Dostawy - 118150-2020

Submission deadline has been amended by:  159360-2020
TITytułPolska-Rzeszów: Parkometry
NDNr dokumentu118150-2020
PDData publikacji11/03/2020
OJDz.U. S50
TWMiejscowośćRZESZÓW
AUNazwa instytucjiGmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa, postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz Zamawiającego – Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów w Rzeszowie (PL823)
OLJęzyk oryginałuPL
CYKrajPL
AARodzaj instytucji3 - Władze lokalne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany06/03/2020
DTTermin17/04/2020
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDRodzaj dokumentu3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV38730000 - Parkometry
45233224 - Roboty budowlane w zakresie dróg dwupasmowych
51214000 - Usługi instalowania parkometrów
51610000 - Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji
45233290 - Instalowanie znaków drogowych
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
RCKod NUTSPL823
IAAdres internetowy (URL)http://bip.erzeszow.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE