Bunuri - 114876-2017

28/03/2017    S61    - - Bunuri - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Iasi: Terapeutică pentru patologia tiroidiană

2017/S 061-114876

Anunț de participare

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Spiridon Iasi
B-dul Independentei nr. 1
În atenția: Monica Vicol, ec. Elena Bibire
700111 Iasi
România
Telefon: +40 0232240822
E-mail: achizitii@spitalspiridon.ro
Fax: +40 0232267706

Adresă (adrese) Internet:

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.3)Activitate principală
Sănătate
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
ACORD CADRU FURNIZARE MEDICAMENTE PROGRAME NATIONALE DE SANATATE: ENDOCRINE; DIABET; PURPURA TROMBOCITOPENICA; IMUNODEFICIENTA; EPIDERMOLIZA BULOASA; HEMOFILIE.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Farmacia spitalului – B-dul Independentei nr. 1, Iasi.

Cod NUTS RO213

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
numărul maxim de participanți la acordul-cadru preconizat: 3

Durata acordului-cadru

Durata în luni: 12

Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru

Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 619 822,95 și 7 437 875,40 RON
Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: CONTRACTELE SUBSECVENTE VOR FI ICHEIATE LUNAR SAU TRIMESTRIAL, IN FUNCTIE DE FONDURILE BUGETARE ALOCATE PROGRAMELOR NATIONALE DE SANATATE, PRECUM SI IN
FUNCTIE DE NECESITATILE IDENTIFICATE.
estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent care urmeaza sa fie atribuit pe durata acordului-cadru ( art 20, al 8, lit g) / HG 395/2016), pentru fiecare lot in parte, este precizata in sectiunea LOTURI.
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
FURNIZARE MEDICAMENTE– PROGRAME NATIONALE DE SANATATE;
Terapeutica pentru patologia tiroidiana;
Medicamente pentru diabet;
Insulina;
Medicamente pentru sânge si pentru organele hematopoietice;
Imunoglobuline;
Antibiotice si medicamente chimioterapeutice de uz dermatologic;
Corticosteroizi de uz dermatologic si preparate dermatologice;
Antihemoragice.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33642300, 33615000, 33615100, 33621000, 33651520

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord cadru, precum si ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru (art 20, alin 8, lit f) / HG 395/2016), se regasesc, pentru fiecare lot in parte, in CAIETUL DE SARCINI atasat DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 619 822,95 și 7 437 875,40 RON
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)

Informații privind loturile

Lot nr: 23 Denumire: INSULINE UMANE 100 ui/ml 3ml
1)Descriere succintă
INSULINE UMANE 100 ui/ml 3ml – pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615100

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 84,70 și 1 016,40 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
INSULINE UMANE 100 ui/ml 3ml – pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 254.10
UM = cartus x 3 ml Valoarea garantiei de participare este: 2.54 RON.
Lot nr: 24 Denumire: INSULINE UMANE 100 ui/ml 3ml
1)Descriere succintă
INSULINE UMANE 100 ui/ml 3ml- pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615100

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 82,40 și 988,80 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
INSULINE UMANE 100 ui/ml 3ml – pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 247.20
UM = cartus x 3 ml Valoarea garantiei de participare este: 2.47 RON.
Lot nr: 25 Denumire: INSULINE UMANE 100 ui/ml 3ml
1)Descriere succintă
INSULINE UMANE 100 ui/ml 3ml- pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615100

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 82,40 și 988,80 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
INSULINE UMANE 100 ui/ml 3ml- pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 247.20
UM = stilou inj. x 3 ml Valoarea garantiei de participare este: 2.47 RON.
Lot nr: 26 Denumire: INSULINE UMANE 25 100ui/ml 3 ml
1)Descriere succintă
INSULINE UMANE 25 100ui/ml 3 ml- pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615100

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 82,40 și 988,80 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
INSULINE UMANE 25 100ui/ml 3 ml pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 247.20
UM = cartus x 3 ml Valoarea garantiei de participare este: 2.47 RON.
Lot nr: 27 Denumire: INSULINE UMANE 50 100UI/ml
1)Descriere succintă
INSULINE UMANE 50 100UI/ml – pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615100

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 82,40 și 988,80 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
INSULINE UMANE 50 100UI/ml – pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 247.20
UM = cartus x 3 ml Valoarea garantiei de participare este: 2.47 RON.
Lot nr: 28 Denumire: INSULINE UMANE 25 100ui/ml 5 ml
1)Descriere succintă
INSULINE UMANE 25 100ui/ml 5 ml – pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615100

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 142,65 și 1 711,80 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
INSULINE UMANE 25 100ui/ml 5 ml – pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 427.95
UM = flacon x 5 ml Valoarea garantiei de participare este: 4.28 RON.
Lot nr: 29 Denumire: INSULINE UMANE 25 100UI/ml 3 ml
1)Descriere succintă
INSULINE UMANE 25 100UI/ml 3 ml – pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615100

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 82,40 și 988,80 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
INSULINE UMANE 25 100UI/ml 3 ml – pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 247.20
UM = stilou x 3 ml Valoarea garantiei de participare este: 2.47 RON.
Lot nr: 30 Denumire: INSULINE UMANE M3 100 ui/Mml 3 ml
1)Descriere succintă
INSULINE UMANE M3 100 ui/Mml 3 ml – pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615100

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 84,70 și 1 016,40 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
INSULINE UMANE M3 100 ui/Mml 3 ml – pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 254.10
UM = cartus x 3 ml Valoarea garantiei de participare este: 2.54 RON.
Lot nr: 31 Denumire: INSULINUM ASPART 100 ui/ml 3 ml
1)Descriere succintă
INSULINUM ASPART 100 ui/ml 3 ml – pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615100

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 125,95 și 1 511,40 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
INSULINUM ASPART 100 ui/ml 3 ml- pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 377.85
UM = cartus x 3 ml Valoarea garantiei de participare este: 3.78 RON.
Lot nr: 32 Denumire: INSULINE UMANE 30 100UI/ml 3 ml
1)Descriere succintă
INSULINE UMANE 30 100UI/ml 3 ml- pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615100

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 97,65 și 1 171,80 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
INSULINE UMANE 30 100UI/ml 3 ml – pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 292.95
UM = cartus x 3 ml Valoarea garantiei de participare este: 2.93 RON.
Lot nr: 33 Denumire: INSULINUM LISPRO 25 100ui/ml 3 ml
1)Descriere succintă
INSULINUM LISPRO 25 100ui/ml 3 ml – pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615100

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 123,35 și 1 480,20 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
INSULINUM LISPRO 25 100ui/ml 3 ml – pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 370.05
UM = cartus x 3 ml Valoarea garantiei de participare este: 3.70 RON.
Lot nr: 34 Denumire: INSULINUM LISPRO 50 100ui/ml 3 ml
1)Descriere succintă
INSULINUM LISPRO 50 100ui/ml 3 ml- pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615100

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 119,50 și 1 434 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
INSULINUM LISPRO 50 100ui/ml 3 ml – pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 358.50
UM = cartus x 3 ml Valoarea garantiei de participare este: 3.59 RON.
Lot nr: 35 Denumire: INSULINUM LISPRO 50 100ui/ml 3 ml
1)Descriere succintă
INSULINUM LISPRO 50 100ui/ml 3 ml – pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615100

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 137,15 și 1 645,80 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
INSULINUM LISPRO 50 100ui/ml 3 ml – pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 411.45
UM = stilou inj. x 3 ml Valoarea garantiei de participare este: 4.11 RON.
Lot nr: 36 Denumire: INSULINUM LISPRO 25 100ui/ml 3 ml
1)Descriere succintă
INSULINUM LISPRO 25 100ui/ml 3 ml- pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615100

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 274,30 și 3 291,60 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
INSULINUM LISPRO 25 100ui/ml 3 ml- pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 822.90
UM = stilou inj. x 3 ml Valoarea garantiei de participare este: 8.23 RON.
Lot nr: 37 Denumire: INSULINUM GLARGINE 100ui/ml 3 ml
1)Descriere succintă
INSULINUM GLARGINE 100ui/ml 3 ml- pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 327,10 și 3 925,20 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
INSULINUM GLARGINE 100ui/ml 3 ml- pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 981.30
UM = cartus x 3 ml Valoarea garantiei de participare este: 9.81 RON.
Lot nr: 38 Denumire: INSULINUM GLARGINE 100ui/ml 3 ml
1)Descriere succintă
INSULINUM GLARGINE 100ui/ml 3 ml- pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 322,30 și 3 867,60 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
INSULINUM GLARGINE 100ui/ml 3 ml – pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 966.90
UM = stilou inj. x 3 ml Valoarea garantiei de participare este: 9.67 RON.
Lot nr: 40 Denumire: INSULINUM GLARGINE100ui/ml 10ml
1)Descriere succintă
INSULINUM GLARGINE100ui/ml 10ml- pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 250 și 27 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
INSULINUM GLARGINE100ui/ml 10ml- pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 6750.00
UM = flacon x 10 ml Valoarea garantiei de participare este: 67.50 RON.
Lot nr: 41 Denumire: INSULINUM GLARGINE 300 unitati/ml
1)Descriere succintă
INSULINUM GLARGINE 300 unitati/ml- pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 219,60 și 14 635,20 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
INSULINUM GLARGINE 300 unitati/ml- pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 3658.80
UM = STILOURI INJ 3 ml Valoarea garantiei de participare este: 36.59 RON.
Lot nr: 42 Denumire: INSULINUM GLARGINE 100ui/ml 3 ml
1)Descriere succintă
INSULINUM GLARGINE 100ui/ml 3 ml – pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 914 și 22 968 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
INSULINUM GLARGINE 100ui/ml 3 ml – pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 5742.00
UM = stilou inj. x 3 ml Valoarea garantiei de participare este: 57.42 RON.
Lot nr: 43 Denumire: INSULINUM DETEMIR 100ui/ml 3 ml
1)Descriere succintă
INSULINUM DETEMIR 100ui/ml 3 ml – pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 224,50 și 26 694 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
INSULINUM DETEMIR 100ui/ml 3 ml- pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 6673.50
UM = cartus x 3 ml Valoarea garantiei de participare este: 66.74 RON.
Lot nr: 44 Denumire: EXENATIDUM 2 mg
1)Descriere succintă
EXENATIDUM 2 mg – pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 385,68 și 4 628,16 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
EXENATIDUM 2 mg- pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 1157.04
UM = PULB. + SOLV. PT. SUSP. INJ. CU ELIB. PREL. Valoarea garantiei de participare este: 11.57 RON.
Lot nr: 45 Denumire: EXENATIDUM 10µg/doza
1)Descriere succintă
EXENATIDUM 10µg/doza – pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 643,06 și 7 716,72 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
EXENATIDUM 10µg/doza – pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 1929.18
UM = stilou inj. Preumplut Valoarea garantiei de participare este: 19.29 RON.
Lot nr: 46 Denumire: EXENATIDUM 5µg/doza
1)Descriere succintă
EXENATIDUM 5µg/doza – pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 619,12 și 7 429,44 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
EXENATIDUM 5µg/doza- pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 1857.36
UM = stilou inj. Preumplut Valoarea garantiei de participare este: 18.57 RON.
Lot nr: 47 Denumire: METFORMINUM 1000 mg
1)Descriere succintă
METFORMINUM 1000 mg – pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 27 și 324 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
METFORMINUM 1000 mg – pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 81.00
UM = compr. Valoarea garantiei de participare este: 0.81 RON.
Lot nr: 48 Denumire: METFORMINUM 850 mg
1)Descriere succintă
METFORMINUM 850 mg – pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 14,40 și 172,80 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
METFORMINUM 850 mg – pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 43.20
UM = compr. Valoarea garantiei de participare este: 0.43 RON.
Lot nr: 49 Denumire: GLIPIZIDUM 10mg
1)Descriere succintă
GLIPIZIDUM 10mg- pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 36,60 și 439,20 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
GLIPIZIDUM 10mg- pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 109.80
UM = compr. Valoarea garantiei de participare este: 1.10 RON.
Lot nr: 50 Denumire: GLIPIZIDUM 5mg
1)Descriere succintă
GLIPIZIDUM 5mg – pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 17,10 și 205,20 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
GLIPIZIDUM 5mg – pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 51.30
UM = compr. Valoarea garantiei de participare este: 0.51 RON.
Lot nr: 51 Denumire: GLIQUIDONUM 30mg
1)Descriere succintă
GLIQUIDONUM 30mg – pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 18 și 216 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
GLIQUIDONUM 30mg – pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 54.00
UM = compr. Valoarea garantiei de participare este: 0.54 RON.
Lot nr: 52 Denumire: GLICLAZIDUM 80 MG
1)Descriere succintă
GLICLAZIDUM 80 MG – pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 9,90 și 118,80 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
GLICLAZIDUM 80 MG – pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 =29.70
UM = compr. Valoarea garantiei de participare este: 0.30 RON.
Lot nr: 53 Denumire: GLICLAZIDUM 60 MG
1)Descriere succintă
GLICLAZIDUM 60 MG- pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 24 și 288 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
GLICLAZIDUM 60 MG- pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 72.00
UM = compr. Cu elib. Modif. Valoarea garantiei de participare este: 0.72 RON.
Lot nr: 54 Denumire: GLICLAZIDUM 30
1)Descriere succintă
GLICLAZIDUM 30 – pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 10,80 și 129,60 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
GLICLAZIDUM 30 – pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 32.40
UM = compr. Cu elib. Modif. Valoarea garantiei de participare este: 0.32 RON.
Lot nr: 55 Denumire: GLIBENCLAMIDUM 5 mg
1)Descriere succintă
GLIBENCLAMIDUM 5 mg – pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 4,20 și 50,40 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
GLIBENCLAMIDUM 5 mg – pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 12.60
UM = compr. Valoarea garantiei de participare este: 0.13 RON.
Lot nr: 56 Denumire: GLIBENCLAMIDUM 1,75 mg
1)Descriere succintă
GLIBENCLAMIDUM 1,75 mg – pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 6 și 72 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
GLIBENCLAMIDUM 1,75 mg – pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 18.00
UM = compr. Valoarea garantiei de participare este: 0.18 RON.
Lot nr: 57 Denumire: GLIBENCLAMIDUM 3,5 mg
1)Descriere succintă
GLIBENCLAMIDUM 3,5 mg – pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 4,80 și 57,60 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
GLIBENCLAMIDUM 3,5 mg- pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 14.40
UM = compr. Valoarea garantiei de participare este: 0.14 RON.
Lot nr: 58 Denumire: COMBINATII ( PIOGLITAZONUM + METFORMINUM 15mg/850mg
1)Descriere succintă
COMBINATII ( PIOGLITAZONUM + METFORMINUM 15mg/850mg- pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 89,04 și 1 068,48 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
COMBINATII ( PIOGLITAZONUM + METFORMINUM 15mg/850mg – pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 267.12
UM = COMPR. FILM Valoarea garantiei de participare este: 2.67 RON.
Lot nr: 59 Denumire: COMBINATII ( SITAGLIPTINUM+METFORMINUM 50mg/1000mg
1)Descriere succintă
COMBINATII ( SITAGLIPTINUM+METFORMINUM 50mg/1000mg) – pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 71,68 și 860,16 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
COMBINATII ( SITAGLIPTINUM+METFORMINUM 50mg/1000mg) – pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 215.04
UM = COMPR. FILM Valoarea garantiei de participare este: 2.15 RON.
Lot nr: 60 Denumire: COMBINATII ( SAXAGLIPTINUM + METFORMINUM) 2,5mg+1000mg
1)Descriere succintă
COMBINATII ( SAXAGLIPTINUM + METFORMINUM) 2,5mg+1000mg- pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 157,20 și 1 886,40 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
COMBINATII ( SAXAGLIPTINUM + METFORMINUM) 2,5mg+1000mg- pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 471.60
UM = COMPR. FILM Valoarea garantiei de participare este: 4.72 RON.
Lot nr: 61 Denumire: ACARBOSUM 100mg
1)Descriere succintă
ACARBOSUM 100mg – pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 51,60 și 619,20 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
ACARBOSUM 100mg – pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 154.80
UM = compr. Valoarea garantiei de participare este: 1.55 RON.
Lot nr: 62 Denumire: ACARBOSUM 50mg
1)Descriere succintă
ACARBOSUM 50mg- pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 28,80 și 345,60 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
ACARBOSUM 50mg – pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 86.40
UM = compr. Valoarea garantiei de participare este: 0.86 RON.
Lot nr: 63 Denumire: PIOGLITAZONUM 15mg
1)Descriere succintă
PIOGLITAZONUM 15mg – pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 31,92 și 383,04 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
PIOGLITAZONUM 15mg – pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 95.76
UM = compr. Valoarea garantiei de participare este: 0.96 RON.
Lot nr: 64 Denumire: PIOGLITAZONUM 30mg
1)Descriere succintă
PIOGLITAZONUM 30mg- pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 44,24 și 530,88 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
PIOGLITAZONUM 30mg- pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 132.72
UM = compr. Valoarea garantiei de participare este: 1.33 RON.
Lot nr: 65 Denumire: PIOGLITAZONUM 45mg
1)Descriere succintă
PIOGLITAZONUM 45mg- pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 65,52 și 786,24 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
PIOGLITAZONUM 45mg- pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 196.56
UM = compr. Valoarea garantiei de participare este: 1.97 RON.
Lot nr: 66 Denumire: SITAGLIPTINUM 100 mg
1)Descriere succintă
SITAGLIPTINUM 100 mg – pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 133,56 și 1 602,72 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
SITAGLIPTINUM 100 mg – pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 400.68
UM = compr. Filmate Valoarea garantiei de participare este: 4.01 RON.
Lot nr: 67 Denumire: SAXAGLIPTIN 5 mg
1)Descriere succintă
SAXAGLIPTIN 5 mg – pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 149,40 și 1 792,80 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
SAXAGLIPTIN 5 mg- pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 400.68
UM = compr. Filmate Valoarea garantiei de participare este: 4.48 RON.
Lot nr: 68 Denumire: DAPAGLIFOZINUM 10mg
1)Descriere succintă
DAPAGLIFOZINUM 10mg – pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 166,20 și 1 994,40 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
DAPAGLIFOZINUM 10mg- pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 498.60
UM = compr. Filmate Valoarea garantiei de participare este: 4.99 RON.
Lot nr: 69 Denumire: BENFOTIAMINUM 50mg
1)Descriere succintă
BENFOTIAMINUM 50mg – pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 22 și 264 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
BENFOTIAMINUM 50mg – pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 66.00
UM = DRAJ. Valoarea garantiei de participare este: 0.66 RON.
Lot nr: 70 Denumire: COMBINATII (vit B1, B6, B12)
1)Descriere succintă
COMBINATII (vit B1, B6, B12) – pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 37 și 444 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
COMBINATII (vit B1, B6, B12)- pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 111.00
UM = CAPS. MOI Valoarea garantiei de participare este: 1.11 RON.
Lot nr: 71 Denumire: COMBINATII (vit B1, vit B6)
1)Descriere succintă
COMBINATII (vit B1, vit B6) – pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 73,80 și 885,60 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
COMBINATII (vit B1, vit B6) – pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 221.40
UM = DRAJ. Valoarea garantiei de participare este: 2.21 RON.
Lot nr: 72 Denumire: COMBINATII (B1 100mg, B6 100mg, B12 1 mg)
1)Descriere succintă
COMBINATII (B1 100mg, B6 100mg, B12 1 mg)- pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 142 și 1 704 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
COMBINATII (B1 100mg, B6 100mg, B12 1 mg) – pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 426.00
UM = SOL. INJ. Valoarea garantiei de participare este: 4.26 RON.
Lot nr: 73 Denumire: GLIMEPIRIDUM 1 mg
1)Descriere succintă
GLIMEPIRIDUM 1 mg – pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3,60 și 43,20 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
GLIMEPIRIDUM 1 mg – pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 10.80
UM = compr Valoarea garantiei de participare este: 0.11 RON.
Lot nr: 74 Denumire: GLIMEPIRIDUM 2 mg
1)Descriere succintă
GLIMEPIRIDUM 2 mg- pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 4,80 și 57,60 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
GLIMEPIRIDUM 2 mg – pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 14.40
UM = compr Valoarea garantiei de participare este: 0.14 RON.
Lot nr: 75 Denumire: GLIMEPIRIDUM 3 mg
1)Descriere succintă
GLIMEPIRIDUM 3 mg pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 9 și 108 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
GLIMEPIRIDUM 3 mg- pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 =27.00
UM = compr Valoarea garantiei de participare este: 0.27 RON.
Lot nr: 76 Denumire: GLIMEPIRIDUM 4 mg
1)Descriere succintă
GLIMEPIRIDUM 4 mg pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 11,70 și 140,40 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
GLIMEPIRIDUM 4 mg – pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 35.10
UM = compr Valoarea garantiei de participare este: 0.35 RON.
Lot nr: 77 Denumire: GLIMEPIRIDUM 6 mg
1)Descriere succintă
GLIMEPIRIDUM 6 mg pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 19,80 și 237,60 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
GLIMEPIRIDUM 6 mg- pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 59.40
UM = compr Valoarea garantiei de participare este: 0.59 RON.
Lot nr: 78 Denumire: COMBINATII (METFORMINUM+GLIBENCLAMIDUM 400 mg/2,5 mg
1)Descriere succintă
COMBINATII (METFORMINUM+GLIBENCLAMIDUM 400 mg/2,5 mg) – pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 12,60 și 151,20 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
COMBINATII (METFORMINUM+GLIBENCLAMIDUM 400 mg/2,5 mg) – pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 37.80
UM = compr Valoarea garantiei de participare este: 0.38 RON.
Lot nr: 79 Denumire: COMBINATII (METFORMINUM+GLIBENCLAMIDUM) 500 mg/2,5 mg
1)Descriere succintă
COMBINATII (METFORMINUM+GLIBENCLAMIDUM) 500 mg/2,5 mg – pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 21 și 252 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
COMBINATII (METFORMINUM+GLIBENCLAMIDUM) 500 mg/2,5 mg – pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 63.00
UM = COMPR. FILM Valoarea garantiei de participare este: 0.63 RON.
Lot nr: 80 Denumire: COMBINATII (METFORMINUM+GLIBENCLAMIDUM) 500 mg/5 mg
1)Descriere succintă
COMBINATII (METFORMINUM+GLIBENCLAMIDUM) 500 mg/5 mg – pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 21 și 252 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
COMBINATII (METFORMINUM+GLIBENCLAMIDUM) 500 mg/5 mg- pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 63.00
UM = COMPR. FILM Valoarea garantiei de participare este: 0.63 RON.
Lot nr: 81 Denumire: REPAGLINIDUM 0,5 mg
1)Descriere succintă
REPAGLINIDUM 0,5 mg – pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 20,70 și 248,40 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
REPAGLINIDUM 0,5 mg- pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 62.10
UM = compr. Valoarea garantiei de participare este: 0.62 RON.
Lot nr: 82 Denumire: REPAGLINIDUM 1 mg
1)Descriere succintă
REPAGLINIDUM 1 mg- pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 20,70 și 248,40 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
REPAGLINIDUM 1 mg – pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 62.10
UM = compr. Valoarea garantiei de participare este: 0.62 RON.
Lot nr: 83 Denumire: REPAGLINIDUM 2 mg
1)Descriere succintă
REPAGLINIDUM 2 mg- pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 20,70 și 248,40 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
REPAGLINIDUM 2 mg – pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 62.10
UM = compr. Valoarea garantiei de participare este: 0.62 RON.
Lot nr: 84 Denumire: ROMIPLOSTIMUM 250mcg
1)Descriere succintă
ROMIPLOSTIMUM 250mcg- pt pacientii din cadrul programului de purpura trombocitopenica.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 37 006,88 și 444 082,56 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
ROMIPLOSTIMUM 250mcg- pt pacientii din cadrul programului de purpura trombocitopenica
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 111020.64
UM = flacon Valoarea garantiei de participare este: 1110.21 RON.
Lot nr: 85 Denumire: IMUNOGLOBULINA UMANA 2,5g / 50 ml
1)Descriere succintă
IMUNOGLOBULINA UMANA 2,5g / 50 ml – pt pacientii din cadrul programului de imunodeficienta primara.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651520

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 17 111,22 și 205 334,64 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
IMUNOGLOBULINA UMANA 2,5g / 50 ml – pt pacientii din cadrul programului de imunodeficienta primara
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 51,333.66
UM = flac x 50 ml Valoarea garantiei de participare este: 513.34 RON.
Lot nr: 86 Denumire: IMUNOGLOBULINA UMANA 50 g/l
1)Descriere succintă
IMUNOGLOBULINA UMANA 50 g/l – pt pacientii din cadrul programului de imunodeficienta primara.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651520

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 21 105,60 și 253 267,20 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
IMUNOGLOBULINA UMANA 50 g/l – pt pacientii din cadrul programului de imunodeficienta primara
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 63316.80
UM = flac x 200 ml Valoarea garantiei de participare este: 633.17 RON.
Lot nr: 87 Denumire: IMUNOGLOBULINA UMANA 50g/l
1)Descriere succintă
IMUNOGLOBULINA UMANA 50g/l – pt pacientii din cadrul programului de imunodeficienta primara.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651520

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 18 782,40 și 225 388,80 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
IMUNOGLOBULINA UMANA 50g/l – pt pacientii din cadrul programului de imunodeficienta primara
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 56347.20
UM =flac x 100 ml Valoarea garantiei de participare este: 563.47 RON.
Lot nr: 88 Denumire: ACITRETINUM 10mg
1)Descriere succintă
ACITRETINUM 10mg – pt pacientii din cadrul programului de epidermoliza buloasa.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 360 și 4 320 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
ACITRETINUM 10mg – pt pacientii din cadrul programului de epidermoliza buloasa
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 1,080.00
UM = caps Valoarea garantiei de participare este: 10.80 RON.
Lot nr: 89 Denumire: TETRACYCLINUM unguent 30mg/g
1)Descriere succintă
TETRACYCLINUM unguent 30mg/g – pt pacientii din cadrul programului de epidermoliza buloasa.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631400

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 296 și 3 552 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
TETRACYCLINUM unguent 30mg/g – pt pacientii din cadrul programului de epidermoliza buloasa
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 888.00
UM = tub Valoarea garantiei de participare este: 8.88 RON.
Lot nr: 90 Denumire: ACIDUM FUSIDICUM crema 20mg/g
1)Descriere succintă
ACIDUM FUSIDICUM crema 20mg/g – pt pacientii din cadrul programului de epidermoliza buloasa.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631500

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 619,50 și 7 434 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
ACIDUM FUSIDICUM crema 20mg/g- pt pacientii din cadrul programului de epidermoliza buloasa
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 1858.50
UM = tub Valoarea garantiei de participare este: 18.59 RON.
Lot nr: 91 Denumire: ACIDUM FUSIDICUM unguent 20mg/g
1)Descriere succintă
ACIDUM FUSIDICUM unguent 20mg/g – pt pacientii din cadrul programului de epidermoliza buloasa.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631500

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 619,50 și 7 434 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
ACIDUM FUSIDICUM unguent 20mg/g – pt pacientii din cadrul programului de epidermoliza buloasa
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 1858.50
UM = tub Valoarea garantiei de participare este: 18.59 RON.
Lot nr: 92 Denumire: ACIDUM FUSIDICUM+ HYDROCORTYSONUM crema 20mg/g+10mg/g
1)Descriere succintă
ACIDUM FUSIDICUM+ HYDROCORTYSONUM crema 20mg/g+10mg/g – pt pacientii din cadrul programului de epidermoliza buloasa.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631500

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 167 și 14 004 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
ACIDUM FUSIDICUM+ HYDROCORTYSONUM crema 20mg/g+10mg/g – pt pacientii din cadrul programului de epidermoliza buloasa
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 3501.00
UM = tub Valoarea garantiei de participare este: 35.01 RON.
Lot nr: 93 Denumire: BETAMETHASONUM+GENTAMICINUM+CLOTRIMAZOLUM – crema
1)Descriere succintă
BETAMETHASONUM+GENTAMICINUM+CLOTRIMAZOLUM – crema – pt pacientii din cadrul programului de epidermoliza buloasa.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631500

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 570,75 și 6 849 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
BETAMETHASONUM+GENTAMICINUM+CLOTRIMAZOLUM – crema – pt pacientii din cadrul programului de epidermoliza buloasa
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 1712.25
UM = tub Valoarea garantiei de participare este: 17.12 RON.
Lot nr: 94 Denumire: BETAMET.0.5MG,GENTA.1MG SULFAT,CLOTRIMAZOL10MG 15GR CREMA
1)Descriere succintă
BETAMET.0.5MG,GENTA.1MG SULFAT,CLOTRIMAZOL10MG 15GR CREMA- pt pacientii din cadrul programului de epidermoliza buloasa.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631500

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 877,50 și 10 530 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
BETAMET.0.5MG,GENTA.1MG SULFAT,CLOTRIMAZOL10MG 15GR CREMA – pt pacientii din cadrul programului de epidermoliza buloasa
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 2632.50
UM = tub Valoarea garantiei de participare este: 26.33 RON.
Lot nr: 95 Denumire: BETAMET.0.5MG,GENTA.1MG SULFAT,CLOTRIMAZOL10MG 15GR UNG.
1)Descriere succintă
BETAMET.0.5MG,GENTA.1MG SULFAT,CLOTRIMAZOL10MG 15GR UNG.- pt pacientii din cadrul programului de epidermoliza buloasa.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631500

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 877,50 și 10 530 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
BETAMET.0.5MG,GENTA.1MG SULFAT,CLOTRIMAZOL10MG 15GR UNG. – pt pacientii din cadrul programului de epidermoliza buloasa
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 2632.50
UM = tub Valoarea garantiei de participare este: 26.33 RON.
Lot nr: 96 Denumire: BETAMETAZONA0.5MG,GENTAMICINA SULFAT 1MG 15GR UNG.
1)Descriere succintă
BETAMETAZONA0.5MG,GENTAMICINA SULFAT 1MG 15GR UNG. – pt pacientii din cadrul programului de epidermoliza buloasa.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631500

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 403 și 4 836 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
BETAMETAZONA0.5MG,GENTAMICINA SULFAT 1MG 15GR UNG. – pt pacientii din cadrul programului de epidermoliza buloasa
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 1209.00
UM = tub Valoarea garantiei de participare este: 12.09 RON.
Lot nr: 97 Denumire: BETAMETAZONA0.5MG,GENTAMICINA SULFAT 1MG 15GR crema
1)Descriere succintă
BETAMETAZONA0.5MG,GENTAMICINA SULFAT 1MG 15GR crema – pt pacientii din cadrul programului de epidermoliza buloasa.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631500

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 483 și 5 796 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
BETAMETAZONA0.5MG,GENTAMICINA SULFAT 1MG 15GR crema – pt pacientii din cadrul programului de epidermoliza buloasa
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 1449.00
UM = tub Valoarea garantiei de participare este: 14.49 RON.
Lot nr: 98 Denumire: ACIDUM FUSIDICUM+BETAMETHASONUM crema – 20mg/1mg pe gram
1)Descriere succintă
ACIDUM FUSIDICUM+BETAMETHASONUM crema – 20mg/1mg pe gram- pt pacientii din cadrul programului de epidermoliza buloasa.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 235,25 și 14 823 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
ACIDUM FUSIDICUM+BETAMETHASONUM crema – 20mg/1mg pe gram – pt pacientii din cadrul programului de epidermoliza buloasa
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 3705.75
UM = tub Valoarea garantiei de participare este: 37.06 RON.
Lot nr: 99 Denumire: TETRACYCLINUM 250mg
1)Descriere succintă
TETRACYCLINUM 250mg – pt pacientii din cadrul programului de epidermoliza buloasa.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631400

