Bunuri - 119031-2017

30/03/2017    S63    - - Bunuri - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Brasov: Produse farmaceutice

2017/S 063-119031

Anunț de participare

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Ministerul Apararii – Unitatea Militara 02474 - Spitalul Militar de Urgenta Regina Maria
Str. Pietii nr. 9
În atenția: Mihaela, Sorin Zagrean, Mesca
500007 Brasov
România
Telefon: +40 0268416393
E-mail: achizitii_smbv@smbv.ro
Fax: +40 0268418080/ +40 0268410910

Adresă (adrese) Internet:

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Altele: spital
I.3)Activitate principală
Apărare
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Acord-cadru furnizare medicamente.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: La sectia Farmacie a spitalului din Brasov, str. Pietii nr. 9, prin grija ofertantului, fara nici un fel de implicare din partea autoritatii contractante.

Cod NUTS RO122

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul de participanți la acordul-cadru preconizat: 6

Durata acordului-cadru

Durata în luni: 12

Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru

Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 306 058,81 și 9 233 383,11 RON
Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: În urma încheierii acordului-cadru, autoritatea contractanta va încheia contracte subsecvente trimestrial. Cantitatile minime si maxime ce ar putea face obiectul unui contract subsecvent pe durata acordului cadru se regasesc in caietul de sarcini defalcat pe loturi.
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Achizitia de medicamente – asa cum sunt specificate în informatii privind loturile a prezentei fise de date si in caietul de sarcini.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33600000, 33620000, 33630000, 33650000, 33690000

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
CONFORM ANEXA B – INFORMATII PRIVIND LOTURILE SI CAIETULUI DE SARCINI
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul, pe perioada derularii acordului cadru de a majora sau micsora cantitatile ce au fost licitate in functie de necesitatile autoritatii contractante in raport cu resursele financiare alocate si cazuistica spitalului.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 306 058,81 și 9 233 383,11 RON
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)

Informații privind loturile

Lot nr: 1 Denumire: LANOLINUM
1)Descriere succintă
LANOLINUM kg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

09221100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 0.5 kg
Maxim 2 kg.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 60 și 240 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 60.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 1.20 RON.
Lot nr: 2 Denumire: VASELINA
1)Descriere succintă
VASELINA kg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

09221100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 0.5 kg
Maxim 2 kg.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 25 și 100 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 25.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 0.50 RON.
Lot nr: 3 Denumire: ICHTIOL
1)Descriere succintă
ICHTIOL kg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

09221100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 0.0075 kg
Maxim 0.03 kg.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1,50 și 6 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1.50 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 0.03 RON.
Lot nr: 4 Denumire: ULEI DE PARAFINA
1)Descriere succintă
ULEI DE PARAFINA kg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

09221200

3)Cantitate sau domeniu
Minim 1.75 kg
Maxim 7 kg.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 87,50 și 350 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 87.50 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 1.75 RON.
Lot nr: 5 Denumire: AZOTAT DE ARGINT
1)Descriere succintă
AZOTAT DE ARGINT kg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

24313400

3)Cantitate sau domeniu
Minim 0.1 kg
Maxim 0.4 kg.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 900 și 3 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 900.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 18.00 RON.
Lot nr: 6 Denumire: PERHIDROL 30 %
1)Descriere succintă
PERHIDROL 30 % kg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

24315300

3)Cantitate sau domeniu
Minim 25 kg
Maxim 100 kg.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 325 și 1 300 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 325.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 6.50 RON.
Lot nr: 7 Denumire: FORMOL CONC. 10 %
1)Descriere succintă
FORMOL CONC. 10 % kg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

24326000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 50 kg
Maxim 200 kg.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 850 și 3 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 850.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 17.00 RON.
Lot nr: 8 Denumire: FORMOL CONC. 37 %
1)Descriere succintă
FORMOL CONC. 37 % kg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

24326000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 20 kg
Maxim 80 kg.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 340 și 1 360 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 340.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 6.80 RON.
Lot nr: 9 Denumire: CALCII CARBONAS
1)Descriere succintă
CALCII CARBONAS kg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

24964000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 1 kg
Maxim 4 kg.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 25 și 100 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 25.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 0.50 RON.
Lot nr: 10 Denumire: GLICERINA
1)Descriere succintă
GLICERINA kg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

24964000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 1.25 kg
Maxim 5 kg.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 62,50 și 250 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 62.50 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 1.25 RON.
Lot nr: 11 Denumire: CLOTRIMAZOLUM
1)Descriere succintă
CLOTRIMAZOLUM cpr. Vag. 200mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33600000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 7 cpr
Maxim 30 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 59,50 și 255 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 59.50 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 1.19 RON.
Lot nr: 12 Denumire: ACID OMEGA 3 ESTERIETILICI
1)Descriere succintă
ACID OMEGA 3 ESTERIETILICI cps 1000mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33610000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 6250 cps
Maxim 25000 cps.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 13 125 și 52 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 13125.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 262.50 RON.
Lot nr: 13 Denumire: ATORVASTATINUM
1)Descriere succintă
ATORVASTATINUM cpr. 10mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33610000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 3750 cpr
Maxim 15000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 712,50 și 2 850 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 712.50 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 14.25 RON.
Lot nr: 14 Denumire: ATORVASTATINUM
1)Descriere succintă
ATORVASTATINUM cpr. 20mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33610000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 9000 cpr
Maxim 36000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 800 și 7 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1800.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 36.00 RON.
Lot nr: 15 Denumire: ATORVASTATINUM
1)Descriere succintă
ATORVASTATINUM cpr. 40mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33610000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 4500 cpr
Maxim 18000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 800 și 7 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1800.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 36.00 RON.
Lot nr: 16 Denumire: ATORVASTATINUM
1)Descriere succintă
ATORVASTATINUM cpr. 80mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33610000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 1000 cpr
Maxim 4000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 000 și 4 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1000.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 20.00 RON.
Lot nr: 17 Denumire: FENOFIBRATUM
1)Descriere succintă
FENOFIBRATUM cpr. el. mod. 160mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33610000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 5000 cpr
Maxim 20000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 200 și 8 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 2200.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 44.00 RON.
Lot nr: 18 Denumire: FENOFIBRATUM
1)Descriere succintă
FENOFIBRATUM cpr. el. mod. 145mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33610000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 4000 cpr
Maxim 16000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 4 000 și 16 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 4000.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 80.00 RON.
Lot nr: 19 Denumire: ROSUVASTATINUM
1)Descriere succintă
ROSUVASTATINUM cpr.film. 10mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33610000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 8500 cpr
Maxim 34000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 6 800 și 27 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 6800.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 136.00 RON.
Lot nr: 20 Denumire: ROSUVASTATINUM
1)Descriere succintă
ROSUVASTATINUM cpr.film. 5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33610000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 1125 cpr
Maxim 4500 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 843,75 și 3 375 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 843.75 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 16.88 RON.
Lot nr: 21 Denumire: ROSUVASTATINUM
1)Descriere succintă
ROSUVASTATINUM cpr.film. 20mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33610000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 6000 cpr
Maxim 24000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 6 000 și 24 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 6000.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 120.00 RON.
Lot nr: 22 Denumire: SIMVASTATINUM
1)Descriere succintă
SIMVASTATINUM cpr.film. 20mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33610000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 5000 cpr
Maxim 20000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 000 și 4 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1000.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 20.00 RON.
Lot nr: 23 Denumire: SIMVASTATINUM
1)Descriere succintă
SIMVASTATINUM cpr.film. 40mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33610000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 2250 cpr
Maxim 9000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 675 și 2 700 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 675.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 13.50 RON.
Lot nr: 24 Denumire: COMBINATII ALMAGEL A sau echivalent
1)Descriere succintă
COMBINATII ALMAGEL A sau echivalent flac susp.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33611000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 15 flac
Maxim 60 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 142,50 și 570 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 142.50 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 2.85 RON.
Lot nr: 25 Denumire: COMBINATII DICARBOCALM sau echivalent
1)Descriere succintă
COMBINATII DICARBOCALM sau echivalent cpr. Mast.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33611000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 3000 cpr
Maxim 12000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 350 și 5 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1350.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 27.00 RON.
Lot nr: 26 Denumire: COMBINATII MAALOX sau echivalent
1)Descriere succintă
COMBINATII MAALOX sau echivalent cpr.masticabile. 400/400.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33611000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 850 cpr
Maxim 3400 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 340 și 1 360 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1350.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 6.80 RON.
Lot nr: 27 Denumire: ESOMEPRAZOLUM
1)Descriere succintă
ESOMEPRAZOLUM cpr 20mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33611000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 1200 cpr
Maxim 4800 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 600 și 2 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 600.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 12.00 RON.
Lot nr: 28 Denumire: ESOMEPRAZOLUM
1)Descriere succintă
ESOMEPRAZOLUM cpr 40mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33611000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 2500 cpr
Maxim 10000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 750 și 7 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1750.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 35.00 RON.
Lot nr: 29 Denumire: FAMOTIDINUM
1)Descriere succintă
FAMOTIDINUM cpr. 40mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33611000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 250 cpr
Maxim 1000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 50 și 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 50.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 1.00 RON.
Lot nr: 30 Denumire: FAMOTIDINUM
1)Descriere succintă
FAMOTIDINUM flac 20mg pulb liof.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33611000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 1500 flac
Maxim 6000 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 4 545 și 18 180 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 4545.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 90.90 RON.
Lot nr: 31 Denumire: OMEPRAZOLUM
1)Descriere succintă
OMEPRAZOLUM cps.gastrorez. 20mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33611000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 6500 cps
Maxim 26000 cps.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 250 și 13 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 3250.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 65.00 RON.
Lot nr: 32 Denumire: PANTOPRAZOLUM
1)Descriere succintă
PANTOPRAZOLUM cpr.gastr. Rez. 40mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33611000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 5000 cpr
Maxim 20000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 750 și 7 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1750.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 35.00 RON.
Lot nr: 33 Denumire: PANTOPRAZOLUM
1)Descriere succintă
PANTOPRAZOLUM cpr.gastr. Rez. 20mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33611000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 900 cpr
Maxim 3600 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 180 și 720 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 180.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 3.60 RON.
Lot nr: 34 Denumire: PANTOPRAZOLUM
1)Descriere succintă
PANTOPRAZOLUM liofilizat pt pulbere inj. + EDTA 40mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33611000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 1625 flac
Maxim 6500 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 15 925 și 63 700 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 15925.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 318.50 RON.
Lot nr: 35 Denumire: RANITIDINUM
1)Descriere succintă
RANITIDINUM cpr.film. 150mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33611000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 3750 cpr
Maxim 15000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 300 și 1 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 300.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 6.00 RON.
Lot nr: 36 Denumire: RANITIDINUM
1)Descriere succintă
RANITIDINUM fiole sol inj 25 mg/ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33611000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 1750 fiole
Maxim 7000 fiole.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 500 și 14 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 3500.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 70.00 RON.
Lot nr: 37 Denumire: SUCRALFATUM
1)Descriere succintă
SUCRALFATUM cpr. 1 gr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33611000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 600 cpr
Maxim 2400 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 120 și 480 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 120.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 2.40 RON.
Lot nr: 38 Denumire: ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
1)Descriere succintă
ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM cps. 250mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33612000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 600 cps
Maxim 2400 cps.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 390 și 1 560 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 390.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 7.80 RON.
Lot nr: 39 Denumire: COMBINATII ANGHIROL sau echivalent
1)Descriere succintă
COMBINATII ANGHIROL sau echivalent cpr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33612000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 900 cpr
Maxim 3600 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 189 și 756 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 189.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 3.78 RON.
Lot nr: 40 Denumire: COMBINATII ROWACHOL sau echivalent
1)Descriere succintă
COMBINATII ROWACHOL sau echivalent cps.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33612000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 500 cps
Maxim 2000 cps.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 225 și 900 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 225.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 4.50 RON.
Lot nr: 41 Denumire: COMBINATII ROWACHOL sau echivalent
1)Descriere succintă
COMBINATII ROWACHOL sau echivalent sol.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33612000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 30 buc
Maxim 120 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 480 și 1 920 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 480.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 9.60 RON.
Lot nr: 42 Denumire: COMBINATII CARBON VEGETAL EUCARBON sau echivalent
1)Descriere succintă
COMBINATII CARBON VEGETAL EUCARBON sau echivalent cpr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33612000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 400 cpr
Maxim 1600 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 260 și 1 040 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 260.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 5.20 RON.
Lot nr: 43 Denumire: COMBINATII COLEBIL sau echivalent
1)Descriere succintă
COMBINATII COLEBIL sau echivalent drj.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33612000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 750 drj
Maxim 3000 drj.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 277,50 și 1 110 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 277.50 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 5.55 RON.
Lot nr: 44 Denumire: COMBINATII ESSENTIALE FORTE sau echivalent
1)Descriere succintă
COMBINATII ESSENTIALE FORTE sau echivalent cps.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33612000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 3500 cps
Maxim 14000 cps.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 450 și 9 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 2450.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 49.00 RON.
Lot nr: 45 Denumire: COMBINATII HEPA-MERZ
1)Descriere succintă
COMBINATII HEPA-MERZ plic. Granule.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33612000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 120 plicuri
Maxim 480 plicuri.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 576 și 2 304 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 576.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 11.52 RON.
Lot nr: 46 Denumire: COMBINATII LACTOFLORA
1)Descriere succintă
COMBINATII LACTOFLORA sol.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33612000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 175 buc
Maxim 700 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 875 și 3 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 875.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 17.50 RON.
Lot nr: 47 Denumire: PANCREATINUM
1)Descriere succintă
PANCREATINUM cps. Gastrorez. 25000ui.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33612000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 1125 cps
Maxim 4500 cps.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 575 și 6 300 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1575.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 31.50 RON.
Lot nr: 48 Denumire: DOMPERIDONUM
1)Descriere succintă
DOMPERIDONUM cpr film 10mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33612000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 900 cpr
Maxim 3600 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 450 și 1 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 450.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 9.00 RON.
Lot nr: 49 Denumire: DROTAVERINUM
1)Descriere succintă
DROTAVERINUM cpr 80mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33612000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 1500 cpr
Maxim 6000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 275 și 5 100 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1275.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 25.50 RON.
Lot nr: 50 Denumire: DROTAVERINUM
1)Descriere succintă
DROTAVERINUM fiole 20mg/mlx 2ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33612000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 900 fiole
Maxim 3600 fiole.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 675 și 2 700 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 675.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 13.50 RON.
Lot nr: 51 Denumire: MEBEVERINUM
1)Descriere succintă
MEBEVERINUM cps.el.prel. 200mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33612000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 1200 cps
Maxim 4800 cps.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 720 și 2 880 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 720.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 14.40 RON.
Lot nr: 52 Denumire: METOCLOPRAMIDUM
1)Descriere succintă
METOCLOPRAMIDUM cpr. 10mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33612000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 1000 cpr
Maxim 4000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 100 și 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 100.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 2.00 RON.
Lot nr: 53 Denumire: METOCLOPRAMIDUM
1)Descriere succintă
METOCLOPRAMIDUM fiole 5mg/ml x 2ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33612000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 2000 fiole
Maxim 8000 fiole.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 900 și 15 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 3900.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 78.00 RON.
Lot nr: 54 Denumire: ONDANSETRONUM
1)Descriere succintă
ONDANSETRONUM fiole 2mg/ml X 4ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33612000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 750 fiole
Maxim 3000 fiole.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 5 400 și 21 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 5400.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 108.00 RON.
Lot nr: 55 Denumire: GRANISETRON
1)Descriere succintă
GRANISETRON fiole 1mg/ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33612000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 500 fiole
Maxim 2000 fiole.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 20 000 și 80 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 20000.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 400.00 RON.
Lot nr: 56 Denumire: OTILONIUM BROMIDUM
1)Descriere succintă
OTILONIUM BROMIDUM cpr 40mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33612000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 600 cpr
Maxim 2400 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 510 și 2 040 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 510.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 10.20 RON.
Lot nr: 57 Denumire: SIMETHICONUM
1)Descriere succintă
SIMETHICONUM cps. 40mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33612000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 600 cpr
Maxim 2400 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 312 și 1 248 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 312.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 6.24 RON.
Lot nr: 58 Denumire: TRIMEBUTINUM
1)Descriere succintă
TRIMEBUTINUM cpr 100mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33612000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 1125 cpr
Maxim 4500 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 337,50 și 1 350 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 337.50 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 6.75 RON.
Lot nr: 59 Denumire: TRIMEBUTINUM
1)Descriere succintă
TRIMEBUTINUM cpr.film.el.prel. 300mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33612000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 1500 cpr
Maxim 6000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 815 și 7 260 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1815.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 36.30 RON.
Lot nr: 60 Denumire: BISACODYLUM
1)Descriere succintă
BISACODYLUM draj. 5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33613000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 300 draj
Maxim 1200 draj.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 105 și 420 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 105.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 2.10 RON.
Lot nr: 61 Denumire: BISACODYLUM
1)Descriere succintă
BISACODYLUM supoz. 10mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33613000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 150 supoz
Maxim 600 supoz.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 210 și 840 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 210.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 4.20 RON.
Lot nr: 62 Denumire: GLICEROLUM
1)Descriere succintă
GLICEROLUM supoz. 2100mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33613000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 150 supoz
Maxim 600 supoz.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 150 și 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 150.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 3.00 RON.
Lot nr: 63 Denumire: COMBINATII FORTRANS sau echivalent
1)Descriere succintă
COMBINATII FORTRANS sau echivalent plic pulb susp.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33613000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 150 plicuri
Maxim 600 plicuri.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 125 și 4 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1125.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 22.50 RON.
Lot nr: 64 Denumire: COMBINATII PICOPREP
1)Descriere succintă
COMBINATII PICOPREP plic pulb susp.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33613000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 30 plicuri
Maxim 120 plicuri.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 600 și 2 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 600.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 12.00 RON.
Lot nr: 65 Denumire: LACTULOSUM
1)Descriere succintă
LACTULOSUM flac. 66,7 % x 200ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33613000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 75 flac
Maxim 300 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 585 și 2 340 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 585.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 11.70 RON.
Lot nr: 66 Denumire: LACTULOSUM
1)Descriere succintă
LACTULOSUM flac. 650 mg/ ml x 1000 ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33613000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 20 flac
Maxim 80 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 451,80 și 1 807,20 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 451.80 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 9.04 RON.
Lot nr: 67 Denumire: DIOSMECTITA
1)Descriere succintă
DIOSMECTITA plic 3g.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33614000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 500 plicuri
Maxim 2000 plicuri.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 500 și 2 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 500.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 10.00 RON.
Lot nr: 68 Denumire: FURAZOLIDONUM
1)Descriere succintă
FURAZOLIDONUM cpr. 100mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33614000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 700 cpr
Maxim 2800 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 420 și 1 680 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 420.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 8.40 RON.
Lot nr: 69 Denumire: CHLORQUINALDOLUM
1)Descriere succintă
CHLORQUINALDOLUM draj. 100mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33614000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 100 draj
Maxim 400 draj.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 50 și 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 50.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 1.00 RON.
Lot nr: 70 Denumire: LOPERAMIDUM
1)Descriere succintă
LOPERAMIDUM cps. 2mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33614000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 1000 cps
Maxim 4000 cps.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 300 și 1 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 300.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 6.00 RON.
Lot nr: 71 Denumire: RACECADOTRILUM
1)Descriere succintă
RACECADOTRILUM cps. 100mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33614000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 150 cps
Maxim 600 cps.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 247,50 și 990 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 247.50 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 4.95 RON.
Lot nr: 72 Denumire: NIFUROXAZIDUM
1)Descriere succintă
NIFUROXAZIDUM cps. 200mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33614000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 210 cps
Maxim 840 cps.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 73,50 și 294 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 73.50 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 1.47 RON.
Lot nr: 73 Denumire: RIFAXIMINUM
1)Descriere succintă
RIFAXIMINUM cpr.film. 200mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33614000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 900 cpr
Maxim 3600 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 980 și 7 920 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1980.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 39.60 RON.
Lot nr: 74 Denumire: SULFASALAZINUM
1)Descriere succintă
SULFASALAZINUM cpr.film.gastro.r. 500mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33614000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 900 cpr
Maxim 3600 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 405 și 1 620 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 405.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 8.10 RON.
Lot nr: 75 Denumire: ACARBOSUM
1)Descriere succintă
ACARBOSUM cpr. 100mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 100 cpr
Maxim 400 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 44 și 176 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 44.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 0.88 RON.
Lot nr: 76 Denumire: ACARBOSUM
1)Descriere succintă
ACARBOSUM cpr. 50mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 100 cpr
Maxim 400 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 34 și 136 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 34.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 0.68 RON.
Lot nr: 77 Denumire: ACIDUM ALFA-LIPOICUM
1)Descriere succintă
ACIDUM ALFA-LIPOICUM cpr.film. 600mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 1200 cpr
Maxim 4800 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 560 și 6 240 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1560.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 31.20 RON.
Lot nr: 78 Denumire: ACIDUM ALFA-LIPOICUM
1)Descriere succintă
ACIDUM ALFA-LIPOICUM sol. Perf. 600mg/50ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 225 flac
Maxim 900 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 925 și 11 700 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 2925.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 58.50 RON.
Lot nr: 79 Denumire: METFORMINUM
1)Descriere succintă
METFORMINUM cpr 500mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 300 cpr
Maxim 1200 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 60 și 240 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 60.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 1.20 RON.
Lot nr: 80 Denumire: METFORMINUM
1)Descriere succintă
METFORMINUM cpr 1000mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 600 cpr
Maxim 2400 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 210 și 840 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 210.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 4.20 RON.
Lot nr: 81 Denumire: SAXAGLIPTINUM
1)Descriere succintă
SAXAGLIPTINUM cpr. 5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 280 cpr
Maxim 1120 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 901,60 și 3 606,40 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 901.60 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 18.03 RON.
Lot nr: 82 Denumire: SITAGLIPTINUM
1)Descriere succintă
SITAGLIPTINUM cpr. 100mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 140 cpr
Maxim 560 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 840 și 3 360 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 840.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 16.80 RON.
Lot nr: 83 Denumire: COMBINATII SITAGLIPTINUM+METFORMINUM
1)Descriere succintă
COMBINATII SITAGLIPTINUM+METFORMINUM cpr. 50mg/1000mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 140 cpr
Maxim 560 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 406 și 1 624 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 406.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 8.12 RON.
Lot nr: 84 Denumire: DAPAFIGLOZINUM
1)Descriere succintă
DAPAFIGLOZINUM cpr. 10mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 150 cpr
Maxim 600 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 900 și 3 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 900.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 18.00 RON.
Lot nr: 85 Denumire: HUMALOG sau echivalent
1)Descriere succintă
HUMALOG sau echivalent sol.. Inj. Cartus 100ui/ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 60 cartuse
Maxim 240 cartuse.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 500 și 6 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1500.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 30.00 RON.
Lot nr: 86 Denumire: HUMALOG MIX 25 sau echivalent
1)Descriere succintă
HUMALOG MIX 25 sau echivalent susp. Inj. Stilou 100ui/ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 60 stilouri
Maxim 240 stilouri.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 770 și 7 080 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1770.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 35.40 RON.
Lot nr: 87 Denumire: HUMALOG MIX 50 sau echivalent
1)Descriere succintă
HUMALOG MIX 50 sau echivalent susp. Inj. Stilou 100ui/ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 60 stilouri
Maxim 240 stilouri.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 770 și 7 080 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1770.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 35.40 RON.
Lot nr: 88 Denumire: HUMULIN N sau echivalent
1)Descriere succintă
HUMULIN N sau echivalent susp. Inj. Cartus 100ui/ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 60 cartuse
Maxim 240 cartuse.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 460 și 9 840 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 2460.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 49.20 RON.
Lot nr: 89 Denumire: INSULINE 100UI/ML cu act rapida
1)Descriere succintă
INSULINE 100UI/ML cu act rapida flac. 10ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 250 flac
Maxim 1000 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 10 250 și 41 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 10250.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 205.00 RON.
Lot nr: 90 Denumire: LANTUS sau echivalent
1)Descriere succintă
LANTUS sau echivalent sol.inj. Stilou 100ui/ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 90 stilouri
Maxim 360 stilouri.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 600 și 14 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 3600.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 72.00 RON.
Lot nr: 91 Denumire: LANTUS sau echivalent
1)Descriere succintă
LANTUS sau echivalent sol. Inj. Cartus 100ui/ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 90 cartuse
Maxim 360 cartuse.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 600 și 14 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 3600.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 72.00 RON.
Lot nr: 92 Denumire: LEVEMIR sau echivalent
1)Descriere succintă
LEVEMIR sau echivalent sol.inj. Cartus 100ui/ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 120 cartuse
Maxim 480 cartuse.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 5 880 și 23 520 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 5880.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 117.60 RON.
Lot nr: 93 Denumire: NOVOMIX 30 sau echivalent
1)Descriere succintă
NOVOMIX 30 sau echivalent susp. Inj. Cartus 100ui/ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 60 cartuse
Maxim 240 cartuse.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 579,20 și 6 316,80 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1579.20 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 31.58 RON.
Lot nr: 94 Denumire: NOVORAPID sau echivalent
1)Descriere succintă
NOVORAPID sau echivalent sol.inj. Cartus 100ui/ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 60 cartuse
Maxim 240 cartuse.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 560 și 6 240 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1560.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 31.20 RON.
Lot nr: 95 Denumire: TOUJEO sau echivalent
1)Descriere succintă
TOUJEO sau echivalent stilou sol. Inj. 300UI/ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 100 stilouri
Maxim 400 stilouri.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 6 650 și 26 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 6650.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 133.00 RON.
Lot nr: 96 Denumire: ABAZAGLAR SOLOSTAR
1)Descriere succintă
ABAZAGLAR SOLOSTAR stilou sol. Inj.100ui/ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 7 stilouri
Maxim 30 stilouri.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 350 și 1 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 350.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 7.00 RON.
Lot nr: 97 Denumire: EXENATIDUM
1)Descriere succintă
EXENATIDUM stilou sol. Inj. 10mcg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 7 stilouri
Maxim 30 stilouri.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 240 și 9 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 2240.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 44.80 RON.
Lot nr: 98 Denumire: EXENATIDUM
1)Descriere succintă
EXENATIDUM stilou sol. Inj. 2mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 15 stilouri
Maxim 60 stilouri.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 6 000 și 24 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 6000.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 120.00 RON.
Lot nr: 99 Denumire: ACIDUM ASCORBICUM
1)Descriere succintă
ACIDUM ASCORBICUM fiole 750mg/5ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33616000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 600 fiole
Maxim 2400 fiole.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 460 și 9 840 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 2460.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 49.20 RON.
Lot nr: 100 Denumire: ACIDUM ASCORBICUM
1)Descriere succintă
ACIDUM ASCORBICUM cpr. Eff 1000mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33616000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 1125 cpr
Maxim 4500 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 350 și 5 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1350.00 lei fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 27.00 RON.
Lot nr: 101 Denumire: COMB. DIFRAREL sau echivalent
1)Descriere succintă
COMB. DIFRAREL sau echivalent drj.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33616000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 900 draj
Maxim 3600 draj.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 657 și 2 628 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 657.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 13.14 RON.
Lot nr: 102 Denumire: COMBINATII MILGAMA N sau echivalent
1)Descriere succintă
COMBINATII MILGAMA N sau echivalent cps.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33616000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 3250 cps
Maxim 13000 cps.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 275 și 9 100 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 2275.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 45.50 RON.
Lot nr: 103 Denumire: COMBINATII MILGAMA N sau echivalent
1)Descriere succintă
COMBINATII MILGAMA N sau echivalent fiole.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33616000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 112 fiole
Maxim 450 fiole.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 306,88 și 1 233 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 306.88 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 6.14 RON.
Lot nr: 104 Denumire: COMBINATII MALTOFER FOL sau echivalent
1)Descriere succintă
COMBINATII MALTOFER FOL sau echivalent cpr 100mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33616000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 600 cpr
Maxim 2400 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 300 și 1 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 300.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 6.00 RON.
Lot nr: 105 Denumire: COMBINATII NEUROMULTIVIT sau echivalent
1)Descriere succintă
COMBINATII NEUROMULTIVIT sau echivalent cpr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33616000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 2000 cpr
Maxim 8000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 800 și 3 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 800.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 16.00 RON.
Lot nr: 106 Denumire: ACID FOLICUM
1)Descriere succintă
ACID FOLICUM cpr. 5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33616000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 600 cpr
Maxim 2400 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 150 și 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 150.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 3.00 RON.
Lot nr: 107 Denumire: CYANOCOBALAMINUM
1)Descriere succintă
CYANOCOBALAMINUM fiole 50mcg/ml x 2ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33616000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 600 fiole
Maxim 2400 fiole.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 720 și 2 880 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 720.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 14.40 RON.
Lot nr: 108 Denumire: PYRIDOXINUM
1)Descriere succintă
PYRIDOXINUM fiole 250mg/5ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33616000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 1625 fiole
Maxim 6500 fiole.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 600 și 10 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 2600.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 52.00 RON.
Lot nr: 109 Denumire: THIAMINUM
1)Descriere succintă
THIAMINUM fiole 50mg/ml x 2ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33616000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 1625 fiole
Maxim 6500 fiole.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 950 și 7 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1950.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 39.00 RON.
Lot nr: 110 Denumire: TOCOFEROLUM
1)Descriere succintă
TOCOFEROLUM caps 100mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33616000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 180 cps
Maxim 720 cps.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 54 și 216 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 54.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 1.08 RON.
Lot nr: 111 Denumire: ALFACALCIDOLUM
1)Descriere succintă
ALFACALCIDOLUM caps. 0,5mcg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33616100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 1500 cps
Maxim 6000 cps.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 350 și 5 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1350.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 27.00 RON.
Lot nr: 112 Denumire: COMBINATII CA+VIT.D3 sau echivalent
1)Descriere succintă
COMBINATII CA+VIT.D3 sau echivalent cpr.masticabile.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33617000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 1200 cpr
Maxim 4800 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 600 și 2 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 600.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 12.00 RON.
Lot nr: 113 Denumire: COMBINATII MAGNE B6 sau echivalent
1)Descriere succintă
COMBINATII MAGNE B6 sau echivalent draj.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33617000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 2000 draj
Maxim 8000 draj.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 880 și 3 520 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 880.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 17.60 RON.
Lot nr: 114 Denumire: COMBINATII PANANGIN sau echivalent
1)Descriere succintă
COMBINATII PANANGIN sau echivalent cpr 175mg+166,3mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33617000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 5500 cpr
Maxim 22000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 430 și 5 720 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1430.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 28.60 RON.
Lot nr: 115 Denumire: MAGNESII OROTAS
1)Descriere succintă
MAGNESII OROTAS cpr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33617000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 750 cpr
Maxim 3000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 472,50 și 1 890 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 472.50 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 9.45 RON.
Lot nr: 116 Denumire: MAGNESII SULFAS
1)Descriere succintă
MAGNESII SULFAS fiole sol inj 204.7mg/ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33617000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 85 fiole
Maxim 340 fiole.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 199,75 și 799 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 199.75 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 4.00 RON.
Lot nr: 117 Denumire: ALPROSTADILUM
1)Descriere succintă
ALPROSTADILUM pulb. sol. inj. 20 mcg/ ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33620000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 50 buc
Maxim 200 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 750 și 7 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1750.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 35.00 RON.
Lot nr: 118 Denumire: ACENOCUMAROLUM
1)Descriere succintă
ACENOCUMAROLUM cpr. 2mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 2500 cpr
Maxim 10000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 375 și 1 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 375.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 7.50 RON.
Lot nr: 119 Denumire: ACENOCUMAROLUM
1)Descriere succintă
ACENOCUMAROLUM cpr. 4mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 2250 cpr
Maxim 9000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 630 și 2 520 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 630.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 12.60 RON.
Lot nr: 120 Denumire: ACIDUM ACETILSALICILICUM
1)Descriere succintă
ACIDUM ACETILSALICILICUM cpr. gastro rez. 75mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 22500 cpr
Maxim 90000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 125 și 4 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1125.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 22.50 RON.
Lot nr: 121 Denumire: CLOPIDOGRELUM
1)Descriere succintă
CLOPIDOGRELUM cpr.film. 75mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 3000 cpr
Maxim 12000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 200 și 4 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1200.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 24.00 RON.
Lot nr: 122 Denumire: ACIDUM TRANEXAMIC
1)Descriere succintă
ACIDUM TRANEXAMIC fiole 0.5g/ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 250 fiole
Maxim 1000 fiole.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 525 și 2 100 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 525.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 10.50 RON.
Lot nr: 123 Denumire: DABIGATRANUM ETEXILATUM
1)Descriere succintă
DABIGATRANUM ETEXILATUM cps 75mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 375 cps
Maxim 1500 cps.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 961,25 și 7 845 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1961.25 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 39.23 RON.
Lot nr: 124 Denumire: DABIGATRANUM ETEXILATUM
1)Descriere succintă
DABIGATRANUM ETEXILATUM cps. 110mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 600 cps
Maxim 2400 cps.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 138 și 12 552 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 3138.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 62.76 RON.
Lot nr: 125 Denumire: DABIGATRANUM ETEXILATUM
1)Descriere succintă
DABIGATRANUM ETEXILATUM cps 150mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 900 cps
Maxim 3600 cps.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 4 707 și 18 828 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 4707.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 94.14 RON.
Lot nr: 126 Denumire: TICAGRELOR
1)Descriere succintă
TICAGRELOR cpr. 90mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 560 cpr
Maxim 2240 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 912 și 11 648 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 2912.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 58.24 RON.
Lot nr: 127 Denumire: ENOXAPARINUM NATRICUM
1)Descriere succintă
ENOXAPARINUM NATRICUM fiole 40mg 0,4 ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 125 fiole
Maxim 500 fiole.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 125 și 4 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1125.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 22.50 RON.
Lot nr: 128 Denumire: ENOXAPARINUM NATRICUM
1)Descriere succintă
ENOXAPARINUM NATRICUM fiole 60mg 0,6ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 125 fiole
Maxim 500 fiole.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 425 și 5 700 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1425.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 28.50 RON.
Lot nr: 129 Denumire: FONDAPARINUM
1)Descriere succintă
FONDAPARINUM fiole 2,5mg/0,5ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 37 fiole
Maxim 150 fiole.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 664,89 și 2 695,50 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 664.89 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 13.30 RON.
Lot nr: 130 Denumire: FONDAPARINUM
1)Descriere succintă
FONDAPARINUM fiole 7,5mg/0,6ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 37 fiole
Maxim 150 fiole.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 959,15 și 7 942,50 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1959.15 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 39.18 RON.
Lot nr: 131 Denumire: HEPARINOIDUM
1)Descriere succintă
HEPARINOIDUM tub crema 3mg\gr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 30 tuburi
Maxim 120 tuburi.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 339,30 și 1 357,20 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 339.30 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 6.79 RON.
Lot nr: 132 Denumire: HEPARINOIDUM
1)Descriere succintă
HEPARINOIDUM tub gel 3mg\gr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 150 tuburi
Maxim 600 tuburi.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 696,50 și 6 786 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1696.50 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 33.93 RON.
Lot nr: 133 Denumire: HEPARINUM SODICUM
1)Descriere succintă
HEPARINUM SODICUM flac. 25000 UI/5ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 175 flac
Maxim 700 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 376,50 și 9 506 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 2376.50 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 47.53 RON.
Lot nr: 134 Denumire: HEPARINUM SODICUM
1)Descriere succintă
HEPARINUM SODICUM tub 100000 UI gel 50gr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 175 tuburi
Maxim 700 tuburi.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 4 375 și 17 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 4375.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 87.50 RON.
Lot nr: 135 Denumire: COMBINATII HEPATHROMBIN
1)Descriere succintă
COMBINATII HEPATHROMBIN tub gel 50000 ui.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 85 tuburi
Maxim 340 tuburi.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 125 și 8 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 2125.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 42.50 RON.
Lot nr: 136 Denumire: NADROPARINUM
1)Descriere succintă
NADROPARINUM sol.inj.flac. 3800UI AXA 0,4 ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 1200 flac
Maxim 4800 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 8 400 și 33 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 8400.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 168.00 RON.
Lot nr: 137 Denumire: NADROPARINUM
1)Descriere succintă
NADROPARINUM sol.inj.flac.5700UI AXA 0,6ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 1200 flac
Maxim 4800 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 13 200 și 52 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 13200.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 264.00 RON.
Lot nr: 138 Denumire: NADROPARINUM
1)Descriere succintă
NADROPARINUM flac 9500UI/ML.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 600 flac
Maxim 2400 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 48 000 și 192 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 48000.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 960.00 RON.
Lot nr: 139 Denumire: PENTOXIFILINUM
1)Descriere succintă
PENTOXIFILINUM cpr.film.el.prel. 400mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 10000 cpr
Maxim 40000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 600 și 6 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1600.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 32.00 RON.
Lot nr: 140 Denumire: PENTOXIFILINUM
1)Descriere succintă
PENTOXIFYLLINUM fiole 100mg/5ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 125 fiole
Maxim 500 fiole.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 225 și 900 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 225.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 4.50 RON.
Lot nr: 141 Denumire: RETEPLASTUM
1)Descriere succintă
RETEPLASTUM cutie 10UI.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 1 cutie
Maxim 4 cuti.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 778,24 și 7 112,96 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1778.24 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 35.56 RON.
Lot nr: 142 Denumire: SULODEXIDUM
1)Descriere succintă
SULODEXIDUM cps.moi 250uls.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 4000 cps
Maxim 16000 cps.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 5 840 și 23 360 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 5840.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 116.80 RON.
Lot nr: 143 Denumire: SULODEXIDUM
1)Descriere succintă
SULODEXIDUM fiole 250uls.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 125 fiole
Maxim 500 fiole.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 775 și 3 100 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 775.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 15.50 RON.
Lot nr: 144 Denumire: TRIFLUSALUM
1)Descriere succintă
TRIFLUSALUM cps. 300mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 750 cps
Maxim 3000 cps.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 630 și 2 520 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 630.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 12.60 RON.
Lot nr: 145 Denumire: CARBAZOCHROMII SALICYLAS
1)Descriere succintă
CARBAZOCHROMII SALICYLAS fiole 0,3mg/ml X 5ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621200

3)Cantitate sau domeniu
Minim 450 fiole
Maxim 1800 fiole.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 855 și 3 420 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 855.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 17.10 RON.
Lot nr: 146 Denumire: ETAMSYLATUM
1)Descriere succintă
ETAMSYLATUM fiole 125mg/ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621200

3)Cantitate sau domeniu
Minim 500 fiole
Maxim 2000 fiole.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 500 și 2 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 500.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 10.00 RON.
Lot nr: 147 Denumire: NOVO-SEVEN sau echivalent
1)Descriere succintă
NOVO-SEVEN sau echivalent flac. 50 KUI/1mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621200

3)Cantitate sau domeniu
Minim 1 flac
Maxim 4 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 800 și 11 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 2800.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 56.00 RON.
Lot nr: 148 Denumire: PHITOMENADIONUM
1)Descriere succintă
PHITOMENADIONUM fiole 10mg/ml X 1ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621200

3)Cantitate sau domeniu
Minim 200 fiole
Maxim 800 fiole.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 480 și 1 920 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 480.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 9.60 RON.
Lot nr: 149 Denumire: COMBINATII EMOFIX
1)Descriere succintă
COMBINATII EMOFIX tub gel.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621200

3)Cantitate sau domeniu
Minim 25 tuburi
Maxim 100 tuburi.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 875 și 3 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 875.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 17.50 RON.
Lot nr: 150 Denumire: COMBINATII EMOFIX
1)Descriere succintă
COMBINATII EMOFIX tub unguent.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621200

3)Cantitate sau domeniu
Minim 25 tuburi
Maxim 100 tuburi.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 875 și 3 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 875.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 17.50 RON.
Lot nr: 151 Denumire: FERRI CARBOXYMALTOSUM
1)Descriere succintă
FERRI CARBOXYMALTOSUM flacon 50mg/ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621300

3)Cantitate sau domeniu
Minim 200 flac
Maxim 800 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 90 800 și 363 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 90800.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 1816.00 RON.
Lot nr: 152 Denumire: COMPLEX DE HIDROXID DE FER
1)Descriere succintă
COMPLEX DE HIDROXID DE FER fiole 50mg/ml x 2ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621300

3)Cantitate sau domeniu
Minim 150 fiole
Maxim 600 fiole.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 900 și 15 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 3900.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 78.00 RON.
Lot nr: 153 Denumire: FEROSII SULFAS + ac. Ascorbic
1)Descriere succintă
FEROSII SULFAS + ac. Ascorbic cpr.film. 320mg+60mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621300

3)Cantitate sau domeniu
Minim 300 cpr
Maxim 1200 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 90 și 360 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 90.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 1.80 RON.
Lot nr: 154 Denumire: COMPLEX DE HIDROXID DE FER
1)Descriere succintă
COMPLEX DE HIDROXID DE FER cpr 100mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621300

3)Cantitate sau domeniu
Minim 75 cpr
Maxim 300 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 45 și 180 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 45.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 0.90 RON.
Lot nr: 155 Denumire: ERITROPOETINA UMANA RECOMBINATA
1)Descriere succintă
ERITROPOETINA UMANA RECOMBINATA sol. Inj. 4000 UI.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621300

3)Cantitate sau domeniu
Minim 5 buc
Maxim 20 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 550 și 2 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 550.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 11.00 RON.
Lot nr: 156 Denumire: ERITROPOETINA UMANA RECOMBINATA
1)Descriere succintă
ERITROPOETINA UMANA RECOMBINATA sol. Inj. 5000 UI.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621300

3)Cantitate sau domeniu
Minim 5 buc
Maxim 20 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 750 și 3 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 750.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 15.00 RON.
Lot nr: 157 Denumire: ERITROPOETINA UMANA RECOMBINATA
1)Descriere succintă
ERITROPOETINA UMANA RECOMBINATA sol. Inj. 10000 UI.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621300

3)Cantitate sau domeniu
Minim 5 buc
Maxim 20 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 400 și 5 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1400.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 28.00 RON.
Lot nr: 158 Denumire: ALBUMINA UMANA
1)Descriere succintă
ALBUMINA UMANA flac. Perf. 20 % X 50ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621400

3)Cantitate sau domeniu
Minim 400 flac
Maxim 1600 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 52 000 și 208 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 52000.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 1040.00 RON.
Lot nr: 159 Denumire: ALBUMINA UMANA
1)Descriere succintă
ALBUMINA UMANA flac. Perf. 20 % X 100ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621400

3)Cantitate sau domeniu
Minim 375 flac
Maxim 1500 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 97 500 și 390 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 97500.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 1950.00 RON.
Lot nr: 160 Denumire: IMUNOGLOBULINA UMANA NORMALA
1)Descriere succintă
IMUNOGLOBULINA UMANA NORMALA sol.perf.flac. 100mg/mlx50ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621400

3)Cantitate sau domeniu
Minim 12 flac
Maxim 50 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 12 000 și 50 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 12000.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 240.00 RON.
Lot nr: 161 Denumire: COMBINATII GELOFUSIN sau echivalent
1)Descriere succintă
COMBINATII GELOFUSIN sau echivalent sol.perf.flac.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621400

3)Cantitate sau domeniu
Minim 95 flac
Maxim 380 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 425 și 5 700 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1425.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 28.50 RON.
Lot nr: 162 Denumire: GELATINA SUCCINILATA
1)Descriere succintă
GELATINA SUCCINILATA sol.perf.flac. 40mg/ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621400

3)Cantitate sau domeniu
Minim 30 flac
Maxim 120 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 008 și 4 032 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1008.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 20.16 RON.
Lot nr: 163 Denumire: DOXAZOSINUM
1)Descriere succintă
DOXAZOSINUM cpr. Elib. Mod. 4mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 180 cpr
Maxim 720 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 108 și 432 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 108.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 2.16 RON.
Lot nr: 164 Denumire: ISOSORBIDI DINITRAS
1)Descriere succintă
ISOSORBIDI DINITRAS cpr. Ret. 20mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 600 cpr
Maxim 2400 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 30 și 120 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 30.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 0.60 RON.
Lot nr: 165 Denumire: ISOSORBIDI MONONITRAS
1)Descriere succintă
ISOSORBIDI MONONITRAS cps.el.prel.40mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 2500 cps
Maxim 10000 cps.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 100 și 4 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1100.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 22.00 RON.
Lot nr: 166 Denumire: VERAPAMILUM
1)Descriere succintă
VERAPAMILUM cpr. Elib. Prel. 240mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 250 cpr
Maxim 1000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 175 și 700 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 175.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 3.50 RON.
Lot nr: 167 Denumire: AMIODARONUM
1)Descriere succintă
AMIODARONUM cpr. 200mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 1150 cpr
Maxim 4600 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 253 și 1 012 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 253.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 5.06 RON.
Lot nr: 168 Denumire: AMIODARONUM
1)Descriere succintă
AMIODARONUM fiole 50mg/ml X 3ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 300 fiole
Maxim 1200 fiol.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 930 și 3 720 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 930.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 18.60 RON.
Lot nr: 169 Denumire: ATROPINUM
1)Descriere succintă
ATROPINUM fiole 1mg/ml X 1ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 1000 fiole
Maxim 4000 fiole.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 300 și 5 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1300.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 26.00 RON.
Lot nr: 170 Denumire: MILRINONUM
1)Descriere succintă
MILRINONUM sol. Inj. 10mg/10ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 27 buc
Maxim 110 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 350 și 5 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1350.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 27.00 RON.
Lot nr: 171 Denumire: DIGOXINUM
1)Descriere succintă
DIGOXINUM cpr. 0,25mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 1125 cpr
Maxim 4500 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 112,50 și 450 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 112.50 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 2.25 RON.
Lot nr: 172 Denumire: DIGOXINUM
1)Descriere succintă
DIGOXINUM fiole 0,25mg/ml x 2ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 125 fiole
Maxim 500 fiole.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 156,25 și 625 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 156.25 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 3.13 RON.
Lot nr: 173 Denumire: DILTIAZEMUM
1)Descriere succintă
DILTIAZEMUM cpr 60mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 1000 cpr
Maxim 4000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 170 și 680 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 170.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 3.40 RON.
Lot nr: 174 Denumire: DOBUTAMINUM
1)Descriere succintă
DOBUTAMINUM flac 250mg/50ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 175 flac
Maxim 700 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 5 075 și 20 300 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 5075.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 101.50 RON.
Lot nr: 175 Denumire: DOPAMINUM
1)Descriere succintă
DOPAMINUM fiole 0,5 % x 10 ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 1500 fiole
Maxim 6000 fiole.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 850 și 11 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 2850.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 57.00 RON.
Lot nr: 176 Denumire: EPHEDRINI HYDROCLORIDUM
1)Descriere succintă
EPHEDRINI HYDROCLORIDUM fiole 50mg/ml x 1ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 625 fiole
Maxim 2500 fiole.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 750 și 3 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 750.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 15.00 RON.
Lot nr: 177 Denumire: EPINEPHRINUM
1)Descriere succintă
EPINEPHRINUM fiole 0,10 %.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 1350 fiole
Maxim 5400 fiole.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 160 și 8 640 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 2160.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 43.20 RON.
Lot nr: 178 Denumire: IVABRADINUM
1)Descriere succintă
IVABRADINUM cpr 5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 900 cpr
Maxim 3600 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 880 și 11 520 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 2880.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 57.60 RON.
Lot nr: 179 Denumire: IVABRADINUM
1)Descriere succintă
IVABRADINUM cpr 7.5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 525 cpr
Maxim 2100 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 890 și 7 560 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1890.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 37.80 RON.
Lot nr: 180 Denumire: LEVOSIMENDANUM
1)Descriere succintă
LEVOSIMENDANUM conc. sol.perf. 2,5mg/ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 15 buc
Maxim 60 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 35 550 și 142 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 35550.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 711.00 RON.
Lot nr: 181 Denumire: NORADRENALINUM
1)Descriere succintă
NORADRENALINUM fiole 8ml 2mg/ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 500 fiole
Maxim 2000 fiole.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 34 000 și 136 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 34000.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 680.00 RON.
Lot nr: 182 Denumire: DROPERIDORULUM
1)Descriere succintă
DROPERIDORULUM fiole 1ml 2.5mg/ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 15 fiole
Maxim 60 fiole.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 675 și 2 700 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 675.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 13.50 RON.
Lot nr: 183 Denumire: NYTROGLICERINUM
1)Descriere succintă
NYTROGLICERINUM cpr.el.prel. 2,6mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 4500 cpr
Maxim 18000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 585 și 2 340 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 585.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 11.70 RON.
Lot nr: 184 Denumire: NYTROGLICERINUM
1)Descriere succintă
NYTROGLICERINUM cpr.subling. 0,5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 30 cpr
Maxim 120 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 6 și 24 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 6.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 0.12 RON.
Lot nr: 185 Denumire: NYTROGLICERINUM
1)Descriere succintă
NYTROGLICERINUM sist.transderm 5mg/10cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 112 cpr
Maxim 450 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 156,80 și 630 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 156.80 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 3.14 RON.
Lot nr: 186 Denumire: NYTROGLICERINUM
1)Descriere succintă
NYTROGLICERINUM fiole 10mg / 10ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 200 fiole
Maxim 800 fiole.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 400 și 5 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1400.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 28.00 RON.
Lot nr: 187 Denumire: NYTROGLICERINUM
1)Descriere succintă
NYTROGLICERINUM flac. 0,4mg/dz aerosol.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 22 flac
Maxim 90 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 215,60 și 882 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 215.60 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 4.31 RON.
Lot nr: 188 Denumire: PENTAERITHRITYLI TETRANITRAS
1)Descriere succintă
PENTAERITHRITYLI TETRANITRAS cpr. 20mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 800 cpr
Maxim 3200 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 160 și 640 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 160.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 3.20 RON.
Lot nr: 189 Denumire: PROPAFENONUM
1)Descriere succintă
PROPAFENONUM cpr.film. 150mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 300 cpr
Maxim 1200 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 90 și 360 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 90.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 1.80 RON.
Lot nr: 190 Denumire: ADENOSIMUN
1)Descriere succintă
ADENOSIMUN sol. Inj. 5mg/ml x 2ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 25 buc
Maxim 100 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 000 și 4 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1000.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 20.00 RON.
Lot nr: 191 Denumire: TRIMETAZIDINUM
1)Descriere succintă
TRIMETAZIDINUM cpr.el.mod. 35mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 20500 cpr
Maxim 82000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 10 250 și 41 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 10250.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 205.00 RON.
Lot nr: 192 Denumire: COMBINATII EXFORGE sau echivalent
1)Descriere succintă
COMBINATII EXFORGE sau echivalent cpr 5mg/80.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622200

3)Cantitate sau domeniu
Minim 390 cpr
Maxim 1560 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 170 și 4 680 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1170.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 23.40 RON.
Lot nr: 193 Denumire: COMBINATII EXFORGE sau echivalent
1)Descriere succintă
COMBINATII EXFORGE sau echivalent cpr 5/160.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622200

3)Cantitate sau domeniu
Minim 800 cpr
Maxim 3200 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 680 și 10 720 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 2680.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 53.60 RON.
Lot nr: 194 Denumire: COMBINATII EXFORGE sau echivalent
1)Descriere succintă
COMBINATII EXFORGE sau echivalent cpr 10/160.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622200

3)Cantitate sau domeniu
Minim 800 cpr
Maxim 3200 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 680 și 10 720 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 2680.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 53.60 RON.
Lot nr: 195 Denumire: COMBINATII AMLODIPINUM+VALSARTANUM+HCT
1)Descriere succintă
COMBINATII AMLODIPINUM+VALSARTANUM+HCT cpr. 5/10/160/25/12.5.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622200

3)Cantitate sau domeniu
Minim 210 cpr
Maxim 840 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 735 și 2 940 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 735.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 14.70 RON.
Lot nr: 196 Denumire: COMBINATII NOLIPREL ARG. sau echivalent
1)Descriere succintă
COMBINATII NOLIPREL ARG. sau echivalent cpr. 2,5mg+0,625.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622200

3)Cantitate sau domeniu
Minim 5000 cpr
Maxim 20000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 4 250 și 17 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 4250.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 85.00 RON.
Lot nr: 197 Denumire: COMBINATII NOLIPREL ARG.FORTE sau echivalent
1)Descriere succintă
COMBINATII NOLIPREL ARG.FORTE sau echivalent cpr 5mg+1,25mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622200

3)Cantitate sau domeniu
Minim 5000 cpr
Maxim 20000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 4 600 și 18 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 4600.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 92.00 RON.
Lot nr: 198 Denumire: COMBINATII NOLITERAX sau echivalent
1)Descriere succintă
COMBINATII NOLITERAX sau echivalent cpr. 10mg +2,5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622200

3)Cantitate sau domeniu
Minim 1625 cpr
Maxim 6500 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 925 și 11 700 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 2925.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 58.50 RON.
Lot nr: 199 Denumire: COMBINATII PERINDOPRILUM+INDAPAMIDUM+AMLODIPINUM
1)Descriere succintă
COMBINATII PERINDOPRILUM+INDAPAMIDUM+AMLODIPINUM cpr. 5mg/1.25mg/5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622200

3)Cantitate sau domeniu
Minim 800 cpr
Maxim 3200 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 600 și 6 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1600.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 32.00 RON.
Lot nr: 200 Denumire: COMBINATII PERINDOPRILUM+INDAPAMIDUM+AMLODIPINUM
1)Descriere succintă
COMBINATII PERINDOPRILUM+INDAPAMIDUM+AMLODIPINUM cpr. 2.5mg/0.625mg/5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622200

3)Cantitate sau domeniu
Minim 300 cpr
Maxim 1200 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 600 și 2 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 600.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 12.00 RON.
Lot nr: 201 Denumire: MOXONIDINUM
1)Descriere succintă
MOXONIDINUM cpr 0.4mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622200

3)Cantitate sau domeniu
Minim 300 cpr
Maxim 1200 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 390 și 1 560 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 390.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 7.80 RON.
Lot nr: 202 Denumire: COMBINATII PRESTANCE 5/5 sau echivalent
1)Descriere succintă
COMBINATII PRESTANCE 5/5 sau echivalent cpr. 5/5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622200

3)Cantitate sau domeniu
Minim 500 cpr
Maxim 2000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 750 și 3 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 750.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 15.00 RON.
Lot nr: 203 Denumire: COMBINATII TARKA sau echivalent
1)Descriere succintă
COMBINATII TARKA sau echivalent cps. 180mg+2mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622200

3)Cantitate sau domeniu
Minim 450 cpr
Maxim 1800 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 657 și 2 628 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 657.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 13.14 RON.
Lot nr: 204 Denumire: RILMENIDINUM
1)Descriere succintă
RILMENIDINUM cpr 1mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622200

3)Cantitate sau domeniu
Minim 2250 cpr
Maxim 9000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 575 și 6 300 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1575.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 31.50 RON.
Lot nr: 205 Denumire: NITROPRUSIATUM SODICUM
1)Descriere succintă
NITROPRUSIATUM SODICUM pulb.perf 50mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622200

3)Cantitate sau domeniu
Minim 25 buc
Maxim 100 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 750 și 3 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1575.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 15.00 RON.
Lot nr: 206 Denumire: TERLIPRESINUM
1)Descriere succintă
TERLIPRESINUM flac pulb liof.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622200

3)Cantitate sau domeniu
Minim 10 flac
Maxim 40 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 760 și 3 040 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 760.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 15.20 RON.
Lot nr: 207 Denumire: URAPIDILUM
1)Descriere succintă
URAPIDILUM fiole 25mg/5ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622200

3)Cantitate sau domeniu
Minim 75 fiole
Maxim 300 fiole.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 660 și 2 640 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 660.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 13.20 RON.
Lot nr: 208 Denumire: COMBINATII PRESTANCE 10/10 sau echivalent
1)Descriere succintă
COMBINATII PRESTANCE 10/10 sau echivalent cpr. 10/10mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622200

3)Cantitate sau domeniu
Minim 300 cpr
Maxim 1200 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 450 și 1 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 450.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 9.00 RON.
Lot nr: 209 Denumire: COMBINATII PRESTANCE 10/5 sau echivalent
1)Descriere succintă
COMBINATII PRESTANCE 10/5 sau echivalent cpr. 10/5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622200

3)Cantitate sau domeniu
Minim 300 cpr
Maxim 1200 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 450 și 1 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 450.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 9.00 RON.
Lot nr: 210 Denumire: COMBINATII PRESTANCE 5/10 sau echivalent
1)Descriere succintă
COMBINATII PRESTANCE 5/10 sau echivalent cpr. 5/10mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622200

3)Cantitate sau domeniu
Minim 300 cpr
Maxim 1200 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 450 și 1 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 450.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 9.00 RON.
Lot nr: 211 Denumire: COMBINATII DIUREX 50 sau echivalent
1)Descriere succintă
COMBINATII DIUREX 50 sau echivalent cpr. 50mg+20mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622300

3)Cantitate sau domeniu
Minim 1750 cpr
Maxim 7000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 225 și 4 900 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1225.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 24.50 RON.
Lot nr: 212 Denumire: FUROSEMIDUM
1)Descriere succintă
FUROSEMIDUM cpr. 40mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622300

3)Cantitate sau domeniu
Minim 1750 cpr
Maxim 7000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 175 și 700 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 175.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 3.50 RON.
Lot nr: 213 Denumire: FUROSEMIDUM
1)Descriere succintă
FUROSEMIDUM fiole 20mg/2ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622300

3)Cantitate sau domeniu
Minim 2250 cpr
Maxim 9000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 250 și 9 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 2250.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 45.00 RON.
Lot nr: 214 Denumire: HYDRO CHLOROTHIAZIDUM
1)Descriere succintă
HYDRO CHLOROTHIAZIDUM cpr 25mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622300

3)Cantitate sau domeniu
Minim 550 cpr
Maxim 2200 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 82,50 și 330 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 82.50 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 1.65 RON.
Lot nr: 215 Denumire: INDAPAMIDUM
1)Descriere succintă
INDAPAMIDUM cpr.film.el.prel. 1,5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622300

3)Cantitate sau domeniu
Minim 18750 cpr
Maxim 75000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 6 562,50 și 26 250 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 6562.50 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 131.25 RON.
Lot nr: 216 Denumire: SPIRONOLACTONUM
1)Descriere succintă
SPIRONOLACTONUM cpr.film. 25mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622300

3)Cantitate sau domeniu
Minim 3250 cpr
Maxim 13000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 487,50 și 1 950 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 487.50 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 9.75 RON.
Lot nr: 217 Denumire: COMBINATII CYCLO3FORT sau echivalent
1)Descriere succintă
COMBINATII CYCLO3FORT sau echivalent cps.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622400

3)Cantitate sau domeniu
Minim 675 cps
Maxim 2700 cps.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 540 și 2 160 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 540.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 10.80 RON.
Lot nr: 218 Denumire: COMBINATII DETRALEX sau echivalent
1)Descriere succintă
COMBINATII DETRALEX sau echivalent cpr.film.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622400

3)Cantitate sau domeniu
Minim 27500 cpr
Maxim 110000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 17 875 și 71 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 17875.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 357.50 RON.
Lot nr: 219 Denumire: GINKGO BILOBA EGB 761 sau echivalent
1)Descriere succintă
GINKGO BILOBA EGB 761 sau echivalent cpr. 40mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622400

3)Cantitate sau domeniu
Minim 225 cpr
Maxim 900 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 135 și 540 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 135.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 2.70 RON.
Lot nr: 220 Denumire: GINKGO BILOBA EGB 761 sau echivalent
1)Descriere succintă
GINKGO BILOBA EGB 761 sau echivalent flac. 40mg/ml sol. buvabila.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622400

3)Cantitate sau domeniu
Minim 20 flac
Maxim 80 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 350 și 1 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 350.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 7.00 RON.
Lot nr: 221 Denumire: GINKGO BILOBA
1)Descriere succintă
GINKGO BILOBA cps. 40mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622400

3)Cantitate sau domeniu
Minim 5000 cps
Maxim 20000 cps.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 750 și 7 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1750.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 35.00 RON.
Lot nr: 222 Denumire: COMBINATII HEMORZON sau echivalent
1)Descriere succintă
COMBINATII HEMORZON sau echivalent tub ung 18gr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622500

3)Cantitate sau domeniu
Minim 50 tuburi
Maxim 200 tuburi.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 410 și 1 640 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 410.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 8.20 RON.
Lot nr: 223 Denumire: COMBINATII HEMORZON sau echivalent
1)Descriere succintă
COMBINATII HEMORZON sau echivalent supoz.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622500

3)Cantitate sau domeniu
Minim 150 supoz
Maxim 600 supoz.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 114 și 456 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 114.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 2.28 RON.
Lot nr: 224 Denumire: COMBINATII PROCTO-GLYVENOL sau echivalent
1)Descriere succintă
COMBINATII PROCTO-GLYVENOL sau echivalent supoz.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622500

3)Cantitate sau domeniu
Minim 75 supoz
Maxim 300 supoz.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 150 și 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 150.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 3.00 RON.
Lot nr: 225 Denumire: COMBINATII PROCTO-GLYVENOL sau echivalent
1)Descriere succintă
COMBINATII PROCTO-GLYVENOL sau echivalent tub 30gr. crema.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622500

3)Cantitate sau domeniu
Minim 20 tuburi
Maxim 80 tuburi.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 400 și 1 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 400.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 8.00 RON.
Lot nr: 226 Denumire: ATENOLOLUM
1)Descriere succintă
ATENOLOLUM compr. 50mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622600

3)Cantitate sau domeniu
Minim 250 cpr
Maxim 1000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 30 și 120 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 30.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 0.60 RON.
Lot nr: 227 Denumire: ATENOLOLUM
1)Descriere succintă
ATENOLOLUM cpr. 100mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622600

3)Cantitate sau domeniu
Minim 150 cpr
Maxim 600 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 36 și 144 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 36.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 0.72 RON.
Lot nr: 228 Denumire: BETAXOLOLUM
1)Descriere succintă
BETAXOLOLUM cpr.film. 20mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622600

3)Cantitate sau domeniu
Minim 750 cpr
Maxim 3000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 225 și 900 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 225.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 4.50 RON.
Lot nr: 229 Denumire: BISOPROLOLUM
1)Descriere succintă
BISOPROLOLUM cpr 5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622600

3)Cantitate sau domeniu
Minim 6000 cpr
Maxim 24000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 500 și 6 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1500.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 30.00 RON.
Lot nr: 230 Denumire: BISOPROLOLUM
1)Descriere succintă
BISOPROLOLUM cpr 10mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622600

3)Cantitate sau domeniu
Minim 180 cpr
Maxim 720 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 72 și 288 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1500.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 1.44 RON.
Lot nr: 231 Denumire: CARVEDILOLUM
1)Descriere succintă
CARVEDILOLUM cpr. 12,5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622600

3)Cantitate sau domeniu
Minim 2500 cpr
Maxim 10000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 500 și 2 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 500.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 10.00 RON.
Lot nr: 232 Denumire: CARVEDILOLUM
1)Descriere succintă
CARVEDILOLUM cpr. 25mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622600

3)Cantitate sau domeniu
Minim 1150 cpr
Maxim 4600 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 287,50 și 1 150 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 287.50 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 5.75 RON.
Lot nr: 233 Denumire: COMBINATII VAGOSTABYL sau echivalent
1)Descriere succintă
COMBINATII VAGOSTABYL sau echivalent drj.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622600

3)Cantitate sau domeniu
Minim 300 draj
Maxim 1200 draj.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 150 și 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 150.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 3.00 RON.
Lot nr: 234 Denumire: METOPROLOLUM
1)Descriere succintă
METOPROLOLUM cpr 25mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622600

3)Cantitate sau domeniu
Minim 3000 cpr
Maxim 12000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 240 și 960 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 240.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 4.80 RON.
Lot nr: 235 Denumire: METOPROLOLUM
1)Descriere succintă
METOPROLOLUM cpr 50mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622600

3)Cantitate sau domeniu
Minim 11250 cpr
Maxim 45000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 900 și 3 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 900.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 18.00 RON.
Lot nr: 236 Denumire: METOPROLOLUM
1)Descriere succintă
METOPROLOLUM cpr 100mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622600

3)Cantitate sau domeniu
Minim 3000 cpr
Maxim 12000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 450 și 1 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 450.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 9.00 RON.
Lot nr: 237 Denumire: METOPROLOLUM SUCCINAT
1)Descriere succintă
METOPROLOLUM SUCCINAT cpr.film.el.prel. 50mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622600

3)Cantitate sau domeniu
Minim 4500 cpr
Maxim 18000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 800 și 7 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1800.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 36.00 RON.
Lot nr: 238 Denumire: METOPROLOLUM SUCCINAT
1)Descriere succintă
METOPROLOLUM SUCCINAT cpr.film.el.prel. 100mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622600

3)Cantitate sau domeniu
Minim 1500 cpr
Maxim 6000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 960 și 3 840 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 960.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 19.20 RON.
Lot nr: 239 Denumire: METOPROLOLUM TARTRAT
1)Descriere succintă
METOPROLOLUM TARTRAT fiole 1mg/ml x 5ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622600

3)Cantitate sau domeniu
Minim 162 fiole
Maxim 650 fiole.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 518,40 și 2 080 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 518.40 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 10.37 RON.
Lot nr: 240 Denumire: NEBIVOLOLUM
1)Descriere succintă
NEBIVOLOLUM cpr 5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622600

3)Cantitate sau domeniu
Minim 8500 cpr
Maxim 34000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 550 și 10 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 2550.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 51.00 RON.
Lot nr: 241 Denumire: AMLODIPINUM BESILAT
1)Descriere succintă
AMLODIPINUM BESILAT cpr. 5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622700

3)Cantitate sau domeniu
Minim 3750 cpr
Maxim 15000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 375 și 1 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 375.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 7.50 RON.
Lot nr: 242 Denumire: AMLODIPINUM BESILAT
1)Descriere succintă
AMLODIPINUM BESILAT cpr. 10mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622700

3)Cantitate sau domeniu
Minim 3000 cpr
Maxim 12000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 600 și 2 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 600.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 12.00 RON.
Lot nr: 243 Denumire: FELODIPINUM
1)Descriere succintă
FELODIPINUM cpr elib prel 10mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622700

3)Cantitate sau domeniu
Minim 750 cpr
Maxim 3000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 525 și 2 100 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 525.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 10.50 RON.
Lot nr: 244 Denumire: FELODIPINUM
1)Descriere succintă
FELODIPINUM cpr elib prel 5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622700

3)Cantitate sau domeniu
Minim 450 cpr
Maxim 1800 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 256,50 și 1 026 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 256.50 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 5.13 RON.
Lot nr: 245 Denumire: LERCANIDIPINUM
1)Descriere succintă
LERCANIDIPINUM cpr.fil 9,4mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622700

3)Cantitate sau domeniu
Minim 2250 cpr
Maxim 9000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 237,50 și 4 950 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1237.50 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 24.75 RON.
Lot nr: 246 Denumire: TADALAFILUM
1)Descriere succintă
TADALAFILUM cpr. 10mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622700

3)Cantitate sau domeniu
Minim 30 cpr
Maxim 120 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 930 și 3 720 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 930.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 18.60 RON.
Lot nr: 247 Denumire: NICARDIPINUM
1)Descriere succintă
NICARDIPINUM sol. Inj. 10mg/10ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622700

3)Cantitate sau domeniu
Minim 7 buc
Maxim 30 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 280 și 1 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 280.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 5.60 RON.
Lot nr: 248 Denumire: BENAZEPRILUM
1)Descriere succintă
BENAZEPRILUM cpr. 10mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu
Minim 450 cpr
Maxim 1800 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 648 și 2 592 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 648.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 12.96 RON.
Lot nr: 249 Denumire: BISOPROLOLUM
1)Descriere succintă
BISOPROLOLUM cpr. 2,5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu
Minim 5500 cpr
Maxim 22000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 925 și 7 700 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1925.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 38.50 RON.
Lot nr: 250 Denumire: CANDESARTANUM
1)Descriere succintă
CANDESARTANUM cpr 8mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu
Minim 2000 cpr
Maxim 8000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 800 și 3 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 800.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 16.00 RON.
Lot nr: 251 Denumire: CANDESARTANUM
1)Descriere succintă
CANDESARTANUM cpr 16mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu
Minim 8500 cpr
Maxim 34000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 6 800 și 27 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 6800.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 136.00 RON.
Lot nr: 252 Denumire: CARVEDILOLUM
1)Descriere succintă
CARVEDILOLUM cpr 6,25mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu
Minim 1750 cpr
Maxim 7000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 297,50 și 1 190 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 297.50 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 5.95 RON.
Lot nr: 253 Denumire: COMBINATII TELMISARTANUM+HYDROCHLOROTHIAZIDA
1)Descriere succintă
COMBINATII TELMISARTANUM+HYDROCHLOROTHIAZIDA cpr. 80/12,5.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu
Minim 1500 cpr
Maxim 6000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 100 și 8 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 2100.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 42.00 RON.
Lot nr: 254 Denumire: COMBINATII TELMISARTANUM+HYDROCHLOROTHIAZIDA
1)Descriere succintă
COMBINATII TELMISARTANUM+HYDROCHLOROTHIAZIDA cpr. 80/25.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu
Minim 450 cpr
Maxim 1800 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 630 și 2 520 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 630.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 12.60 RON.
Lot nr: 255 Denumire: COMBINATII TELMISARTANUM+AMLODIPINUM sau echivalent
1)Descriere succintă
COMBINATII TELMISARTANUM+AMLODIPINUM sau echivalent cpr 40/5 40/10.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu
Minim 750 cpr
Maxim 3000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 250 și 9 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 2250.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 45.00 RON.
Lot nr: 256 Denumire: COMBINATII TELMISARTANUM+AMLODIPINUM sau echivalent
1)Descriere succintă
COMBINATII TELMISARTANUM+AMLODIPINUM sau echivalent cpr 80/5 80/10.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu
Minim 375 cpr
Maxim 1500 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 125 și 4 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1125.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 22.50 RON.
Lot nr: 257 Denumire: ENALAPRILUM
1)Descriere succintă
ENALAPRILUM cpr 10mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu
Minim 2000 cpr
Maxim 8000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 200 și 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 200.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 4.00 RON.
Lot nr: 258 Denumire: ENALAPRILUM
1)Descriere succintă
ENALAPRINUM cpr 20mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu
Minim 2250 cpr
Maxim 9000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 337,50 și 1 350 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 337.50 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 6.75 RON.
Lot nr: 259 Denumire: ENALAPRILUM
1)Descriere succintă
ENALAPRINUM fiole 1,25mg/ml x 1ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu
Minim 200 fiole
Maxim 800 fiole.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 440 și 1 760 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 440.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 8.80 RON.
Lot nr: 260 Denumire: CAPTOPRILUM
1)Descriere succintă
CAPTOPRILUM cpr 25mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu
Minim 400 cpr
Maxim 1600 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 48 și 192 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 48.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 0.96 RON.
Lot nr: 261 Denumire: FOSINOPRILUM
1)Descriere succintă
FOSINOPRILUM cpr. 20mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu
Minim 450 cpr
Maxim 1800 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 225 și 900 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 225.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 4.50 RON.
Lot nr: 262 Denumire: FOSINOPRILUM
1)Descriere succintă
FOSINOPRILUM cpr. 10mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu
Minim 150 cpr
Maxim 600 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 45 și 180 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 45.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 0.90 RON.
Lot nr: 263 Denumire: IRBESARTANUM
1)Descriere succintă
IRBESARTANUM cpr 150mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu
Minim 1650 cpr
Maxim 6600 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 726 și 2 904 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 726.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 14.52 RON.
Lot nr: 264 Denumire: IRBESARTANUM
1)Descriere succintă
IRBESARTANUM cpr 300mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu
Minim 150 cpr
Maxim 600 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 111 și 444 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 111.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 2.22 RON.
Lot nr: 265 Denumire: LISINOPRILUM
1)Descriere succintă
LISINOPRILUM cpr. 10mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu
Minim 1500 cpr
Maxim 6000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 300 și 1 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 300.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 6.00 RON.
Lot nr: 266 Denumire: PERINDOPRILUM
1)Descriere succintă
PERINDOPRILUM cpr. 5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu
Minim 8250 cpr
Maxim 33000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 5 362,50 și 21 450 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 5362.50 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 107.25 RON.
Lot nr: 267 Denumire: PERINDOPRILUM
1)Descriere succintă
PERINDOPRILUM cpr. 8mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu
Minim 300 cpr
Maxim 1200 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 150 și 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 150.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 3.00 RON.
Lot nr: 268 Denumire: PERINDOPRILUM
1)Descriere succintă
PERINDOPRILUM cpr. 10mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu
Minim 8250 cpr
Maxim 33000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 5 362,50 și 21 450 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 5362.50 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 107.25 RON.
Lot nr: 269 Denumire: QUINAPRILUM
1)Descriere succintă
QUINAPRILUM cpr.film. 10mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu
Minim 125 cpr
Maxim 500 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 35 și 140 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 35.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 0.70 RON.
Lot nr: 270 Denumire: RAMIPRILUM
1)Descriere succintă
RAMIPRILUM cpr. 2,5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu
Minim 1000 cpr
Maxim 4000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 100 și 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 100.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 2.00 RON.
Lot nr: 271 Denumire: RAMIPRILUM
1)Descriere succintă
RAMIPRILUM cpr 10mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu
Minim 500 cpr
Maxim 2000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 100 și 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 100.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 2.00 RON.
Lot nr: 272 Denumire: RAMIPRILUM
1)Descriere succintă
RAMIPRILUM cpr 5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu
Minim 1500 cpr
Maxim 6000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 300 și 1 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 300.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 6.00 RON.
Lot nr: 273 Denumire: TELMISARTANUM
1)Descriere succintă
TELMISARTANUM cpr. 40mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu
Minim 350 cpr
Maxim 1400 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 126 și 504 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 126.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 2.52 RON.
Lot nr: 274 Denumire: TELMISARTANUM
1)Descriere succintă
TELMISARTANUM cpr. 80mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu
Minim 3500 cpr
Maxim 14000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 030 și 8 120 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 2030.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 40.60 RON.
Lot nr: 275 Denumire: TRANDOLAPRILUM
1)Descriere succintă
TRANDOLAPRILUM caps 0,5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu
Minim 164 cpr
Maxim 656 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 82 și 328 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 82.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 1.64 RON.
Lot nr: 276 Denumire: TRANDOLAPRILUM
1)Descriere succintă
TRANDOLAPRILUM caps 2mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu
Minim 300 cps
Maxim 1200 cps.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 225 și 900 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 225.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 4.50 RON.
Lot nr: 277 Denumire: TRANDOLAPRILUM
1)Descriere succintă
TRANDOLAPRILUM caps 4mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu
Minim 150 cps
Maxim 600 cps.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 192 și 768 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 192.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 3.84 RON.
Lot nr: 278 Denumire: VALSARTANUM
1)Descriere succintă
VALSARTANUM cpr.film. 160mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu
Minim 225 cpr
Maxim 900 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 135 și 540 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 135.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 2.70 RON.
Lot nr: 279 Denumire: VALSARTANUM
1)Descriere succintă
VALSARTANUM cpr.film. 80mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu
Minim 150 cpr
Maxim 600 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 48 și 192 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 48.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 0.96 RON.
Lot nr: 280 Denumire: ZOFENOPRILUM
1)Descriere succintă
ZOFENOPRILUM cpr.film. 7,5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu
Minim 1000 cpr
Maxim 4000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 600 și 2 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 600.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 12.00 RON.
Lot nr: 281 Denumire: ZOFENOPRILUM
1)Descriere succintă
ZOFENOPRILUM cpr.film. 30mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu
Minim 2500 cpr
Maxim 10000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 250 și 13 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 3250.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 65.00 RON.
Lot nr: 282 Denumire: DIMETINDENUM
1)Descriere succintă
DIMETINDENUM tub 0,1 % gel.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 50 tuburi
Maxim 200 tuburi.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 900 și 3 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 900.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 18.00 RON.
Lot nr: 283 Denumire: CLOTRIMAZOLUM
1)Descriere succintă
CLOTRIMAZOLUM tub crema 20g 1 %.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 20 tuburi
Maxim 80 tuburi.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 80 și 320 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 80.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 1.60 RON.
Lot nr: 284 Denumire: ISOCONAZOLUM
1)Descriere succintă
ISOCONAZOLUM tub 1 % crema 25gr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 40 tuburi
Maxim 160 tuburi.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 340 și 1 360 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 340.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 6.80 RON.
Lot nr: 285 Denumire: COMB. TRAVOCORT
1)Descriere succintă
COMB. TRAVOCORT tub.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 40 tuburi
Maxim 160 tuburi.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 360 și 1 440 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 360.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 7.20 RON.
Lot nr: 286 Denumire: TERBINAFINUM
1)Descriere succintă
TERBINAFINUM tub 1 % crema.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 20 tuburi
Maxim 80 tuburi.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 360 și 1 440 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 360.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 7.20 RON.
Lot nr: 287 Denumire: COMBINATII NEOPREOL sau echivalent
1)Descriere succintă
COMBINATII NEOPREOL sau echivalent tub ung.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631200

3)Cantitate sau domeniu
Minim 11 tuburi
Maxim 45 tuburi.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 131,45 și 537,75 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 131.45 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 2.63 RON.
Lot nr: 288 Denumire: DEXPANTHENOLUM + CLORHEXIDINUM
1)Descriere succintă
DEXPANTHENOLUM + CLORHEXIDINUM tub crema.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631200

3)Cantitate sau domeniu
Minim 20 tuburi
Maxim 80 tuburi.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 347,80 și 1 391,20 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 347.80 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 6.96 RON.
Lot nr: 289 Denumire: COMBINATII BANEOCIN sau echivalent
1)Descriere succintă
COMBINATII BANEOCIN sau echivalent tub ung 20gr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631400

3)Cantitate sau domeniu
Minim 50 tuburi
Maxim 200 tuburi.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 650 și 2 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 650.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 13.00 RON.
Lot nr: 290 Denumire: COMBINATII BANEOCIN sau echivalent
1)Descriere succintă
COMBINATII BANEOCIN sau echivalent cut pudra 10 gr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631400

3)Cantitate sau domeniu
Minim 60 cuti
Maxim 240 cuti.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 900 și 3 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 900.000 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 18.00 RON.
Lot nr: 291 Denumire: COMBINATII NIDOFLOR sau echivalent
1)Descriere succintă
COMBINATII NIDOFLOR sau echivalent tub crema.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631400

3)Cantitate sau domeniu
Minim 17 tuburi
Maxim 70 tuburi.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 110,50 și 455 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 110.50 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 2.21 RON.
Lot nr: 292 Denumire: COMBINATII OXIMED sau echivalent
1)Descriere succintă
COMBINATII OXIMED sau echivalent flac spray.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631400

3)Cantitate sau domeniu
Minim 62 flac
Maxim 250 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 023 și 4 125 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1023.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 20.46 RON.
Lot nr: 293 Denumire: SULFADIAZINUM
1)Descriere succintă
SULFADIAZINUM tub 1%crema.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631400

3)Cantitate sau domeniu
Minim 45 tuburi
Maxim 180 tuburi.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 810 și 3 240 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 810.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 16.20 RON.
Lot nr: 294 Denumire: TETRACYCLINUM
1)Descriere succintă
TETRACYCLINUM tub 3%ung.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631400

3)Cantitate sau domeniu
Minim 20 tuburi
Maxim 80 tuburi.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 94,60 și 378,40 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 94.60 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 1.89 RON.
Lot nr: 295 Denumire: CLOBETASOLUM
1)Descriere succintă
CLOBETASOLUM flacon 0,05 % sol,
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631500

3)Cantitate sau domeniu
Minim 7 flac
Maxim 30 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 26,60 și 114 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 26.60 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 0.53 RON.
Lot nr: 296 Denumire: CLOBETASOLUM
1)Descriere succintă
CLOBETASOLUM tub ung 0,05 % x 20 gr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631500

3)Cantitate sau domeniu
Minim 45 tuburi
Maxim 180 tuburi.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 247,50 și 990 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 247.50 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 4.95 RON.
Lot nr: 297 Denumire: CLOBETASOLUM
1)Descriere succintă
CLOBETASOLUM tub crema 0,05 % x 20 gr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631500

3)Cantitate sau domeniu
Minim 30 tuburi
Maxim 120 tuburi.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 270 și 1 080 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 270.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 5.40 RON.
Lot nr: 298 Denumire: COMBINATII DAIVOBET sau echivalent
1)Descriere succintă
COMBINATII DAIVOBET sau echivalent tub ung 15 gr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631500

3)Cantitate sau domeniu
Minim 5 tuburi
Maxim 20 tuburi.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 174,50 și 698 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 174.50 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 3.49 RON.
Lot nr: 299 Denumire: COMBINATII DIPROGENTA sau echivalent
1)Descriere succintă
COMBINATII DIPROGENTA sau echivalent tub crema 15gr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631500

3)Cantitate sau domeniu
Minim 80 tuburi
Maxim 320 tuburi.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 480 și 1 920 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 480.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 9.60 RON.
Lot nr: 300 Denumire: COMBINATII DIPROGENTA sau echivalent
1)Descriere succintă
COMBINATII DIPROGENTA sau echivalent tub ung. 15gr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631500

3)Cantitate sau domeniu
Minim 42 tuburi
Maxim 170 tuburi.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 252 și 1 020 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 252.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 5.04 RON.
Lot nr: 301 Denumire: COMBINATII FLUOCINOLON N sau echivalent
1)Descriere succintă
COMBINATII FLUOCINOLON N sau echivalent tub ung.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631500

3)Cantitate sau domeniu
Minim 10 tuburi
Maxim 40 tuburi.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 57 și 228 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 57.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 1.14 RON.
Lot nr: 302 Denumire: COMBINATII TRIAMCINOLON S sau echivalent
1)Descriere succintă
COMBINATII TRIAMCINOLON S sau echivalent tub crema x 15 gr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631500

3)Cantitate sau domeniu
Minim 10 tuburi
Maxim 40 tuburi.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 60 și 240 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 60.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 1.20 RON.
Lot nr: 303 Denumire: COMBINATII TRIDERM sau echivalent
1)Descriere succintă
COMBINATII TRIDERM sau echivalent tub crema x 15 gr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631500

3)Cantitate sau domeniu
Minim 15 tuburi
Maxim 60 tuburi.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 180 și 720 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 180.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 3.60 RON.
Lot nr: 304 Denumire: FLUOCORTOLONUM
1)Descriere succintă
FLUOCORTOLONUM tub 0,25 % ung.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631500

3)Cantitate sau domeniu
Minim 2 tuburi
Maxim 10 tuburi.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 17,64 și 88,20 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 17.64 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 0.35 RON.
Lot nr: 305 Denumire: HYDROCORTISONUM
1)Descriere succintă
HYDROCORTISONUM tub 1 % x 20gr ung.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631500

3)Cantitate sau domeniu
Minim 25 tuburi
Maxim 100 tuburi.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 130 și 520 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 130.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 2.60 RON.
Lot nr: 306 Denumire: COMBINATII ASORIAN
1)Descriere succintă
COMBINATII ASORIAN flac.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631500

3)Cantitate sau domeniu
Minim 7 flac
Maxim 30 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 126 și 540 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 126.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 2.52 RON.
Lot nr: 307 Denumire: HYDROCORTISONUM BUTYRATUM
1)Descriere succintă
HYDROCORTISONUM BUTYRATUM flac. 0,1 % X 30ml sol cutanata.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631500

3)Cantitate sau domeniu
Minim 15 flac
Maxim 60 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 135 și 540 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 135.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 2.70 RON.
Lot nr: 308 Denumire: HYDROCORTISONUM BUTYRATUM
1)Descriere succintă
HYDROCORTISONUM BUTYRATUM tub 0,1 % 30gr crema.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631500

3)Cantitate sau domeniu
Minim 30 tuburi
Maxim 120 tuburi.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 270 și 1 080 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 270.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 5.40 RON.
Lot nr: 309 Denumire: METHYL PREDNISOLONUM
1)Descriere succintă
METHYL PREDNISOLONUM tub 0,1 % crema.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631500

3)Cantitate sau domeniu
Minim 12 tuburi
Maxim 50 tuburi.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 240 și 1 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 240.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 4.80 RON.
Lot nr: 310 Denumire: METHYL PREDNISOLONUM
1)Descriere succintă
METHYL PREDNISOLONUM tub 0.1 % ung.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631500

3)Cantitate sau domeniu
Minim 12 tuburi
Maxim 50 tuburi.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 240 și 1 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 240.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 4.80 RON.
Lot nr: 311 Denumire: METHYL PREDNISOLONUM
1)Descriere succintă
METHYL PREDNISOLONUM tub 0.1 % emulsie.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631500

3)Cantitate sau domeniu
Minim 12 tuburi
Maxim 50 tuburi.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 240 și 1 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 240.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 4.80 RON.
Lot nr: 312 Denumire: MOMETASONUM
1)Descriere succintă
MOMETASONUM tub 0,1 % 15gr crema.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631500

3)Cantitate sau domeniu
Minim 15 tuburi
Maxim 60 tuburi.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 67,50 și 270 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 67.50 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 1.35 RON.
Lot nr: 313 Denumire: MOMETASONUM
1)Descriere succintă
MOMETASONUM flac. 0,1 % sol cut.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631500

3)Cantitate sau domeniu
Minim 6 flac
Maxim 25 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 76,02 și 316,75 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 76.02 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 1.52 RON.
Lot nr: 314 Denumire: BENZIDAMINUM
1)Descriere succintă
BENZIDAMINUM flac 0.15 %.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631600

3)Cantitate sau domeniu
Minim 10 flac
Maxim 40 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 210 și 840 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 210.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 4.20 RON.
Lot nr: 315 Denumire: BENZIDAMINUM
1)Descriere succintă
BENZIDAMINUM flac. spray 0,30 %.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631600

3)Cantitate sau domeniu
Minim 37 flac
Maxim 150 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 777 și 3 150 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 777.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 15.54 RON.
Lot nr: 316 Denumire: HEXETIDINUM
1)Descriere succintă
HEXETIDINUM flac presurizat 0.20 %.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631600

3)Cantitate sau domeniu
Minim 55 flac
Maxim 220 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 749,65 și 2 998,60 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 749.65 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 14.99 RON.
Lot nr: 317 Denumire: CHLORHEXIDINUM
1)Descriere succintă
CHLORHEXIDINUM sol. Orala 0.2g/100ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631600

3)Cantitate sau domeniu
Minim 90 flac
Maxim 360 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 520 și 10 080 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 2520.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 50.40 RON.
Lot nr: 318 Denumire: POVIDONUM IODINATUM
1)Descriere succintă
POVIDONUM IODINATUM tub ung. 10 %.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631600

3)Cantitate sau domeniu
Minim 7 tuburi
Maxim 30 tuburi.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 54,18 și 232,20 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 54.18 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 1.08 RON.
Lot nr: 319 Denumire: ACIDUM AZELAICUM
1)Descriere succintă
ACIDUM AZELAICUM tub 20 % crema.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631700

3)Cantitate sau domeniu
Minim 2 tuburi
Maxim 10 tuburi.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 45,98 și 229,90 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 45.98 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 0.92 RON.
Lot nr: 320 Denumire: ACIDUM AZELAICUM
1)Descriere succintă
ACIDUM AZELAICUM tub 15 % gel.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631700

3)Cantitate sau domeniu
Minim 2 tuburi
Maxim 10 tuburi.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 60 și 300 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 60.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 1.20 RON.
Lot nr: 321 Denumire: BENZOYLIS PEROXIDUM
1)Descriere succintă
BENZOYLIS PEROXIDUM tub 4 % crema.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631700

3)Cantitate sau domeniu
Minim 2 tuburi
Maxim 10 tuburi.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 43,32 și 216,60 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 43.32 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 0.87 RON.
Lot nr: 322 Denumire: COMB. ZINERYT
1)Descriere succintă
COMB. ZINERYT flac.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631700

3)Cantitate sau domeniu
Minim 7 flac
Maxim 30 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 175 și 750 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 175.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 3.50 RON.
Lot nr: 323 Denumire: ACIDUM ALENDRONICUM
1)Descriere succintă
ACIDUM ALENDRONICUM cpr. 70mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 112 cpr
Maxim 450 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 190,40 și 765 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 190.40 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 3.81 RON.
Lot nr: 324 Denumire: STRONTIUM RANELATUM
1)Descriere succintă
STRONTIUM RANELATUM plic 2g.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 125 plicuri
Maxim 500 plicuri.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 550 și 2 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 550.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 11.00 RON.
Lot nr: 325 Denumire: GLUCOSAMINUM
1)Descriere succintă
GLUCOSAMINUM plic 1500mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 600 plicuri
Maxim 2400 plicuri.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 020 și 4 080 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1020.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 20.40 RON.
Lot nr: 326 Denumire: ALGLUCOZIDASUM ALFA
1)Descriere succintă
ALGLUCOZIDASUM ALFA flac. 50mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 250 flac
Maxim 1000 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 625 000 și 2 500 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 625000.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 12500.00 RON.
Lot nr: 327 Denumire: ACECLOFENACUM
1)Descriere succintă
ACECLOFENACUM cpr 100mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 90 cpr
Maxim 360 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 63 și 252 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 63.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 1.26 RON.
Lot nr: 328 Denumire: ACIDUM ACETILSALICILICUM TAMPONAT
1)Descriere succintă
ACIDUM ACETILSALICILICUM TAMPONAT cpr. 500mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 1800 cpr
Maxim 7200 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 162 și 648 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 162.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 3.24 RON.
Lot nr: 329 Denumire: ACIDUM HIALURONICUM
1)Descriere succintă
ACIDUM HIALURONICUM sol.inj 20mg/2ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 90 fiole
Maxim 360 fiole.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 9 900 și 39 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 9900.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 198.00 RON.
Lot nr: 330 Denumire: ARNIGEL sau echivalent
1)Descriere succintă
ARNIGEL sau echivalent tub 7 % gel.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 15 tuburie
Maxim 60 tuburi.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 255 și 1 020 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 255.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 5.10 RON.
Lot nr: 331 Denumire: CELECOXIBUM
1)Descriere succintă
CELECOXIBUM cps. 200mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 700 cps
Maxim 2800 cps.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 630 și 2 520 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 630.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 12.60 RON.
Lot nr: 332 Denumire: COMBINATII ALLE GEL sau echivalent
1)Descriere succintă
COMBINATII ALLE GEL sau echivalent tubx50 g gel.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 30 tuburi
Maxim 120 tuburi.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 540 și 2 160 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 540.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 10.80 RON.
Lot nr: 333 Denumire: COMBINATII IBUPROFENUM+LEVOMENTOLUM
1)Descriere succintă
COMBINATII IBUPROFENUM+LEVOMENTOLUM gel 50mg/30mg/g.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 225 buc
Maxim 900 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 4 950 și 19 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 4950.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 99.00 RON.
Lot nr: 334 Denumire: COMBINATII TRATUL PLUS sau echivalent
1)Descriere succintă
COMBINATII TRATUL PLUS sau echivalent caps gastrorezis.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 1750 cps
Maxim 7000 cps.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 700 și 2 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 700.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 14.00 RON.
Lot nr: 335 Denumire: COMBINATII SINDOLOR sau echivalent
1)Descriere succintă
COMBINATII SINDOLOR sau echivalent tub 45 g. gel.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 50 tuburi
Maxim 200 tuburi.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 950 și 3 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 950.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 19.00 RON.
Lot nr: 336 Denumire: DEXKETOPROFENUM
1)Descriere succintă
DEXKETOPROFENUM cpr 25mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 1000 cpr
Maxim 4000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 927 și 3 708 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 927.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 18.54 RON.
Lot nr: 337 Denumire: DEXKETOPROFENUM
1)Descriere succintă
DEXKETOPROFENUM fiole 50mg/2ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 90 fiole
Maxim 360 fiole.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 270 și 1 080 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 270.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 5.40 RON.
Lot nr: 338 Denumire: NEOFAPAMUM
1)Descriere succintă
NEOFAPAMUM fiole 20mg/2ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 150 fiole
Maxim 600 fiole.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 450 și 1 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 450.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 9.00 RON.
Lot nr: 339 Denumire: COMBINATII VIMOVO sau echivalent
1)Descriere succintă
COMBINATII VIMOVO sau echivalent cpr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 800 cpr
Maxim 3200 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 040 și 4 160 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1040.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 20.80 RON.
Lot nr: 340 Denumire: DICLOFENACUM
1)Descriere succintă
DICLOFENACUM cpr.film. 50mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 375 cpr
Maxim 1500 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 37,50 și 150 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 37.50 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 0.75 RON.
Lot nr: 341 Denumire: DICLOFENACUM
1)Descriere succintă
DICLOFENACUM cpr.elib.prel. 100mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 3500 cpr
Maxim 14000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 840 și 3 360 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 840.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 16.80 RON.
Lot nr: 342 Denumire: DICLOFENACUM
1)Descriere succintă
DICLOFENACUM sup. 100mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 400 supoz
Maxim 1600 supoz.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 160 și 640 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 160.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 3.20 RON.
Lot nr: 343 Denumire: DICLOFENACUM
1)Descriere succintă
DICLOFENACUM fiole 25mg/ml x 3ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 4500 fiole
Maxim 18000 fiole.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 060 și 12 240 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 3060.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 61.20 RON.
Lot nr: 344 Denumire: DICLOFENACUM
1)Descriere succintă
DICLOFENACUM tub gel 1 %.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 150 tuburi
Maxim 600 tuburi.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 200 și 4 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1200.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 24.00 RON.
Lot nr: 345 Denumire: DICLOFENACUM
1)Descriere succintă
DICLOFENACUM tub 50 gr. ung.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 150 tuburi
Maxim 600 tuburi.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 402,50 și 5 610 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1402.50 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 28.05 RON.
Lot nr: 346 Denumire: DICLOFENACUM
1)Descriere succintă
DICLOFENACUM tub 11.6mg/g emulgel x 50gr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 60 tuburi
Maxim 240 tuburi.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 080 și 4 320 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1080.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 21.60 RON.
Lot nr: 347 Denumire: DIVERSE ALFLUTOP sau echivalent
1)Descriere succintă
DIVERSE ALFLUTOP sau echivalent fiole 10mg/ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 62 fiole
Maxim 250 fiole.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 297,60 și 1 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 297.60 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 5.95 RON.
Lot nr: 348 Denumire: ETORICOXIBUM
1)Descriere succintă
ETORICOXIBUM cpr.film. 60mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 600 cpr
Maxim 2400 cpre.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 596 și 6 384 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1596.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 31.92 RON.
Lot nr: 349 Denumire: ETORICOXIBUM
1)Descriere succintă
ETORICOXIBUM cpr.film. 90mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 1250 cpr
Maxim 5000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 537,50 și 14 150 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 3537.50 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 70.75 RON.
Lot nr: 350 Denumire: ETORICOXIBUM
1)Descriere succintă
ETORICOXIBUM cpr.film. 120mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 140 cpr
Maxim 560 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 546 și 2 184 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 546.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 10.92 RON.
Lot nr: 351 Denumire: IBUPROFENUM
1)Descriere succintă
IBUPROFENUM cpr.film. 400mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 3750 cpr
Maxim 15000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 937,50 și 3 750 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 937.50 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 18.75 RON.
Lot nr: 352 Denumire: IBUPROFENUM
1)Descriere succintă
IBUPROFENUM caps.moi. 200mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 1200 cps
Maxim 4800 cps.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 344 și 5 376 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1344.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 26.88 RON.
Lot nr: 353 Denumire: KETOPROFENUM
1)Descriere succintă
KETOPROFENUMcpr.film. 100mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 250 cpr
Maxim 1000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 47,50 și 190 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 47.50 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 0.95 RON.
Lot nr: 354 Denumire: KETOPROFENUM
1)Descriere succintă
KETOPROFENUM supoz. 100mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 30 supoz
Maxim 120 supoz.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 11,10 și 44,40 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 11.10 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 0.22 RON.
Lot nr: 355 Denumire: KETOPROFENUM
1)Descriere succintă
KETOPROFENUM fiole 100mg\2ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 137 fiole
Maxim 550 fiole.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 94,53 și 379,50 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 94.53 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 1.89 RON.
Lot nr: 356 Denumire: KETOPROFENUM
1)Descriere succintă
KETOPROFENUM tub x 50g 2,5 % gel.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 175 tuburi
Maxim 700 tuburi.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 470 și 5 880 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1470.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 29.40 RON.
Lot nr: 357 Denumire: KETOPROFENUM
1)Descriere succintă
KETOPROFENUM cpr.el.prel. 200mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 250 cpr
Maxim 1000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 162,50 și 650 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 162.50 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 3.25 RON.
Lot nr: 358 Denumire: KETOROLAC TROMETHAMINUM
1)Descriere succintă
KETOROLAC TROMETHAMINUM sol. Inj. 30mg/ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 250 buc
Maxim 1000 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 625 și 2 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 625.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 12.50 RON.
Lot nr: 359 Denumire: PARECOXIBUM
1)Descriere succintă
PARECOXIBUM pulb. Inj. 40mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 150 buc
Maxim 600 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 600 și 14 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 3600.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 72.00 RON.
Lot nr: 360 Denumire: LORNOXICAMUM
1)Descriere succintă
LORNOXICAMUM cpr film 8mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 750 cpr
Maxim 3000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 750 și 3 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 750.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 15.00 RON.
Lot nr: 361 Denumire: LORNOXICAMUM
1)Descriere succintă
LORNOXICAMUM sol. Inj. Fiole 8mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 600 fiole
Maxim 2400 fiole.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 5 700 și 22 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 5700.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 114.00 RON.
Lot nr: 362 Denumire: MELOXICAMUM
1)Descriere succintă
MELOXICAMUM compr. 15mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 300 cpr
Maxim 1200 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 90 și 360 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 90.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 1.80 RON.
Lot nr: 363 Denumire: NIMESULIDUM
1)Descriere succintă
NIMESULIDUM cpr. 100mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 600 cpr
Maxim 2400 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 120 și 480 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 120.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 2.40 RON.
Lot nr: 364 Denumire: NIMESULIDUM
1)Descriere succintă
NIMESULIDUM plic. 100mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 375 plicuri
Maxim 1500 plicuri.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 187,50 și 750 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 187.50 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 3.75 RON.
Lot nr: 365 Denumire: PIROXICAMUM
1)Descriere succintă
PIROXICAMUM pulb. 20mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 450 buc
Maxim 1800 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 450 și 1 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 450.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 9.00 RON.
Lot nr: 366 Denumire: ATRACURIUM
1)Descriere succintă
ATRACURIUM fiole 10mg/ml X5ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632200

3)Cantitate sau domeniu
Minim 300 fiole
Maxim 1200 fiole.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 610 și 10 440 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 2610.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 52.20 RON.
Lot nr: 367 Denumire: BACLOFENUM
1)Descriere succintă
BACLOFENUM cpr 25mg,
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632200

3)Cantitate sau domeniu
Minim 150 cpr
Maxim 600 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 79,50 și 318 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 79.50 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 1.59 RON.
Lot nr: 368 Denumire: NEOSTIGMINI BROMIDUM
1)Descriere succintă
NEOSTIGMINI BROMIDUM fiole 0,5mg/ml x 1ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632200

3)Cantitate sau domeniu
Minim 2250 fiole
Maxim 9000 fiole.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 025 și 8 100 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 2025.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 40.50 RON.
Lot nr: 369 Denumire: MIVACURIUM
1)Descriere succintă
MIVACURIUM fiole 2mg/mlX10ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632200

3)Cantitate sau domeniu
Minim 50 fiole
Maxim 200 fiole.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 575 și 2 300 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 575.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 11.50 RON.
Lot nr: 370 Denumire: ROCURONIUM
1)Descriere succintă
ROCURONIUM fiole 10mg/mlX10ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632200

3)Cantitate sau domeniu
Minim 675 fiole
Maxim 2700 fiole.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 12 150 și 48 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 12150.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 243.00 RON.
Lot nr: 371 Denumire: SUXAMETONIU CHLORIDUM
1)Descriere succintă
SUXAMETONIU CHLORIDUM fiole 0,100g/5ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632200

3)Cantitate sau domeniu
Minim 100 fiole
Maxim 400 fiole.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 180 și 720 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 180.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 3.60 RON.
Lot nr: 372 Denumire: TOLPERISONUM
1)Descriere succintă
TOLPERISONUM cpr.film. 150mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632200

3)Cantitate sau domeniu
Minim 4500 cpr
Maxim 18000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 800 și 7 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1800.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 36.00 RON.
Lot nr: 373 Denumire: ALLOPURINOLUM
1)Descriere succintă
ALLOPURINOLUM cpr. 100mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632300

3)Cantitate sau domeniu
Minim 4000 cpr
Maxim 16000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 720 și 2 880 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 720.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 14.40 RON.
Lot nr: 374 Denumire: ALLOPURINOLUM
1)Descriere succintă
ALLOPURINOLUM cpr. 300mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632300

3)Cantitate sau domeniu
Minim 3750 cpr
Maxim 15000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 312,50 și 5 250 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1312.50 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 26.25 RON.
Lot nr: 375 Denumire: ALFUZOSINUM
1)Descriere succintă
ALFUZOSINUM cpr.film. 5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33641000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 210 cpr
Maxim 840 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 77,70 și 310,80 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 77.70 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 1.55 RON.
Lot nr: 376 Denumire: ALFUZOSINUM
1)Descriere succintă
ALFUZOSINUM cpr.elib.prel. 10mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33641000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 2500 cpr
Maxim 10000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 000 și 8 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 2000.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 40.00 RON.
Lot nr: 377 Denumire: COMBINATII ROWATINEX sau echivalent
1)Descriere succintă
COMBINATII ROWATINEX sau echivalent cps.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33641000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 600 cps
Maxim 2400 cps.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 210 și 840 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 210.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 4.20 RON.
Lot nr: 378 Denumire: URO-VAXOM sau echivalent
1)Descriere succintă
URO-VAXOM sau echivalent cps.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33641000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 112 cps
Maxim 450 cps.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 392 și 1 575 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 392.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 7.84 RON.
Lot nr: 379 Denumire: COMBINATII URICOL sau echivalent
1)Descriere succintă
COMBINATII URICOL sau echivalent granule eff.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33641000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 250 buc
Maxim 1000 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 250 și 1 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 250.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 5.00 RON.
Lot nr: 380 Denumire: COMBINATII URINEX sau echivalent
1)Descriere succintă
COMBINATII URINEX sau echivalent cps.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33641000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 1950 cps
Maxim 7800 cps.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 585 și 2 340 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 585.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 11.70 RON.
Lot nr: 381 Denumire: DUTASTERIDUM
1)Descriere succintă
DUTASTERIDUM caps.moi. 0,5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33641000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 2500 cps
Maxim 10000 cps.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 6 750 și 27 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 6750.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 135.00 RON.
Lot nr: 382 Denumire: COMBINATII DUTASTERIDUM+TAMSULOSINUM
1)Descriere succintă
COMBINATII DUTASTERIDUM+TAMSULOSINUM cps. 0.5+0.4mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33641000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 600 cps
Maxim 2400 cps.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 980 și 7 920 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1980.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 39.60 RON.
Lot nr: 383 Denumire: OXYBUTINUM
1)Descriere succintă
OXYBUTINUM cpr 5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33641000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 200 cpr
Maxim 800 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 64 și 256 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 64.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 1.28 RON.
Lot nr: 384 Denumire: SOLIFENACINUM
1)Descriere succintă
SOLIFENACINUM cpr. 5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33641000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 300 cpr
Maxim 1200 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 620 și 6 480 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1620.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 32.40 RON.
Lot nr: 385 Denumire: SOLIFENACINUM
1)Descriere succintă
SOLIFENACINUM cpr. 10mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33641000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 300 cpr
Maxim 1200 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 950 și 7 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1950.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 39.00 RON.
Lot nr: 386 Denumire: SERENOA REPENS
1)Descriere succintă
SERENOA REPENS cps moi 320 mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33641000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 3750 cps
Maxim 15000 cps.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 5 625 și 22 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 5625.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 112.50 RON.
Lot nr: 387 Denumire: TAMSULOSINUM
1)Descriere succintă
TAMSULOSINUM cps. 0,4mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33641000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 9000 cps
Maxim 36000 cps.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 690 și 14 760 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 3690.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 73.80 RON.
Lot nr: 388 Denumire: SILODOSINUM
1)Descriere succintă
SILODOSINUM cps. 4mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33641000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 225 cps
Maxim 900 cps.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 202,50 și 810 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 202.50 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 4.05 RON.
Lot nr: 389 Denumire: SILODOSINUM
1)Descriere succintă
SILODOSINUM cps. 8mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33641000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 225 cps
Maxim 900 cps.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 270 și 1 080 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 270.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 5.40 RON.
Lot nr: 390 Denumire: LEVONORGESTRELUM
1)Descriere succintă
LEVONORGESTRELUM cpr. 1.5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33641300

3)Cantitate sau domeniu
Minim 5 cpr
Maxim 20 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 250 și 1 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 250.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 5.00 RON.
Lot nr: 391 Denumire: BECLOMETASONUM
1)Descriere succintă
BECLOMETASONUM aerosol/flac. 250mcg/doza.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33642200

3)Cantitate sau domeniu
Minim 15 flac
Maxim 60 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 320 și 5 280 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1320.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 26.40 RON.
Lot nr: 392 Denumire: DEXAMETHASONUM
1)Descriere succintă
DEXAMETHASONUM fiole 4mg/ml x 2ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33642200

3)Cantitate sau domeniu
Minim 2250 fiole
Maxim 9000 fiole.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 462,50 și 5 850 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1462.50 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 29.25 RON.
Lot nr: 393 Denumire: BETAMETHASONUM
1)Descriere succintă
BETAMETHASONUM fiole 7mg/ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33642200

3)Cantitate sau domeniu
Minim 175 fiole
Maxim 700 fiole.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 924 și 3 696 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 924.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 18.48 RON.
Lot nr: 394 Denumire: HYDROCORTISONUM NA SUCCINAT
1)Descriere succintă
HYDROCORTISONUM NA SUCCINAT flac. 100mg x 2ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33642200

3)Cantitate sau domeniu
Minim 1200 flac
Maxim 4800 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 264 și 13 056 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 3264.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 65.28 RON.
Lot nr: 395 Denumire: METHYL PREDNISOLONUM
1)Descriere succintă
METHYL PREDNISOLONUM flac. 125mg pulb inj.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33642200

3)Cantitate sau domeniu
Minim 75 flac
Maxim 300 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 444,75 și 1 779 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 444.75 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 8.90 RON.
Lot nr: 396 Denumire: METHYL PREDNISOLONUM
1)Descriere succintă
METHYL PREDNISOLONUM flac. 500mg pulb inj.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33642200

3)Cantitate sau domeniu
Minim 375 flac
Maxim 1500 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 8 625 și 34 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 8625.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 172.50 RON.
Lot nr: 397 Denumire: METHYL PREDNISOLONUM
1)Descriere succintă
METHYL PREDNISOLONUM cpr 16mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33642200

3)Cantitate sau domeniu
Minim 175 cpr
Maxim 700 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 87,50 și 350 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 87.50 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 1.75 RON.
Lot nr: 398 Denumire: METHYL PREDNISOLONUM
1)Descriere succintă
METHYL PREDNISOLONUM cpr 32mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33642200

3)Cantitate sau domeniu
Minim 67 cpr
Maxim 270 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 80,40 și 324 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 80.40 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 1.61 RON.
Lot nr: 399 Denumire: PREDNISONUM
1)Descriere succintă
PREDNISONUM cpr 5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33642200

3)Cantitate sau domeniu
Minim 600 cpr
Maxim 2400 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 60 și 240 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 60.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 1.20 RON.
Lot nr: 400 Denumire: LEVOTHYROXINUM
1)Descriere succintă
LEVOTHYROXINUM cpr. 50 mcg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33642200

3)Cantitate sau domeniu
Minim 250 cpr
Maxim 1000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 22,50 și 90 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 22.50 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 0.45 RON.
Lot nr: 401 Denumire: LEVOTHYROXINUM
1)Descriere succintă
LEVOTHYROXINUM cpr. 100 mcg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33642300

3)Cantitate sau domeniu
Minim 250 cpr
Maxim 1000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 22,50 și 90 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 22.50 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 0.45 RON.
Lot nr: 402 Denumire: THIAMAZOLUM
1)Descriere succintă
THIAMAZOLUM cpr. 10mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33642300

3)Cantitate sau domeniu
Minim 200 cpr
Maxim 800 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 80 și 320 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 80.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 1.60 RON.
Lot nr: 403 Denumire: DESMOPRESSINUM
1)Descriere succintă
DESMOPRESSINUM pulb. Liof. 60mcg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33642300

3)Cantitate sau domeniu
Minim 15 buc
Maxim 60 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 52,50 și 210 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 52.50 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 1.05 RON.
Lot nr: 404 Denumire: MESNUM
1)Descriere succintă
MESNUM sol. inj. 400mg/4ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33642300

3)Cantitate sau domeniu
Minim 25 buc
Maxim 100 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 250 și 1 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 250.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 5.00 RON.
Lot nr: 405 Denumire: AZITROMICINUM
1)Descriere succintă
AZITROMICINUM cpr. 500mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 15 cpr
Maxim 60 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 49,95 și 199,80 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 49.95 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 1.00 RON.
Lot nr: 406 Denumire: CEFTRIAXONUM
1)Descriere succintă
CEFTRIAXONUM flac.inj. 1 gr,
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 2375 flac
Maxim 9500 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 5 225 și 20 900 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 5225.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 104.50 RON.
Lot nr: 407 Denumire: COLISTINUM
1)Descriere succintă
COLISTINUM pulb.sol.inj flac. 1000000ui.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 250 flac
Maxim 1000 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 4 250 și 17 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 4250.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 85.00 RON.
Lot nr: 408 Denumire: ERTAPENEMUM
1)Descriere succintă
ERTAPENEMUM flac 1gr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 50 flac
Maxim 200 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 8 000 și 32 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 8000.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 160.00 RON.
Lot nr: 409 Denumire: MEROPENEMUM
1)Descriere succintă
MEROPENEMUM flac. 1gr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 300 flac
Maxim 1200 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 5 100 și 20 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 5100.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 102.00 RON.
Lot nr: 410 Denumire: METRONIDAZOLUM
1)Descriere succintă
METRONIDAZOLUM cpr.film. 250mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 900 cpr
Maxim 3600 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 180 și 720 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 180.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 3.60 RON.
Lot nr: 411 Denumire: METRONIDAZOLUM B
1)Descriere succintă
METRONIDAZOLUM B flac. 0,5 % x 200ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 800 flac
Maxim 3200 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 6 000 și 24 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 6000.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 120.00 RON.
Lot nr: 412 Denumire: MOXIFLOXACINUM
1)Descriere succintă
MOXIFLOXACINUM cpr 400mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 75 cpr
Maxim 300 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 836,25 și 3 345 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 836.25 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 16.73 RON.
Lot nr: 413 Denumire: MOXIFLOXACINUM
1)Descriere succintă
MOXIFLOXACINUM flac 400mg/250ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 62 flac
Maxim 250 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 038 și 12 250 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 3038.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 60.76 RON.
Lot nr: 414 Denumire: NETILMICINUM SULFAT
1)Descriere succintă
NETILMICINUM SULFAT flac sol.oft 0,3 %.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 5 flac
Maxim 20 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 55 și 220 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 55.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 1.10 RON.
Lot nr: 415 Denumire: NORFLOXACINUM
1)Descriere succintă
NORFLOXACINUM cpr 400mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 900 cpr
Maxim 3600 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 315 și 1 260 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 315.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 6.30 RON.
Lot nr: 416 Denumire: OXACILLINUM
1)Descriere succintă
OXACILLINUM caps. 500mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 150 cps
Maxim 600 cps.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 82,50 și 330 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 82.50 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 1.65 RON.
Lot nr: 417 Denumire: OXACILLINUM
1)Descriere succintă
OXACILLINUM flac. 1g.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 150 flac
Maxim 600 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 630 și 2 520 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 630.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 12.60 RON.
Lot nr: 418 Denumire: PHENOXYMETYL PENICILLINUM
1)Descriere succintă
PHENOXYMETYL PENICILLINUM cpr.film. 1000000ui.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 150 cpr
Maxim 600 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 33 și 132 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 33.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 0.66 RON.
Lot nr: 419 Denumire: SULFAMETHOXAZOLUM+ TRIMETHOPRIMUM
1)Descriere succintă
SULFAMETHOXAZOLUM+ TRIMETHOPRIMUM cpr. 400mg+80mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 75 cpr
Maxim 300 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 8,25 și 33 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 8.25 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 0.17 RON.
Lot nr: 420 Denumire: TEICOPLANINUM
1)Descriere succintă
TEICOPLANINUM flac 400mg pulb liof.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 250 flac
Maxim 1000 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 25 125 și 100 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 25125.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 502.50 RON.
Lot nr: 421 Denumire: TETRACYCLINUM
1)Descriere succintă
TETRACYCLINUM caps. 250mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 225 cps
Maxim 900 cps.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 22,50 și 90 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 22.50 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 0.45 RON.
Lot nr: 422 Denumire: VANCOMICINUM
1)Descriere succintă
VANCOMICINUM flac. 1gr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 300 flac
Maxim 1200 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 8 700 și 34 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 8700.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 174.00 RON.
Lot nr: 423 Denumire: VANCOMICINUM
1)Descriere succintă
VANCOMICINUM flac. 500mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 50 flac
Maxim 200 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 650 și 2 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 650.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 13.00 RON.
Lot nr: 424 Denumire: AMIKACINUM
1)Descriere succintă
AMIKACINUM fiole 250mg/ml X 2ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 250 fiole
Maxim 1000 fiole.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 375 și 5 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1375.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 27.50 RON.
Lot nr: 425 Denumire: AMOXICILINUM + AC.CLAVULANICUM
1)Descriere succintă
AMOXICILINUM + AC.CLAVULANICUM cpr.ret. 875mg+125mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 2000 cpr
Maxim 8000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 800 și 7 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1800.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 36.00 RON.
Lot nr: 426 Denumire: AMOXICILINUM + AC.CLAVULANICUM
1)Descriere succintă
AMOXICILINUM + AC.CLAVULANICUM flac.inj. 1,2gr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 900 flac
Maxim 3600 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 6 300 și 25 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 6300.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 126.00 RON.
Lot nr: 427 Denumire: AMOXICILLINUM
1)Descriere succintă
AMOXICILLINUM caps. 500mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 1500 cps
Maxim 6000 cps.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 330 și 1 320 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 330.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 6.60 RON.
Lot nr: 428 Denumire: AMPICILLINUM
1)Descriere succintă
AMPICILLINUM caps. 500mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 1750 cps
Maxim 7000 cps.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 385 și 1 540 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 385.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 7.70 RON.
Lot nr: 429 Denumire: AMPICILLINUM+INH.DE ENZIMA
1)Descriere succintă
AMPICILLINUM+INH.DE ENZIMA flac.inj. 1000+500mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 450 flac
Maxim 1800 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 5 850 și 23 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 5850.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 117.00 RON.
Lot nr: 430 Denumire: BENZATIN PENICILLINUM
1)Descriere succintă
BENZATIN PENICILLINUM flac 1200000 ui.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 12 flac
Maxim 50 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 40,08 și 167 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 40.08 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 0.80 RON.
Lot nr: 431 Denumire: BENZYLPENICILLINUM POTASICA
1)Descriere succintă
BENZYLPENICILLINUM POTASICA flac 1000000 ui.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 60 flac
Maxim 240 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 174 și 696 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 174.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 3.48 RON.
Lot nr: 432 Denumire: CEFALEXINUM
1)Descriere succintă
CEFALEXINUM caps. 500mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 125 cps
Maxim 500 cps.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 67,50 și 270 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 67.50 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 1.35 RON.
Lot nr: 433 Denumire: CEFIXIMUM
1)Descriere succintă
CEFIXIMUM cps 200mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 25 cps
Maxim 100 cps.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 58,50 și 234 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 58.50 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 1.17 RON.
Lot nr: 434 Denumire: CEFTAZIDIMUM
1)Descriere succintă
CEFTAZIDIMUM flac.inj. 1 g.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 1250 flac
Maxim 5000 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 750 și 15 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 3750.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 75.00 RON.
Lot nr: 435 Denumire: CEFUROXIMUM
1)Descriere succintă
CEFUROXIMUM cpr.film. 500mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 750 cpr
Maxim 3000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 125 și 4 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1125.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 22.50 RON.
Lot nr: 436 Denumire: CEFUROXIMUM
1)Descriere succintă
CEFUROXIMUM sol inj 750 mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 1500 buc
Maxim 6000 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 900 și 15 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 3900.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 78.00 RON.
Lot nr: 437 Denumire: CEFUROXIMUM
1)Descriere succintă
CEFUROXIMUM sol.inj. 1,5g.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 3250 buc
Maxim 13000 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 13 000 și 52 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 13000.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 260.00 RON.
Lot nr: 438 Denumire: CEFUROXIMUM
1)Descriere succintă
CEFUROXIMUM pulb. sol.inj. 50mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 62 buc
Maxim 250 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 852 și 11 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 2852.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 57.04 RON.
Lot nr: 439 Denumire: CEFOPERAZONA+SULBACTAM
1)Descriere succintă
CEFOPERAZONA+SULBACTAM pulb. 1000/1000mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 250 buc
Maxim 1000 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 6 250 și 25 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 6250.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 125.00 RON.
Lot nr: 440 Denumire: CIPROFLOXACINUM
1)Descriere succintă
CIPROFLOXACINUM cpr.filmat 500mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 1250 cpr
Maxim 5000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 625 și 2 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 625.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 12.50 RON.
Lot nr: 441 Denumire: CIPROFLOXACINUM
1)Descriere succintă
CIPROFLOXACINUM sol.perf.pung. 2mg/ml x 100ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 600 pungi
Maxim 2400 pungi.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 4 560 și 18 240 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 4560.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 91.20 RON.
Lot nr: 442 Denumire: CLARYTROMICINUM
1)Descriere succintă
CLARYTROMICINUM flac 500mg pulb liof.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 50 flac
Maxim 200 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 975 și 7 900 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1975.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 39.50 RON.
Lot nr: 443 Denumire: CLARYTROMICINUM
1)Descriere succintă
CLARYTROMICINUM cpr.film. 500mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 700 cpr
Maxim 2800 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 120 și 4 480 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1120.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 22.40 RON.
Lot nr: 444 Denumire: CLINDAMYCINUM
1)Descriere succintă
CLINDAMYCINUM fiole 150mg/mlx 2ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 45 cpr
Maxim 180 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 198 și 792 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 198.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 3.96 RON.
Lot nr: 445 Denumire: DOXYCYCLINUM
1)Descriere succintă
DOXYCYCLINUM cps 100mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 90 cps
Maxim 360 cps.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 27 și 108 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 27.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 0.54 RON.
Lot nr: 446 Denumire: LINEZOLIDUM
1)Descriere succintă
LINEZOLIDUM sol. Perf. 2mg/ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 150 buc
Maxim 600 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 18 300 și 73 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 18300.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 366.00 RON.
Lot nr: 447 Denumire: TYGECICLINUM
1)Descriere succintă
TYGECICLINUM FLAC 50MG.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 50 flac
Maxim 200 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 9 250 și 37 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 9250.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 185.00 RON.
Lot nr: 448 Denumire: ERYTROMYCINUM
1)Descriere succintă
ERYTROMYCINUM pulb 200mg/5ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 25 buc
Maxim 100 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 212,50 și 850 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 212.50 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 4.25 RON.
Lot nr: 449 Denumire: GENTAMICINUM
1)Descriere succintă
GENTAMICINUM fiole 40mg/ml x 2ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 1500 fiole
Maxim 6000 fiole.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 185 și 4 740 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1185.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 23.70 RON.
Lot nr: 450 Denumire: IMIPENEMUM + CILASTATINUM
1)Descriere succintă
IMIPENEMUM + CILASTATINUM flac pulb sol inj.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 550 flac
Maxim 2200 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 15 950 și 63 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 15950.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 319.00 RON.
Lot nr: 451 Denumire: PIPERACILLINUM+TAZOBACTAM
1)Descriere succintă
PIPERACILLINUM+TAZOBACTAM flac. 4g/0.5g pulb sol. Perf.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 150 flac
Maxim 600 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 000 și 12 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 3000.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 60.00 RON.
Lot nr: 452 Denumire: PIPERACILLINUM+TAZOBACTAM
1)Descriere succintă
PIPERACILLINUM+TAZOBACTAM flac. 2g/0.25g pulb sol perf.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 60 flac
Maxim 240 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 840 și 3 360 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 840.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 16.80 RON.
Lot nr: 453 Denumire: LEVOFLOXACINUM
1)Descriere succintă
LEVOFLOXACINUM cpr. 500mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 600 cpr
Maxim 2400 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 594 și 2 376 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 594.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 11.88 RON.
Lot nr: 454 Denumire: LEVOFLOXACINUM
1)Descriere succintă
LEVOFLOXACINUM flac 500mg/100ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 150 flac
Maxim 600 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 6 750 și 27 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 6750.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 135.00 RON.
Lot nr: 455 Denumire: FOSFOMYCINUM
1)Descriere succintă
FOSFOMYCINUM plic 3g.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 50 plicuri
Maxim 200 plicuri.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 900 și 3 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 900.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 18.00 RON.
Lot nr: 456 Denumire: TINIDAZOLUM
1)Descriere succintă
TINIDAZOLUM cpr 500MG.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 25 cpr
Maxim 100 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 15 și 60 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 15.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 0.30 RON.
Lot nr: 457 Denumire: CASPOFUNGINUM
1)Descriere succintă
CASPOFUNGINUM flac. 50 mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651200

3)Cantitate sau domeniu
Minim 25 flac
Maxim 100 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 33 750 și 135 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 33750.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 675.00 RON.
Lot nr: 458 Denumire: CASPOFUNGINUM
1)Descriere succintă
CASPOFUNGINUM flac. 70 mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651200

3)Cantitate sau domeniu
Minim 5 flac
Maxim 20 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 8 750 și 35 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 8750.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 175.00 RON.
Lot nr: 459 Denumire: FLUCONAZOLUM
1)Descriere succintă
FLUCONAZOLUM caps. 50mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651200

3)Cantitate sau domeniu
Minim 75 cps
Maxim 300 cps.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 112,50 și 450 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 112.50 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 2.25 RON.
Lot nr: 460 Denumire: FLUCONAZOLUM
1)Descriere succintă
FLUCONAZOLUM cps. 150mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651200

3)Cantitate sau domeniu
Minim 300 cps
Maxim 1200 cps.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 200 și 4 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1200.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 24.00 RON.
Lot nr: 461 Denumire: FLUCONAZOLUM
1)Descriere succintă
FLUCONAZOLUM cps 200mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651200

3)Cantitate sau domeniu
Minim 100 cps
Maxim 400 cps.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 700 și 2 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 700.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 14.00 RON.
Lot nr: 462 Denumire: FLUCONAZOLUM
1)Descriere succintă
FLUCONAZOLUM perf. 2mg/ml x200ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651200

3)Cantitate sau domeniu
Minim 200 flac
Maxim 800 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 4 000 și 16 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 4000.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 80.00 RON.
Lot nr: 463 Denumire: FLUCONAZOLUM
1)Descriere succintă
FLUCONAZOLUM flac. 10mg/ml pulb orala.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651200

3)Cantitate sau domeniu
Minim 25 flac
Maxim 100 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 625 și 2 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 625.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 12.50 RON.
Lot nr: 464 Denumire: TERBINAFINUM
1)Descriere succintă
TERBINAFINUM cpr. 250 mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651200

3)Cantitate sau domeniu
Minim 150 cpr
Maxim 600 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 75 și 300 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 625.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 1.50 RON.
Lot nr: 465 Denumire: ITRACONAZOLUM
1)Descriere succintă
ITRACONAZOLUM caps 100mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651200

3)Cantitate sau domeniu
Minim 300 cps
Maxim 1200 cps.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 540 și 2 160 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 540.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 10.80 RON.
Lot nr: 466 Denumire: KETOCONAZOLUM
1)Descriere succintă
KETOCONAZOLUM cr. 2 %.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651200

3)Cantitate sau domeniu
Minim 3 buc
Maxim 15 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 15,81 și 79,05 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 15.81 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 0.32 RON.
Lot nr: 467 Denumire: KETOCONAZOLUM
1)Descriere succintă
KETOCONAZOLUM flac sampon 2 %.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651200

3)Cantitate sau domeniu
Minim 3 flac
Maxim 15 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 75 și 375 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 75.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 1.50 RON.
Lot nr: 468 Denumire: NISTATIN
1)Descriere succintă
NISTATIN kg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651200

3)Cantitate sau domeniu
Minim 0.125 kg
Maxim 0.5 kg.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 223,75 și 895 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 223.75 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 4.48 RON.
Lot nr: 469 Denumire: NISTATIN
1)Descriere succintă
NISTATIN cpr 500.000ui.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651200

3)Cantitate sau domeniu
Minim 225 cpr
Maxim 900 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 76,95 și 307,80 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 76.95 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 1.54 RON.
Lot nr: 470 Denumire: ACICLOVIRUM
1)Descriere succintă
ACICLOVIRUM cpr. 200mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651400

3)Cantitate sau domeniu
Minim 400 cpr
Maxim 1600 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 360 și 1 440 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 360.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 7.20 RON.
Lot nr: 471 Denumire: ACICLOVIRUM
1)Descriere succintă
ACICLOVIRUM flac 200mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651400

3)Cantitate sau domeniu
Minim 50 flac
Maxim 200 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 300 și 9 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 2300.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 46.00 RON.
Lot nr: 472 Denumire: ACICLOVIRUM
1)Descriere succintă
ACICLOVIRUM tub crema 15g 5 %.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651400

3)Cantitate sau domeniu
Minim 25 tuburi
Maxim 100 tuburi.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 100 și 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 100.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 2.00 RON.
Lot nr: 473 Denumire: ACICLOVIRUM
1)Descriere succintă
ACICLOVIRUM tub ung.oft. 3 %.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651400

3)Cantitate sau domeniu
Minim 10 tuburi
Maxim 40 tuburi.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 203,30 și 813,20 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 203.30 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 4.07 RON.
Lot nr: 474 Denumire: ACICLOVIRUM
1)Descriere succintă
ACICLOVIRUM cpr. 400mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651400

3)Cantitate sau domeniu
Minim 225 cpr
Maxim 900 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 432 și 1 728 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 432.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 8.64 RON.
Lot nr: 475 Denumire: HEPATECT
1)Descriere succintă
HEPATECT susp. Inj.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651500

3)Cantitate sau domeniu
Minim 2 buc
Maxim 10 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 800 și 14 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 2800.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 56.00 RON.
Lot nr: 476 Denumire: SER ANTIVIPERIN
1)Descriere succintă
SER ANTIVIPERIN susp. Inj.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651510

3)Cantitate sau domeniu
Minim 2 buc
Maxim 10 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 500 și 2 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 500.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 10.00 RON.
Lot nr: 477 Denumire: BRONCHO-VAXOM sau echivalent
1)Descriere succintă
BRONCHO-VAXOM sau echivalent cps 3,5mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651600

3)Cantitate sau domeniu
Minim 37 cps
Maxim 150 cps.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 85,10 și 345 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 85.10 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 1.70 RON.
Lot nr: 478 Denumire: BRONCHO-VAXOM sau echivalent
1)Descriere succintă
BRONCHO-VAXOM sau echivalent cps 7mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651600

3)Cantitate sau domeniu
Minim 112 cps
Maxim 450 cps.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 425,60 și 1 710 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 425.60 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 8.51 RON.
Lot nr: 479 Denumire: VACCIN TETANIC ADSORBIT sau echivalent
1)Descriere succintă
VACCIN TETANIC ADSORBIT sau echivalent fiole.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651620

3)Cantitate sau domeniu
Minim 150 fiole
Maxim 600 fiole.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 7 500 și 30 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 7500.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 150.00 RON.
Lot nr: 480 Denumire: VACCIN ANTIGRIPAL TRIVALENT
1)Descriere succintă
VACCIN ANTIGRIPAL TRIVALENT susp. Inj.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651660

3)Cantitate sau domeniu
Minim 62 buc
Maxim 250 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 930 și 3 750 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 930.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 18.60 RON.
Lot nr: 481 Denumire: Vaccin anti hepatita B (Engerix sau echivalent)
1)Descriere succintă
Vaccin anti hepatita B (Engerix sau echivalent) susp. Inj. 20mcg/ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651680

3)Cantitate sau domeniu
Minim 75 buc
Maxim 300 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 4 500 și 18 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 4500.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 90.00 RON.
Lot nr: 482 Denumire: AZATHIOPRINUM
1)Descriere succintă
AZATHIOPRINUM cpr.film 50mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 525 cpr
Maxim 2100 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 341,25 și 1 365 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 341.25 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 6.83 RON.
Lot nr: 483 Denumire: ISOPRINOSINE
1)Descriere succintă
ISOPRINOSINE cpr. 500mg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33652000

3)Cantitate sau domeniu
Minim 1125 cpr
Maxim 4500 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 462,50 și 5 850 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 1462.50 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 29.25 RON.
Lot nr: 484 Denumire: BUPIVACAINUM
1)Descriere succintă
BUPIVACAINUM flac 0,5 % x 20 ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 625 flac
Maxim 2500 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 5 625 și 22 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 5625.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 112.50 RON.
Lot nr: 485 Denumire: BUPIVACAINUM spinal
1)Descriere succintă
BUPIVACAINUM spinal flac. 5mg/ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 62 flac
Maxim 250 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 527 și 2 125 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 527.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 10.54 RON.
Lot nr: 486 Denumire: BUPIVACAINUM spinal heavy
1)Descriere succintă
BUPIVACAINUM spinal heavy flac. 5mg/ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 150 flac
Maxim 600 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 025 și 8 100 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 2025.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 40.50 RON.
Lot nr: 487 Denumire: DESFLURANUM
1)Descriere succintă
DESFLURANUM flac.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 15 flac
Maxim 60 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 600 și 2 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 600.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 12.00 RON.
Lot nr: 488 Denumire: ISOFLURANUM
1)Descriere succintă
ISOFLURANUM flac 100ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 12 flac
Maxim 50 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 600 și 2 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru acest lot este de 600.00 lei fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 12.00 RON.
Lot nr: 489 Denumire: KETAMINUM
1)Descriere succintă
KETAMINUM flac. 500mg/10ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661100

3)Cantitate sau domeniu
Minim 50 flac
Maxim 200 flac.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 790 și 3 160 RON