.sub.93500-308550.
Valoarea estimată fără TVA: 617 100 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 3086.00 RON.
Lot nr: 106 Denumire: SODIUM DICARBONICUM(NATRII HIDROGENII CARBONAS) 100ML/ FLAC
1)Descriere succintă
SODIUM DICARBONICUM(NATRII HIDROGENII CARBONAS) 100ML/ FLAC.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.730-2500/Can.min-max C.sub.365-1250/Val.min-max C.sub.2117-7250.
Valoarea estimată fără TVA: 14 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 73.00 RON.
Lot nr: 107 Denumire: NITROGLYCERINUM 0,5 MG / COMP
1)Descriere succintă
NITROGLYCERINUM 0,5 MG / COMP.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1500-5000/Can.min-max C.sub.750-2500/Val.min-max C.sub.120-400.
Valoarea estimată fără TVA: 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 4.00 RON.
Lot nr: 108 Denumire: TIAPRIDUM 100 MG/CPS
1)Descriere succintă
TIAPRIDUM 100 MG/CPS.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.15000-50000/Can.min-max C.sub.7500-25000/Val.min-max C.sub.3000-10000.
Valoarea estimată fără TVA: 20 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 100.00 RON.
Lot nr: 109 Denumire: GLICLAZIDUM 60 MG / COMP
1)Descriere succintă
GLICLAZIDUM 60 MG / COMP.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1200-4000/Can.min-max C.sub.600-2000/Val.min-max C.sub.360-1200.
Valoarea estimată fără TVA: 2 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 12.00 RON.
Lot nr: 110 Denumire: SULODEXIDUM 600 ULS/2ML – 2ML/ FI
1)Descriere succintă
SULODEXIDUM 600 ULS/2ML – 2ML/ FI.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.2180-7480/Can.min-max C.sub.1090-3740/Val.min-max C.sub.6867-23562.
Valoarea estimată fără TVA: 47 124 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 236.00 RON.
Lot nr: 111 Denumire: DROSPIRENONA 3 MG – ETINILESTRADIOL 3 MG/ YASMIN / CUT
1)Descriere succintă
DROSPIRENONA 3 MG – ETINILESTRADIOL 3 MG/ YASMIN / CUT.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.64-220/Can.min-max C.sub.32-110/Val.min-max C.sub.864-2970.
Valoarea estimată fără TVA: 5 940 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 30.00 RON.
Lot nr: 112 Denumire: ETINILESTRADIOL 0,02 MG, GESTODEN 0,075 MG/ KARISSA / CUT
1)Descriere succintă
ETINILESTRADIOL 0,02 MG, GESTODEN 0,075 MG/ KARISSA / CUT.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.29-100/Can.min-max C.sub.15-50/Val.min-max C.sub.149.64-516.
Valoarea estimată fără TVA: 1 032 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 5.00 RON.
Lot nr: 113 Denumire: ETINILESTRADIOL 0,030 MG – LEVONOGESTREL 0,150 MG / RIGEVIDON / CUT
1)Descriere succintă
ETINILESTRADIOL 0,030 MG – LEVONOGESTREL 0,150 MG / RIGEVIDON / CUT.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.35-120/Can.min-max C.sub.18-60/Val.min-max C.sub.122.5-420.
Valoarea estimată fără TVA: 840 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 4.20 RON.
Lot nr: 114 Denumire: ETINILESTRADIOL 0,03 MG – LEVONOGESTREL 0,15 MG/ MICROGYNON / CUT
1)Descriere succintă
ETINILESTRADIOL 0,03 MG – LEVONOGESTREL 0,15 MG/ MICROGYNON / CUT.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.58-200/Can.min-max C.sub.29-100/Val.min-max C.sub.203-700.
Valoarea estimată fără TVA: 1 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 7.00 RON.
Lot nr: 115 Denumire: ETINILESTRADIOL 0,03 MG – DESOGESTREL 0,15 MG/ DESORELLE / CUT
1)Descriere succintă
ETINILESTRADIOL 0,03 MG – DESOGESTREL 0,15 MG/ DESORELLE / CUT.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.29-100/Can.min-max C.sub.15-50/Val.min-max C.sub.113.1-390.
Valoarea estimată fără TVA: 780 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 4.00 RON.
Lot nr: 116 Denumire: ACETAT DE CIPROTERONA 2,000 MG – ETINILESTRADIOL 0,030 MG / DIANE – 35 / CUT
1)Descriere succintă
ACETAT DE CIPROTERONA 2,000 MG – ETINILESTRADIOL 0,030 MG / DIANE – 35 / CUT.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.29-100/Can.min-max C.sub.15-50/Val.min-max C.sub.111.65-385.
Valoarea estimată fără TVA: 770 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 4.00 RON.
Lot nr: 117 Denumire: DESOGESTREL 0,075 MG / CERAZETTE / CUT
1)Descriere succintă
DESOGESTREL 0,075 MG / CERAZETTE / CUT.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.116-400/Can.min-max C.sub.58-200/Val.min-max C.sub.2262-7800.
Valoarea estimată fără TVA: 15 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 78.00 RON.
Lot nr: 118 Denumire: GESTODEN 0,075 MG – ETINILESTRADIOL 0,02 MG/ LOGEST / CUT
1)Descriere succintă
GESTODEN 0,075 MG – ETINILESTRADIOL 0,02 MG/ LOGEST / CUT.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.58-200/Can.min-max C.sub.29-100/Val.min-max C.sub.464-1600.
Valoarea estimată fără TVA: 3 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 16.00 RON.
Lot nr: 119 Denumire: ETINILESTRADIOL 0,03 MG – GESTODEN 0,05 MG / MILLIGEST / CUT
1)Descriere succintă
ETINILESTRADIOL 0,03 MG – GESTODEN 0,05 MG / MILLIGEST / CUT.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.58-200/Can.min-max C.sub.29-100/Val.min-max C.sub 609-2100.
Valoarea estimată fără TVA: 4 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 21.00 RON.
Lot nr: 120 Denumire: GESTODEN 0,075 MG – ETINILSTRADIOL 0,02 MG / STODETE / CUT
1)Descriere succintă
GESTODEN 0,075 MG – ETINILSTRADIOL 0,02 MG / STODETE / CUT.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.117-400/Can.min-max C.sub.59-200/Val.min-max C.sub 614.25-2100.
Valoarea estimată fără TVA: 4 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 21.00 RON.
Lot nr: 121 Denumire: DESOGESTREL 0,150 MG- ETINILESTRADIOL 0,020 MG / MERCILON /CUT
1)Descriere succintă
GESTODEN 0,075 MG – ETINILSTRADIOL 0,02 MG / STODETE / CUT.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.29-100/Can.min-max C.sub.15-50/Val.min-max C.sub 580-2000.
Valoarea estimată fără TVA: 4 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 20.00 RON.
Lot nr: 122 Denumire: DESOGESTREL 0,150 MG- ETINILESTRADIOL 0,020 MG / MERCILON /CUTDESOGESTREL 0,15 MG – ETINILESTRADIOL 0,02 MG / NOVYNETTE / CUT
1)Descriere succintă
DESOGESTREL 0,15 MG – ETINILESTRADIOL 0,02 MG / NOVYNETTE / CUT.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.29-100/Can.min-max C.sub.15-50/Val.min-max C.sub 127.6-440.
Valoarea estimată fără TVA: 880 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 4.40 RON.
Lot nr: 123 Denumire: GESTODEN 0,075 MG – ETINILSTRADIOL 0,020 MG / ARTIZIA / CUT
1)Descriere succintă
GESTODEN 0,075 MG – ETINILSTRADIOL 0,020 MG / ARTIZIA / CUT.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.58-200/Can.min-max C.sub.29-100/Val.min-max C.sub 304.5-1050.
Valoarea estimată fără TVA: 2 100 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 10.50 RON.
Lot nr: 124 Denumire: VALERAT DE ESTRADIOL / DIENOGEST / QLAIRA / CUT
1)Descriere succintă
VALERAT DE ESTRADIOL / DIENOGEST / QLAIRA / CUT.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.29-100/Can.min-max C.sub.15-50/Val.min-max C.sub 609-2100.
Valoarea estimată fără TVA: 4 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 21.00 RON.
Lot nr: 125 Denumire: DABIGATRANUM ETEXILATUM 150 MG / CPR
1)Descriere succintă
DABIGATRANUM ETEXILATUM 150 MG / CPR.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.3675-12600/Can.min-max C.sub.1838-6300/Val.min-max C.sub 8636.25-29610.
Valoarea estimată fără TVA: 59 220 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 296.00 RON.
Lot nr: 126 Denumire: RIVAROXABANUM 10 MG / CPR
1)Descriere succintă
RIVAROXABANUM 10 MG / CPR.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.2625-9000/Can.min-max C.sub.1313-4500/Val.min-max C.sub 12075-41400.
Valoarea estimată fără TVA: 82 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 414.00 RON.
Lot nr: 127 Denumire: COMBINATII ( STEROFUNDIN ISO ) SOL .PERF.500 ML / FL
1)Descriere succintă
COMBINATII ( STEROFUNDIN ISO ) SOL .PERF.500 ML / FL.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.292-1000/Can.min-max C.sub.146-500/Val.min-max C.sub 438-1500.
Valoarea estimată fără TVA: 3 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 15.00 RON.
Lot nr: 128 Denumire: OCTREOTIDUM SOL.INJ. 0,1MG/ML X 1 ML / FI
1)Descriere succintă
OCTREOTIDUM SOL.INJ. 0,1MG/ML X 1 ML / FI.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.29-100/Can.min-max C.sub.15-50/Val.min-max C.sub 98.6-340.
Valoarea estimată fără TVA: 680 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 3.40 RON.
Lot nr: 129 Denumire: TERLIPRESSINUM 1 MG / FL
1)Descriere succintă
TERLIPRESSINUM 1 MG / FL.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.29-100/Can.min-max C.sub.15-50/Val.min-max C.sub 1145.5-3950.
Valoarea estimată fără TVA: 7 900 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 40.00 RON.
Lot nr: 130 Denumire: METHYLPREDNISOLONU M 125 MG / FL
1)Descriere succintă
METHYLPREDNISOLONU M 125 MG / FL.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.10-50/Can.min-max C.sub.5-25/Val.min-max C.sub 32.6-163.
Valoarea estimată fără TVA: 326 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 1.63 RON.
Lot nr: 131 Denumire: METHYLPREDNISOLONUM 250 MG / FL
1)Descriere succintă
METHYLPREDNISOLONUM 250 MG / FL.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.10-50/Can.min-max C.sub.5-25/Val.min-max C.sub 75.75-378.75.
Valoarea estimată fără TVA: 758 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 4.00 RON.
Lot nr: 132 Denumire: METHYLPREDNISOLONU M 500 MG / FL
1)Descriere succintă
METHYLPREDNISOLONU M 500 MG / FL.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.10-50/Can.min-max C.sub.5-25/Val.min-max C.sub 114.75-573.75.
Valoarea estimată fără TVA: 1 148 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 6.00 RON.
Lot nr: 133 Denumire: SIMETICONUM 240 MG / CPS
1)Descriere succintă
METHYLPREDNISOLONU M 500 MG / FL.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.500-1800/Can.min-max C.sub.250-900/Val.min-max C.sub 200-720.
Valoarea estimată fără TVA: 1 440 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 7.00 RON.
Lot nr: 134 Denumire: SACCHAROMYCES BOULARDII 250 MG / CPS
1)Descriere succintă
SACCHAROMYCES BOULARDII 250 MG / CPS.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.70-200/Can.min-max C.sub.35-100/Val.min-max C.sub 66.5-190.
Valoarea estimată fără TVA: 380 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 2.00 RON.
Lot nr: 135 Denumire: COMBINATII AMINOACIZI ( ISOLEUCINA, LEUCINA, LIZINA, TAURINA) 10 % – 500 ML / FL
1)Descriere succintă
COMBINATII AMINOACIZI ( ISOLEUCINA, LEUCINA, LIZINA, TAURINA) 10 % – 500 ML / FL.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.60-200/Can.min-max C.sub.30-100/Val.min-max C.sub 750-2500.
Valoarea estimată fără TVA: 5 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 25.00 RON.
Lot nr: 136 Denumire: COMBINATII LIPIDE 20 % – 200 G / 1000 ML / PUNGA
1)Descriere succintă
COMBINATII LIPIDE 20 % – 200 G / 1000 ML / PUNGA.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.60-200/Can.min-max C.sub.30-100/Val.min-max C.sub 900-3000.
Valoarea estimată fără TVA: 6 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 30.00 RON.
Lot nr: 137 Denumire: COMBINATII (Vitamina A 600 µg 1200 µg, Vitamina D3 3 µg 6 µg, Vitamina E 1 mg 2 mg, Vitamina B1 0,6 mg 1,2mg, Vitamina B2 0,68 mg 1,36 mg, Vitamina B6 0,88 mg 1,76 mg, Nicotinamida 7,6 mg 15,2 mg, Vitamina C 24 mg 48 mg) PICATURI SOLUTIE ORALA / FL
1)Descriere succintă
COMBINATII (Vitamina A 600 µg 1200 µg, Vitamina D3 3 µg 6 µg, Vitamina E 1 mg 2 mg, Vitamina B1 0,6 mg 1,2mg, Vitamina B2 0,68 mg 1,36 mg, Vitamina B6 0,88 mg 1,76 mg, Nicotinamida 7,6 mg 15,2 mg, Vitamina C 24 mg 48 mg) PICATURI SOLUTIE ORALA / FL.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.150-400/Can.min-max C.sub.75-200/Val.min-max C.sub 975-2600.
Valoarea estimată fără TVA: 5 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 26.00 RON.
Lot nr: 138 Denumire: LACTOBACILLUS REUTENI PICATURI / FL
1)Descriere succintă
COMBINATII (Vitamina A 600 µg 1200 µg, Vitamina D3 3 µg 6 µg, Vitamina E 1 mg 2 mg, Vitamina B1 0,6 mg 1,2mg, Vitamina B2 0,68 mg 1,36 mg, Vitamina B6 0,88 mg 1,76 mg, Nicotinamida 7,6 mg 15,2 mg, Vitamina C 24 mg 48 mg) PICATURI SOLUTIE ORALA / FL.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.100-500/Can.min-max C.sub.50-250/Val.min-max C.sub 2300-11500.
Valoarea estimată fără TVA: 23 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 115.00 RON.
Lot nr: 139 Denumire: TRAMADOLUM 100 MG / CPR
1)Descriere succintă
TRAMADOLUM 100 MG / CPR.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1000-4000/Can.min-max C.sub.500-2000/Val.min-max C.sub 250-1000.
Valoarea estimată fără TVA: 2 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 10.00 RON.
Lot nr: 140 Denumire: CLORHIDRAT DE OXITETRACICLINA 0,255 MG + HIDROCORTIZON 0,085 G / FL
1)Descriere succintă
CLORHIDRAT DE OXITETRACICLINA 0,255 MG + HIDROCORTIZON 0,085 G / FL.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.5-20/Can.min-max C.sub.3-10/Val.min-max C.sub 50-200.
Valoarea estimată fără TVA: 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 2.00 RON.
Lot nr: 142 Denumire: PANITUMUMABUM 400 MG / FL
1)Descriere succintă
PANITUMUMABUM 400 MG / FL.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.70-150/Can.min-max C.sub.35-75/Val.min-max C.sub.218157.45-467480.25.
Valoarea estimată fără TVA: 934 961 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 4675.00 RON.
Lot nr: 141 Denumire: PANITUMUMABUM 100 MG / FL
1)Descriere succintă
PANITUMUMABUM 100 MG / FL.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.20-70/Can.min-max C.sub.10-35/Val.min-max C.sub.15284.6-53496.1.
Valoarea estimată fără TVA: 106 992 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 535.00 RON.
Lot nr: 143 Denumire: INSULINE UMANE COMB 25 PENFILL 100 UI / ML – 3 ML / CARTUS
1)Descriere succintă
INSULINE UMANE COMB 25 PENFILL 100 UI / ML – 3 ML / CARTUS.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.15-30/Can.min-max C.sub.8-15/Val.min-max C.sub.127.5-255.
Valoarea estimată fără TVA: 510 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 3.00 RON.
Lot nr: 144 Denumire: TOPOTECANUM FL X 4 MG CON.PTR.SOL.PERF. / FL
1)Descriere succintă
TOPOTECANUM FL X 4 MG CON.PTR.SOL.PERF. / FL.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.150-750/Can.min-max C.sub.75-375/Val.min-max C.sub.19350-96750.
Valoarea estimată fără TVA: 193 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 3.00 RON.
Lot nr: 145 Denumire: CALCII FOLINAS 100 MG SOL.INJ. / FL
1)Descriere succintă
CALCII FOLINAS 100 MG SOL.INJ. / FL.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1500-7500/Can.min-max C.sub.750-3750/Val.min-max C.sub.22500-112500.
Valoarea estimată fără TVA: 225 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 1125.00 RON.
Lot nr: 146 Denumire: LEVOTHYROXINUM 100 mcg / CPR
1)Descriere succintă
LEVOTHYROXINUM 100 mcg / CPR.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.5000-10000/Can.min-max C.sub.2500-5000/Val.min-max C.sub.250-500.
Valoarea estimată fără TVA: 1 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 5.00 RON.
Lot nr: 147 Denumire: CABERGOLINA 0,5 MG / CPR
1)Descriere succintă
CABERGOLINA 0,5 MG / CPR.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.100-200/Can.min-max C.sub.50-100/Val.min-max C.sub.400-800.
Valoarea estimată fără TVA: 1 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 8.00 RON.
Lot nr: 148 Denumire: ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM 250 MG / CAPS
1)Descriere succintă
ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM 250 MG / CAPS.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.100-1700/Can.min-max C.sub.50-850/Val.min-max C.sub.47.5-807.5.
Valoarea estimată fără TVA: 1 615 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 8.00 RON.
Lot nr: 149 Denumire: SILIBINUM 150 MG/ CPR
1)Descriere succintă
SILIBINUM 150 MG/ CPR.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1000-17000/Can.min-max C.sub.500-8500/Val.min-max C.sub.200-3400.
Valoarea estimată fără TVA: 6 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 34.00 RON.
Lot nr: 150 Denumire: DOMPERIDONUM 10 MG / CPR
1)Descriere succintă
DOMPERIDONUM 10 MG / CPR.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.300-5000/Can.min-max C.sub.150-2500/Val.min-max C.sub.90-1500.
Valoarea estimată fără TVA: 3 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 15.00 RON.
Lot nr: 151 Denumire: MESALAZINUM 500 MG / CPR
1)Descriere succintă
MESALAZINUM 500 MG / CPR.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.300-5000/Can.min-max C.sub.150-2500/Val.min-max C.sub.172.5-2875.
Valoarea estimată fără TVA: 5 750 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 29.00 RON.
Lot nr: 152 Denumire: ROSUVASTATINUM 20 MG / CPR
1)Descriere succintă
ROSUVASTATINUM 20 MG / CPR.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.100-1700/Can.min-max C.sub.50-850/Val.min-max C.sub.200-3400.
Valoarea estimată fără TVA: 6 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 34.00 RON.
Lot nr: 153 Denumire: MEBEVERINUM 200 MG / CPR
1)Descriere succintă
MEBEVERINUM 200 MG / CPR.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.300-5000/Can.min-max C.sub.150-2500/Val.min-max C.sub.90-1500.
Valoarea estimată fără TVA: 3 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 15.00 RON.
Lot nr: 154 Denumire: PANCREATINUM 40000 / CAPS. GASTROREZ.
1)Descriere succintă
PANCREATINUM 40000 / CAPS. GASTROREZ.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.100-1700/Can.min-max C.sub.50-850/Val.min-max C.sub.85-1445.
Valoarea estimată fără TVA: 2 890 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 14.00 RON.
Lot nr: 155 Denumire: LACTULOSUM 650 mg/ml SIROP – FL 500 ml / FL
1)Descriere succintă
LACTULOSUM 650 mg/ml SIROP – FL 500 ml / FL.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.10-170/Can.min-max C.sub.5-85/Val.min-max C.sub.65-1105.
Valoarea estimată fără TVA: 2 210 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 11.00 RON.
Lot nr: 156 Denumire: LACTULOSUM SIROP 65 % – FL 100 ML / FL
1)Descriere succintă
LACTULOSUM SIROP 65 % – FL 100 ML / FL.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.10-170/Can.min-max C.sub.5-85/Val.min-max C.sub.15-255.
Valoarea estimată fără TVA: 510 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 3.00 RON.
Lot nr: 93 Denumire: CYANOCOBALAMINUM 50 MCG/ML – 1 ML/ FI
1)Descriere succintă
CYANOCOBALAMINUM 50 MCG/ML – 1 ML/ FI.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.146-500/Can.min-max C.sub.73-250/Val.min-max C.sub.80.3-275.
Valoarea estimată fără TVA: 550 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 3.00 RON.
Lot nr: 1 Denumire: PANTOPRAZOLUM SOL.INJ. 40 MG /FL
1)Descriere succintă
PANTOPRAZOLUM SOL.INJ. 40 MG /FL.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.100-2400/Can.min-max C.sub.50-1200/Val.min-max C.sub.501.5-12036.
Valoarea estimată fără TVA: 24 072 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecventOferta se depune lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 120.00 RON.
Lot nr: 2 Denumire: MANNITOLUM 20 % 250 ML/ PUNGA
1)Descriere succintă
MANNITOLUM 20 % 250 ML/ PUNGA.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1410-35600/Can.min-max C.sub.705-17800/Val.min-max C.sub.4469.7-112,852.
Valoarea estimată fără TVA: 225 704 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 1128.00 RON.
Lot nr: 3 Denumire: CLORURA DE SODIU 0,9 % sol.perf.x 2000ml / PUNGI
1)Descriere succintă
CLORURA DE SODIU 0,9 % sol.perf.x 2000ml / PUNGI.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.100-2400/Can.min-max C.sub.50-1200/Val.min-max C.sub.408-9792.
Valoarea estimată fără TVA: 19 584 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 98.00 RON.
Lot nr: 4 Denumire: CLORURA DE SODIU 0,9 % sol. perf.x 1000ml / PUNGI
1)Descriere succintă
CLORURA DE SODIU 0,9 % sol. perf.x 1000ml / PUNGI.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.100-2400/Can.min-max C.sub.50-1200/Val.min-max C.sub.212.5-5100.
Valoarea estimată fără TVA: 10 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 51.00 RON.
Lot nr: 5 Denumire: CLORURA DE SODIU 0,9 % sol. perf.x 500ml / PUNGI
1)Descriere succintă
CLORURA DE SODIU 0,9 % sol. perf.x 500ml / PUNGI.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.1100-26500/Can.min-max C.sub.550-13250/Val.min-max C.sub.1452-34980.
Valoarea estimată fără TVA: 69 960 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 350.00 RON.
Lot nr: 6 Denumire: COMBINATII (BETAMETAZONA + GENTAMICINA) 0,5MG / 1 MG X 15 GR UNGUENT/ TUB
1)Descriere succintă
COMBINATII (BETAMETAZONA + GENTAMICINA) 0,5MG / 1 MG X 15 GR UNGUENT/ TUB.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.50-1000/Can.min-max C.sub.25-500/Val.min-max C.sub.100.75-2015.
Valoarea estimată fără TVA: 4 030 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 20.00 RON.
Lot nr: 7 Denumire: FLUOROURACILUM 50 MG / ML – 5 ML / FL
1)Descriere succintă
FLUOROURACILUM 50 MG / ML – 5 ML / FL.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.800-20000/Can.min-max C.sub.400-10000/Val.min-max C.sub.1188-29700.
Valoarea estimată fără TVA: 59 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 297.00 RON.
Lot nr: 8 Denumire: INSULINE UMANE 100 UI / ML SOL. INJ. IN STILOU PREUMPLUT / BUC
1)Descriere succintă
INSULINE UMANE 100 UI / ML SOL. INJ. IN STILOU PREUMPLUT / BUC.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.10-240/Can.min-max C.sub.5-120/Val.min-max C.sub.100-2400.
Valoarea estimată fără TVA: 4 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 24.00 RON.
Lot nr: 9 Denumire: COMBINATII (HYDROXYETHYL – AMIDON 10 % – 500 ML / FL
1)Descriere succintă
COMBINATII (HYDROXYETHYL – AMIDON 10 % – 500 ML / FL.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.2-48/Can.min-max C.sub.1-24/Val.min-max C.sub.28.5-684.
Valoarea estimată fără TVA: 1 368 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 7.00 RON.
Lot nr: 10 Denumire: HIALURONAT DE SODIU 1.0 % 20 MG / 2 ML (OSTENIL 20 MG / 2 ML) SERINGA PREUMPLUTA / BUC
1)Descriere succintă
HIALURONAT DE SODIU 1.0 % 20 MG / 2 ML (OSTENIL 20 MG / 2 ML) SERINGA PREUMPLUTA / BUC.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.10-240/Can.min-max C.sub.5-120/Val.min-max C.sub.825.7-19816.8.
Valoarea estimată fără TVA: 39 634 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecventOferta se depune lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 198.00 RON.
Lot nr: 11 Denumire: CEFPIRONUM 1GR/ FLAC
1)Descriere succintă
CEFPIRONUM 1GR/ FLAC.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.400-9600/Can.min-max C.sub.200-4800/Val.min-max C.sub.11986-287664.
Valoarea estimată fără TVA: 575 328 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 2877.00 RON.
Lot nr: 12 Denumire: MEPROBAMATUM 400 MG / COMP
1)Descriere succintă
MEPROBAMATUM 400 MG / COMP.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.100-2400/Can.min-max C.sub.50-1200/Val.min-max C.sub.12-288.
Valoarea estimată fără TVA: 576 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 3.00 RON.
Lot nr: 13 Denumire: CARBUNE ACTIVAT GRANULAT 50 GR /FL
1)Descriere succintă
CARBUNE ACTIVAT GRANULAT 50 GR /FL.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.100-2400/Can.min-max C.sub.50-1200/Val.min-max C.sub.2700-64800.
Valoarea estimată fără TVA: 129 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 648.00 RON.
Lot nr: 14 Denumire: CARBUNE ACTIVAT GRANULAT 25 GR /FL
1)Descriere succintă
CARBUNE ACTIVAT GRANULAT 25 GR /FL.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.100-2400/Can.min-max C.sub.50-1200/Val.min-max C.sub.1485-35640.
Valoarea estimată fără TVA: 71 280 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 356.00 RON.
Lot nr: 15 Denumire: DIHYDROCODEINUM 90 MG / COMP.ELIB.PREL.
1)Descriere succintă
DIHYDROCODEINUM 90 MG / COMP.ELIB.PREL.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.56-1960/Can.min-max C.sub.28-980/Val.min-max C.sub.32.48-1136.8.
Valoarea estimată fără TVA: 2 274 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 11.00 RON.
Lot nr: 16 Denumire: MORPHYNUM 20 MG / CPR
1)Descriere succintă
MORPHYNUM 20 MG / CPR.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.120-7200/Can.min-max C.sub.60-3600/Val.min-max C.sub.58.2-3492.
Valoarea estimată fără TVA: 6 984 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 35.00 RON.
Lot nr: 17 Denumire: KETOCONAZOLUM CREMA 2 % / 20 G TUB
1)Descriere succintă
KETOCONAZOLUM CREMA 2 % / 20 G TUB.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.100-1000/Can.min-max C.sub.50-500/Val.min-max C.sub.171.5-1715.
Valoarea estimată fără TVA: 3 430 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 17.00 RON.
Lot nr: 18 Denumire: MIDAZOLAMUM 5ML/ FI
1)Descriere succintă
MIDAZOLAMUM 5ML/ FI.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.400-10000/Can.min-max C.sub.200-5000/Val.min-max C.sub.432-10800.
Valoarea estimată fără TVA: 21 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 108.00 RON.
Lot nr: 19 Denumire: CARBONAT DE CALCIU 480 MG / CPR
1)Descriere succintă
CARBONAT DE CALCIU 480 MG / CPR.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.2000-48000/Can.min-max C.sub.1000-24000/Val.min-max C.sub.290-6960.
Valoarea estimată fără TVA: 13 920 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 70.00 RON.
Lot nr: 20 Denumire: MORPHYNUM 10 MG / CPR
1)Descriere succintă
MORPHYNUM 10 MG / CPR.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.100-2400/Can.min-max C.sub.50-1200/Val.min-max C.sub.33-792.
Valoarea estimată fără TVA: 1 584 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 8.00 RON.
Lot nr: 21 Denumire: COMBINATII ( L-ORNITINA – L- ASPARTAT 5 GR / PLICURI
1)Descriere succintă
COMBINATII ( L-ORNITINA – L- ASPARTAT 5 GR / PLICURI.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.100-2400/Can.min-max C.sub.300-1200/Val.min-max C.sub.1650-6600.
Valoarea estimată fără TVA: 13 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 66.00 RON.
Lot nr: 22 Denumire: ESOMEPRAZOLUM 40 mg/ ml / FLAC
1)Descriere succintă
ESOMEPRAZOLUM 40 mg/ ml / FLAC.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.11000-60000/Can.min-max C.sub.5500-30000/Val.min-max C.sub.90365-492900.
Valoarea estimată fără TVA: 985 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 4929.00 RON.
Lot nr: 23 Denumire: COMB. ACID ASPARTIC 0,25g+ PIRIDOXINA 0,125g-10ML/ FI
1)Descriere succintă
COMB. ACID ASPARTIC 0,25g+ PIRIDOXINA 0,125g-10ML/ FI.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.350-117000/Can.min-max C.sub.175-58500/Val.min-max C.sub.421.75-140985.
Valoarea estimată fără TVA: 281 970 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimatea a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica DCI produsului, conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 4929.00 RON.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
Garantia de participare se constituie conform prevederilor art.35, 36 din HG.nr.395/2016.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. respectiv 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor.Modul de constituire a garantiei pentru participare: printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari emisa in favoarea autoritatii contractante, prin virament bancar in contul: O21TREZ6715006XXX006481,deschis la Trezoreria Mun.Rm.Valcea. cod fiscal 2540589,plata cu chitanta prin casieria autoritatii contractante,Pentru situatiile in care ofertantii doresc sa constitue garantia de participare in valuta.Cursul valutar echivalentul in lei la cursul stabilit deBNR inainte cu 5zile de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.In cazul in care val.garantiei de participare este mai mica de 5000 lei se poate constitui prin depunerea la casieria autoritatii contractante Conform prevederilor art.39/alin.4, 6;art.40/ART.din HG 395 din 2016. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis potrivit alin. (4) si (5) nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 % din pretul contractului de achizitie publica/contractului subsecvent, fara TVA. G.B.=5 % din valoarea a contractului subsecvent fara TVA acestei proceduri. .Modul de constituire a garantiei de buna executie: printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari emisa in favoarea autoritatii contractante, prin virament bancar in contul: O21TREZ6715006XXX006481,deschis la Trezoreria Mun.Rm.Valcea. cod fiscal 2540589,plata cu chitanta prin casieria autoritatii contractante,Pentru situatiile in care ofertantii doresc sa constitue garantia de buna executie in valuta.Cursul valutar echivalentul in lei la cursul stabilit deBNR inainte cu 5zile de data limita stabilita pentru depunere(se constituie la semnarea contractului subsecvent.)In cazul in care val.garantiei de de buna executie este mai mica de 5000 lei se poate constitui prin depunerea la casieria autoritatii contractante a unor sume in numerar si/sau scrisoare de garantie bancarã, instrumente de garantare emise de societati de Asigurari,.GBE se constituie la semnarea contractului subsecvent.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Venituri proprii si bugetul de stat si programe de sanatate.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/ 2016. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative ce probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea „Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 59-60 din L 98/ 2016” (formular nr 7) urmeaza a fi prezentata la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe primele 5 locuri in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Acestea vor fi incarcate in SEAP, scanate si semnate cu semnatura electronica extinsa in sectiunea „documente de calificare”.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:Manager- Dr. Ponoran Eleodor Dan 1. Director Financiar Contabil Carcimaru Corina 2.Director Medical – Branzan George3. Director Ingrijiri – Mihai Constantin4. Sef A.T.A.P– Voicu Ilie Dan5. Sef Serv. Administrativ – Albu Ionel 6. Sef Serv. RUNOS – Saliste Georgeta7. Sef Birou Financiar – Calin Camelia 8. Sef Birou Contabilitate – Stroiescu Rocsana9. Sef Birou Informatica – Morega Georgeta 10. Medic Sef SJML – Neamu Ioan11. Medic Sef Sectie Medicina Interna – Pomana Magdalena12. Medic Sef Sectie Cardiologie – Petrescu Ilie13. Medic Sef Sectie Neurologie – Tudor Costel14. Medic Sef Sectie Chirurgie Gen. – Ignat Ovidiu15. Medic Sef Sectie Pediatrie –Constantinescu Dorina16. Medic Sef Sectie ATI – Cornoiu Rodica17. Medic Sef Sectie Ortopedie – Patrulescu Adrian Dumitru 18. Medic Sef Sectie Urologie – Grigorie Victor Gheorghe19. Medic Sef Sectie Chirurgie Infantila – Colta Rodica 20. Medic Sef Sectie ORL – Danes Nicolae Catalin21. Medic Sef Sectie Boli Infectioase – Kapros Alina22. Medic Sef Sectie Oftalmologie – Badescu Silvia23. Medic Sef Sectie Dermatovenerice – Maier Elena Dana24. Medic Sef Sectie RMFT – Popa Adrian25. Medic Sef Sectie Psihiatrie I – Dragomir Daniela26. Medic Sef Sectie Psihiatrie II – Creanga Rea Silvia27. Medic Sef Sectie Endocrinologie – Coamesu Ileana28. Medic Sef Sectie Oncologie – Vultur Mircea29. Medic Sef Sectie Gastroenterologie – Ignat Nadia Mariana 30. Medic Sef Sectie Obst. Ginec. I – Stoica Marian31. Medic Sef Sectie Obst. Ginec. II – Amza Theodor32. Medic Sef Sectie Neonatologie – Nicolae Claudia Monica33. Medic Sef Sectie RMFB Calimanesti – Tomescu Teodora34. Farmacist Sef Farmacia 1 – Primejdie Viorica Oprica35. Medic Sef Laborator Analize Medicale –Angelescu Elena Manuela36. Medic Sef Laborator Radiologie – Voinescu Dorina37. Medic Sef Serv. Anatomie Patologica – Zaharie Ana Sorina38. Medic Sef UPU – Nicolae Florin39. Medic Sef CSM – Popescu Janeta 40. Maistru –Nuta Gheorghe41. Maistru – Dragusin Marian
— -Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regseasca in situatiile prevazute la art.164,165,167 din Legea nr.98/2016.Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea urmeaza a fi pezentate, la solicitarea autoritatii contractante,doar de catre ofertantii clasati pe primele 5 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. aceste doc. pot fi.1* .Certificate constatatoare, privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate ( buget local, de stat etc.) la momentul prezentarii;- 2.— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; valabil la momentul prezentarii.
a. Pentru persoanele juridice/ fizice straine. Ofertantul va prezenta documente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta (respectarea principiului recunoasterii reciproce) la momentul depunerii acestora, care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana juridica/ fizica sau de înregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional si în care sa se mentioneze persoanele care reprezinta entitatea în relatiile cu tertii, în conformitatea cu prevederile legale din tara în care este resident.
b. Persoanele juridice /fizice straine: vor prezenta documente care dovedesc o forma de înregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/ fizice straine de a presta serviciile / furniza produsele care fac obiectul prezentei proceduri, în conformitate cu prevederile legale din tara de origine / si sau ofertantii straini / tara în care operatorul economic este stabilit. Documentele vor fi traduse in limba romana.
3.— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice
4*.alte documente edificatoare dupa caz.

Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa tps://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/ espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro ). Cerinta1.

Certificat constatator emis de O.N.R.C. din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C.. documentele prezentate la persoanele fizice/straine sunt acceptate cu conditia sa fie in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident si sa fie prezentate in copie si in traducerein limba romana,semnta si parafata de un traducator autorizat.in cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular pentru partea din contract pe care o realizeaza.
a.Pentru persoanele juridice./fizice straine. Ofertantul va prezenta documente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta(respectarea principiului recunoasterii reciproce),la momentul depunerii acestora, care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana juridica/fizica sau de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional si în care sa se mentioneze persoanele care reprezinta entitatea în relatiile cu tertii, în conformitatea cu prevederile legale din tara în care este resident
b.Persoanele juridice /fizice straine: vor prezenta documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile / furniza produsele care fac obiectul prezentei proceduri, în conformitate cu tara de origine/tara în care operatorul economic este stabilit. Documentele vor fi traduse in limba romana
Prezentarea documentelor in DUAE doar la solicitarile autoritatii cotractante la finalizarea evaluarii ofertelor.
Cerinta2 2.
— Autorizatia de distributie angro eliberata de MS -Agentia Nationala a Medicamentului – Dovada avizarii unitatii pentru activitati de procurare/comercializare, activitati de detinere (depozitare)/ manipulare, livrare/ transport sub contract, a medicamentelor de uz uman prin prezentarea Autorizatiei de distributie angro eliberata de MS.
Actul normativ care impune obligativitatea acestei autorizari- Legea nr. 95/ 2006 art. 704, alin.1. privind reforma in domeniul sanatatii,Titlu XVII – Medicamentul, cu modificarile si completarile ulterioare si O.M.S nr.1964/ 2008 pentru aprobarea normelor privind infiintarea, organizarea si functionarea unitatilor de distributie angro de medicamente de uz uman.
— Autorizatie de punere pe piata a produsului. Actul normativ care impune obligativitatea acestei autorizari: – Legea 95/ 2006 (art. 700, alin. 1 si alin. 2, art. 730, alin. 5) privind reforma in domeniul sanatatii, Titlu XVII,Medicamentul, cu modificarile si completarile ulterioare in baza Ordinelor MSF nr. 263/ 15.03.2003 si nr. 895/ 20.07.2006; -Regulamentul (CE) nr.726/ 2004 al Parlamentului European si al Cons. din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea si supravegherea medicamentelor de uz uman si veterinar –Regulamentul (CE) nr. 1234/ 2008 al comisiei din 24 noiembrie 2008 privind examinarea modificarii cond. autorizatiilor de introducere pe piata acordate pentru medicamentele de uz uman si veterinar.
Conform art. 932, alin. 1 din Legea nr. 95/2006, completand in acest sens in DUAE, urmând ca documentele justificative, respectiv avizul si autorizatiile emise de ANMDM din cadrul Ministerului Sanatatii sau pentru ofertantii straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe primele 5 locuri in clasamentul intermerdiar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele solicitate operatorilor clasati pe primele 5 locuri vor fi incarcate in SEAP, semnate cu semnatura electronica extinsa in sectiunea „documente de calificare”.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
1 Se va completa in DUAE o lista a produselor similare furnizate in ultimii 3 ani. , cu prevederile art. 179, lit.b din L 98/ 2016. Prezentarea a unui certificat/document/contract/proces verbal de rerceptie emis sau contrasemnat de o autoritate ori de catre clientul beneficiar
2.– Declaratie de conformitate CE (condorm Directivei 93/42 CEE) – aceasta va trebui depusa in traducere autorizata, in original.Completarea DUAE.
Certificat SR EN ISO 9001-cu,, sau echivalent''.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
1 Se va completa in DUAE o lista a produselor similare furnizate in ultimii 3 ani in conformitate cu prevederile art. 179, lit. b din L 98/ 2016. Comfirmarea livrarii produselor consta in prezentarea unui certificat/ document/ contract/ proces verbal de receptie emis sau contrasemnat de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. Documentele jutificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe primele 5 locuri in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE pot fi unul sau mai multe din urmatoarele: certificat/ document/ contract/ proces verbal de rerceptie emis sau contrasemnat de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.
2.-Declaratie de conformitate CE (condorm Directivei 93/42 CEE) – aceasta va trebui depusa in traducere autorizata, in original.Completarea DUAE. Documentele vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantilor clasati pe primelele 5 locuri lin clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele solicitate vor fi transmise prin intermediul SEAP, semnate cu semnatura electronica extinsa
Se va completa DUAE.Documentul unic de achizitie european (DUAE),conform art.193 din Legea nr.98/2016 si Notificarea nr.240/2016; Documentele jutificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe primele 5 locuri in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Se va prezenta certificat (in copie conforma cu originalul) emis de un organism independent sau orice alte probe/ dovezi prin care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii valabil la data prezentarii; in cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat pentru partea din contract care o realizeaza; .
Dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 cu,, sau echivalent'' prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi prin care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, valabil la data prezentarii, se va transmite in copie stampilata si semnata conform cu originalul de reprezentantul legal al firmei ofertante. … in cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat pentru partea din contract care o realizeaza; in etapa evaluarii ofertelor se va solicita ofertantilor clasati pe primele 5locuri, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata
a. Pentru persoanele juridice/ fizice straine. Ofertantul va prezenta documente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta (respectarea principiului recunoasterii reciproce) la momentul depunerii acestora, care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana juridica/ fizica sau de înregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional si în care sa se mentioneze persoanele care reprezinta entitatea în relatiile cu tertii, în conformitatea cu prevederile legale din tara în care este resident.
b. Persoanele juridice /fizice straine: vor prezenta documente care dovedesc o forma de înregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/ fizice straine de a presta serviciile / furniza produsele care fac obiectul prezentei proceduri, în conformitate cu prevederile legale din tara de origine / si sau ofertantii straini / tara în care operatorul economic este stabilit. Documentele vor fi traduse in limba romana.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
4259
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract

Anunț de informare prealabilă

Numărul anunțului în JOUE: 2017/S 008-012469 din 12.1.2017

IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 20.4.2017 - 00:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.4.2017 - 16:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română. italiană.
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 90 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 22.5.2017 - 18:00

Locul:

In SEAP

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: Comisia de evaluare.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare

Acordul cadru se va incheia cu maxim 5 operatori economici care depun oferte admisibile. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe locul II, III,IV si V au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, dar preturile ofertate sa nu depaseasca pretul ofertantului de pe locul anterior. .Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a rezilia unilateral acordul-cadru inainte de termen in cazul in care,Ministerul Sanatatii va incheia in baza OUG 71/2012acorduri cadru avand ca obiect produsele din prezenta procedura.In vederea completarii DUAE de catre operatorii economici interesati, se va accesa urmatorul link:https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter Sectiunea General -Documente. a) Se recomanda ofertarea pret unitar/buc. cu max 2 zecimale b) Informatiile se vor completa in DUAE toate datele de indentificare inclusiv fax. c) Documentele de calificare se vor atasa pe primul lot ofertat.

VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti
030084 Bucuresti
România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: CONF. L. nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atrib a contr de achizitie publica, a contr sectoriale si a contr de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru org si funct CNSC.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Compartiment juridic,
Mun.Rm.Valcea str. Calea lui Traian nr.201
240277 Rm.Valcea
România
E-mail: juridic_sjuvl@yahoo.com
Telefon: +40 250748001
Adresă Internet: www.sjv.ro
Fax: +40 250746989

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
20.3.2017