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 19,50 și 234 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
TETRACYCLINUM 250mg – pt pacientii din cadrul programului de epidermoliza buloasa
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 58.50
UM = caps Valoarea garantiei de participare este: 0.59 RON.
Lot nr: 100 Denumire: PHENYTOINUM 100 mg
1)Descriere succintă
PHENYTOINUM 100 mg – pt pacientii din cadrul programului de epidermoliza buloasa.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661300

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 18 și 216 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
PHENYTOINUM 100 mg – pt pacientii din cadrul programului de epidermoliza buloasa
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 54.00
UM = comp. Valoarea garantiei de participare este: 0.54 RON.
Lot nr: 101 Denumire: OCTOCOG ALFA 1500 UI
1)Descriere succintă
OCTOCOG ALFA 1500 UI- pt pacientii din cadrul programului de hemofilie.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621200

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 40 907,90 și 490 894,80 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
OCTOCOG ALFA 1500 UI – pt pacientii din cadrul programului de hemofilie
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 122723.70
UM = flacon Valoarea garantiei de participare este: 1227.24 RON.
Lot nr: 102 Denumire: COMPLEX DE ANTIINHIBITORI AI COAGULARII 1000 UI
1)Descriere succintă
COMPLEX DE ANTIINHIBITORI AI COAGULARII 1000 UI – pt pacientii din cadrul programului de hemofilie.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621200

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 144 490,50 și 1 733 886 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
COMPLEX DE ANTIINHIBITORI AI COAGULARII 1000 UI- pt pacientii din cadrul programului de hemofilie
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 433471.50
UM = flacon Valoarea garantiei de participare este: 4334.72 RON.
Lot nr: 103 Denumire: NONACOG ALPHA 1000 UI
1)Descriere succintă
NONACOG ALPHA 1000 UI – pt pacientii din cadrul programului de hemofilie.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621200

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 272 364 și 3 268 368 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
NONACOG ALPHA 1000 UI – pt pacientii din cadrul programului de hemofilie
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 817,092.00
UM = flacon Valoarea garantiei de participare este: 8170.92 RON.
Lot nr: 104 Denumire: DEFERASIROXUM 250 MG
1)Descriere succintă
NONACOG ALPHA 1000 UI – pt pacientii din cadrul programului de hemofilie.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621200

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 26 320 și 315 840 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
NONACOG ALPHA 1000 UI – pt pacientii din cadrul programului de hemofilie
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 78960.00
UM = cpr.disp Valoarea garantiei de participare este: 789.60 RON.
Lot nr: 39 Denumire: INSULINUM GLARGINE 100ui/ml 3 ml
1)Descriere succintă
INSULINUM GLARGINE 100ui/ml 3 ml – pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 531,20 și 18 374,40 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
INSULINUM GLARGINE 100ui/ml 3 ml – pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 4593.60
UM = cartus x 3 ml Valoarea garantiei de participare este: 45.94 RON.
Lot nr: 1 Denumire: ALFACALCIDOLUM 0,50 mcg
1)Descriere succintă
ALFACALCIDOLUM 0,50 mcg – pt pacientii din cadrul programului de endocrine.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33616000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 440 și 41 280 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
ALFACALCIDOLUM 0,50 mcg – pt pacientii din cadrul programului de endocrine
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 10320.00
UM – cps Valoarea garantiei de participare este: 103.20 RON.
Lot nr: 2 Denumire: ESTRADIOLUM 0,6 mg/g (gel)
1)Descriere succintă
ESTRADIOLUM 0,6 mg/g (gel) – pt pacientii din cadrul programului de endocrine.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33641300

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 102,20 și 1 226,40 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
ESTRADIOLUM 0,6 mg/g (gel)- pt pacientii din cadrul programului de endocrine
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 306.60
UM = tub Valoarea garantiei de participare este: 3.07 RON.
Lot nr: 3 Denumire: RALOXIFENUM 60 mg
1)Descriere succintă
RALOXIFENUM 60 mg – pt pacientii din cadrul programului de endocrine.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33641300

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 518 și 6 216 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
RALOXIFENUM 60 mg – pt pacientii din cadrul programului de endocrine
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 1554.00
UM = cpr Valoarea garantiei de participare este: 15.54 RON.
Lot nr: 4 Denumire: TIREOTROPINUM ALFA 0,9 mg
1)Descriere succintă
TIREOTROPINUM ALFA 0,9 mg – pt pacientii din cadrul programului de endocrine.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33642300

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 588,30 și 31 059,60 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
TIREOTROPINUM ALFA 0,9 mg- pt pacientii din cadrul programului de endocrine
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 7764.90
UM = fiole Valoarea garantiei de participare este: 77.65 RON.
Lot nr: 5 Denumire: METHYLPREDNISOLONUM 125mg
1)Descriere succintă
METHYLPREDNISOLONUM 125mg – pt pacientii din cadrul programului de endocrine.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33642100

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 156,48 și 1 877,76 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
METHYLPREDNISOLONUM 125mg – pt pacientii din cadrul programului de endocrine
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 469.44
UM = flacoane Valoarea garantiei de participare este: 4.69 RON.
Lot nr: 6 Denumire: METHYLPREDNISOLONUM 500mg
1)Descriere succintă
METHYLPREDNISOLONUM 500mg – pt pacientii din cadrul programului de endocrine.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33642100

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 137,70 și 1 652,40 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
METHYLPREDNISOLONUM 500mg – pt pacientii din cadrul programului de endocrine
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 413.10 Valoarea garantiei de participare este: 4.13 RON.
Lot nr: 7 Denumire: LEVOTHYROXINUM 100mcg
1)Descriere succintă
LEVOTHYROXINUM 100mcg – pt pacientii din cadrul programului de endocrine.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33698200

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 800 și 9 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
LEVOTHYROXINUM 100mcg – pt pacientii din cadrul programului de endocrine
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 2400.00
UM = cpr Valoarea garantiei de participare este: 24.00 RON.
Lot nr: 8 Denumire: LEVOTHYROXINUM 50 mcg
1)Descriere succintă
LEVOTHYROXINUM 50mcg – pt pacientii din cadrul programului de endocrine.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33698200

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 200 și 14 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
LEVOTHYROXINUM 50mcg- pt pacientii din cadrul programului de endocrine
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 3600.00
UM = cpr Valoarea garantiei de participare este: 36.00 RON.
Lot nr: 9 Denumire: THIAMAZOLUM 10mg
1)Descriere succintă
THIAMAZOLUM 10mg- pt pacientii din cadrul programului de endocrine.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33642300

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 93 și 1 116 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
THIAMAZOLUM 10mg – pt pacientii din cadrul programului de endocrine
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 279.00
UM = cpr. Film. Valoarea garantiei de participare este: 2.79 RON.
Lot nr: 10 Denumire: THIAMAZOLUM 20mg
1)Descriere succintă
THIAMAZOLUM 20mg – pt pacientii din cadrul programului de endocrine.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33642300

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 58,50 și 702 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
THIAMAZOLUM 20mg – pt pacientii din cadrul programului de endocrine
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 175.50
UM = cpr. Film. Valoarea garantiei de participare este: 1.76 RON.
Lot nr: 11 Denumire: THIAMAZOLUM 5mg
1)Descriere succintă
THIAMAZOLUM 5mg – pt pacientii din cadrul programului de endocrine.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33642300

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 138 și 1 656 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
THIAMAZOLUM 5mg- pt pacientii din cadrul programului de endocrine
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 414.00
UM = cpr. Film. Valoarea garantiei de participare este: 4.14 RON.
Lot nr: 12 Denumire: ACIDUM RISEDRONICUM 75mg
1)Descriere succintă
ACIDUM RISEDRONICUM 75mg – pt pacientii din cadrul programului de endocrine.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 890 și 46 680 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
ACIDUM RISEDRONICUM 75mg- pt pacientii din cadrul programului de endocrine
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 11670.00
UM = cpr.film. Valoarea garantiei de participare este: 116.70 RON.
Lot nr: 13 Denumire: ACIDUM ZOLEDRONICUM 5mg/100ml sol.perf.
1)Descriere succintă
ACIDUM ZOLEDRONICUM 5mg/100ml sol.perf. – pt pacientii din cadrul programului de endocrine.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 122,40 și 37 468,80 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
ACIDUM ZOLEDRONICUM 5mg/100ml sol.perf.- pt pacientii din cadrul programului de endocrine
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 9367.20
UM = flacoane Valoarea garantiei de participare este: 93.67 RON.
Lot nr: 14 Denumire: ACIDUM ALENDRONICUM + COLECALCIFEROL 70mg/5600UI
1)Descriere succintă
ACIDUM ALENDRONICUM + COLECALCIFEROL 70mg/5600UI – pt pacientii din cadrul programului de endocrine.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632000

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 555,20 și 18 662,40 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
ACIDUM ALENDRONICUM + COLECALCIFEROL 70mg/5600UI- pt pacientii din cadrul programului de endocrine
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 4665.60
UM = cpr Valoarea garantiei de participare este: 46.66 RON.
Lot nr: 15 Denumire: INSULINE UMANE 100 ui/ml 3 ml
1)Descriere succintă
INSULINE UMANE 100 ui/ml 3 ml – pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615100

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 847 și 10 164 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
INSULINE UMANE 100 ui/ml 3 ml – pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 2541.00
UM = cartus x 3 ml Valoarea garantiei de participare este: 25.41 RON.
Lot nr: 16 Denumire: INSULINE UMANE 100 UI/ml 5 ml
1)Descriere succintă
INSULINE UMANE 100 UI/ml 5 ml – pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615100

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 105,65 și 1 267,80 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
INSULINE UMANE 100 UI/ml 5 ml – pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 316.95
UM = flacon x 5 ml Valoarea garantiei de participare este: 3.17 RON.
Lot nr: 17 Denumire: INSULINE UMANE 100 ui/ml 3 ml
1)Descriere succintă
INSULINE UMANE 100 ui/ml 3 ml – pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615100

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 82,40 și 988,80 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
INSULINE UMANE 100 ui/ml 3 ml- pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 247.20
UM = cartus x 3 ml Valoarea garantiei de participare este: 2.47 RON.
Lot nr: 18 Denumire: INSULINUM ASPARTAT 100ui/ml 3 ml
1)Descriere succintă
INSULINUM ASPARTAT 100ui/ml 3 ml- pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615100

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 235,30 și 2 823,60 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
INSULINUM ASPARTAT 100ui/ml 3 ml – pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 705.90
UM = cartus x 3 ml Valoarea garantiei de participare este: 7.06 RON.
Lot nr: 19 Denumire: INSULINUM LISPRO 100 ui/ml 3ml
1)Descriere succintă
INSULINUM LISPRO 100 ui/ml 3ml – pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615100

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 117,65 și 1 411,80 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
INSULINUM LISPRO 100 ui/ml 3ml – pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 352.95
UM = cartus x 3 ml Valoarea garantiei de participare este: 3.53 RON.
Lot nr: 20 Denumire: INSULINUM LISPRO 100 ui/ml 3ml
1)Descriere succintă
INSULINUM LISPRO 100 ui/ml 3ml – pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615100

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 138 și 1 656 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
INSULINUM LISPRO 100 ui/ml 3ml – pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 414.00
UM = stilou inj. x 3 ml Valoarea garantiei de participare este: 4.14 RON.
Lot nr: 21 Denumire: INSULINUM GLULIZINA 100 ui/ml 3ml
1)Descriere succintă
INSULINUM GLULIZINA 100 ui/ml 3ml – pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615100

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 110,65 și 1 327,80 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
INSULINUM GLULIZINA 100 ui/ml 3ml – pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 331.95
UM = cartus x 3 ml Valoarea garantiei de participare este: 3.32 RON.
Lot nr: 22 Denumire: INSULINUM GLULIZINA 100 ui/ml 3ml
1)Descriere succintă
INSULINUM GLULIZINA 100 ui/ml 3ml – pt pacientii din cadrul programului de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615100

