TED svetainė parengta e. formoms nuo 2022-11-02. Pasikeitė paieška: pritaikykite iš anksto nustatytas ekspertų užklausas. Susipažinkite su pakeitimais svetainės naujienose ir atnaujintuose pagalbos puslapiuose

Paslaugos - 113269-2017

28/03/2017    S61

Lenkija-Varšuva: Viena preliminarioji sutartis dėl IRT produktų ir paslaugų teikimo EUROSUR

2017/S 061-113269

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (Frontex)
Adresas: Plac Europejski 6
Miestas: Warsaw
NUTS kodas: PL127 Miasto Warszawa
Pašto kodas: 00-844
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Frontex Procurement Team
El. paštas: procurement@frontex.europa.eu
Telefonas: +48 222059500
Faksas: +48 222059501
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2323
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2323
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Viena preliminarioji sutartis dėl IRT produktų ir paslaugų teikimo EUROSUR.

Nuorodos numeris: Frontex/RP/159/2017/AH.
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
48000000 Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Šio konkurso objektas – preliminarioji sutartis dėl IRT produktų ir paslaugų EUROSUR.

Pagal po šio konkurso procedūros sudarytą preliminariąją sutartį bus teikiami produktai ir paslaugos siekiant remti ir palaikyti EUROSUR tinklą ir atlikti jo funkcijų bei pagrindinės techninės infrastruktūros pakeitimus reaguojant į besikeičiančią teisinę, politinę, organizacinę ar techninę aplinką.

Tiksliau, preliminariojoje sutartyje bus numatytos šios pagrindinės sritys:

a) EUROSUR plėtojimas;

b) EUROSUR parama ir priežiūra.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 12 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
72000000 IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL127 Miasto Warszawa
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Frontex patalpos, Varšuva, Lenkija.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Šio konkurso objektas – preliminarioji sutartis dėl IRT produktų ir paslaugų EUROSUR.

Pagal po šio konkurso procedūros sudarytą preliminariąją sutartį bus teikiami produktai ir paslaugos siekiant remti ir palaikyti EUROSUR tinklą ir atlikti jo funkcijų bei pagrindinės techninės infrastruktūros pakeitimus reaguojant į besikeičiančią teisinę, politinę, organizacinę ar techninę aplinką.

Europos sienų stebėjimo sistema (EUROSUR) buvo įsteigta 22.10.2013 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1052/2013, kuriuo sukuriama Europos sienų stebėjimo sistema (Eurosur), siekiant saugiai keistis su sienomis susijusia informacija, įskaitant neteisėtą migraciją ir tarpvalstybinį nusikalstamumą, tarp atitinkamų dalyvaujančių valstybių narių nacionalinių koordinavimo centrų ir tarp nacionalinių koordinavimo centrų ir Frontex.

EUROSUR ryšių tinklas (Eurosur communication network – ECN) suteikia galimybę saugiai keistis EUROSUR informacija. Jis yra įgyvendintas kaip internete esanti skirstoma ir praplečiama informacijos keitimosi sistema, kurioje intensyviai naudojama geografinė informacinė sistema, sukurta naudojant „Java“ ir OSS technologijas ir saugų lygiavertį interneto ryšį duomenims keistis.

EUROSUR ryšių tinklą šiuo metu sudaro 31 mazgas, iš kurių kiekvienas turi savo atitinkamą aparatinę ir programinę įrangą, įskaitant informacijos duomenų bazės vietos kopiją. Papildomi mazgai įdiegti darbiniais ir atkūrimo avarijos atveju tikslais Frontex būstinėje ir atsarginio kopijavimo duomenų centre.

EUROSUR techninio valdymo sistema, teikianti pagrindines paslaugas, paskirstanti centralizuotai teikiamas plano paslaugas ir teikianti paramą EUROSUR ryšių tinklui ir jo mazgams, yra sudėtinė EUROSUR ryšių tinklo dalis.

Šios preliminariosios sutarties tikslai yra EUROSUR ryšių tinklo priežiūra ir parama bei jo plėtojimas. Tinklo plėtimas turėtų būti suprantamas kaip veikla, apimanti (tačiau neapsiribojant) naujų funkcijų ir esamos infrastruktūros projektavimą, kūrimą, įgyvendinimą ir diegimą.

Be to, Frontex gali paprašyti paslaugų, kurios reikalingos EUROSUR ryšių tinklo ekosistemai plėsti kuriant naujas informacijos šaltinių kategorijas, kuriant ir plėtojant programas ir sprendimus, kurie teiktų EUROSUR informaciją ar ją naudotų, arba įvesti bet kokio pobūdžio integraciją su išorės sistemomis ir programomis.

Tiksliau, preliminariojoje sutartyje bus numatytos šios pagrindinės sritys:

a) EUROSUR plėtojimas:

— naujų mazgų įtraukimas į EUROSUR ryšių tinklą, siekiant apimti papildomas esamas ir būsimas valstybes nares, susijusias Šengeno šalis ir atrinktas ES agentūras,

— sistemos stabilumo bei EUROSUR mazgų ir programų komplekto patikimumo gerinimas,

— EUROSUR mazgų prieigos padidinimas vietos naudotojams ir sistemoms,

— EUROSUR mokymo aplinkos kūrimas,

— EUROSUR programos tobulinimas,

— EUROSUR infrastruktūros tobulinimas ir racionalizavimas;

b) EUROSUR parama ir priežiūra:

— kasdienis EUROSUR tinklo eksploatavimas,

— EUROSUR tinklo priežiūra ir palaikymas, įskaitant aparatinės įrangos priežiūrą,

— programų komplekto priežiūra ir parama.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 12 000 000.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

Preliminarioji sutartis bus sudaryta pradiniam 1 metų laikotarpiui su galimybe ją atnaujinti daugiausia 3 kartus 12 mėnesių laikotarpiams. Ilgiausia preliminariosios sutarties trukmė neturės viršyti 48 mėnesių.

II.2.9)Informacija apie kviečiamų kandidatų skaičiaus apribojimus
Numatomas kandidatų skaičius: 5
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Prašoma, kad konkurso dalyvis pagrįstų, jog nacionalinės teisės nustatyta tvarka gali vykdyti sutartį. Tai patvirtinama pateikus registracijos prekybos ar profesiniame registre įrodymą, priesaika patvirtintą pareiškimą ar sertifikatą, narystės tam tikroje organizacijoje įrodymą, aiškiai išreikštą įgaliojimą arba PVM mokėtojo registraciją patvirtinantį dokumentą.

Reikalingi įrodymai:

konkurso dalyvis turi pateikti tinkamai užpildytą ir pasirašytą juridinio subjekto formą (žr. nuorodą toliau) kartu su joje nurodytais dokumentais.

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal-entities_en.cfm

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Konkurso dalyvis turi įrodyti savo ekonominius ir finansinius pajėgumus vykdyti sutartį:

— pastarųjų 3 finansinių metų metinė apyvarta turi būti 4 000 000 EUR ar didesnė per kiekvienus metus,

— pastarųjų 3 finansinių metų, kurių sąskaitos oficialiai uždarytos, vidutinis metinis pelnas neatskaičius mokesčių turi būti teigiamas. Šį reikalavimą turi tenkinti kiekvienas konsorciumo narys, jei aktualu.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Nurodyta pirmiau.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Konkurso dalyvis turi įrodyti savo techninį ir profesinį pajėgumą, būtiną sutarčiai vykdyti. Šis pajėgumas bus vertinamas pagal šiuos kriterijus:

a) per pastaruosius 3 metus įgyvendintų projektų sąrašas, kai kiekvienas iš projektų turi bendrai atitikti visus šiuos kriterijus:

— teikia keitimosi informacija galimybes,

— yra internete,

— daugiausia sukurtas naudojant „Java“ ir atvirosios programinės įrangos technologijas,

— intensyviai naudojama geografinė informacinė sistema,

— jo kaina yra 500 000 EUR ar didesnė.

Reikia pateikti trumpą aprašymą, nurodyti sumas, datas, viešuosius ar privačiuosius gavėjus, parodyti tiesioginę patirtį šio konkurso srityje;

b) kandidato turimų žmogiškųjų išteklių sąrašas, kaip nurodyta V priedo reikalavimuose darbuotojams.

Sąrašas, pagrįstas „turimų darbuotojų sąrašo šablonu“, kartu su reikalaujama informacija ir dokumentais, pateiktais, jei įmanoma, naudojant Frontex nurodytus šablonus.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Turi būti įrodytas sėkmingas bent 3 projektų, atitinkančių b punkte išvardytas charakteristikas ir atliktų klientams per pastaruosius 3 metus, užbaigimas.

Kandidato turimi žmogiškieji ištekliai turi atitikti profilio reikalavimus ir jų būtinas skaičius turi atitikti pagrindinės grupės apibrėžtį.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Ribotas konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su vieninteliu veiklos vykdytoju
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 28/04/2017
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Bulgarų kalba, Čekų kalba, Danų kalba, Vokiečių kalba, Graikų kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Estų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Airių kalba, Kroatų kalba, Vengrų kalba, Italų kalba, Lietuvių kalba, Latvių kalba, Maltiečių kalba, Olandų kalba, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Rumunų kalba, Slovakų kalba, Slovėnų kalba, Švedų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 6 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Luxembourg
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 4303-2100
Interneto adresas: http://www.curia.europa.eu
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
16/03/2017