Dostawy - 118150-2020

Submission deadline has been amended by:  159360-2020
 • 118150-2020: Polska-Rzeszów: Parkometry
  Data publikacji:11/03/2020Termin:17-04-2020
  Dokument:Ogłoszenie o zamówieniu
  Nazwa instytucji:Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa, postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz Zamawiającego – Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów w Rzeszowie
  • 150791-2020: Polska-Rzeszów: Parkometry
   Data publikacji:30/03/2020Termin:16-04-2020
   Dokument:Dodatkowe informacje
   Nazwa instytucji:Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa. Postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu ina rzecz Zamawiającego – Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów w Rzeszowie
  • 159360-2020: Polska-Rzeszów: Parkometry
   Data publikacji:03/04/2020Termin:17-04-2020
   Dokument:Dodatkowe informacje
   Nazwa instytucji:Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa. Postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz Zamawiającego – Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów w Rzeszowie
  • 240398-2020: Polska-Rzeszów: Parkometry
   Data publikacji:25/05/2020
   Dokument:Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
   Nazwa instytucji:Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa. Postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz Zamawiającego – Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów w Rzeszowie