3)Cantitate sau domeniu
Cant. min-max./AC, cant min-max./ctr subs, se regasesc in CS atasat prezentei DA.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 110,65 și 1 327,80 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
INSULINUM GLULIZINA 100 ui/ml 3ml – pt pacientii din cadrul programului de diabet
valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016 = 331.95
UM = stilou inj. x 3 ml Valoarea garantiei de participare este: 3.32 RON.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
Garantia de participare 1 %, in conformitate cu art. 35 alin.3 lit a din HG 395/2016;
— prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. Valabilitatea garantiei de participare: minim 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 3 zile calendaristice. Contul IBAN de garantii in care se poate face viramentul este contul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Spiridon” Iasi, respectiv RO18TREZ4065005XXX000414 deschis la Trezoreria Municipiului Iasi; pentru garantii sub 5000 lei este posibila depunerea la casieria spitalului a unei sume in numerar. Garantia de buna executie va fi in cuantum de 2 % din valoarea fara TVA si se va solicita contractelor subsecvente a caror valoare depaseste pragul valoric de 600129 lei, si poate fi constituita in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului subsecvent aftfel:
— virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devin anexa la contract, prevederile art.36, alin (3)-(5) din H.G. 395/2016, aplicandu-se corespunzator.
In cazul in care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5.000 lei, autoritatea contractanta are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume in numerar. Garantia se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Fonduri alocate programelor nationae de sanatate: P7 – ENDOCRINE; P 5 – DIABET; P6.17 – PURPURA TROMBOCITOPENICA; P6.15 – IMUNODEFICIENTA; P 6.2 – EPIDERMOLIZA BULOASA; P 6.1 – HEMOFILIE SI TALASEMIE.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri(acord cadru cu trei semnatari) în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Prin exceptie, declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 58-63 din Legea 98/2016 va fi depusa INCA DE LA INCEPUT,O DATA CU DUAE.
DOCUMENTELE CARE VOR FI SOLICITAE CA SUPORT DUAE sunt:
— Certificat de atestare fiscala care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii – catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate,pensii, somaj) – eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat –copie conforma cu originalul (semnata si stampilata de catre persoana autorizata).
— Certifcat privind plata taxelor si impozitelor locale – Eliberat de Primaria locala, certificatul fiscal sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii – copie conforma cu originalul (semnata si stampilata de catre persoana autorizata).
— cazierul fiscal al operatorului economic –copie conforma cu originalul (semnata si stampilata de catre persoana autorizata).
— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.
— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.(2),art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
Referitor la Declaratia privind neincadrearea in situatiile prevazute la art. 58-63 din Legea nr.98/2016, persoanele cu functii de decizie sunt:
DR. EC. IOAN BARLIBA – MANAGER;
PROF. DR. STEFAN GEORGESCU – DIRECTOR MEDICAL;
EC. MARIANA LOGHIN – DIRECTOR FIN.-CONTABIL
AGAPIE SPERANTA – DIRECTOR INGRIJIRI
EC. MONICA VICOL – SEF SERV. ACHIZ. PUBLICE
ADA MIHAELA SORANESCU – CONSILIER JURIDIC, COMP. JURIDIC – Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate de îndeplinire: completare DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emise în tara de rezidenta (anexat traducere autoizata in limba romana), sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri (acord cadru cu trei semnatari) în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
— Autorizatie de punere pe piata pentru produsele ofertate, in termen de valabilitate, cf. art. 704, alin (1) din Legea 95/2006 privind reforma in sanatate, titlul XVII-Medicamentul si Ordinul 895/2006, medicamentele de uz uman pot fi puse pe piata numai dupa eliberarea autorizatiei de punere pe piata de catre Agentia Nationala a Medicamentului in termen de valabilitate la momentul prezentarii acesteia, copie semnata si stampilata de conformitate; Persoanele fizice/juridice straine vor prezenta documente echivalente emise in tara de rezidenta. Modalitatea de indeplinire a cerintei:se va solicita completare DUAE urmand ca Autorizatia de punere pe piata pentru produsele ofertate sau pentru ofertantii straini documentele echivalente emise in tara de rezidenta sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri (acord cadru cu trei semnatari) în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele se prezinta in copie conforma cu originalul.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Lista principalelor livrari de produse similare in ultimii 3 ani.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
Completare DUAE
— Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
— operatorii economici vor prezenta, doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor, copii dupa certificate / documente incheiate cu beneficiarii indicati.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
9.509 / 06.03.2017
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract

Anunț de informare prealabilă

Numărul anunțului în JOUE: 2017/S 011-016637 din 17.1.2017

IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 12.4.2017 - 16:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.4.2017 - 16:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 90 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 8.5.2017 - 18:00

Locul:

In SEAP

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare
OPERATORII ECONOMICI SUNT OBLIGATI SA DEPUNA IN SEAP, SEMNAT CU SEMNATURA ELECTRONICA EXTINSA, PANA LA DATA LIMITA DE DEPUNERE:
— DOVADA CONSTITUIRII GARANTIEI DE PARTICIPARE, CONFORM SECTIUNII III.1.1) a) – DUAE
— DECLARATIA PRIVIND NEINCADRAREA IN SITUATIILE PREVAZUTE LA ART. 58-63 DIN LEGEA NR. 98/2016
— PROPUNEREA TEHNICA
— PROPUNEREA FINANCIARA
ULTERIOR, DUPA INTOCMIREA CLASAMENTULUI INTERMEDIAR, DOCUMENTELE SUPORT VOR FI SOLICITATE DOAR OFERTANTILOR CLASATI PE PRIMELE 3 LOCURI IN ACEST CLASAMENT.

Se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati folosind urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter

termen de plata – Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre furnizor în termen de 60 zile de la data receptionarii facturii. Plata se face in lei, prin ordin de plata.
termen de livrare – este de maxim 2 zile de la primirea comenzii ferme
termen de valabilitate produse – minim 12 luni de la data livrarii
În cazul în care exista – corespunzator ofertelor clasate pe primul loc- oferte financiare cu preturi egale, la solicitarea comisiei, se vor depune noi oferte.
Daca egalitatea vizeaza pozitia 2, 3 din acordul cadru, elementul reofertarii va fi pretul,acesta nu va putea fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior. Ex: daca egalitatea vizeaza poz 2 prin reofertare pretul ar putea fi imbunatatit pana la nivelul pretului operatorului clasat pe locul 1. Datele de depunere ale propunerilor fin de reofertare se vor comunica în solicitarea transmisa de catre comisia de evaluare.
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti
030084 Bucuresti
România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Potrivit Legii 101/2016, Capitolul II si Capitolul III.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

OFICIUL JURIDIC AL SPITALULUI SF. SPIRIDON IASI
iasi, b dul Independentei
700111 IASI
România
E-mail: achizitii@spitalspiridon.ro
Telefon: +40 232240822
Fax: +40 232267706

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
23.3.2017