W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Roboty budowlane - 114208-2021

05/03/2021    S45

Norwegia-Valderøya: Przepompowywanie

2021/S 045-114208

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 022-054048)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Giske Kommune
Krajowy numer identyfikacyjny: 964980721
Adres pocztowy: Valderhaug 4
Miejscowość: Valderøya
Kod NUTS: NO Norge
Kod pocztowy: 6050
Państwo: Norwegia
Osoba do kontaktów: Prosjekt Giske kommune
E-mail: prosjekt@giske.kommune.no
Tel.: +47 70188000
Faks: +47 70188001
Adresy internetowe:
Główny adres: https://permalink.mercell.com/148230986.aspx
Adres profilu nabywcy: http://www.giske.kommune.no/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dredging and Waste Disposal site, Gjøsund fiskerihavn (Gjøsund Fishing Harbour)

Numer referencyjny: 5857
II.1.2)Główny kod CPV
45252124 Przepompowywanie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Dredging of Gjøsund Fiskerihavn (Gjøsund Fishing Harbour) and disposal of dredged material in beach disposal site, surrounding by a molo, including construction of the molo. Some blasting work may be relevant. Total quantity of dredged material, 235 000 m3. Total length of molo is 750 m.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/03/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 022-054048

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Zamiast:
Data: 03/03/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 10/03/2021
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: The tender offer must be valid until
Zamiast:
Data: 02/06/2021
Powinno być:
Data: 09/06/2021
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Conditions for opening of tenders
Zamiast:
Data: 03/03/2021
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 10/03/2021
Czas lokalny: 14:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: